2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

MAJ 2016

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 05.05.2016

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Ścieżka edukacyjna – moja przyszłość

 

Termin: 06.05.2016

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Korzystna autoprezentacja

 

Termin: 10.05.2016

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Ścieżka edukacyjna – moja przyszłość

 

Termin: 11.05.2016

Miejsce: Gimnazjum w Janiszewicach

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania:

Ścieżka edukacyjna – moja przyszłość

 

Termin: 12.05.2016

Miejsce: ŚDS w Zduńskiej Woli

Adresaci: poszukujący pracy

Temat spotkania: Poznajemy świat zawodów

 

Termin: 16.05.2016

Miejsce: HP 5-15 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież OHP

Temat spotkania: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

Termin: 17.05.2016

Miejsce: ŚDS w Roźdżałach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jak się nie dać bezrobociu cz.I

 

Termin: 18.05.2016

Miejsce: HP 5-15 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież OHP

Temat spotkania: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

Termin: 19.05.2016

Miejsce: WTZ w Łasku

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Kalejdoskop zawodów

 

Termin: 24.05.2016

Miejsce: ŚDS w Roźdżałach

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jak się nie dać bezrobociu cz.II

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 09.05.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jestem aktywny na rynku pracy

 

Termin:  20.05.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Zakładam firmę.

 

Termin:  25.05.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Wolontariat szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400