2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc

I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy - 19.04.2018

2018-02-26
208

I Bełchatowskie Targi Edukacji i  Pracy

19 kwietnia 2018 r.

 BEŁCHATOWSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bełchatowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie oraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4                           w Bełchatowie zaprasza w dniu 19 kwietnia 2018  roku  na I Bełchatowskie Targi Edukacji                 i Pracy. Targi odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie przy ulicy Czaplineckiej 98, w godzinach 10.00-13.00 .

Do udziału w targach zapraszamy :

§  szkoły wyższe i policealne oraz instytucje szkoleniowe w celu przedstawienia swojej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2018 / 2019, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do wszystkich osób zainteresowanych kształceniem.

Zainteresowanych wystawców prosimy o informację potwierdzającą uczestnictwo w Targach do 23.03.2018r. – poprzez wypełnienie oraz przesłanie faxem na numer 44 631 40 46 lub na adres  e-mail: sekretariat@pupbelchatow.pl formularza Zgłoszenia udziału dostępnego                  w poniższym linku:

http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-belchatowskie-targi-edukacji-i-pracy.html

§  pracodawców z Powiatu Bełchatowskiego i okolic oferujących wolne miejsca pracy lub planujących w najbliższym czasie zwiększenie zatrudnienia w swojej firmie.

Zainteresowanych wystawców prosimy o informację potwierdzającą uczestnictwo w Targach do 30.03.2018r. – poprzez wypełnienie oraz przesłanie faxem na numer 44 631 40 46 lub na adres  e-mail: sekretariat@pupbelchatow.pl formularza Zgłoszenie udziału dostępnego w poniższym linku:

http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-belchatowskie-targi-edukacji-i-pracy.html

Udział w Targach jest bezpłatny

2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – p.o. Dyrektor Biura ŁWK OHP

4. Dariusz Walichnowski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 

5. Zbigniew Antczak – Radny Powiatu Zgierskiego

6. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

7. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

8. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

9. dr Leszek Kuras – Prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

10. Iwona Olczak – p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

11. Witold Kurczewski - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

12. Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

13. Wiesław Krystyańczuk – Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

14. Adam Paprocki – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi

15. Andrzej Jankowski– Burmistrz Strykowa

16. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

17. Andrzej Świderski - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

18. Krystyna Ulman – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

19. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

20. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

21. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

22. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2017 roku:

kwiecień/maj 2018r. -

  1. ECAM i EURES jako nowoczesne narzędzia komunikacji z młodzieżą.
  2. "Nasi młodzi - jacy są? Zalety i osiągniecia młodzieży kształcącej się w OHP. Dlaczego warto ich kształcić?"

listopad/grudzień 2018r. – Podsumowanie działalności ŁWK OHP w Łodzi i CKiW w Dobieszkowie w minionym roku 2018.

Praktyki studenckie w administracji rządowej

2015-05-25
35

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie www.oferty.praca.gov.pl

 

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy można uzyskać pod numerem telefonu (42) 636 54 37 oraz adresem mailowym praktyki.lodz@ohp.pl

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

 

Oferty praktyk studenckich w Łódzkiej WK OHP

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400