2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc

Oferta pracy

2017-07-24
195

 

Stanowiskospecjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej

 

Miejsce pracy – Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi ul. Pomorska 41

Zatrudnienie od miesiąca września 2017r.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach programów POWER będzie dodatkowym atutem,

- znajomość języka obcego mile widziana,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- dobra organizacja pracy własnej,

- umiejętność pracy w grupie

- mile widziane podstawy księgowości.

 

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. 42- 636-54-37 e-mail kadry@lodz.ohp.pl

 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 30.08.2017r.

 

Oferta Pracy

2017-08-18
189

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko :

 

wychowawcy

 

Miejsce Pracy – Hufiec Pracy w Łodzi, ul. Łąkowa 4

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu

 

Zadania na stanowisku :

-        Prowadzenie rekrutacji młodzieży do hufca pracy.

-        Realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem.

-        Pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy.

-        Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników.

-        Rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników hufca.

-        Przygotowanie uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych.

-        Stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży.

-        Wykonywanie innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.

 

 

Wymagania na stanowisku:

-        Wyższe – kierunki pedagogiczne,

-        Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,

-        Niekaralność,

-        Odporność na stres,

-        Predyspozycje do pracy z młodzieżą,

-        Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

 

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl
do dnia 30.08.2017r.

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

Oferta pracy

2017-07-26
188

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko :

 

wychowawcy

 

Miejsce Pracy – Hufiec Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  3/4 etatu

 

Zadania na stanowisku :

-         Prowadzenie rekrutacji młodzieży do hufca pracy.

-         Realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem.

-         Pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy.

-         Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników.

-         Rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników hufca.

-         Przygotowanie uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych.

-         Stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży.

-         Wykonywanie innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.

 

 

Wymagania na stanowisku:

-         Wyższe – kierunki pedagogiczne,

-         Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,

-     Niekaralność,

-         Odporność na stres,

-         Predyspozycje do pracy z młodzieżą,

-         Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl
do dnia 30.08.2017r.

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – p.o. Dyrektor Biura ŁWK OHP

4. Dariusz Walichnowski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

5. Sylwia Prażnowska – Dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka

6. Zbigniew Antczak – Radny Powiatu Zgierskiego

7. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

8. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

9. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

10. dr Leszek Kuras – Prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

11. Iwona Olczak – p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

12. Witold Kurczewski - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

13. Henryk Stawski - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

14. Wiesław Krystyańczuk – Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

15. Adam Paprocki – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi

16. Andrzej Jankowski– Burmistrz Strykowa

17. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

18. Krystyna Ulman – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

19. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

20. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

21. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

22. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2017 roku:

kwiecień/maj 2017r. - Podsumowanie przebiegu realizacji projektów "Obudź swój potencjał" i "Akcja aktywizacja". Współpraca z instytucjami reprezentowanymi w Radzie Programowej w zakresie pomocy w rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2017/2018.

grudzień 2017r. – Omówienie realizacji zadań w 2017r.

Praktyki studenckie w administracji rządowej

2015-05-25
35

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie www.oferty.praca.gov.pl

 

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy można uzyskać pod numerem telefonu (42) 636 54 37 oraz adresem mailowym praktyki.lodz@ohp.pl

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

 

Oferty praktyk studenckich w Łódzkiej WK OHP

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.

2011-02-14
2

PUNKT  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

„POMOCNA DŁOŃ”

 

w siedzibie Hufca Pracy 5-5

90 – 542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, bud. D

telefon: 42 637 09 11

e-mail: hufiec5-5@lodz.ohp.pl

 

zapraszamy każdy wtorek w godz. 15:00-17:00

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400