2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

priority_desc

Rozstrzygnięcie konkursu na Kartę Wielkanocną w Łodzi

Łódzka WK OHP

2017-03-29
3004

Jury podczas oceny nadesłanych prac: od prawej Barbara Günther - Komendant Wojewódzki, ks. Mirosław Marczak - Duszpasterz ŁWK OHP, Magdalena Legun-Wołosz - zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Kinga Gudanis - specjalista ds. kształcenia i wychowania ŁWK OHP.

 

28 marca odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu na Kartkę Wielkanocną.

Targi edukacji i pracy w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz., HP 5-24 Rawa Maz.

2017-03-29
3003

Wicestarosta Marian Krzyczkowski otwiera Targi

W dniu 28 marca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyły się Targi edukacji i pracy, na których jak co roku kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Hufca Pracy 5-24 OHP w Rawie Mazowieckiej prezentowała działalność OHP.

Uczestnik Hufca Pracy w Zduńskiej Woli zwycięzcą XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej

Łódzka WK OHP, HP 5-15 Zduńska Wola, HP 5-24 Rawa Mazowiecka

2017-03-28
3002

Podczas wręczania nagrody dla Karola Wala za zajęcie I miejsca

 

W dniach 23-26 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP. Łódzką Wojewódzką Komendę OHP reprezentowali Magda Malicka z
HP 5-24 w Rawie Mazowieckiej oraz Karol Wal z HP 5-15 w Zduńskiej Woli.

„Stop Narkotykom!” – inicjatywa samorządowa

HP 5-5 Łódź

2017-03-29
3001

Uczestnicy HP 5-5 podczas tworzenia plakatu

 

27.03.2017r. zakończyła się inicjatywa samorządowa przeprowadzona przez młodzież z Hufca 5-5 będąca uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej  przy ZDZ w Łodzi na rzecz uczestników OHP. Przedmiotem inicjatywy było zniechęcenie młodzieży ludzi do zażywania narkotyków.

Konkurs ”Sprzedawca Roku 2017” w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2017-03-27
3001

Uczestnicy i laureaci konkursu Sprzedawca Roku 2017

W dniu 24 marca 2017 r. roku Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu zorganizował konkurs „Sprzedawca Roku 2017”, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 2 w Sieradzu. Była to X edycja konkursu do udziału w której zaproszono również młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Błaszek, Złoczewa i Łasku. Celem imprezy jest przede wszystkim przybliżenie młodzieży idei zdrowej rywalizacji, sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności, pogłębienie własnych zainteresowań zawodowych jak również przygotowanie do egzaminów zawodowych.

Zajęcia integracyjne w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Bełchatowie

MCIZ Piotrków Tryb., MCK Bełchatów

2017-03-28
2999

Podopieczni WTZ podczas warsztatów

 

W dniu 27 marca 2017 doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb. i Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie poprowadzili pierwsze zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Warsztaty są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- bełchatowski odział powiatowy. Podopiecznymi ośrodka są osoby niepełnosprawnie fizycznie i intelektualnie.

Hufcowe eliminacje „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”

HP 5-2 w Piotrkowie Tryb.

2017-03-28
2999

Podczas konkursu

 

27 Marca odbyły się eliminacje do wojewódzkiego etapu konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”.

„Za mundurem chłopcy sznurem”

MCIZ Łódź

2017-03-27
2999

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie był stosunkowo spektakularnym przedsięwzięciem uczelni ze względu na stoiska prezentowane przez poszczególne wydziały uczelni i niebanalne aranżacje wzbogacone licznymi artefaktami wojskowymi. W dniu 25 marca br. W Klubie WAT przy ul. Gen. Kaliskiego odbył się Dzień Otwarty WAT, w których uczestniczyłem na zaproszenie Pani Małgorzaty Węglińskiej z Działu Organizacji Kształcenia.

Wolontariat w MCK Wieluń

MCK Wieluń

2017-03-28
2998

Spotkanie z wolontariuszem z PUP Wieluń

 

Dnia 27 marca 2017 r. w ramach wolontariatu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu zajęcia przeprowadził pan Tomasz Skupiński. Pan Tomek jest pośrednikiem pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu.

Konkurs plastyczny na Kartę Wielkanocną

HP 5-5 Łódź, HP 5-20 Wieruszów, HP 5-24 Rawa Maz.

2017-03-22
2998

Nadesłane prace

Na początku lutego Hufiec Pracy 5-5 z Łodzi ogłosił konkurs plastyczny dla uczestników OHP pt „Karta Wielkanocna”. Przedmiotem konkursu był wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej o wymiarach A4 dotyczącej obrzędów Świąt Wielkanocnych.

Zajęcia w WTZ w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-03-27
2997

Uczestnicy warsztatów

Dnia 24 marca uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb wzięli udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

Karol Okrasa „łamie” przepisy w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-03-27
2997

Karol Okrasa przyrządza sałatkę do ryby

 

W dniu 24.03.2017r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie z Karolem Okrasą pod hasłem Karol Okrasa „łamie” przepisy. Udział w spotkaniu wzięła kadra i uczestnicy hufca.

„…,byście wyrośli na wolnych ludzi”

HP 5-6 Łódź

2017-03-27
2997

Kamil odbiera nagrodę specjalną z rąk Pani Jolanty Chełmińskiej i Pani Dyrektor ZSP nr 20 w Łodzi

 

Dnia 23.03.2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W tej edycji konkurs nie dotyczył bezpośrednio osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego, ale jego wolnościowego spojrzenia na świat. Tematem przewodnim był współczesny patriotyzm pojmowany na różne sposoby, czyli jak młode pokolenie postrzega hasło „patriotyzm”.

Pomysł na przyszłość

CEiPM i MCK w Sieradzu

2017-03-27
2996

Doradca zawodowy MCK w Sieradzu oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM OHP w Sieradzu zrealizowali w dniach 16-22.03.2017 roku warsztaty z uczniami trzecich klas ZSP Nr 1  w  Sieradzu.

Giełda pracy w Piotrkowie Tryb.

MBP Piotrków Trybunalski

2017-03-27
2996

Uczestnicy spotkania

 

W dniu 16 marca 2017 r. w siedzibie CEIPM OHP, Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Wieluńskie Targi Szkół Wyższych i Policelanych

MCK Wieluń

2017-03-24
2996

Wieluńskie Targi Szkół Wyższych

W dniu 23 marca 2017 r. pracownicy  Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wzięli udział w Wieluńskich  Targach  Edukacyjnych Szkół Wyższych i Policealnych. Impreza pod patronatem honorowym  starosty wieluńskiego  pana Andrzeja Stępnia zorganizowana została w hali WOSiRu  przez  I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu i Zespół Szkól nr 2 w Wieluniu.

Kultura bezpieczeństwa na stanowiskach pracy - I etap konkursu sprawny w zawodzie BHP

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-03-24
2996

Rozpoczęcie konkursu, przedstawienie regulaminu konkursu. Od Lewej:  Komendant  Hufca Pracy Romuald  Krystyniak, Pracodawca Grzegorz  Sapiejka, Kierownik  Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu  Ryszard Wardęga, Ryszard  Cyran – pedagog szkolny z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

 

W dniu 23 marca 2017 roku dwudziestu siedmiu uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z terenu powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego wzięło udział w eliminacjach do XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie 2017”.

Realizacja programu autorskiego w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-03-27
2995

Spotkanie z uczniami SOSzW w Gromadzicach

 

Dnia 24 marca 2017r. w związku z realizowanym przez MCK Wieluń programem autorskim „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” pracownicy OHP spotkali się z młodzieżą SOSzW w Gromadzicach w celu omówienia zasad poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Giełda Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

MCK Tomaszów Maz.

2017-03-27
2995

Uczestnicy giełdy pracy podczas wypełniania dokumentów

 

Dnia 24 marca 2017r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się giełdę pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia, na stanowisko sortowacz przesyłek kurierskich.

Dzień Lasu u przedszkolaków

HP 5-8 Radomsko

2017-03-24
2995

Przedszkolaki pracują z pomocą dziewczyn nad swoimi drzewami

W dniu 23.03.2017r. uczestniczki HP 5-8 w Radomsku zorganizowały Dzień Lasu dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 2. Z pomocą wychowawcy zaprosiły na spotkanie Panią z Nadleśnictwa, która chętnie przyjęła zaproszenie.

I etap konkursu „Sprawny w Zawodzie” w zawodzie kucharz

5-16 HP Sieradz

2017-03-23
2995

Uczestnicy konkursu podczas pracy

22 marca 2017 roku w HP 5-16 w Sieradzu odbył się I etap konkursu „Sprawny w zawodzie” w zawodzie kucharz. W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczący się w zawodzie kucharz.

Czytanie jest trendy – inicjatywa młodzieży

HP 5-5 Łódź

2017-03-24
2994

Młodzież podczas spotkania z książką

Aktywna młodzież z Hufca Pracy 5-5 w Łodzi w terminie 27.02.-23.03.2017 przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz swoich kolegów dotycząca zalet czytania książek. Do przeprowadzenia tej inicjatywy skłonił ich fakt, iż bardzo mała część ich rówieśników czyta książki.

Konkurs wiedzy „Cztery pierwsze minuty”

HP 5-5 Łódź

2017-03-23
2994

Młodzież w trakcie rozwiązywania testu

W dniu 23.03.2017 r. uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w Łodzi sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą I pomocy przedmedycznej. Konkurs wiedzy pt: „Cztery pierwsze minuty" przygotowany przez Kadrę Hufca składał się z 15 pytań testowych i skierowany był do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZDZ w Łodzi.

Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów, MCK Wieruszów

2017-03-23
2993

Młodzież wraz z funkcjonariuszem policji podczas spotkania profilaktycznego

Z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Hufca Pracy 5 -20 z  Wieruszowa  w dniu 22 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie – st. asp. Damianem Pawlakiem p.o. rzecznika prasowego KPP.

Przyszłość staje się dziś

HP 5-3 Łódź

2017-03-23
2993

W dniu 22 marca br. w gimnazjum MOS „Słoneczna Kraina” odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym Anną Przewoźniak w ramach programu autorskiego „Przyszłość staje się dziś”.

Giełda pracy - operatorzy linii produkcyjnej pilnie poszukiwani

MCK Bełchatów

2017-03-23
2993

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie przy współpracy z agencją pracy tymczasowej Manpower sp. z o.o. z Łodzi w dniu 22 marca 2017r. zorganizowało Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Realizacja programu rynku pracy w tomaszowskim Hufcu

MCIZ w Piotrkowie Tryb.

2017-03-22
2993

Doradca zawodowy omawia źródła ofert pracy

 

W dniu 22.03.2017 roku doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb. poprowadził kolejne spotkanie w ramach programu „Młodzież na rynku pracy. Edycja V. Program realizowany jest w OHP w Tomaszowie Mazowieckim, a jego adresatami są uczestnicy hufca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Gimnazjum Dla Dorosłych.

„Dzień Rzemiosła” w Wieluniu

HP 5-21 Wieluń, MCK Wieluń

2017-03-22
2993

Oficjalne rozpoczęcie przez Starostę Wieluńskiego Pana Andrzeja Stępnia

W pierwszy dzień wiosny czyli 21 marca, w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu odbył się „Dzień Rzemiosła".

Czego oczekuje od nas potencjalny pracodawca w kontekście dokumentów aplikacyjnych?

MCIZ Łódź

2017-03-23
2992

Takie pytanie stawiane było podczas warsztatów z doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia i Wychowanie w Dobieszkowie dla młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia miały miejsce  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobieszkowie w dniu 22.03.2017r. Prowadzący: Piotr Łoś – doradca zawodowy MCIZ w Łodzi.

