2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

Marzec 2018

HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH:

Termin : 02.03.2018
Miejsce:
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin : 07.03.2018
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieruszowie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Targi Informacyjno-Edukacyjne

Termin : 14.03.2018
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania:
XIX Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów.

Termin : 16.03.2018
Miejsce: Zespół Szkół w Łubnicach
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin : 20.03.2018
Miejsce:
Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Dzień aktywizacji zawodowej

Termin : 21.03.2018
Miejsce: Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Targi uczelni wyższych.

Termin : 26.03.2018
Miejsce: Szkoła Podstawowa  w Czestkowie
Adresaci: inni
Temat spotkania: ABC rynku pracy

 

HARMONOGRAM SESJI  STACJONARNYCH:

Termin : 05 -06.03.2018
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy/ inni
Temat spotkania: porady i informacje indywidualne

Termin : 08-09.03.2018
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy/ inni
Temat spotkania: porady i informacje indywidualne

Termin : 12-13.03.2018
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy/ inni
Temat spotkania: porady i informacje indywidualne


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400