Oferta programowa

date_desc
2005-04-18
0


Centrum oferuje następujące kierunki kształcenia:

nazwaczas trwania nauki
 » mechanik pojazdów samochodowych3 lata
 » fryzjer3 lata
 » kucharz 3 lata
 » sprzedawca3 lata
 » murarz3 lata


Młodzieży zapewniamy:

  • praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach szkoleniowych i u pracodawców;
  • możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie;
  • opiekę kadry wychowawczej;
  • rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w ramach kół zainteresowań (artystyczne, sportowe, recytatorskie, turystyczne i inne);
  • atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu wramach zajęć dydaktyczno wychowawczych (wycieczki, rajdy, zawody sportowe, konkursy plastyczne, itp.)

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400