2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

SIERPIEŃ  2015

HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH:

Termin : 06.08.2015
Miejsce: ŚDP w Rożdżałach
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Sposoby zdobywania  informacji o zawodach

Termin : 07.08.2015
Miejsce: MGOPS w Szadku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: porady indywidualne

Termin : 23.08.2015
Miejsce: PCKSiR w  Zduńskiej Woli
Adresaci: inni
Temat spotkania: informacja indywidualna

HARMONOGRAM SESJI  STACJONARNYCH:

Termin : 03-31.08.2015
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: porady indywidualne

Termin : 19-25.08.2015
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Jak się nie dać bezrobociu


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400