2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc

Oferta pracy - księgowy specjalista ds. płac

2019-12-03
183

 

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko :

 

Księgowy - specjalista ds. płac (program płacowy QNT)

 

Miejsce Pracy:

Biuro Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi, ul. Pomorska 41

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu.

 

Zadania na stanowisku :

·         sporządzanie list płac dla pracowników ŁWK OHP,

·         sporządzanie list zasiłków chorobowych i macierzyńskich,

·         sporządzanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych z ZUS,

·         sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11) oraz do Urzędu Skarbowego (PIT-4R).

 

Wymagania na stanowisku:

·         znajomość przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych oraz podatku,

·         dobra znajomość pakietu MS Office,

·         znajomość Płatnika,

·         znajomość zasad księgowości,

·         analityczny sposób myślenia, systematyczność, sumienność,

·         dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu obowiązków.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl do dnia 18.12.2019 r.

 

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – Dyrektor Biura ŁWK OHP

4. Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi

5. Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

6. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

7. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

8. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

9. Krzysztof Barański – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

10. Katarzyna Grabowiecka - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

11. Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

12. Paweł Saar – Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

13. Witold Kosmowski – Burmistrz Strykowa

14. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

15. Iwona Czaszka – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

16. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

17. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

18. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

19. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2019 roku:

 

1.    Marzec lub kwiecień 2019r. – Realizacja działań w 2019r. Współpraca z instytucjami reprezentowanymi w Radzie Programowej w zakresie pomocy w rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2019/2020.

 

2.    Grudzień 2019r. – Omówienie realizacji zadań w 2019r.

 

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400