2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W SIERADZU

 

 

SIERPIEŃ 2019

 

HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH:

Termin : 07.08.2019
Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Łasku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

HARMONOGRAM SESJI  STACJONARNYCH:

 

Termin : 01.08.2019 - 02.08.2019
Miejsce: MCIZ w  Sieradzu
Adresaci: młodzież poszukująca pracy/młodzież ucząca i  inni
Temat spotkania: porady i informacje indywidualne

 

Termin : 05.08.2019 – 09.08.2019
Miejsce: MCIZ w  Sieradzu
Adresaci: młodzież poszukująca pracy/młodzież ucząca i  inni
Temat spotkania: porady i informacje indywidualne

 

Termin : 19.08.2019 – 30.08.2019
Miejsce: MCIZ w  Sieradzu
Adresaci: uczestnicy i absolwenci OHP/pracodawcy

Temat spotkania: porady i informacje indywidualne

 

Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na mobilność oraz potrzeby uczestników.

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400