2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

Październik    2017

HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin : 02.10.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież licealna
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

Termin : 03.10.2017
Miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 03.10.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież licealna
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

Termin : 04.10.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież licealna
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

Termin : 04.10.2017
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 05.10.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież licealna
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

Termin : 06.10.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież licealna
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

Termin :10.10.2017
Miejsce: Zespól Szkół w Widawie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 11.10.2017
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Wieluniu
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 12.10.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież licealna
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

Termin : 18.10.2017
Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
Adresaci: inni
Temat spotkania: Poznajemy zawody

 

Termin : 20.10.2017
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież licealna
Temat spotkania: ABC rynku pracy

Termin : 23.10.2017
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 25.10.2017
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Wieruszowie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

 

HARMONOGRAM SESJI  STACJONARNYCH:

Termin : 01-31.10.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: porady i informacje indywidualne

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400