2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc

Oferta pracy - wychowawca - Rawa Mazowiecka

2018-09-18
195

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko :

 

wychowawcy

 

Miejsce Pracy – Hufiec Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze  1,0 etatu.

 

Zadania na stanowisku :

-         Prowadzenie rekrutacji młodzieży do hufca pracy.

-         Realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem.

-         Pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy.

-         Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników.

-         Rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników hufca.

-         Przygotowanie uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych.

-         Stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży.

-         Wykonywanie innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.

 

Wymagania na stanowisku:

-         Wyższe – kierunki pedagogiczne,

-         Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,

-         Co najmniej 3 letni ogólny staż pracy,

-         Niekaralność, potwierdzona przez Krajowy Rejestr Karny,

-         Książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych,

-         Odporność na stres,

-         Predyspozycje do pracy z młodzieżą,

-         Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl do dnia 26.09.2018r.

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

Oferta pracy - wychowawca - Łódź

2018-09-18
190

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko :

 

wychowawcy

 

Miejsce Pracy – Hufiec Pracy w Łodzi, ul. Żeromskiego 115 budynek D.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze  1,0 etatu

 

Zadania na stanowisku :

-         Prowadzenie rekrutacji młodzieży do hufca pracy.

-         Realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem.

-         Pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy.

-         Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników.

-         Rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników hufca.

-         Przygotowanie uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych.

-         Stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży.

-         Wykonywanie innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.

 

 Wymagania na stanowisku:

-         Wyższe – kierunki pedagogiczne,

-         Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,

-         Co najmniej 3 letni ogólny staż pracy,

-         Niekaralność, potwierdzona przez Krajowy Rejestr Karny,

-         Książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych,

-         Odporność na stres,

-         Predyspozycje do pracy z młodzieżą,

-         Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

 

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl do dnia 26.09.2018r.

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

 

Oferta pracy - specjalista ds. rynku pracy

2018-08-31
170

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko :

 

specjalista ds. rynku pracy

 

Miejsce Pracy:

Biuro Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi, ul. Pomorska 41

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu - na zastępstwo

 

Zadania na stanowisku :

·         znajomość wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rynku pracy,

·         przygotowanie zadaniowego planu pracy (w części merytorycznej) dotyczącego rynku pracy oraz nadzór nad jego realizacją,

·         opracowywanie sprawozdań, analiz z zakresu rynku pracy,

·         nadzór nad wydatkami środków finansowych oraz opisywanie faktur z zakresu rynku pracy.

 

 

Wymagania na stanowisku:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie z minimum rocznym stażem pracy,
  • Znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy,
  • Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,
  • Szybkość uczenia się,
  • Dobre umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
  • Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres kadry@lodz.ohp.pl do dnia 21.09.2018r.

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

 

2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – Dyrektor Biura ŁWK OHP

4. Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi 

5. Zbigniew Antczak – Radny Powiatu Zgierskiego

6. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

7. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

8. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

9. dr Leszek Kuras – Prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

10. Iwona Olczak – p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

11. Witold Kurczewski - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

12. Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

13. Wiesław Krystyańczuk – Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

14. Paweł Saara – Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

15. Andrzej Jankowski– Burmistrz Strykowa

16. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

17. Andrzej Świderski - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

18. Krystyna Ulman – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

19. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

20. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

21. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

22. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2018 roku:

kwiecień/maj 2018r. -

  1. ECAM i EURES jako nowoczesne narzędzia komunikacji z młodzieżą.
  2. "Nasi młodzi - jacy są? Zalety i osiągniecia młodzieży kształcącej się w OHP. Dlaczego warto ich kształcić?"

listopad/grudzień 2018r. – Podsumowanie działalności ŁWK OHP w Łodzi i CKiW w Dobieszkowie w minionym roku 2018.

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400