2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc

Oferta pracy - doradca zawodowy - Wieruszów

2020-09-21
188

Oferta pracy - wychowawca - Skierniewice

2020-09-21
187

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko:

 

wychowawcy

 

Miejsce Pracy – Hufiec Pracy w Skierniewicach, ul. Batorego 53.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  0,5 etatu od miesiąca października 2020r.

 

 

Zadania na stanowisku :

-                    Prowadzenie rekrutacji młodzieży do hufca pracy.

-                    Realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem.

-                    Pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy.

-                    Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników.

-                    Rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników hufca.

-                    Przygotowanie uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych.

-                    Stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży.

-                    Wykonywanie innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.

 

Wymagania na stanowisku:

-                    Wyższe – kierunki pedagogiczne,

-                    Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,

-                    Co najmniej 3 letni ogólny staż pracy,

-                    Niekaralność, potwierdzona przez Krajowy Rejestr Karny,

-                    Książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych,

-                    Odporność na stres,

-                    Predyspozycje do pracy z młodzieżą,

-                    Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

 

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl do dnia 27.09.2020 r.

 

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

4. Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi

5. Artur Szymbara – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

6. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

7. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

8. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

9. Krzysztof Barański – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

10. Katarzyna Grabowiecka - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

11. Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

12. Paweł Saar – Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

13. Witold Kosmowski – Burmistrz Strykowa

14. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

15. Iwona Czaszka – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

16. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

17. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

18. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

19. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2019 roku:

 

1.    Marzec lub kwiecień 2019r. – Realizacja działań w 2019r. Współpraca z instytucjami reprezentowanymi w Radzie Programowej w zakresie pomocy w rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2019/2020.

 

2.    Grudzień 2019r. – Omówienie realizacji zadań w 2019r.

 

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400