2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2007-02-27
10

 

 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

GRUDZIEŃ  2016

 

HARMONOGRAM  SESJI WYJAZDOWYCH:

 

Termin: 01.12.2016

Miejsce: Zespół Szkół w Widawie

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin: 02.12.2016

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach

Adresaci: młodzież  poszukująca pracy,

Temat spotkania:  Sposoby zdobywania informacji o zawodach

 

Termin: 05.12.2016

Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin: 06.12.2016

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin: 07.12.2016

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin: 08.12.2016

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

Termin: 14.12.2016

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

Adresaci: młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna

Temat spotkania: Festiwal zawodów

 

HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH:

 

Termin: 12.12.2016 – 16.12.2016

Adresaci: młodzież poszukująca pracy

Temat spotkania: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: „Akcja aktywizacja – YEI”

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400