2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzieżowe Centra Kariery

date_desc
2019-07-19
100

 

Młodzieżowe Centra Kariery to jednostki stacjonarne. Istotnym aspektem w działalności MCK jest moduł przedsiębiorczości, w ramach którego doradcy zawodowi pracują nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych młodych ludzi wspomagając organizacyjnie i doradczo koncepcje samozatrudnienia. W latach 2005 r. -  2008 r. na terenie woj. łódzkiego powstały 3 MCK a w latach  2009 r. - 2010  powstało 7 jednostek . MCK powstające w latach 2009-2010 były tworzone w efekcie realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i dzięki ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Obecnie na terenie woj. łódzkiego w ramach utrzymania rezultatów projektu działa 12 MCK i dodatkowo działają dwa MCK z utworzonych w latach 2005-2008.

2019-07-08
21

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W RADOMSKU

ul. Piłsudskiego 4 lok. 17

97 – 500 Radomsko

tel. 669 232 644

e-mail: mckradomsko@lodz.ohp.pl

2014-07-07
14

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W TOMASZOWIE MAZ.

ul. Tkacka 11

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel: 732 677 773

e-mail: mcktomaszowmaz@lodz.ohp.pl

 

2014-07-07
13

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BEŁCHATOWIE

ul. Czapliniecka 19 a.

97 – 400 Bełchatów

tel. 507-734-327, (44) 631-12-69,

e-mail: mckbelchatow@lodz.ohp.pl

 

 

2011-03-18
6

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Kościuszki 5

96-200 Rawa Mazowiecka

tel/fax. (46) 815-75-21

e-mail: mckrawamaz@lodz.ohp.pl

2011-03-18
5

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIERUSZOWIE

ul. Waryńskiego 14

98-400 Wieruszów

tel/fax. (62) 781 02 93

e-mail: mckwieruszow@lodz.ohp.pl

2011-03-17
5

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIELUNIU

ul. Piłsudskiego 6

98-300 Wieluń

tel. (43) 843-96-52

e-mail: mckwielun@lodz.ohp.pl

2011-03-17
4

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W ŁOWICZU

ul. Podrzeczna 30

99-400 Łowicz

tel/fax. (46) 837 65 56

e-mail: mcklowicz@lodz.ohp.pl

2011-03-14
17

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ZDUŃSKIEJ WOLI

ul. Szadkowska 6C

98 - 220 Zduńska Wola

tel: 0 665 912 952

e-mail: mckzdunskawola@lodz.ohp.pl

2011-03-13
13

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ŁODZI

ul. Łąkowa 4

90-563 Łódź

tel/fax: (42) 637-62-22 wew. 31

e-mail: mcklodz@lodz.ohp.pl

 

2011-03-01
2

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W KUTNIE

ul. Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

tel/fax. 790 409 441

e-mail: mckkutno@lodz.ohp.pl


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400