2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

Czerwiec 2017

HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH:

Termin : 05.06.2017
Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: Gdzie i jak szukać pracy na wakacje

Termin : 12.06.2017
Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Łasku
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Rozmowa kwalifikacyjna

Termin : 19.06.2017
Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
Adresaci: inni
Temat spotkania: Poznajemy zawody

HARMONOGRAM SESJI  STACJONARNYCH:

Termin : 01-30.06.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: porady indywidualne i grupowe, informacje indywidualne i grupowe

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400