2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc
2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

4. Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi

5. Artur Szymbara – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

6. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

7. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

8. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

9. Krzysztof Barański – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

10. Katarzyna Grabowiecka - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

11. Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

12. Paweł Saar – Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

13. Witold Kosmowski – Burmistrz Strykowa

14. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

15. Iwona Czaszka – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

16. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

17. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

18. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

19. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2019 roku:

 

1.    Marzec lub kwiecień 2019r. – Realizacja działań w 2019r. Współpraca z instytucjami reprezentowanymi w Radzie Programowej w zakresie pomocy w rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2019/2020.

 

2.    Grudzień 2019r. – Omówienie realizacji zadań w 2019r.

 

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400