2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejCentra Edukacji i Pracy Młodzieży

date_desc
2011-01-20
0

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi

Dyrektor: Irena Frankowska

91-408 Łódź, ul.Pomorska 40

tel. (42) 639-50-91

tel. (42) 630-33-54

e-mail: ceipmlodz@lodz.ohp.pl

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor: Marek Krawczyk

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 25

tel/fax (44) 647-45-39, (44) 647 16 93, (44) 647-47-57

e-mail: ceipmpiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Sieradzu

Dyrektor: Karol Owczarek

98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

tel. (43) 822-59-36

e-mail: ceipmsieradz@lodz.ohp.pl

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach

Dyrektor: Ryszard Targowski

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 63.

tel. (46) 833-63-32

e-mail: ceipmskierniewice@lodz.ohp.pl

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400