2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

 

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

PAŹDZIERNIK  2014

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 02.10.2014

Miejsce: Gimnazjum w Strzelcach Wielkich

Adresaci: młodzież  gimnazjalna

Temat spotkania:  Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

Termin: 08.10.2014

Miejsce: Zespół Szkół w Pątnowie

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

Termin: 09.10.2014

Miejsce: Zespól Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna

Temat spotkania: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

Termin: 11.10.2014

Miejsce: GOPS w Zapolicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Gdzie i jak szukać pracy

 

Termin: 16.10.2014

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Rożdzałach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Poczucie własnej wartości

 

Termin: 17.10.2010

Miejsce: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Sposoby zdobywania informacji o zawodach.

 

Termin: 20.10.2014

Miejsce: MCK w Łasku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 21.10.2014

Miejsce: MCK w Łasku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 22.10.2014

Miejsce: MCK w Łasku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 23.10.2014

Miejsce:  MCK w Łasku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 24.10.2014

Miejsce:  MCK w Łasku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 27.10.2014

Miejsce:  MCK w Łasku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 28.10.2014

Miejsce:  MGOK w Szadku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 29.10.2014

Miejsce:  MGOK w Szadku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

Termin: 30.10.2014

Miejsce:  MGOK w Szadku

Adresaci: Beneficjenci projektu GDM

Temat spotkania: realizacja projektu

 

 

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 10.10.2014

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Wolontariat szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego

 

 

Termin:  14.10.2014

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jak nie dać się bezrobociu


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400