Dni Otwarte Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-03-22
2992

Przy stoisku Hufca Pracy. Od lewej: Sylwia Patora – Pedagog szkolny, Katarzyna Wajman – Wychowawca Hufca Pracy, Romuald Krystyniak – Komendant Hufca Pracy

 

W dniu 21 marca 2017 r. Kadra Hufca Pracy wraz z uczestnikami uczestniczyła w Dniu Otwartym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły, Hufiec Pracy 5-15 przedstawił swoją ofertę edukacyjną oraz zaprezentował działania kierowane dla młodzieży szkół zawodowych.

Aktywny pierwszy dzień wiosny

HP 5-1 Łódź, HP 5-3 Łódź, HP 5-5 Łódź, HP 5-11 Bełchatów, HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-22
2992

Uczestnicy w trakcie grania w bilard

Dzień wagarowicza tj. 21 marca 2017r. młodzież będąca uczniami Gimnazjum dla Dorosłych CKU rozpoczęła od szkolnego turnieju w bilard, zorganizowanego przez kadrę Hufca Pracy 5-5 w Łodzi. Zawody odbyły się w Jazda Park, który mieści się na terenie kina  Silver Screen przy ul. Piłsudskiego 5 w Łodzi. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 10 uczestników Hufca Pracy 5-5.

Wolontariat Klubu Aktywnych dla podopiecznych PCK

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-03-21
2990

Podczas liczenia zabranych pieniędzy

 

W dniach 16.03. – 17.03.2017 r. grupa aktywnych uczestników Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka w ramach zawartego porozumienia z organizacją PCK podjęła się zorganizowania i przeprowadzenia zbiórek pieniędzy. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć wchodzących w skład inicjatywy zewnętrznej pt. „Zakochaj się w pomaganiu”.

Superkampania NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!

HP 5-11 Bełchatów

2017-03-21
2990

Grupa uczestników HP 5-11 podczas zajęć ze studentami

 

W dniu 21.03.2017 r. uczestnicy HP 5-11 na statusie ucznia wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat narkotyków i dopalaczy. Spotkanie poprowadzili studenci Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz komisarz Sławomir Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Łódzki Łabędź dla pracodawcy współpracującego z OHP

HP 5-1 Łódź

2017-03-21
2989

Od Lewej: Małgorzata Niewiadomska – Cudak  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej W Łodzi, Barbara Jakubowska – Komendant 5-1 Hufca Pracy, Ewa Szmitka – Laureatka konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację”, Iwona Wojtacka – Dyrektor Gimnazjum nr 40 ,Tomasz Trela Wiceprezydent Miasta Łodzi, Marcel Szytenchelm – animator kultury. Drugi plan, od lewej: Grzegorz Szmitka – współwłaściciel sieci pizzerii „Fiero”, Waldemar Buda – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji w Łodzi, Elżbieta Ratyńska – Łódzki Wicekurator Oświaty. 

 

16 marca odbyła się Gala Finałowa konkursu „Pracodawcy Kreujący i Wspierający Edukację”.

Akcja "Poczytaj mi..." w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-03-21
2989

Przedszkolaki z pomocą uczestników hufca malują Prosiaczka

W dniu 16.03.2017r. pięcioro uczestników naszego hufca zorganizowało akcję "Poczytaj mi..." dla podopiecznych Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Powiedz Nie przemocy w sieci

MCK Bełchatów

2017-03-20
2988

Eksperci

 

W dniu 17 marca 2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zorganizowało w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 3 w Bełchatowie debatę pt. „Powiedz Nie przemocy w sieci”.

Spotkanie z policją w MCK Wieluń

MCK Wieluń

2017-03-19
2987

Uczniowie zainteresowani pracą w policji

 

Z inicjatywy Młodzieżowego  Centrum Kariery w Wieluniu w dniu 17 marca 2017 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się kolejne   spotkanie młodzieży w ramach cyklu spotkań „ Praca w służbach mundurowych”.

Decyduj świadomie – cykl zajęć profilaktycznych dla uczestników OHP

HP 5-1 Łódź

2017-03-19
2987

Studentki medycyny zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny (IFMSA) zaprezentowały uczestnikom hufca przyczyny sięgania po papierosy, mechanizm uzależnienia oraz konsekwencje palenia

 

16 marca w Gimnazjum nr 40 w Łodzi odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące zapobiegania paleniu papierosów wśród młodzieży. Na zaproszenie kadry 5-1 Hufca Pracy studenci zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny (IFMSA) poprowadzili lekcję opartą na prezentacji multimedialnej i dyskusji.

Akcja rekrutacyjna w gimnazjach

HP 5-22 Łowicz

2017-03-21
2986

Wychowawca hufca w trakcie prezentacji

Marzec i kwiecień to miesiące gdzie wzmożona jest promocja zarówno szkół ponadgimnazjalnych jak i hufców pracy. Promocja kierowana jest do uczniów trzecich klas z gimnazjów w celu zwiększenia rekrutacji.

Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli

MCIZ OHP w Zduńskiej Woli, MCK w Łasku, PPP OHP w Zduńskiej Woli

2017-03-19
2986

W środę 15 marca w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli odbyły się XVIII Targi Edukacyjne  dla Gimnazjalistów zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej  Zduńskiej Woli, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli oraz I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli.

Spotkanie z pracodawcą w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

2017-03-19
2986

Uczestniczka giełdy podczas rozmowy indywidualnej

W dniu 17 marca 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z pracodawcą przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Moja przyszłość - zainteresowania zawodowe

MCK Tomaszów Maz.

2017-03-19
2986

Młodzież w trakcie rozwiązywania testu.

 

W dniu 16.03.2017r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Maz. przeprowadził zajęcia zawodoznawcze z młodzieżą ze szkół ponadgminazjalnych. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas technicznych oraz ogólnokształcących. Zajęcia odbyły się w Samorządowej Bursie Szkolnej Województwa Łódzkiego mieszczącej się w Tomaszowie Maz.

Doradztwo zawodowe w ZSO w Ostrowie

MCK Łask

2017-03-19
2986

Doradca zawodowy podczas zajęć z młodzieżą

 

W dniach 13.03.2017 i 17.03.2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku przeprowadził zajęcia dla klas drugiej i trzeciej o profilu mundurowym z ZSO Ostrowie.

MCK OHP w Łasku na Targach Edukacyjnych

MCK Łask

2017-03-16
2986

Pracownicy MCK w Łasku podczas udzielania informacji

 

14 marca 2017 r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łasku uczestniczyło w  IV Targach Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Konferencja w Łodzi

MCIZ Łódź, MCK Pabianice

2017-03-16
2985

W dniu 15 marca 2017r. odbyła się certyfikowana konferencja „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”, organizowana przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Uczestniczyli w niej doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej  w Łodzi, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach oraz wychowawcy Hufca 5-3 i 5-6 w Łodzi.

Skierniewicki Dzień Maturzysty

CEiPM Skierniewice

2017-03-16
2984

Tegoroczni maturzyści

W dniu 15 marca w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbyła się IX edycja „Dnia Maturzysty”. Ideą spotkania jest promocja miasta Skierniewice jako miejsca sprzyjającego podejmowaniu decyzji zawodowych związanych z przyszłością oraz rozwijaniem swoich zdolności i umiejętności.

Warsztaty kulinarne z osobami niepełnosprawnymi

HP 5-8 Radomsko

2017-03-15
2983

Warsztaty kulinarne uczestników hufca i osób niepełnosprawnych z WTZ.

 

W dniu 13.03.2017r. odbyły się warsztaty kulinarne dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku. Warsztaty zostały zorganizowane przez Młodzież Aktywną w ramach inicjatywy zewnętrznej.

Perspektywy 2017

OSZ Skierniewice

2017-03-14
2983

Doradca zawodowy z młodzieżą w holu głównym Salonu Edukacyjnego;

 

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2017, który trwał od 9-go do 11-go marca był znakomitą okazją do zapoznania się z bogatą ofertą  szkół średnich i wyższych, uczelni krajowych i zagranicznych oraz instytucji i wydawców edukacyjnych, czy też producentów pomocy naukowych.

Dzień Języka Ojczystego w piotrkowskim hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-15
2982

13 marca  w piotrkowskim hufcu obył się I Hufcowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim pod patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Wojciechowskiego.

Wiosenny powrót do formy

HP 5-6 Łódź

2017-03-14
2982

Wieża z gąbek

 

W sobotę 11.03.2017 roku młodzież z hufca 5-6 w Łodzi stanęła przed wyzwaniem zrzucenia kilku kilogramów i poprawienia kondycji. Część z uczestników deklaruje już jazdę na rowerze, część przymierza się do biegania. Ogólnie rzecz ujmując  wiosnę rozpoczynamy na sportowo. Wykorzystując ten zapał kadra hufca zabrała grupę do zaprzyjaźnionej sali trampolin „Saltos”.

Indywidualny Projekt Kariery w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Wierzbiu

MCK Kutno

2017-03-14
2982

W dniu 13.03.2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie został zaproszony do Gimnazjum Katolickiego w Wierzbiu w celu przeprowadzenia zajęć Indywidualnego Projektu Kariery z młodzieżą klas trzecich.

Turniej Tenisa Stołowego w piotrkowskim hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-14
2981

Podczas rozgrywek

 

W dniach od 21 lutego do 13 marca  uczestnicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozegrali Turniej Tenisa Stołowego, którego rozgrywki odbywały się w każdy poniedziałek. Turniej stał się już tradycją, ponieważ cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczestników naszej placówki.

Integracja podstawą efektywnej współpracy

HP 5-1 i HP 5-3 Łódź

2017-03-14
2981

Kadra łódzkich hufców wraz nauczycielami z Gimnazjum Nr 40 w Łodzi rozegrała mecz przeciwko uczniom i uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy

10 marca na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 40 w Łodzi rozegrano mecz piłki siatkowej pomiędzy kadrą Hufców Pracy 5-1, 5-3 i nauczycielami szkoły, a uczniami szkoły, będącymi jednocześnie uczestnikami OHP. Mecz składał się z trzech setów po 25 punktów.

Badanie predyspozycji zawodowych za pomocą KZZ

MCK Bełchatów, MCIZ Piotrków Tryb.

2017-03-13
2981

Młodzież podczas badania KZZ

 

W dniu 10 marca 2017 roku doradcy zawodowi z MCK Bełchatów i  MCIZ z Piotrkowa Trybunalskiego gościli w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie.

XIV Targi Informacyjno - Edukacyjne w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2017-03-10
2981

Stoisko OHP

 

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych staną przed trudnym wyborem – w jakiej szkole podjąć dalsze kształcenie. Wybór ten często decyduje o przyszłości podczas wkraczania na rynek pracy. Chcąc ułatwić uczniom podjęcie tej trudnej decyzji 9 marca 2017r. po raz czternasty odbyły się w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Targi Informacyjno – Edukacyjne. Partnerami organizacyjnymi przedsięwzięcia byli: Ochotniczy Hufiec Pracy 5-20 z Wieruszowa oraz Gimnazjum nr 1 z Wieruszowa.

Turniej Tenisa Stołowego

HP 5-5 Łodź

2017-03-10
2980

Uczestnicy po zakończonych rozgrywkach

W czwartek 9 marca Hufiec Pracy 5-5 z Łodzi, zorganizował dla swoich uczestników Turniej Tenisa Stołowego, który odbył się w Gimnazjum nr 40 w Łodzi.

Budowanie komunikacji interpersonalnej w WTZ w Żarnowie

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-03-10
2980

Uczestnicy zajęć z komunikacji interpersonalnej

 

W dniu 9 marca 2017 roku doradca zawodowy MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim poprowadził grupowe zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Miejscem spotkania były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie, a temat dotyczył roli komunikacji w relacjach interpersonalnych.

Warsztaty z młodzieżą trzeciej klasy zawodowej

MCK Opoczno

2017-03-10
2979

Młodzież podczas rozwiązywania Kwestionariuszy Zainteresowań Zawodowych

 

W dniu dzisiejszym doradca zawodowy MCK OHP w Opocznie przeprowadził warsztaty z młodzieżą trzeciej klasy zawodowej. Spotkanie młodzieży jest wynikiem wieloletniej współpracy z Panią pedagog Agnieszką Kopytowską, Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie. Młodzież ta kończy w tym roku naukę w szkole zawodowej. Jednak nie wszyscy uczniowie mają sprecyzowane plany co dalej ? Kontynuacja nauki, czy praca ? A może i praca, i nauka?

