2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W SIERADZU

 

 

Harmonogram - listopad 2019

 

Termin : 04- 29.11.2019 r.
Miejsce: MCIZ w Sieradzu.
Adresaci: Uczestnicy i absolwenci HP 5-16.
Temat spotkania: Porady i informacje indywidualne.

 

Termin : 04- 29.11.2019 r.
Miejsce: Pracodawcy uczestników HP 5-16.
Adresaci: Uczestnicy HP 5-16.
Temat spotkania: Monitorowanie praktyk zawodowych.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400