2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

LIPIEC 2016

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 05.07.2016

Miejsce: Sołectwo Gajewniki

Adresaci: młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna

Temat spotkania: Integracja i aktywizacja grupy.

 

Termin: 06.07.2016

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Integracja grupy – informacje ważne do projektowania przyszłości.

 

Termin: 07.07.2016

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Krobanowie

Adresaci: młodzież gimnazjalna, inni

Temat spotkania: Integracja i aktywizacja grupy.

 

Termin: 08.07.2016

Miejsce: Sołectwo Gajewniki

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Gdzie i jak szukać pracy na wakacje.

 

Termin: 12.07.2016

Miejsce: ŚDS w Rożdzałach

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania: Kalejdoskop zawodów cz. I

 

Termin: 13.07.2016

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

Termin: 19.07.2016

Miejsce: ŚDS w Roźdżałach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Kalejdoskop zawodów cz. I

 

Termin: 27.07.2016

Miejsce: WTZ w Łasku

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania:  Warsztat twórczości.

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 21.07.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jestem aktywny na rynku pracy

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400