Dzień Kobiet w HP 5-5

HP 5-5 Łódź

2017-03-10
2979

Dzień 8 marca jest obecnie oficjalnym Świętem Kobiet w wielu krajach. W tym dniu mężczyźni wręczają znajomym kobietom- matkom, żonom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki oraz spełniają ich życzenia.

Wolontariusze w akcji – Gorączka Złota rozpoczęta

HP 5-1 Łódź

2017-03-09
2979

Uczennice III klasy z przygotowaniem zawodowym 8 marca promowały akcję na terenie szkoły i hufca, zachęcając do zbierania miedzianych monet

Rok szkolny  2016/2017 ogłoszony został rokiem wolontariatu. Z tego tez powodu nasze działania wychowawcze skupiają się na promowaniu postawy otwartej na drugiego człowieka, na zachęcaniu do działań na rzecz społeczności lokalnej. Młodzież ma szczególne potrzeby przynależności, akceptacji, bycia potrzebnym i użytecznym. Praca w formie wolontariatu może zaspokoić te potrzeby, stąd też pomysł na włączanie się w akcje pomocowe.

Wizyta uczniów SOSzW w PUP w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-03-10
2978

Uczniowie z szkoły w Gromadzicach z p. Tomkiem, pośrednikiem pracy z PUP w Wieluniu

 

Od wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu rozpoczął się realizowany przez MCK Wieluń program autorski „ Aktywizacja zawodowa  uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach”.

Skierniewickie Targi Edukacji i Pracy

CEiPM Skierniewice

2017-03-08
2978

Dyrektor CEiPM OHP w Skierniewicach – Ryszard Targowski wraz z pośrednikiem pracy/asystentem EURES – Pauliną Grzejszczak przy stoisku wystawowym jednostki.

 

Dnia 07 marca 2017 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach odbyły się Skierniewickie Targi Edukacyjne i Pracy z udziałem szkół średnich z województwa łódzkiego oraz lokalnych instytucji rynku pracy. Współorganizatorem i wystawcą na targach było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.

Chłopska Szkoła Biznesu

MCIZ Łódź

2017-03-09
2977

„Chłopska Szkoła Biznesu” – pod takim tytułem w dniu 08.03.2017r. odbywały się zajęcia w Liceum W Zgierzu przygotowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi dla klasy II.

After pizza day

HP 5-6 Łódź

2017-03-09
2977

Przygotowanie pizzy

Dzień pizzy obchodzony jest 9 lutego. Uczestnicy hufca 5-6 w Łodzi postanowili zorganizować to „święto” w innym dniu. Jak to powiedziała młodzież hufca, data, to jedno, a chęć na pizzę, to drugie. Postanowiono więc, że zajęcia z robienia pizzy zrealizujemy w Dniu Kobiet.

I etap konkursu „Sprawny w zawodzie 2017” w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-03-08
2977

Kucharze podczas części praktycznej konkursu sprawny w zawodzie

Hufiec Pracy 5-8 Radomsko na przełomie lutego i marca przeprowadził wśród swoich uczestników II i III grupy wychowawczej konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”. W tym roku nasi uczestnicy przystąpili do konkursu w kategorii: BHP, kucharz i fryzjer.

Giełda pracy w Pabianicach

MCK Pabianice

2017-03-09
2976

W dniu 08.03.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach została zorganizowana Giełda Pracy dla osób bezrobotnych, którzy są zainteresowani pracą na stanowisku pracownik linii produkcyjnej.

„Ja i moja klasa” – zespół klasowy we wspólnym projekcie

HP 5-3 Łódź

2017-03-09
2976

Uczniowie jednej z trzecich klas gimnazjum uczący się w Szkole przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, będący jednocześnie uczestnikami OHP, przygotowali prezentację pod tytułem „Ja i moja klasa”.

Tydzień Języka Ojczystego w Łodzi

HP 5-1 Łódź

2017-03-08
2976

Tygodniowi Języka Ojczystego przyświeca cytat Mikołaja Reja

Chcesz zostać Mistrzem Ortografii? Chcesz sprawdzić swoich sił w Corridzie? Masz pomysł jak przełożyć poprawność językową na plakat artystyczny? Masz chęć poczytać razem z nami? Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie jest twierdząca, przyjdź do Gimnazjum nr 40 w Łodzi i do 5-1 Hufca Pracy na Tydzień Języka Ojczystego.

XV Targi Kariery w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice, HP 5-22 Łowicz

2017-03-07
2976

Od lewej dyrektor PUP - Ryszard Pawlewicz, dyrektor CEiPM OHP - Ryszard Targowski, prezes OSIR - Ewa Milczarek, p.o. kierownik CIiPKZ - Urszula Bilska

 

„Targi kariery” pod takim tytułem w dniu 06 marca 2017 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach, jako współorganizator wzięło udział w XV targach.

Piotrkowski Hufiec Pracy na gali Ogólnopolskiego Konkursu – „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni” w Poznaniu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-06
2976

Konrad odbiera nagrodę za zdobycie I miejsca

4 marca w sobotę nasz podopieczny  Konrad Osuch wraz z Komendantem Hufca Anną Górecką wzięli udział w gali VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, która odbyła się w  Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych w Zespole Szkół nr 4 w Kutnie - Azorach

MCK Kutno

2017-03-08
2975

W dniu 07.03.2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie przeprowadził zajęcia grupowe oraz indywidualne z młodzieżą klas czwartych technikum informatycznego w Zespole Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego.

Giełda pracy w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2017-03-08
2975

W dniu 7 marca 2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie zorganizowało po raz kolejny Giełdę Pracy z agencją pracy tymczasowej Beetsma, która skierowana była dla młodzieży poszukującej pracy i osób bezrobotnych.

XX Targi Edukacyjne w Łodzi

CEiPM Łódź

2017-03-07
2975

Doradcy zawodowi MCIZ i MCK na stoisku targowym

W dniach 2-3.03.2017 roku jednostki CEIPM Łódź (MBP Łódź, MCIZ Łódź, MCK Pabianice) uczestniczyły w XX Łódzkich Targach Edukacyjnych. Targi odbyły się w hali EXPO w Łodzi. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie oferty edukacyjnej szkół, uczelni wyższych i placówek zajęć pozaszkolnych, w tym oferty OHP. Targi skierowane były do młodzieży szkolnej poszukującej dalszej drogi kształcenia.

Stres w pracy

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-03-07
2975

Rozpoczęcie zajęć- Katarzyna Piotrowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-           Pedagogicznej w Zduńskiej Woli

W dniu 06.03.2017r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli  zorganizował dla młodzieży warsztaty edukacyjne pt. ”Stres w pracy. Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem”. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Piotrowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Zaplanuj mądrze swoją przyszłość

MCK Łowicz

2017-03-07
2974

Młodzież w trakcie zajęć

Od 3 marca 2017 roku doradca zawodowy MCK Łowicz rozpoczął cykl zajęć z uczniami ostatnich klas Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu we współpracy z pedagogiem szkolnym tej szkoły.

Powiatowa Olimpiada Informatyczna w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-03-07
2974

Laureaci konkursu

 

W  dniu 03.03.2017 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie  Wiedzy Informatycznej  pod hasłem „Edusukces informatyki”.

Osadzeni w Goleszach przygotowują dokumenty aplikacyjne

MCIZ w Piotrkowie Tryb.

2017-03-06
2974

W dniu 3 marca 2017 roku osadzeni z Golesz- Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyli w kolejnych już warsztatach- tym razem pod hasłem „Dokumenty aplikacyjne". Zajęcia odbywają się cyklicznie w ramach programu rynku pracy. Rozpoczęły się w styczniu, a zakończą w czerwcu 2017 roku.

Giełda Pracy w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Maz.

2017-03-06
2974

Uczestnicy giełdy podczas wypełniania dokumentów

 

Dnia 03 marca 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się giełdę pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia, na stanowisko sortowacz przesyłek kurierskich.

Ścieżki edukacyjne w Gimnazjum w Łaniętach

MCK Kutno

2017-03-06
2973

W dniu 03.03.2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie przeprowadził zajęcia grupowe oraz indywidualne z młodzieżą klas trzecich z Gimnazjum w Łaniętach.

Pogadanka na temat dopalaczy

HP 5-8 Radomsko

2017-03-06
2973

Uczestnicy HP 5-8 na spotkaniu

W dniu 2.03.2017 roku w HP 5-8 Radomsko odbyło się spotkanie na temat uzależnień z Panią z sanepidu i Panią policjant ds. nieletnich z radomszczańskiej policji. Była to kolejna inicjatywa Młodzieży Aktywnej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

HP 5-1 Łódź, HP 5-2 Piotrków Tryb., HP 5-3 Łódź, HP 5-15 Zduńska Wola

2017-03-02
2973

Uczestnicy OHP podczas marszu III Piotrkowskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

W całym kraju odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Aktywny w nich udział wzięli uczestnicy OHP z województwa łódzkiego.

Warsztaty w WTZ w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-03-02
2972

Uczestnicy warsztatów

 

Dnia 28 lutego, pracownicy MCK OHP w ramach podpisanego porozumienia z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb., poprowadzili zajęcia z  autorskiego programu na rzecz rynku pracy „Niepełnosprawność-przełamywanie barier”.

Przedsiębiorcze zawody

MCK Opoczno

2017-03-02
2970

Młodzież uczestnicząca w zajęciach z doradcą zawodowym

 

01 marca doradca zawodowy MCK OHP w Opocznie przeprowadził warsztaty grupowe pt. „Przedsiębiorcze zawody” z młodzieżą 3 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zajęcia przeprowadzono przy współpracy z Panią Bożeną Zdanowską, pedagogiem szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Warsztaty kulturalne

HP 5-11 Bełchatów

2017-03-02
2969

Uczestnicy podczas zwiedzania

 

W dniu 01.03.2017 r. kadra HP 5-11 zorganizowała dla swoich podopiecznych warsztaty kulturalne. Celem zajęć było pokazanie naszej młodzieży jak produktywnie i atrakcyjnie można spożytkować wolny czas w naszym mieście. Podczas zajęć zaprezentowano więc naszym uczestnikom miejsca gdzie można nie tylko spędzić miłe chwile, ale i poszerzyć swoją wiedzę. Podsumowaniem spotkania była wizyta naszej młodzieży wraz z komendantem HP w Gigantach Mocy.

Karnawał na Kaliskiej

HP 5-1 Łódź

2017-02-28
2969

Nagrodę główną otrzymał zwycięzca konkursu na najciekawszy i najbardziej kreatywny strój karnawałowy – Artur Mirzoyan – uczestnik 5-1 HP

Ostatnie dni karnawału młodzież z 5-1 Hufca Pracy ucząca się w Gimnazjum Nr 40 w Łodzi spędziła tak, jak nakazuje tradycja.  Zgodnie ze zwyczajem w tym czasie należy dużo jeść, przebierać się, a przede wszystkim dobrze bawić. Tak też było i u nas.

Faworkowe szaleństwo

HP 5-11 w Bełchatowie

2017-02-28
2968

Uczestnicy HP 5-11 podczas pracy

 

W dniu 28.02.2017 r. zakończyła się inicjatywa w bełchatowskim hufca zatytułowana „Faworkowe szaleństwo”. Związana była ona z Ostatkami, które w tym roku przypadają właśnie na ostatni dzień lutego.

