2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

LIPIEC  2014

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 01.07.2014

Miejsce: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież  poszukująca pracy

Temat spotkania:  Gry szkoleniowe

 

Termin: 02.07.2014

Miejsce: GOPS w Zapolicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Termin: 08.07.2014

Miejsce: GOKiS w Zapolicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Gdzie i jak szukać pracy na wakacje.

 

Termin: 09.07.2014

Miejsce: GOPS w Zapolicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Czy nadaję się na przedsiębiorcę.

 

Termin: 15.07.2014

Miejsce: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Gry szkoleniowe – integracja grupy cz. I

 

Termin: 16.07.2014

Miejsce: GOPS w Zapolicach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Znajdowanie ofert pracy.

 

Termin: 17.07.2014

Miejsce: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Gry szkoleniowe – integracja grupy cz. II

 

Termin: 22.07.2014

Miejsce: MGOK w Szadku

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Mowa ciała.

 

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 24.07.2014

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Szukam pracy

 

 

Termin:  29.07.2014

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jak nie dać się bezrobociu


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400