2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiKomunikaty

priority_desc
2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodniczący - Barbara Stanisława Günther – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

3. Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi

4. Artur Szymbara – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

5. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

6. Waldemar Flajszer - Kurator Oświaty w Łodzi

7. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

8. Krzysztof Barański – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

9. Katarzyna Grabowiecka - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

10. Paweł Saar – Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

11. Witold Kosmowski – Burmistrz Strykowa

12. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

13. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

14. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

15. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

 

 

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400