Zajęcia dla Maturzystów w ZSP nr 1 w Łasku

MCK Łask

2017-02-28
2967

Doradca zawodowy MCK Łask z młodzieżą

 

27 lutego odbyły się zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla klasy IV TL z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Spotkanie z zawodem kucharza

HP 5-8 Radomsko

2017-02-28
2967

Uczestnicy hufca i osoby niepełnosprawne z WTZ podczas przygotowywania sałatki

W dniu 27.02.2017r. odbyła się inicjatywa zewnętrzna uczestników hufca pod tytułem „Spotkanie z zawodem- kucharz” dla osób niepełnosprawnych.

Bieg Tropem Wilczym w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-02-28
2967

Pracownik MCK Wieluń z młodzieżą

 

W miniony weekend w całym kraju odbył się cykl różnych imprez upamiętniających żołnierzy wyklętych. Jednym z tych wydarzeń był Bieg Tropem Wilczym.

Aktywni na rzecz schroniska dla zwierząt

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-02-28
2967

Podczas kwesty

 

W dniach 23 – 27.02.2017 r. grupa Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej przeprowadziła akcję na rzecz Schroniska dla zwierząt w Boguszycach Małych koło Rawy Mazowieckiej. Jest to kolejne przedsięwzięcie wchodzące w skład inicjatywy zewnętrznej „Zakochaj się w pomaganiu”.

Spotkanie z wolontariuszką

MCK Piotrków Tryb.

2017-02-28
2966

Spotkanie z wolontariuszką

W dniu 27 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Tryb.  odbyło się spotkanie z wolontariuszką. Podczas spotkania zostały umówione szczegóły współpracy i zasady działania wolontariatu w OHP.

Wkręcili się w pomaganie

HP 5-25 Kutno

2017-02-28
2965

Zadowolenie z efektów zbiórki

W dniu 27.02.2017 r. uczestnicy 5-25 HP w Kutnie przystąpili do pakowania zgromadzonych nakrętek w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie".

Giełda pracy w Łasku

MCK Łask

2017-02-28
2965

Uczestnik giełdy pracy podczas rozmowy indywidualnej

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łasku , dnia 27.02.2016 r. zorganizowało giełdę pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia, na stanowisko pracownik linii produkcyjnych.

Eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu BHP

HP 5-5 Łódź

2017-02-28
2965

24 lutego w Publicznym Gimnazjum nr. 40, kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi, zorganizowała konkurs wiedzy dla młodzieży OHP. Przedmiotem konkursu było wypełnienie testu wiedzy dotyczącego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Warsztaty - Budowanie poczucia własnej wartości

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-27
2965

Warsztaty edukacyjne pt. „Moje mocne i słabe strony w aspekcie poszukiwania pracy”

W dniu 27 lutego 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował dla młodzieży warsztaty edukacyjne pt. „Moje mocne i słabe strony w aspekcie poszukiwania pracy” oraz „Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w zakładzie pracy”. Zajęcia w ramach programu autorskiego „Poznawanie siebie w aspekcie planowania kariery” odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Zajęcia przeprowadziła Pani Anna Jaros – pedagog resocjalizacyjny z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Spotkania z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-24
2965

Rozpoczęcie spotkania. Inspektor Krzysztof Bączkowski z PIP w Sieradzu, Romuald Krystyniak- Komendant Hufca Pracy

Giełdy pracy w Opocznie i Rawie Maz.

MCK Opoczno, MCK Rawa Maz.

2017-02-27
2964

Prowadząca rozmowę indywidualną- Pani Anna Szczepańska z klientką MCK OHP w Opocznie

 

W dniu 27.02.2017 Młodzieżowe Centrum Kariery w Opocznie było organizatorem Giełdy Pracy.

O sytuacji młodzieży na rynku pracy w PUP w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2017-02-24
2964

Pracownicy OHP z Bełchatowa

 

Dnia 23 lutego 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkami oświatowymi powiatu bełchatowskiego, dotyczące sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy. W wydarzeniu wzięła również udział kadra OHP tj. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie oraz komendant Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie.

Co dalej gimnazjalisto?

MCIZ Zduńska Wola, MCK Wieluń

2017-02-24
2964

Doradca zawodowy objaśnia wypełnienie testu

 

W dniu 23 lutego w Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, doradca zawodowy z MCIZ w Zduńskiej Woli i pośrednik pracy z MCK Wieluń przeprowadzili zajęcia z młodzieżą trzeciej klasy gimnazjum.

Odwiedziny uczestników Hufca w Hospicjum w Mirkowie

HP 5-20 Wieruszów

2017-02-24
2963

Podopieczne Hufca Pracy 5-20 w Hospicjum Sióstr Antoninek w Mirkowie

 

23 lutego br. młodzież Hufca Pracy 5-20 z Wieruszowa wraz z komendantem i wychowawcami udali się z darami do Hospicjum Sióstr Antoninek w Mirkowie. To już tradycja w naszym hufcu, że  pamiętamy o tych, których los doświadczył chorobą i samotnością. W tym roku na dzień odwiedzin wybraliśmy Tłusty Czwartek, aby choć w niewielkim stopniu osłodzić pensjonariuszkom czas rekonwalescencji i życzyć im powrotu do zdrowia.

Dzień bez łapówki

HP 5-3 Łódź

2017-02-24
2963

Podczas zajęć

23 lutego wszyscy zjadaliśmy się pysznymi słodkościami i obchodziliśmy „Tłusty czwartek” czyli  staropolski zwyczaj pieczenia i zjadania pączków i faworków (zwanych też chrustami).  W 5-3 HP postanowiliśmy ten dzień spędzić trochę inaczej, na dzień 23 lutego przypada także „Dzień bez łapówki” i z tej okazji wychowawcy 5-3 HP postanowili przeprowadzić w Gimnazjum dla Dorosłych zajęcia dla swoich uczestników.

Bezpieczni na drodze

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-24
2963

Rozpoczęcie spotkania. Od lewej: Łukasz Borecki – Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, Romuald Krystyniak- Komendant Hufca Pracy

 

23.02.2017r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz najczęściej popełnianych błędów przez osoby zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy.

Tłusty czwartek

HP 5-3 Łódź, HP 5-5 Łódź, HP 5-22 Łowicz

2017-02-24
2962

Podczas warsztatów

Dzisiaj Popularny „Tłusty czwartek”. Jest to dzień w roku, gdzie można powiedzieć, że mamy oficjalne przyzwolenie na objadanie się J. Potem aż do świąt wielkanocnych należy zachować wstrzemięźliwość… Większość Polaków nie wyobraża sobie rezygnacji z przyjemności celebrowania tradycji tłustego czwartku i delektowania się kalorycznymi przysmakami. Jedni zakupują pączki w ulubionych cukierniach, inni pieką je samodzielnie w domu.

Zajęcia z doradztwa zawodowego w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2017-02-24
2961

Uczniowie podczas zajęć w grupie.

 

W dniu 22 lutego 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia z klasą III Technikum, które kształci ekonomistów, elektryków i mechaników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Targi Edukacyjne w Pabianicach

CEiPM Łódź

2017-02-23
2961

Uczestnicy Targów Edukacyjnych w Pabianicach

W dniu 21 lutego 2017 roku jednostki organizacyjne ŁWK OHP (Młodzieżowe Centrum Kariery Pabianice, Młodzieżowe Biuro Pracy w Łodzi, Punkt Pośrednictwa Pracy w Aleksandrowie Łódzkim) uczestniczyły w III Targach Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych.

Wojewódzka Konferencja dla Doradców Zawodowych

MCK Bełchatów, CEiPM Skierniewice,

2017-02-23
2960

Przedstawiciele doradców zawodowych z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi

 

W dniu 21 lutego 2017r. przedstawiciele doradców zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Piotrkowa Tryb, Łodzi i Sieradza uczestniczyli w „Wojewódzkiej Konferencji dla Doradców Zawodowych – Współpraca doradców zawodowych w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej osób w różnym wieku”, którego organizatorem było Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Poszukiwany opiekun osób starszych - Giełda pracy w Ozorkowie

MCK Ozorków

2017-02-23
2960

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ozorkowie 22 lutego br. zorganizowało spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych pracą na stanowisku opiekuna osoby starszej.

Rozmowa kwalifikacyjna - program edukacyjny w Hufcu Pracy 5-13

HP 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim, MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim

2017-02-23
2959

Doradca zawodowy Katarzyna Cander podczas pracy z uczestnikami hufca

W dniu 22 lutego 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego po raz kolejny gościli w Hufcu Pracy 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim.

Przygotowania do konkursu w Poddębicach

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-23
2959

Rozpoczęcie gry w Zakładzie Fryzjerskim „Beata” . Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman z uczestniczkami

 

W dniu 21.02.2017r. Wychowawca Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli – Katarzyna Wajman przeprowadziła wewnętrzny  konkurs „Sprawny w zawodzie bezpieczny w pracy”, dla uczestników z Poddębic.

Wizyta w Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-02-22
2958

Uczniowie  mieli okazję poznać m.in. proces produkcji serka  Mój ulubiony

 

Wizytą studyjną w Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu zakończyła się realizacja ogólnopolskiego program  popularyzacji i kształcenia zawodowego w MCK Wieluń.

Hola Hola Karnaval – ostatki w szkole

HP 5-3 Łódź

2017-02-22
2957

20 lutego w Gimnazjum Nr 40 upłynął pod znakiem rywalizacji i dobrej zabawy. Nauczyciele i wychowawcy 5-3 Hufca Pracy zorganizowali karnawałową imprezę. Zespoły klasowe rywalizowały między sobą.

„Bez Barier” na gali „Szlachetnej Paczki”

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-02-21
2956

Podczas prób w Starostwie

 

17 lutego w piotrkowskim Starostwie Powiatowym odbyła się uroczysta gala podsumowująca kolejną edycję Szlachetnej Paczki w naszym regionie.

Spotkanie z pracodawcą w MBP w Piotrkowie Trybunalskim

2017-02-22
2955

W dniu 21 lutego 2017 r. w siedzibie Młodzieżowego Biura Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano giełdę pracy.

Lekcja historii z Piłsudczykiem… w 5-3 HP

HP 5-3 Łódź

2017-02-21
2955

W dniu 17 lutego br. podopieczni hufca 5-3 w Łodzi gościli Pułkownika Ryszarda Juśkiewicza - Prezesa Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału Ziemi Łódzkiej.

Konkurs fotograficzny „Moje ferie-piękno przyrody”

HP 5-21 Wieluń

2017-02-21
2955

W dniu 17.02.2017r. w Hufcu Pracy 5-21 w Wieluniu rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Moje ferie-piękno przyrody”, zorganizowany w ramach fotograficznego koła zainteresowań „W obiektywie”.

Bezpieczeństwo pieszego w ruchu drogowym – IV edycja testu wiedzy

HP 5-11 Bełchatów

2017-02-20
2955

Uczestnicy podczas pisania testu

 

W dniach 14-16.02.2017 r. w bełchatowskim hufcu przeprowadzono IV już edycję testu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym. Do zmagań konkursowych przystąpili uczestnicy HP 5-11 z pierwszych klas ZSZ i Gimnazjum Dla Dorosłych.

Hufiec Pracy na rzecz Światowych Dni Młodzieży w Panamie

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-20
2954

Załadunek makulatury z punktu zbiórki przez Mateusza, Natalię i Łukasza

W dniu 10 lutego 2017r. Aktywni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli po raz kolejny włączyli się w akcję zbiórki makulatury zorganizowanej przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro i Parafię św. Antoniego.

Giełda pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2017-02-17
2954

Wypełnianie ankiet

W dniu 16 lutego 2017 r. Młodzieżowe Biuro Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało giełdę pracy, która odbyła się w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim.

Warsztat „Telefon to nowe uzależnienie?-zapytaj młodzież”

CEiPM Piotrków Tryb.

2017-02-17
2953

Uczestnicy warsztatów z fonoholizmu

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z Instytutem Nowych Technologii w Łodzi oraz Stowarzyszeniem Aktywni.Eu w dniu 16 lutego 2017 roku przy udziale Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało warsztaty poświęcone fonoholizmowi dla młodzieży tej szkoły. Spotkanie poprowadził Pan dr Macjej Dębski pracownik z Uniwersytetu Gdańskiego reprezentujący Fundację Dbam o Mój Z@sięg.

