2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

CZERWIEC 2016

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 07.06.2016

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku - Kolumnie

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Poznajemy świat zawodów.

 

Termin: 08.06.2016

Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Przedsiębiorczość – zakładam firmę.

 

Termin: 14.06.2016

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach

Adresaci:  poszukująca pracy

Temat spotkania: Komunikacja interpersonalna.

 

Termin: 17.06.2016

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Adresaci:  poszukująca pracy

Temat spotkania: Integracja grupy

 

Termin: 21.06.2016

Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania: Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 

Termin: 23.06.2016

Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Gdzie i jak szukać pracy na wakacje

 

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 06.06.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Poznaję rynek pracy.

 

Termin:  15.06.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Czy nadaję się na przedsiębiorcę

 

Termin:  27.06.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Szukam pracy na wakacje

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400