2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2008-08-07
0

 

 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

w Skierniewicach

 

 

sierpień 2019

 

Termin: 01.08. – 30.08.2019

Miejsce: Hufiec Pracy 5-23 w Skierniewicach

Adresaci: młodzież ucząca się

Temat spotkania: wsparcie w procesie rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy 5-23

 

 

 

Harmonogram sesji stacjonarnych:

 

Nie planowano

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400