Uczniowie gimnazjum z wizytą w MCK Pabianice

MCK Pabianice

2017-02-16
2952

15 lutego 2017 roku uczniowie ostatnich klas gimnazjum Zespołu Szkół Prywatnych „Heureka” w Pabianicach spotkali się z doradcą zawodowym MCK Pabianice.

Prawna ochrona w zawodzie

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-16
2951

Inspektor Krzysztof Bączkowski podczas zajęć

15 lutego 2017 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował pierwsze warsztaty edukacyjne w ramach programu „Poznawanie siebie w aspekcie planowania kariery”.  Zajęcia „Kultura bezpieczeństwa-prawna ochrona pracy ” odbyły się w Zespole Szkół  im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Spotkanie z młodzieżą  poprowadził Inspektor Krzysztof Bączkowski z Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu. Wprowadzenia do programu dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak.

Uzdolnienia przedsiębiorcze z Portfolio Kariery w MCK Łowicz

MCK Łowicz

2017-02-16
2950

Młodzież podczas zajęć

 

15 lutego 2017 roku doradca zawodowy MCK Łowicz przeprowadził poradę grupową dla pierwszej klasy młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej OHP z wykorzystaniem testu Indywidualnego Projektu Kariery.

Walentynki

HP 5-1 Łódź, HP 5-3 Łódź, HP 5-5 Łódź, HP 5-6 Łódź, HP 5-20 Wieruszów, HP 5-25 Kutno

2017-02-14
2950

Tydzień inicjatyw w HP 5-11 w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2017-02-16
2949

Walentynkowa poczta HP 5-11

 

W dniu 14.02.2017 r. w HP 5-11 odbyło się zakończenie i podsumowanie inicjatyw zrealizowanych w tym miesiącu. Nasi aktywni podopieczni zrealizowali dwie inicjatywy: zewnętrzną i wewnętrzną.

Ogólnopolski program popularyzacji kształcenia zawodowego

MCK Wieluń

2017-02-16
2949

Pracownik MCK Wielun w czasie konsultacji indywidualnych po spotkaniu

 

Wielton, Korona, Silum, SDM Wieluń, PKS Wieluń. Tak najczęściej odpowiadali uczestnicy spotkania grupowego zorganizowane przez pracowników MCK Wieluń spytani o największe zakłady produkcyjne w powiecie wieluńskim. Spotkanie pt. „ Rynek pracy w powiecie wieluńskim i powiatach sąsiednich” miało miejsce 14.02.2017 r. i stanowiło część realizowanego program popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego pt. „ Droga do kariery”.

Konkurs fotograficzny „W zimowej szacie”

HP 5-5 Łódź

2017-02-16
2949

Grzybek zimą ? – a jednak

W dniu 14.02.2017r. został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „W zimowej szacie”.

„Zakochaj się w pomaganiu” – inicjatywa wolontariuszy rawskiego hufca

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-02-15
2948

W trakcie kwesty

 

Klub Aktywnych Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka rozpoczął realizację inicjatywy zewnętrznej pt. „Zakochaj się w pomaganiu”. Pierwszym działaniem było zorganizowanie imprezy charytatywnej na rzecz podopiecznych Fundacji „Obudźmy Nadzieję”. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć wchodzących w skład tej inicjatywy. 

III Turniej Warcabowy w piotrkowskim Hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-02-14
2947

W trakcie rozgrywek

 

13 lutego uczestnicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozegrali Turniej Warcabowy, który już na stałe zapisał się w kalendarzu naszych imprez, cieszy się bowiem dużym zainteresowaniem wśród męskiej części naszych uczestników.

Test predyspozycji zawodowych w liceum

MCIZ Skierniewice, OSZ Skierniewice

2017-02-14
2945

Uczestnicy zajęć rozwiązujący test KZZ w wersji online

13 lutego doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Skierniewicach wraz ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego przeprowadzili zajęcia z młodzieżą klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej.

Spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-14
2944

Rozmowa na temat reformy w systemie edukacji

13 lutego 2017r. w siedzibie Hufca Pracy w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. Celem zebrania było podsumowanie dotychczasowej działalności samorządowej uczestników, oraz omówienie ważniejszych przedsięwzięć które będą realizowane do końca II kwartału. Na wstępie Opiekun Rady – Joanna Siemińska podziękowała młodzieży za zaangażowanie w działalność wolontarystyczną na rzecz dzieci i młodzieży z Parafii Św. Antoniego oraz omówiła regulamin konkursu „Aktywność – Dobry Wybór 2017”.

Dar dla zwierząt leśnych

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-13
2943

Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Kadra Wychowawcza, Leśniczy Tomasz  Tymendorf oraz młodzież

W dniach 6-10.02.2017r. dziewięciu Aktywnych Hufca Pracy w Zduńskiej Woli zorganizowało i przeprowadziło akcję „Młodzież niesie pomoc leśnym zwierzętom”.

Targi Edukacyjne w Wieluniu

MCK Wieluń, HP 5-21 Wieluń

2017-02-13
2942

Uczniowie z ZS nr 1 w Wieluniu

 

W miniony czwartek (9 lutego 2017 r.) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu oraz Hufca Pracy w Wieluniu wieźli udział w kolejnej edycji targów szkół ponadgimnazjalnych. Impreza pod patronatem honorowym starosty wieluńskiego Pana Andrzeja Stępnia zorganizowana została w hali WOSiRu.

MCK w Pabianicach wspiera tegorocznych maturzystów

MCK Pabianice

2017-02-13
2941

Ostanie wskazówki doradcy zawodowego

 

W dniach 08-09.02.2017r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach przeprowadził zajęcia dla uczniów klas maturalnych wspierające ich w wyborze dalszej drogi zawodowej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

Program autorski „Zrób to sam” – II edycja

HP 5-5 Łódź

2017-02-13
2940

Uczestnicy naprawiają toster

W dniu 09.02.2017r. uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w Łodzi w celu realizacji programu autorskiego „Zrób to sam” odwiedzili Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Zadaniem programu jest przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej podstawowych umiejętności radzenia sobie w praktycznych sytuacjach życiowych oraz przedstawienie młodzieży możliwości wyjścia z sytuacji awaryjnych, w których mogą się czasami znaleźć.

Ogólnopolski program popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-02-13
2940

Uczestnicy programu

W ramach Ogólnopolskiego programu popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli zorganizował w dniu 10.02.2017 warsztaty pt. „Przedsiębiorczość - prawne aspekty. Trening umiejętności przedsiębiorczych” prowadzone przez doradcę zawodowego z MCIZ OHP w Zduńskiej Woli.

Zajęcia z doradcą zawodowym w Domu Dziecka

MCIZ Skierniewice

2017-02-10
2939

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym

 

„Sprecyzowanie własnych zainteresowań zawodowych" pod takim tytułem doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Skierniewicach (Łódzka WK OHP) w dniu 09 lutego 2017 roku, przeprowadził zajęcia dla wychowanków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Obecnie w placówce przebywa 25 wychowanków (13 mężczyzn, 12 kobiet) zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania.

Planowanie przyszłości drogą do sukcesu

MCK Bełchatów

2017-02-10
2938

Uczestnicy warsztatów

 

W dniu 8 lutego 2017 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie poprowadzili warsztaty pt „Planowanie przyszłości drogą do sukcesu” w II Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie.

Każda kropla na wagę życia

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-02-09
2937

Wychowawca Hufca Pracy Marcin Szymański, Konrad Michalak podczas oddawania krwi

W dniu 7 lutego 2017r., młodzież Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wzięła udział w Akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem „Każda kropla jest cenna”. Uczestnicy zgłosili się rano do Poddębickiego Centrum Zdrowia. Po dokonaniu wszelkich formalności młodzież oddała po 450 ml krwi.

Rozpoczęcie programu edukacyjnego w tomaszowskim hufcu

MCIZ Piotrków Tryb., HP 5-13 Tomaszów Maz.

2017-02-09
2936

8 lutego 2017 roku doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Tryb. rozpoczęli cykl zajęć w ramach V edycji programu „Młodzież na rynku pracy”, którego autorem jest kadra Hufca Pracy w Tomaszowie Maz.

Gimnazjaliści wybierają zawód

MCIZ Zduńska Wola

2017-02-09
2936

7 lutego 2017 r. gimnazjaliści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym z MCIZ w Zduńskiej Woli.

Giełda pracy w MBP Łódź

MBP Łódź

2017-02-09
2936

Uczestnicy giełdy pracy

 

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Łodzi zorganizowało w dniu 8 lutego 2017 roku giełdę pracy. Giełda pracy odbyła się w ramach współpracy MBP z firmą RGIS, która zatrudnia pracowników inwentaryzacji w marketach spożywczych. RGIS jest światowym leaderem w dostarczaniu usług inwentaryzacyjnych.

Prezes Związku Piłsudczyków RP Oddziału Ziemi Łódzkiej z wizytą w piotrkowskim Hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-02-07
2935

Pamiątkowa fotografia z naszym Gościem

6 lutego dla uczestników naszego Hufca odbyła się niezwykła lekcja historii. Naszą obecnością zaszczycił nas bowiem Pułkownik Ryszard Juśkiewicz, Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału Ziemi Łódzkiej.  Nasz gość zapoznał nas z postacią Józefa Piłsudskiego - wielkiego Polaka i patrioty. Przybliżył nam jego życie, działalność i zasługi dla naszej ojczyzny.

Jaka szkoła jest dla mnie? – Zajęcia w Gimnazjum w Budziszewicach

MCIZ Piotrków Trybunalski

2017-02-06
2934

Uczniowie wraz z doradcą zawodowym podczas zajęć

W dniu 3 lutego 2017 roku Mobilne Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego gościło w Gimnazjum w Budziszewicach. Celem spotkania było przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów III klas na temat wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Zimowa Giełda Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-02-06
2933

Uczestnicy Giełdy Pracy

2 lutego 2017 roku Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli zorganizował kolejną Giełdę Pracy przy współpracy z Agencja Pracy Tymczasowej Grupa Progres, dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na stanowisko pracownik produkcji.

Gimnazjaliści przed trudną decyzją…..

MCK Opoczno

2017-02-02
2932

W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne zajęcia z młodzieżą trzeciej klasy gimnazjum ZSS nr. 2 w Opocznie. Zajęcia zostały przeprowadzone w siedzibie MCK OHP w Opocznie. Podczas zajęć młodzież wzbogaciła swoją wiedzę w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjnej, jak również uświadomiła sobie, że decyzja o kierunku dalszego kształcenia jest decyzją mającą wpływ na ich dorosłe życie i w przyszłości pracę zawodową. Gimnazjaliści muszą odpowiedzieć sobie na pytania; jaki zawód byłby dobrym zawodem dla mnie? Kontynuować naukę w szkole uczącej zawodu, czy może wybrać liceum ogólnokształcące?  

Kurs zawodowy w Radomsku

PPP Radomsko

2017-02-02
2931

Część uczestników grupy AA_11 w Radomsku, realizującej projekt „Akcja Aktywizacja YEI” rozpoczęła kurs zawodowy, dzięki któremu nabędzie nowe umiejętności w ubieganiu się o pracę. 1 lutego ruszył kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych”.

Ścieżki edukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym PUL w Kutnie

MCK Kutno

2017-02-02
2930

W dniu 01.02.2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie został zaproszony do I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie w celu przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z młodzieżą klas maturalnych.

Ferie zimowe w województwie łódzkim

HP 5-2 Piotrków Tryb., HP 5-3 Łódź, HP 5-5 Łódź, HP 5-8 Radomsko, HP 5-11 Bełchatów, HP 5-13 Tomaszów Maz., HP 5-15 Zdunska Wola, HP 5-16 Sieradz, HP 5-22 Łowicz, HP 5-24 Rawa Maz.MCK Sieradz, MCIZ Łódź

2017-01-18
2930

16 stycznia rozpoczęły się dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego ferie zimowe.

