2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

WRZESIEŃ  2014

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin : 09.09.2014
Miejsce: MGOK w Szadku
Adresaci: inni
Temat spotkania: informacja indywidualna

Termin : 12.09.2014
Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Wyspie”
Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna
Temat spotkania: informacja indywidualna

Termin : 16.09.2014
Miejsce: Zespól Szkół w Czastarach
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin : 17.09.2014
Miejsce: Zespól Szkół w Sokolnikach
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin : 22.09.2014
Miejsce: Zespól Szkół w Pątnowie
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin : 23.09.2014
Miejsce: Zespól Szkół w Załęczu
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin : 24.09.2014
Miejsce: Zespól Szkół w Dzietrznikach
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin : 01.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Gdzie i jak szukać pracy

Termin : 02.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Rozpoczynam działalność gospodarczą

Termin : 03.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Rozpoczynam działalność gospodarczą

Termin : 04.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: ABC rynku pracy

Termin : 05.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Termin : 08.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania:Rozpoczynam działalność gospodarczą

Termin : 09.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Czy nadaję się na przedsiębiorcę

Termin : 10.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Jak się nie dać bezrobociu

Termin : 11.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Jak się nie dać bezrobociu

Termin : 12.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Jak się nie dać bezrobociu

Termin : 15.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Jak się nie dać bezrobociu

Termin : 19.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Rozpoczynam działalność gospodarczą

Termin : 26.09.2014
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Temat spotkania: Rozpoczynam działalność gospodarczą


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400