2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejHufce Pracy

date_desc
2011-12-23
19

Hufce Pracy są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OHP, realizującymi cele związane z kształceniem, zatrudnieniem i wychowaniem młodzieży.

 

Realizowanie tych celów odbywa się poprzez następujące działania:

 

- pomoc młodzieży w zdobywaniu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz uzyskiwaniu wykształcenia gimnazjalnego i zawodowego we współdziałaniu ze szkołami gimnazjalnymi i zawodowymi

- pomoc młodzieży w zdobywaniu wiedzy zawodowej w ramach różnych form przygotowania zawodowego oraz uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu ze szkołami i pracodawcami,

- diagnozowanie oraz  wspieranie socjoterapeutyczne młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

- współpraca z rodzicami, opiekunami, szkołami, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami, pracodawcami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia młodzieży integracji ze środowiskiem,

- rozwijanie zainteresowań młodzieży poprzez umożliwianie uczestnikom poznawania różnorodnych form spędzania wolnego czasu i udział w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych, oraz zajęciach w świetlicach, klubach i kołach zainteresowań.

 

W Hufcach Pracy mogą funkcjonować, między innymi: grupy wychowawcze, grupy zajęciowe, koła zainteresowań, samorząd młodzieży, Klub Absolwenta, świetlica, Punkt Interwencji Kryzysowej.

 

Opracował: Mirosław Wojciechowski

2007-04-30
13

 

 

5 - 1 HP

Komendant hufca: Barbara Jakubowska

93 – 101 Łódź, ul. Brzozowa 3,

tel. 570-409-404

e-mail: hufiec5-1@lodz.ohp.pl

 

 

2007-04-29
23

 

 

5 – 2 HP

Komendant hufca: Damian Papiernik

97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 25.

tel./fax (44) 647–45–39

e - mail: hufiec5-2@lodz.ohp.pl

 

2007-04-28
1

 

 

5 – 3 HP

Komendant hufca: Monika Kasza

92 – 310 Łódź, ul. Milionowa 96, blok 13

tel./fax (42) 672 – 23 – 02

e - mail: hufiec5-3@lodz.ohp.pl

 

2007-04-24
11

 

5 - 5 HP

Komendant hufca: Katarzyna Czerwińska

90 – 542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, bud. D

tel. (42) 637-09-11

e-mail: hufiec5-5@lodz.ohp.pl

2007-04-24
10

 

 

5 - 6 HP

Komendant hufca: Bożena Pelińska

90 – 562 Łódź, ul. Łąkowa 4.

tel. (42) 717-15-77

e-mail: hufiec5-6@lodz.ohp.pl

2007-04-24
9

 

 

5 - 8 HP

Komendant hufca: Ewa Smolarek

97 – 500 Radomsko, Plac 3 Maja 7

tel. 669-231-525

e-mail: hufiec5-8@lodz.ohp.pl

2007-04-24
8

 

 

5 - 11 HP

Komendant hufca: Ewa Szperna

97 – 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19 a. pok.107

tel. (044) 631-12-69

e-mail: hufiec5-11@lodz.ohp.pl

2007-04-24
7

 

5 - 13 HP

Komendant hufca: Ireneusz Kołodziej

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11

tel. 669 232 683

e-mail: hufiec5-13@lodz.ohp.pl

2007-04-24
6

 

 

5 - 15 HP

Komendant hufca: Romuald Krystyniak

98 – 220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6C pokój 109

tel./fax 785 700 589

e-mail: hufiec5-15@lodz.ohp.pl

2007-04-24
5

 

 

5 - 16 HP

Komendant hufca: Jolanta Pietrzak

98 – 200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

tel. (43) 822 – 59 - 36

e-mail: hufiec5-16@lodz.ohp.pl

2007-04-24
4

 

 

5 - 20 HP

Komendant hufca: Mieczysław Borkowski

98 – 400 Wieruszów - ul.Waryńskiego 14

tel. (62) 78-31-773

e-mail: hufiec5-20@lodz.ohp.pl

2007-04-24
3

 

 

5 - 21 HP

Komendant hufca:  Krzysztof Wrzała

98–300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6

tel. (43) 843-96-52

e-mail: hufiec5-21@lodz.ohp.pl

2007-04-24
2

 

 

5 - 22 HP

Komendant hufca: Stanisław Haczykowski

99 – 400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30

tel/fax. (46) 837 65 56

e-mail: hufiec5-22@lodz.ohp.pl

2007-04-24
1

 

 

5 - 23 HP

Komendant hufca: Anna Figat

96 – 100 Skierniewice, ul. Batorego 53.

tel. (046) 880 91 16

email: hufiec5-23@lodz.ohp.pl

2007-04-22
0

 

 

5 - 24 HP

 

Komendant hufca: Bożena Krawczyk

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46

tel. (46) 814-26-94

email: hufiec5-24@lodz.ohp.pl

2007-04-21
0

 

 

5 - 25 HP

 

Komendant hufca: Jadwiga Żółtowska

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 13

tel. (24) 254-73-09, 253-70-71

email: hufiec5-25@lodz.ohp.pl


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400