2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

Marzec 2017

HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH:

Termin : 06.03.2017
Miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin : 13.03.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Określenie kompetencji zawodowych

Termin : 14.03.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: informacja indywidualna

Termin : 15.03.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna i gimnazjalna
Temat spotkania: Targi edukacyjne

Termin : 17.03.2017
Miejsce: Urząd Miasta Zduńska Wola
Adresaci: inni
Temat spotkania: spotkanie dotyczące sytuacji młodych ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego

Termin : 20.03.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Dokumenty aplikacyjne

Termin : 21.03.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Dokumenty aplikacyjne

Termin : 22.03.2017
Miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Ścieżka edukacyjna

Termin : 24.03.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna

Temat spotkania: Rozmowa kwalifikacyjna

Termin : 27.03.2017
Miejsce: I liceum ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Rozmowa kwalifikacyjna

HARMONOGRAM SESJI  STACJONARNYCH:

Termin : 01-10.03.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: porady indywidualne, informacje indywidualne

Termin : 28.03.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy – stażyści
Temat spotkania: Co dalej po stażu

 

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400