Rekrutacja

date_desc
2005-04-18
0

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa
organizują nabór na rok szkolny
2012/2013
do
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w następujących kierunkach kształcenia:

 nazwa

 CKiW
w Szczawnicy

 CKiW
w Jabłonce

mechanik pojazdów samochodowych
nauka trwa 3 lata;

 wolne miejsca

 wolne miejsca

fryzjer
nauka trwa 3 lata;

 wolne miejsca

 wolne miejsca

kucharz
nauka trwa 3 lata;

 wolne miejsca

 wolne miejsca

sprzedawca
nauka trwa 3 lata;

 wolne miejsca

 wolne miejsca

murarz
nauka trwa 3 lata;

 wolne miejsca

 wolne miejsca

 


Warunki przyjęcia:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. podanie;
 3. życiorys;
 4. 3 zdjęcia;
 5. orzeczenie lekarskie;
 6. wyciąg z dowodu osobistego rodzica;
 7. PESEL ucznia;
 8. nie ukończony 18 rok życia.


Młodzieży zapewniamy:

 1. praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach szkoleniowych i u pracodawców;
 2. możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie;
 3. opiekę kadry wychowawczej;
 4. rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w ramach kół zainteresowań (artystyczne, sportowe, recytatorskie, turystyczne i inne);
 5. atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu w ramach zajęć dydaktyczno wychowawczych (wycieczki, rajdy, zawody sportowe, konkursy plastyczne, itp.).

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400