2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejKursy

date_desc

Szkolenia zawodowe - OSZ w Skierniewicach

2017-01-16
35

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Skierniewicach,

ul. Reymonta 23 (budynek Urzędu Gminy Skierniewice)

prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenia z zakresu:

 

 Spawacz MAG 135 - edycja I

Termin realizacji: wrzesień/październik 2018 r.

ogłoszenie do pobrania

 

 

Spawacz MAG 135 - edycja II

Termin realizacji: październik/listopad 2018 r.

ogłoszenie do pobrania

 

 

Szkolenia zawodowe - MCK w Sieradzu

2016-10-13
45

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sieradzu, ul. Pułaskiego 5
 prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenia:

 

Prawo jazdy kat. C

Termin realizacji: wrzesień/listopad 2018 r.

ogłoszenie do pobrania

 

 

Spawacz MAG

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2018 r.

ogłoszenie do pobrania

 

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie

Oferta Szkoleniowa

2011-08-02
6
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400