2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

LUTY 2016

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 02.02.2016

Miejsce: PPP w Zduńskiej Woli

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania:  Czy nadaję się na przedsiębiorcę.

 

Termin: 03.02.2016

Miejsce: Gimnazjum nr 3 w Wieluniu

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

Termin: 04.02.2016

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

Termin: 05.02.2016

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna

Temat spotkania: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

Termin: 08.02.2016

Miejsce: Gimnazjum w Osjakowie

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Ścieżka edukacyjna – moja przyszłość

 

Termin: 09.02.2016

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania:  Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Termin: 11.02.2016

Miejsce: Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Ścieżka edukacyjna – moja przyszłość.

 

Termin: 16.02.2016

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania: Zaplanuj swoją przyszłość

 

Termin: 17.02.2016

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

Adresaci: inni

Temat spotkania: Kim będę – poznajemy świat zawodów

 

Termin: 18.02.2016

Miejsce: GOKIS w Zapolicach

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania: Planowanie kariery zawodowej

 

Termin: 24.02.2016

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania: Planowanie kariery zawodowej

 

Termin: 25.02.2016

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania: Poznaję rynek pracy.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 22.02.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Wolontariat szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego

 

 

Termin:  23.02.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jak nie dać się bezrobociu

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400