Aktywni na szóstkę!

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-01-31
2927

Podczas kuligu

27 stycznia 2017r., Aktywni Hufca Pracy w Zduńskiej Woli wraz z ponad 100-osobową grupą dzieci wybrali się do Stajni Gajewniki, gdzie przy wspólnym ognisku, zabawach na świeżym powietrzu odbyło się podsumowanie akcji „Ferie z Trampoliną w mieście”.

Giełdy pracy w Bełchatowie i Piotrkowie Tryb.

MCK Bełchatów, MBP Piotrków Tryb.

2017-02-02
2926

Uczestnik giełdy wypełnia testy rekrutacyjne

 

W dniu 1 lutego 2017 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bełchatowie wspólnie z Agencją Pracy Manpower Sp. z o.o. z Łodzi zorganizowało po raz kolejny Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Grupowe poradnictwo zawodowe w MOPS Radomsko

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-01-31
2926

Uczestnicy podczas zajęć

 

W dniu 30 stycznia 2017 roku rozpoczął się cykl zajęć z doradztwa zawodowego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu od stycznia do kwietnia.  Celem spotkań jest aktywizacja zawodowa osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci oraz utratą zatrudnienia z powodu likwidacji zakładu pracy.

Moje hobby – konkurs fotograficzny

HP 5-5 Łódź

2017-01-31
2925

Wyróżnione prace

Na początku stycznia kadra Hufca Pracy 5-5 ogłosiła wśród swoich uczestników konkurs fotograficzny „Moje Hobby”.

Giełda pracy w Łasku

MCK Łask

2017-01-31
2925

Uczestnik giełdy pracy podczas rozmowy indywidualnej

 

W dniu 30 stycznia 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łasku odbyła się giełda pracy. Młodzież poszukująca zatrudnienia spotkała się z przedstawicielem Agencji Pracy Tymczasowej „FLEXIDEA”z Łodzi, która poszukuje pracowników na stanowisko: pracownik produkcyjny.

Styczniowa Giełda Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-01-30
2925

Uczestnicy Giełdy Pracy

Dnia 27 stycznia 2017 roku Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli  zorganizował Giełdę Pracy przy współpracy z Agencja Pracy Tymczasowej FLEXIDEA, dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na stanowisko pracownik produkcji.

Spacer po zawodach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żarnowie

MCIZ w Piotrkowie Tryb.

2017-01-26
2925

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej podczas pracy w grupie

 

Wybór zawodu oraz ukierunkowanie zawodowe ma dla osoby niepełnosprawnej decydujące znaczenie. Osoby niepełnosprawne w naszym kraju należą niestety do grupy, która cechuje się najniższym wykształceniem. I dlatego główny cel polityki społecznej i zawodowej wobec tych osób powinien być nastawiony na rozszerzenie zakresu działań poradnictwa zawodowego.

Warsztaty decopage

HP 5-3 Łódź

2017-01-26
2924

Uczniowie podczas warsztatów

24.01.2017r. w Hufcu Pracy 5-3 odbyły się otwarte warsztaty z techniki decoupage. Przy pierwszym zetknięciu z tą techniką, zachwyca swoją magią jak i pomysłowością.

Aktywni Hufca Pracy na rzecz dzieci

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-01-24
2924

Bartosz Lipiński - Aktywny Hufca Pracy z wolontariuszką i swoją grupą

 

23 stycznia 2017r. rozpoczęła się tygodniowa akcja „Ferie z Trampoliną w Mieście”, której organizatorem jest Klub Dziecięcy i Młodzieżowy Trampolina, działający przy Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli. Tygodniowe zajęcia i atrakcje dla ponad 120 dzieci, zorganizowane są przez grupę 30 wolontariuszy, w tym Aktywnych Hufca Pracy.

Zimowa giełda pracy

MCK Rawa Mazowiecka

2017-01-26
2923

Indywidualne rozmowy z chętnymi do pracy

W dniu 23 stycznia 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej odbyła się giełda pracy na stanowisko opiekun osoby starszej.

Warsztaty z kompetencji społecznych dla niepełnosprawnych

MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim

2017-01-19
2920

Podopieczni ŚDS podczas zajęć

W dniu 17 stycznia 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego po raz kolejny gościli w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Radomsku.

Giełdy pracy w Łowiczu i Bełchatowie

MCK Łowicz, MCK Bełchatów

2017-01-19
2919

Uczestnicy giełdy

Dnia 17 stycznia 2017 roku MCK w Łowiczu zorganizowało giełdę pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób uczących się, którzy chcieliby podjąć pracę wakacyjną.

Zajęcia z przedsiębiorczości w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-01-19
2918

Spotkanie w MCK Wieluń

 

W dniu 18 stycznia 2017 r. w związku z trwającym feriami zimowymi w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu grupa młodzieży bezrobotnej wzięła udział w zajęciach grupowych. Tematem przewodnim zajęć było zakładanie własnej działalności gospodarczej.

5-3 HP znów grał dla WOŚP

HP 5-3 Łódź

2017-01-18
2918

15 stycznia 2017 z wielkim hukiem po raz XXV zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  W miastach województwa łódzkiego wolontariusze zebrali się w sztabach by grać  „dla pediatrii i godnej opieki medycznej seniorów”. Tradycyjnie już do akcji włączył się 5-3 Hufiec Pracy z Łodzi.

„Zima w mieście” w HP 5 -25 w Kutnie.

2017-01-17
2917

Mistrzynie bilardu

Ferie zimowe przywitały nas w tym roku szkolnym ładną, zimową pogodą. Żeby ją dobrze wykorzystać uczestnicy HP 5-25 w Kutnie w dniu 16.01.2017 r. w ramach imprezy „Zima w mieście” wybrali się z opiekunkami do Kutnowskiego Aquaparku.

Ferie w tomaszowskim hufcu

HP 5-13 Tomaszów Maz., MCIZ Piotrków Tryb.

2017-01-16
2916

Zajęcia integracyjne prowadzone przez P. Katarzynę Kołodziej – Hubkę doradcę zawodowego MCIZ w Piotrkowie Tryb.

 

W dniu 16 stycznia 2017r. rozpoczęły się ferie zimowe dla uczestników hufca w Tomaszowie Mazowieckim.

Warsztaty „Telefon to nowe uzależnienie? – zapytaj młodzież

HP 5-16 Sieradz

2017-01-16
2915

Uczestnicy warsztatów

W dniu 13.01.2017 r. dla uczestników HP 5-16 w Sieradzu  zostały przeprowadzone warsztaty „Telefon to nowe uzależnienie? – zapytaj młodzież”.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

PPP Aleksandrów Łódzki

2017-01-16
2914

Cechy dobrego pracownika - praca zespołowa

 

W dniu 13 stycznia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Aleksandrowie Łódzkim  zostały zorganizowane warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Spotkanie było przeznaczone dla młodzieży zarówno uczącej się, jak i biernej zawodowo, która chciałaby wykorzystać okres ferii zimowych na podjęcie pracy tymczasowej. Celem działania było przybliżenie podstawowej i niezbędnej wiedzy na temat skutecznego poszukiwania pracy dla ludzi młodych.

Polonez na Starym Rynku w Łowiczu zabrzmiał po raz IV

HP 5-22 Łowicz

2017-01-16
2914

Polonez w wykonaniu Agaty Gajdy.

 

W kalendarz działań uczestników Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu nasza młodzież wpisała z własnej inicjatywy udział w corocznym ,,Polonezie”, który odbył się wzorem  lat ubiegłych w Łowiczu dnia 13.01.2017 roku o godzinie 12.00 na Starym Rynku.

Fonoholizm – nowe uzależnienie wśród młodzieży

MCK Bełchatów

2017-01-16
2913

Młodzież podczas wypełniania ankiet

 

W dniu 13 stycznia 2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zorganizowało w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 3 w Bełchatowie warsztaty pt. „Telefon to nowe uzależnienie? - zapytaj młodzież!”.

Giełda Pracy w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Mazowiecki

2017-01-16
2912

Uczestnicy giełdy pracy

 

Dnia 13 stycznia 2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowało giełdę pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia, na stanowisko sortowacz przesyłek kurierskich. Rozmowy rekrutacyjne przeprowadził pan Łukasz Przesmycki -  przedstawiciel firmy TOOLIP HR Sp.z.o.o.

Spotkanie z Policjantem

HP 5-8 Radomsko

2017-01-16
2911

Uczestnicy podczas pogadanki

W dniu 12.01.2017r. odbyło się spotkanie dla uczestników HP 5-8 Radomsko z Panią dzielnicową i Panią policjant ds. nieletnich z radomszczańskiej policji. Spotkanie zostało zrealizowane z inicjatywy Młodzieży Aktywnej.

Pracownicy OHP na Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus +

MCK OHP w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim

2017-01-13
2911

W dniu 11.01.2017 pośrednik pracy MCK OHP w Opocznie- Ewelina Karbownik  oraz doradca zawodowy MCK OHP w Tomaszowie Mazowieckim- Marta Głogowska , uczestniczyły w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus +, które to odbyło się na PGE Narodowym w Warszawie.

„Poznajemy nasze media”- inicjatywa wewnętrzna Klubu Aktywnych

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-01-12
2910

Podczas przeglądania kronik gazety

 

W dniach 09.01-11.01.2017 r. Klub Aktywnych Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej postanowił przeprowadzić inicjatywę wewnętrzną na rzecz uczestników hufca pt. „Poznajemy nasze media”.

Zimowe skakanie, czyli kalorii spalanie

HP 5-6 Łódź

2017-01-12
2909

Grupa tuż przed wejściem

 

We wtorek 10 stycznia grupa uczestników z klas gimnazjalnych przy ZDZ w Łodzi udała się na zajęcia do sali trampolin „Saltos”. Już na samym początku, gdy następował pierwszy wybór – kolorystyki skarpetek. Tu wszyscy uczestnicy wybrali różowy, a nie jakby się mogło zdawać niebieski.

Rozmowy kwalifikacyjne w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2017-01-12
2908

Rozmowa kwalifikacyjna

 

W dniu 11 stycznia 2017 r. w siedzibie CEIPM OHP, Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyły się spotkania indywidualne z pracodawcą.

„Kończę gimnazjum i co dalej” – projekt autorski

MCIZ Łódź

2017-01-11
2907

Nowy Rok i nowe wyzwania – z tą myślą doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi rozpoczynają pracę w I kwartale. Dlatego też w dniu 10.01.2017r. w Gimnazjum Nr 2 w Łodzi rozpoczęto cykl spotkań w ramach realizacji projektu autorskiego „Kończę gimnazjum i co dalej”. Adresatem projektu jest młodzież trzecich klas gimnazjalnych włączając także klasy integracyjne.

Budowanie relacji interpersonalnych w Drzewicy

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-01-10
2906

Podopieczni WTZ w Drzewicy podczas zajęć

 

9 stycznia 2017 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Drzewicy odbyły się zajęcia dotyczące budowania relacji interpersonalnych. Zajęcia poprowadziły Katarzyna Cander i Katarzyna Kołodziej- Hubka z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczyli się asertywności

MCIZ Piotrków Trybunalski

2017-01-09
2905

Uczestnicy podczas zajęć

 

W dniu 5 stycznia 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego po raz pierwszy w tym roku spotkali się z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Bełchatowie. Celem spotkania było przeprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących asertywności w pracy oraz życiu codziennym.

Giełdy pracy w Zduńskiej Woli i Ozorkowie

PPP Zduńska Wola, MCK Ozorków

2017-01-09
2904

Uczestnicy Giełdy Pracy

W dniu 11 stycznia 2017 roku w siedzibie Punktu Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli  zorganizowano Giełdę Pracy przy współpracy z Agencja Pracy Tymczasowej JOB IMPULSE POLSKA, podczas której przedstawicielka firmy Pani Paulina Cudak przedstawiła ofertę pracy na stanowisko pracownik produkcji-monter sprzętu AGD.

