2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMobilne Centra Informacji Zawodowej

date_desc
2004-09-14
0

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

 

to utworzona przez Ochotnicze Hufce Pracy sieć 49 nowoczesnych centrów informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Celem działania MCIZ jest niesienie pomocy młodym ludziom, szczególnie tym mieszkającym z dala od większych miast. Docieramy tam i prowadzimy zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

W województwie łódzkim działają 4 MCIZ:

 

 

1. MCIZ w Łodzi

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

tel. (42) 630-33-54

e-mail: mcizlodz@lodz.ohp.pl

 

2. MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Przemysłowa 25, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 647-16-93, 696-402-650

e-mail: mcizpiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

 

3. MCIZ w Skierniewicach

ul. Mszczonowska 63, 96-100 Skierniewice

tel. (46) 833-63-32

e-mail: mcizskierniewice@lodz.ohp.pl

 

4. MCIZ w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1 , 98-200 Sieradz
tel. 696 402 651
e-mail: 
mcizsieradz@lodz.ohp.pl

            

 

Wszystkie MCIZ pracują od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.45 – 15.45,

OFERUJEMY

·                      porady indywidualne

·                      zajęcia grupowe

·                      treningi i warsztaty umiejętności osobistych

·                      aktualne informacje zawodowe w postaci: opisów zawodów, filmów o zawodach,   multimedialnych programów komputerowych

·                      metody planowania kariery zawodowej: autotesty psychologiczne, indywidualny plan działania

ZAPEWNIAMY DOSTĘP DO INFORMACJI

·                      o zawodach – charakterystyki zawodów, wymagania psychofizyczne

·                      o możliwościach kształcenia – szkoły i uczelnie wyższe, kursy zawodowe

·                      o rynku pracy – szanse zatrudnienia, zawody przyszłości

 

 

ZAPRASZAMY CIĘ DO NAS LUB TY ZAPROŚ NAS DO SIEBIE

Jesteśmy mobilni! Możemy przyjechać do Twojej szkoły, miasta, gminy – zorganizować zajęcia i konsultacje oraz udostępnić posiadane zasoby informacyjne.

Z NAMI SUKCES JEST MOŻLIWY!

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400