Zamówienia publiczne

date_desc
2012-02-02
0

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce

znak sprawy: CKIW-BOI-271-2/12
tryb: przetarg nieograniczony
02.02.2012 r. INFORMACJA

 

2012-01-05
0
271-1/12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę oleju opałowego lekkiego dla kotłowni olejowych w Szczawnicy oraz w Jabłonce
10.01.2012 r. INFORMACJA

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400