Kursy zawodowe w Sieradzu zakończone

MCK Sieradz

2016-12-30
2903

Część praktyczna egzaminu UDT

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Sieradzu zakończyły się zajęcia w ramach bezpłatnych kursów zawodowych realizowanych na bazie utrzymania rezultatów projektu: „OHP jako realizator usług ryku pracy”.

Konkurs - Jestem kowalem własnego losu

ŁWK OHP

2016-12-28
2902

Wojewódzki Komendant Barbara Stanisława Günther i Dominik Balasiński MCK Piotrków Tryb.

 

Dnia 21 grudnia 2016r w HP 5-1 na ulicy Kaliskiej 25/27 w Łodzi odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu pt. „Jestem Kowalem Własnego Losu” zorganizowanego przez Łódzką WK OHP oraz podległe jej jednostki rynku pracy.

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2016-12-28
2901

Ćwiczenia praktyczne

 

Dnia 22 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Tryb. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w którym uczestniczyła 11 osobowa grupa młodzieży. Szkolenie zostało zorganizowane z środków własnych w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Konkurs kulinarny „Wigilijne smaki” w HP 5-11

HP 5-11 Bełchatów

2016-12-22
2900

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczestników

 

W dniu 20.12.2016 Hufiec Pracy 5-11 we współpracy z ZSP nr 4 w Bełchatowie zorganizował konkurs kulinarny pt. „Wigilijne smaki”.

Spotkania wigilijne

MCK Pabianice, HP 5-25 Kutno, HP 5-3 Łódź, HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-12-19
2899

Spotkanie wigilijne

15 grudnia 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach, odbyło się spotkanie wigilijne uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI” z pracownikami MCK Pabianice.

Targi Edukacyjne w Przedborzu

MCK Przedbórz

2016-12-16
2899

W dniu 16 grudnia 2016r. w Przedborzu odbyły się Targi Edukacyjne, w których po raz kolejny organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Przedbórz.

Gwiazdkowa Niespodzianka w piotrkowskim hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-12-20
2898

Podczas wręczania świątecznych podarunków

 

W piątkowy wieczór 16 grudnia w świetlicy piotrkowskiego hufca zapanowała prawdziwa świąteczna atmosfera, a to za sprawą akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka” Organizatorem i koordynatorem zadania jest fundacja Arka Nadziei z Tomaszowa Mazowieckiego, która tego dnia przywiozła upominki dla podopiecznych naszej świetlicy.

Promocja działalności MCK w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

2016-12-16
2898

Podczas spotkania

 

16 grudnia 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Spotkanie Wigilijne w HP 5-11 w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2016-12-16
2897

W dniu 15.12.2016 w HP 5-11 w Bełchatowie, tradycyjnie już, jak co roku, odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe. Miało ono na celu rozwijanie i podtrzymywanie u naszych podopiecznych tradycji świąt Bożego Narodzenia, było również także okazją do podsumowania działań HP 5-11 w mijającym roku kalendarzowym.

Kadra HP w Łowiczu i Łodzi na szkoleniu.

HP 5-22 Łowicz

2016-12-16
2896

Wychowawcy wraz z Komisarzem KWP w Łodzi Arturem Kawucha i Aspirant sztabowy Magdaleną Piotrowską.

 

W dniach 12-15.12.2016 roku w Nieborowie odbyło się szkolenie pt. ,, Praca z nastolatkiem uwikłanym w przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych”, w którym wzięła udział wychowawczyni z Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu- Małgorzata Szwarocka oraz wychowawca z Hufca Pracy 5-3 w Łodzi- Tomasz Kaczmarski.

Dar Serca

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-12-15
2895

Od lewej: Szymon, Mateusz, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Michał i Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman z zebranymi darami

 

W okresie od 21 listopada do 14 grudnia 2016r., Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli był partnerem akcji „Dar serca”, zorganizowanej przez Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Wystawa świątecznych ozdób w Skierniewicach i warsztaty plastyczne w Łodzi

HP 5-23 Skierniewice, HP 5-1 Łódź, HP 5-5 Łódź

2016-12-15
2894

Uczestnicy HP 5-23 przygotowują wystawę ozdób świątecznych

 

Od 12.XII.2016  z inicjatywy młodzieży w skierniewickim Hufcu Pracy 5-23 została przygotowana wystawa prac wykonanych przez uczestników na warsztatach rękodzielniczych.

Uczestnicy piotrkowskiego hufca na wycieczce w Łodzi

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-12-16
2893

Podczas zajęć w redakcji Dziennika Łódzkiego

14 grudnia uczestnicy piotrkowskiego hufca kształcący się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Sulejowie wybrali się na wycieczkę do Łodzi. Nasi podopieczni zwiedzili między innymi Bazylikę archikatedralną św Stanisława Kostki oraz oddanyw niedzielę po diametralnym remoncie Dworzec Fabryczny, jednak głównym celem wycieczki był łódzki oddział wydawnictwa prasowego Polska Press.

Karta Bożonarodzeniowa – Konkurs rozstrzygnięty

Łódzka WK OHP

2016-12-13
2893

Jury konkursu - od lewej: ks. Mirosław Marczak - Duszpasterz ŁWK OHP, Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant Łódzkiej WK OHP, Kinga Gudanis - specjalista ds. kształcenia i wychowania, Mirosław Wojciechowski - Główny specjalista ds. kształcenia i wychowania

 

W Łódzkiej WK OHP w dniu 13.12.2016r. rozstrzygnięto wojewódzki etap konkursu na Kartę Bożonarodzeniową organizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

„Aktywne przedszkole” - Inicjatywa samorządowa

HP 5-5 Łódź

2016-12-15
2892

W terminie 10.10.2016 – 13.12.2016 młodzież z Hufca 5-5 będąca uczniami Gimnazjum Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych CKU w Łodzi przeprowadzili inicjatywę samorządową pt: "Aktywne przedszkole” na rzecz przedszkolaków.

Pierwsze nagrody w konkursie fotograficznym

OSZ Skierniewice

2016-12-14
2892

Laureatka I miejsca z Dyrektorem CEiPM

12 grudnia br. w CEiPM w Skierniewicach miało miejsce rozdanie nagród uczestnikom lokalnego etapu konkursu: „Jestem kowalem swojego  losu”, których prace uznane zostały przez komisję za najciekawsze. Członkowie jury zwracali szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem oraz pomysłowość. Wszystkie nadesłane przez uczestników materiały to prace fotograficzne, na których młodzież uwieczniła swoje zainteresowania, jak i wyobrażenia o zawodzie.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu „Jestem kowalem własnego losu” w Sieradzu

CEiPM Sieradz

2016-12-15
2891

Wręczenie nagród przez dyrektora CEiPM Karola Owczarka

 

W CEiPM OHP w Sieradzu w dniu 9 grudnia rozstrzygnięto lokalny etap wojewódzkiego konkursu „Jestem kowalem własnego losu”. Spośród nadesłanych prac Jury wybrało pięć najlepszych prac, których autorzy zakwalifikowani zostali do etapu wojewódzkiego konkursu. Osoby te otrzymały również atrakcyjne nagrody oraz dyplomy zwycięzcy pierwszego etapu, które wręczył zwycięzcom dyrektor CEiPM OHP w Sieradzu, Karol Owczarek.

Giełda pracy w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2016-12-14
2891

Uczestnicy giełdy 

13 grudnia 2016 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bełchatowie zorganizowało kolejną Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wojewódzka Rada Programowa oraz Wojewódzka Wigilia kadry OHP

Łódzka WK OHP

2016-12-07
2891

Od lewej strony: Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie, Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi, Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki, Marek Surmacz - Komendant Główny OHP, Renata Wicha - Zastępca Komendanta Głównego OHP

 

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wichy obradowała 6 grudnia w Parafii Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana Męczennika w Łodzi Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP. Spotkanie połączone było z Wojewódzką Wigilią kadry OHP.

I miejsce uczestnika Hufca Pracy w biegu charytatywnym dla Oliwki

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-12-13
2890

Jakub w trakcie biegu

11 grudnia 2016r., 242 osoby przebiegły trasę 5 km w Świątecznym Biegu Charytatywnym dla Oliwki Wieczorek w Zduńskiej Woli. Bieg zorganizowany został w celu zebrania pieniędzy dla dziecka chorego na nowotwór.

Spotkania wigilijne w Skierniewicach i Łodzi

CEiPM Skierniewice, HP 5-5 Łódź

2016-12-13
2889

Pracownicy CEiPM w Skierniewicach podczas narady świątecznej

 

W dniu 09.12.2016 roku pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach spotkali się na świątecznej Wigilii.

Giełda pracy w Pabianicach

MCK Pabianice

2016-12-13
2887

W dniu 12.12.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach  została zorganizowana Giełda Pracy dla osób bezrobotnych, którzy są zainteresowani pracą na stanowisku pracownik linii produkcyjnej.

Wypieki świąteczne w ramach koła zainteresowań

HP 5-16 Sieradz

2016-12-09
2886

8 grudnia HP 5-16 w Sieradzu w ramach kół zainteresowań zorganizował warsztaty świątecznego wypieku pierniczków. Młodzież spotkała się w pracowni ZSP nr 2, aby upiec i udekorować ciastka piernikowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Targi pracy w Kutnie

MCK Kutno

2016-12-13
2885

W dniu 12.12.2016 roku, w godzinach 10-13, w Młodzieżowym Centrum Karieryw Kutnie odbyły się targi pracy zorganizowane przez pośrednika pracy Marcina Grzebieniowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu - „Jestem kowalem własnego losu”

PPP Aleksandrów Łódzki

2016-12-09
2885

Wręczanie nagród

Dnia 01 grudnia 2016r, jednostki lokalne podległe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi ogłosiły konkurs pt. „Jestem kowalem własnego losu”. Do udziału w zabawie zaproszono młodzież w wieku 15-25 lat (w tym uczniów, poszukujących pracy, absolwentów, bezrobotnych oraz uczestników OHP). Uczestnicy mieli możliwość wyboru kategorii, w której przygotują pracę konkursową, tj. praca fotograficzna lub prezentacja multimedialna. Zainteresowani mieli zaledwie 7 dni na zgłoszenie swojego udziału w konkursie, ale... chętnych nie brakowało.

Kolędowanie w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-12-10
2884

Koncert kolęd w wykonaniu uczestników Hufca Pracy – Przemysława Frąca i Darii Jatczak

8 grudnia 2016r., Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli przygotował uroczystą Wigilię dla młodzieży, pracodawców oraz grona pedagogicznego z Łasku, Zduńskiej Woli i Poddębic.

Inicjatywa zewnętrzna rawskiego hufca pt. „Coraz bliżej Święta”

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-12-10
2884

Podczas kwesty

 

W dniach 07.12. – 09.12.2016 r. grupa aktywnych uczestników Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka w ramach zawartego porozumienia z organizacją PCK podjęła się realizacji zewnętrznej inicjatywy pt. „Coraz bliżej Święta”.

Rozstrzygnięcie konkursu w MCK Piotrków Tryb.

2016-12-09
2884

W dniu 9 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Tryb. rozstrzygnięto I etap konkursu „Jestem kowalem własnego losu”. Celem konkursu było przedstawienie przez jego uczestników swoich zdolności, predyspozycji, talentów i połączenie ich ze swoją drogą zawodową. Młodzież swoje prace przedstawiła w postaci prezentacji multimedialnych.

Konkurs plastyczny na Stroik Bożonarodzeniowy

HP 5-5 Łódź

2016-12-09
2884

W dniu 8 grudnia kadra Hufca Pracy 5-5 zorganizowała dla młodzieży konkurs plastyczny na Stroik Bożonarodzeniowy. Zbliżają się Święta i oprócz przygotowywania tradycyjnych potrwa i kupowania prezentów, należy zwrócić uwagę na wystrój otoczenia, w który odbędą się spotkania świąteczne.

