2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Biura Pracy

date_desc
2011-12-28
10

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY OHP są jednostkami organizacyjnymi OHP, usytuowanymi w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

 

MBP zajmują się realizacją zadań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, organizacją krótkoterminowego zatrudnienia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współpracą z wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy, realizują także rządowy program „Pierwsza praca”. Poszukują ofert pracy stałej i krótkoterminowej, gromadzą je w swoich bazach danych, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach najczęściej poszukiwanych przez pracodawców, kierują na kursy zawodowe, organizują giełdy i targi pracy.

 

W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15 rok życia i z legitymacją szkolną lub dowodem osobistym zgłosi się do biura MBP. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

2004-10-13
0

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Łodzi

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40.

tel./fax (42) 639-50-91

e-mail: ceipm@lodz.ohp.pl

 

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 25.

tel. (44) 647-45-39

e-mail: mbppiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

   

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 63.

tel./fax (46) 833-63-32 wew. 105

e-mail: mbpskierniewice@lodz.ohp.pl

 

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

tel: (43)  822-59-36

e-mail: mbpsieradz@lodz.ohp.pl

 

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400