2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

MARZEC  2015

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 04.03.2015

Miejsce: ZSE w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież  ponadgimnazjalna

Temat spotkania:  Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych

 

Termin: 04.03.2015

Miejsce: Gimnazjum nr w Wieruszowie

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Targi Informacyjno-Edukacyjne

 

Termin: 05.03.2015

Miejsce: Gimnazjum nr 3 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

Termin: 06.03.2015

Miejsce: Gimnazjum w Buczku

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.

 

Termin: 10.03.2015

Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Czy nadaję się na przedsiębiorcę.

 

Termin: 11.03.2015

Miejsce: Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin: 12.03.2015

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Ścieżka Edukacyjna

 

Termin: 19.03.2015

Miejsce: I LO w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów

 

Termin: 24.03.2015

Miejsce: ZSE w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież ponadgimnazjalna

Temat spotkania: Rynek pracy.

 

 

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 17.03.2015

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Jak nie dać się bezrobociu

 

Termin:  18.03.2015

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Gdzie i jak szukać pracy

 

Termin:  25.03.2015

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Czy nadaję się na przedsiębiorcę.

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400