2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKomunikaty

priority_desc

Konkurs "Azymut zawód II"

2017-10-06
200

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi zaprasza uczestników OHP oraz uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie "Azymut zawód II".

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o świecie zawodów i rynku pracy oraz uświadomienie zmiennego zapotrzebowania na zawody w czasie zanikania jednych i pojawiania się nowych zawodów.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową do 20.10.2017r. na adres mailowy MCIZ  w Łodzi (mciz@lodz.ohp.pl) lub pocztą na adres: CEiPM w Łodzi, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, lub faxem na numer 42 639 50 91 z dopiskiem konkurs „Azymut zawód II”.

Prace konkursowe, które będą przyjmowane do 22.11.2017r. można wykonać indywidualnie lub w zespołach (max. trzy osobowych). 

Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 05.12.2017r.

Informacji dotyczących zasad konkursu udziela Piotr Łoś tel. 696 402 649.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin.

2. Karta zgłoszenia do konkursu.

 

TARGI DORADZTWA ZAWODOWEGO w Ozorkowie - 25.10.2017

2017-09-14
170

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące miejsca doradztwa zawodowego w systemie edukacji w Polsce.

Zapraszamy szczególnie dyrektorów, szkolnych doradców zawodowych i osoby zajmujące się kwestiami doradztwa zawodowego w szkołach.

Spotkanie jest bezpłatne.

 

Harmonogram w załączeniu.

Miejsce targów: Młodzieżowe Centrum Kariery w Ozorkowie

Ul. Listopadowa 9a, 95-035 Ozorków, godz. 10:30

 

 

Liczba miejsc ograniczona, osoby zainteresowane proszę o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie na adres: p.los@lodz.ohp.pl.

Osoba do kontaktu: Piotr Łoś – doradca zawodowy, tel. 696 402 649

Załączniki:

harmonogram

formularz zgłoszeniowy

 

2016-06-20
165

 

Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

 

1. Przewodniczący - Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki

2. Wiceprzewodnicząca - Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi 

3. Sekretarz - Anna Laskowska – p.o. Dyrektor Biura ŁWK OHP

4. Dariusz Walichnowski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

5. Sylwia Prażnowska – Dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka

6. Zbigniew Antczak – Radny Powiatu Zgierskiego

7. Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

8. Grzegorz Wierzchowski - Kurator Oświaty w Łodzi

9. Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego

10. dr Leszek Kuras – Prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

11. Iwona Olczak – p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

12. Witold Kurczewski - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

13. Henryk Stawski - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych

14. Wiesław Krystyańczuk – Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

15. Adam Paprocki – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi

16. Andrzej Jankowski– Burmistrz Strykowa

17. Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie

18. Krystyna Ulman – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi,

19. Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

20. Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP

21. Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie

22. Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora  CKiW OHP w Dobieszkowie

 

Terminy posiedzeń Rady Programowej w 2017 roku:

kwiecień/maj 2017r. - Podsumowanie przebiegu realizacji projektów "Obudź swój potencjał" i "Akcja aktywizacja". Współpraca z instytucjami reprezentowanymi w Radzie Programowej w zakresie pomocy w rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2017/2018.

grudzień 2017r. – Omówienie realizacji zadań w 2017r.

Praktyki studenckie w administracji rządowej

2015-05-25
35

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie www.oferty.praca.gov.pl

 

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy można uzyskać pod numerem telefonu (42) 636 54 37 oraz adresem mailowym praktyki.lodz@ohp.pl

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

 

Oferty praktyk studenckich w Łódzkiej WK OHP

2012-03-06
8

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

 

Informujemy, że w dniu 02.03.2012r. na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy została powołana Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.

 

Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej jest Barbara Jakubowska

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP mogą zapisywać się korzystając ze strony internetowej związku: http://www.ozzp.ohp.pl/ lub kontaktując się z Barbarą Jakubowską pod telefonem (42) 645-84-15.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400