2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc

Oferta pracy - specjalista ds. finansowo-księgowych

2019-07-15
177

 

Stanowisko – specjalista ds. finansowo-księgowych

Miejsce pracy – Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi, ul. Pomorska 41

Forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 1,0 etatu

Zatrudnienie od miesiąca sierpnia 2019 r.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

- wykształcenie ekonomiczne,

- znajomość płac (mile widziana),

- dobra znajomość pakietu MS Office,

- znajomość zasad księgowości,

- analityczny sposób myślenia, samodzielność w rozwiązywaniu zadań,

- obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, sumienność,

- dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu  obowiązków.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres b.baranowska@lodz.ohp.pl  do dnia 31.07.2019r.

 

Osoba do kontaktu – Bożena Baranowska tel. (42) 636 54 37

 

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

Oferta pracy - doradca zawodowy

2019-07-01
176

 

Stanowisko – doradca zawodowy

Miejsce pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery w Łodzi ul. Łąkowa 4.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu od sierpnia 2019r.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe (preferowane ze specjalnością doradztwo, bądź poradnictwo zawodowe).

Zadania doradcy zawodowego realizować może także osoba, która ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki pracy. Dopuszcza się również inne studia kierunkowe, przy czym obowiązkowe jest wówczas  uzyskanie dokumentów potwierdzających ukończenie podstawowych (bazowych)warsztatów umiejętności i metod doradczych,

- łatwość nawiązywania kontaktu,

- mile widziane doświadczenie w doradztwie zawodowym.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 31.07.2019r.

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

Oferta pracy - pośrednik pracy

2019-07-01
175

 

Stanowisko – pośrednik pracy

Miejsce pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery w Łodzi ul. Łąkowa 4.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu od sierpnia 2019r.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe,

- znajomość zagadnień rynku pracy,

- łatwość nawiązywania kontaktu,

- mile widziane doświadczenie w pośrednictwie pracy.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 31.07.2019r.

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

Oferta pracy - specjalista ds. rozwoju zawodowego

2019-07-01
174

 

Stanowisko – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Miejsce pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi, ul. Pomorska 40.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu od sierpnia 2019r.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe,

- znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy, edukacji i szkoleń,

- łatwość nawiązywania kontaktu.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 31.07.2019r.

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

Oferta pracy - specjalista ds. kształcenia i wychowania

2019-05-27
173

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko :

 

specjalista ds. kształcenia i wychowania

 

Miejsce Pracy:

Biuro Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi, ul. Pomorska 41

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu.

 

Zadania na stanowisku:

  • koordynowanie na szczeblu wojewódzkim zadań dotyczących kształcenia zawodowego i ogólnego oraz przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych,
  • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego na potrzeby Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej,
  • rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną,
  • organizowanie i nadzorowanie konkursów w zakresie współzawodnictwa zawodowego.


    Wymagania na stanowisku:

• Wykształcenie wyższe z minimum rocznym stażem pracy,

Odporność na stres,

• Dobre umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów,

Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl do dnia 31.07.2019 r.

 

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – Dyrektor Biura ŁWK OHP

4. Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi

5. Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

6. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

7. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

8. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

9. Krzysztof Barański – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

10. Katarzyna Grabowiecka - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

11. Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

12. Paweł Saar – Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

13. Witold Kosmowski – Burmistrz Strykowa

14. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

15. Iwona Czaszka – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

16. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

17. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

18. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

19. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2019 roku:

 

1.    Marzec lub kwiecień 2019r. – Realizacja działań w 2019r. Współpraca z instytucjami reprezentowanymi w Radzie Programowej w zakresie pomocy w rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2019/2020.

 

2.    Grudzień 2019r. – Omówienie realizacji zadań w 2019r.

 

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400