2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 

Grudzień 2017

HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH:

Termin : 04.12.2017
Miejsce: Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz
Adresaci: inni
Temat spotkania: Każdy inny, wszyscy równi.

Termin : 06.12.2017
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Janszewicach
Adresaci: młodzież gimnazjalna
Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin : 14.12.2017
Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy/inni
Temat spotkania: Poznajemy zawody

 

HARMONOGRAM SESJI  STACJONARNYCH:

Termin : 01-05.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy/ inni
Temat spotkania: porady i informacje indywidualne

Termin : 06.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Poruszanie się na rynku pracy.

Termin :07.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku Pracy.

Termin :08.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Metody aktywnego poszukiwania pracy.

Termin :11.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Metody aktywnego poszukiwania pracy

Termin :12.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Termin :13.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Termin :14.12.2017
Miejsce: MCIZ w  Zduńskiej Woli
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat spotkania: Aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400