2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

LISTOPAD  2014

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin : 03.11.2014
Miejsce: MOPS  w Szadku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

Termin : 04-12.11.2014
Miejsce: MGOPS w Szadku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: porady indywidualne

 

Termin : 13.11.2014
Miejsce: ZSO w Warcie
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Moje miejsce na rynku pracy

 

Termin : 14.11.2014
Miejsce: HP 5-15 w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież gimnazjalna OHP
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 18.11.2012
Miejsce: ZSE w Elektroniku
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Indywidualny Projekt Kariery

 

Termin : 19.11.2014
Miejsce: Gimnazjum w Osjakowie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 20.11.2014
Miejsce: Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 21.11.2014
Miejsce: HP 5-15 w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież gimnazjalna OHP
Temat spotkania: Poznajemy zawody

 

Termin : 26.11.2014
Miejsce: Gimnazjum w Walichnowach
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 27.11.2014
Miejsce: Gimnazjum w Widawie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin : 03-24.11.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: porady indywidualne


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400