Warsztaty - wykonanie ozdób choinkowych

HP 5-8 Radomsko

2016-12-09
2882

Dzieci w trakcie wykonywania ozdób choinkowych

W dniu 08.12.2016r. w ramach inicjatywy zewnętrznej Młodzież Aktywna przeprowadziła warsztaty z ozdób choinkowych. Warsztaty zostały zorganizowane dla uczniów II klasy szkoły podstawowej w ZSG nr 1 w Radomsku.

Spotkanie mikołajkowe w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2016-12-09
2881

Uczestnicy podczas zabaw Mikołajkowych

7 grudnia w HP 5-16 w Sieradzu odbyło się spotkanie Mikołajkowe, którego zorganizowaniem zajęła się przede wszystkim Rada Młodzieży. Dzień ten jest dniem radości dla wszystkich, którzy niecierpliwie na niego czekają, tego dnia panuje zwyczaj obdarowywania się prezentami.

Giełda pracy w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Maz.

2016-12-09
2881

Uczestnicy giełdy pracy

 

Dnia 9 grudnia 2016 r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowało giełdę pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia, na stanowisko sortowacz przesyłek kurierskich. Rozmowy rekrutacyjne przeprowadził pan Łukasz Przesmycki -  przedstawiciel firmy TOOLIP HR Sp.z.o.o.

Profilaktyka HIV/AIDS w tomaszowski hufcu

HP 5-13 Tomaszów Maz.

2016-12-08
2881

Uczestnicy HP 5-13 w Tomaszowie Maz. podczas rozwiązywania testu

W dniu 07 grudnia 2016 roku uczestnicy Hufca Pracy 5-13 z Tomaszowa Maz. wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat HIV/AIDS, które zakończyły się konkursem związanym z omawianą tematyką. Prowadziła je pani Anetta Markiewicz – terapeuta Fundacji ,,Arka Nadziei”.

Warsztaty Mikołajkowe dla przedszkolaków

HP 5-8 Radomsko

2016-12-07
2881

Dzieci podczas warsztatów Mikołajkowych

W dniu 05.12.2016r. Młodzież Aktywna z naszego hufca zorganizowała i przeprowadziła warsztaty Mikołajkowe dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku. Mikołaj już 06 grudnia dlatego z tej okazji postanowiliśmy odwiedzić zaprzyjaźnione przedszkole.

 

Ścieżki edukacyjne w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Wierzbiu

MCK Kutno

2016-12-09
2880

W dniu 07.12.2016 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie został zaproszony do Gimnazjum Katolickiego w Wierzbiu w celu przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z młodzieżą klas trzecich.

Egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer

HP 5-1 Łódź

2016-12-09
2880

Uczestniczy 5-1 HP podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych

7 grudnia w Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi odbyły się ostatnie w tym roku egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer. Wśród egzaminowanych znalazły się także uczestniczki 5-1 Hufca Pracy, które zakończyły 3 letnią naukę zawodu. 

Zakończenie programu adaptacyjno-edukacyjnego ,,Dobry Start”

HP 5-13 Tomaszów Mazowiecki

2016-12-07
2880

Zakończenie i podsumowanie programu adaptacyjnego „Dobry Start” przez wychowawcę hufca Karolinę Henig

 

W dniu 06 grudnia 2016 roku w tomaszowskim Hufcu Pracy odbyło się zakończenie programu adaptacyjnego dla nowoprzyjętych uczestników hufca z gimnazjum pt. „Dobry Start”. Zajęcia odbywały się od sierpnia do grudnia bieżącego roku. Na spotkaniu dokonano podsumowania i ewaluacji programu, wręczono nagrody za turniej w kręgle.

Ozdoby świąteczne – inicjatywa uczestników HP 5-11 w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2016-12-07
2880

Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem

 

Ozdoby świąteczne prezentem od Mikołaja – pod takim hasłem została zakończona w dniu 6 grudnia inicjatywa samorządowa uczestników HP 5-11. Wybór daty nie był przypadkowy, na 6 grudnia przypadają tzw. Mikołajki – dzień w którym obdarowuje się bliskich drobnymi upominkami i słodyczami.

Mikołajkowe Targi Pracy w MCK Piotrków Trybunalski

MCK Piotrków Tryb.

2016-12-07
2880

Uczestnicy targów

 

6 grudnia 2016 roku w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Konarskiego 2 miały miejsce Mikołajkowe Targi Pracy zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Warsztaty rękodzielnicze w Skierniewicach

HP 5-23 Skierniewice

2016-12-08
2879

Lampiony wykonane przez uczestników HUfca Pracy 5-23

 

W skierniewickim Hufcu Pracy 5-23 trwają od poniedziałku tj. 05.12.2016 i potrwają do 09.12.2016  warsztaty rękodzielnicze, które są wstępem przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.  Uczestnicy naszego hufca na warsztatach rękodzielniczych wykonują ozdoby świąteczne.

Targi pracy w Tomaszowie Mazowieckim

MCK Tomaszów Maz.

2016-12-07
2879

Uczestnicy targów pracy

 

06 grudnia 2016r. w Tomaszowie Mazowieckim, odbyły się  Targi Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP.

Mikołajkowa ścianka wspinaczkowa

HP 5-8 Radomsko

2016-12-07
2879

Przemek- Mikołaj wysłuchuje życzeń i rozdaje słodkie upominki.

 

W dniu 05.12.2016r. uczestnicy hufca i osoby niepełnosprawne z Koła „Promyk” wzięli udział w Mikołajkach na sportowo. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję powspinać się po ściance wspinaczkowej w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

Hufiec Pracy na rzecz młodzieży oriońskiej

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-12-07
2879

1 grudnia 2016r. Aktywni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli włączyli się w akcję zbiórki makulatury zorganizowanej przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro pod hasłem "Makulaturę zbieramy- Młodzież oriońską wspieramy".

Kształtowania umiejętności interpersonalnych

MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim

2016-12-06
2879

Doradca zawodowy wraz z uczestnikami warsztatów

 

5 grudnia 2016 roku doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim poprowadzili grupowe warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Są to podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie. Tematem spotkania było kształtowanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych.

Tydzień Edukacji Informatycznej w Wieuniu

MCK Wieluń

2016-12-07
2878

W ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej pracowniczy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu zorganizowali spotkanie dla młodzieży zainteresowanej tematyką informatyczną.

Ouiz mikołajkowy w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2016-12-07
2878

Mikołaj z uczestnikami quizu

 

W dniu 7 grudnia br. w świetlicy Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie odbyło się spotkanie mikołajkowe z udziałem naszej młodzieży. Organizacją spotkania zajęła się Rada Młodzieży, która przygotowała dla zebranych quiz mikołajkowy .

Mikołajki w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-12-07
2878

Uczestnicy spotkania mikołajkowego wraz z Komendantem i wychowawcą hufca

 

Dnia 7 grudnia 2016 r. w Hufcu Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej tradycyjnie jak co roku zostały zorganizowane Mikołajki które przypadają 6 grudnia.

Mikołajki w hufcu Radomsko

HP 5-8 Radomsko

2016-12-07
2878

Mikołaj z uczestnikami

 

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć Świętego Mikołaja. Zwyczajem jest obdarowywanie bliskie osoby drobnymi prezentami oraz słodkościami.

Spotkanie Klubu Absolwenta w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-12-06
2878

Absolwenci Hufca wraz z Komendantem i wychowawcą

 

Dnia 05.12.2016 r. w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie absolwentów.

Konkurs na kartke Bożonarodzeniową

HP 5-5 Łódź

2016-12-06
2878

Najciekawsze prace uczestników

W dniu 02.12.2016r. w Hufcu Pracy 5-5 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową. Konkurs przeznaczony był dla naszych uczestników a jego przedmiotem był projekt Karty Bożonarodzeniowej wykonany w technice płaskiej przedstawiający tradycje, symbole, zwyczaje i  obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Mowa ciała w praktyce

MCIZ Piotrków Tryb, HP 5-13 Tomaszów Maz.

2016-12-05
2877

Doradca zawodowy p. Katarzyna Kołodziej-Hubka podczas zajęć z uczestnikami HP 5-13 w Tomaszowie Maz.

 

W dniu 02 grudnia 2016r. doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego poprowadzili zajęcia dla uczestników tomaszowskiego hufca. Spotkanie dotyczyło tematyki związanej z komunikacją niewerbalną w życiu codziennym, pracy zawodowej, szkole czy w środowisku lokalnym.

Poznawali świat zawodów

MCIZ Zduńska Wola

2016-12-05
2876

W dniu 2 grudnia 2016 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdzałach wzięli po raz kolejny udział w zajęciach z doradcą zawodowym z MCIZ w Zduńskiej Woli.

Konferencja Jubileuszowa Miejskiego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie

MCK Kutno

2016-12-05
2876

W dniu 01.12.2016 roku w Żychlińskim Domu Kultury, odbyła się jubileuszowa konferencja Miejskiego Ośrodka Socjoterapii. Pośrednik pracy MCK w Kutnie Marcin Grzebieniowski, miał przyjemność reprezentować na tym ważnym wydarzeniu Młodzieżowe Centrum Kariery w Kutnie.

MCK Wieluń podczas dni otwartych „ Dzień osób z niepełnosprawnością”

MCK Wieluń

2016-12-05
2875

Pracownik MCK informował o ofercie OHP

 

W piątek  2 grudnia 2016 r. w  Inspektoracie ZUS w Wieluniu odbyły się dni otwarte skierowane do osób niepełnosprawnych pt.„ Dzień osób z niepełnosprawnością”. 

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS – „HIV nie wybiera Ty możesz”

HP 5-5 Łódź

2016-12-05
2875

Uczestnicy w trakcie rozwiązywania testu

W związku ze światowym dniem AIDS obchodzonym 01 grudnia 2016r. kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała dla podopiecznych OHP test wiedzy o HIV i AIDS – „HIV nie wybiera Ty możesz”.

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

HP 5-8 Radomsko

2016-12-02
2875

Spotkanie z ratownikiem I grupy

 

W dniu 1.12.2016r. dla uczestników Hufca Pracy 5-8 Radomsko, odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym pracującym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Radomsku Panem Mirosławem Smolarek w ramach inicjatywy wewnętrznej.

Kurs operatorów wózków widłowych a Łowiczu

MCK Łowicz

2016-12-02
2875

Część teoretyczna szkolenia

Dnia 1 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łowiczu rozpoczął się kurs zawodowy „Operator wózka widłowego”. Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” skierowany do bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo młodzieży w wieku 18-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym, o niskim wykształceniu.

Zakończenie inicjatywy „Pełna paczka” w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2016-12-02
2874

Uczestniczki podczas zbiórki

 

W dniu 01.12.2016 w HP 5-11 odbyło się oficjalne podsumowanie inicjatywy „Pełna paczka”. Inicjatywa ta, była realizowana w dniach 02.11.-01.12. we współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Nasi podopieczni wcieli się w rolę wolontariuszy i w dniach 25-27.11. zbierali artykuły spożywcze w dwóch bełchatowskich marketach pod patronem Banku Żywności, w ramach 20. Świątecznej Zbiórki Żywności.

Finał programu „Bez Barier” w piotrkowskim Hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-12-01
2873

Publiczność wraz z aktorami teatru  BEZ BARIER

 

29 listopada 2016 r. siedziba piotrkowskiego Hufca Pracy zmieniła się w Teatr pełen śmiechu i wzruszeń. Na zaimprowizowanej scenie odbyła się premiera sztuki „Nasze życie, Wasz kabaret…z przymrużeniem oka” w reżyserii Łukasza Gwiazdy, która stanowiła podsumowanie programu „Bez Barier”. Była to już dwunasta edycja autorskiej inicjatywy, tym razem w zupełnie nowej konwencji.

Badanie Potencjału Zawodowego

MCK Bełchatów

2016-12-02
2872

Uczniowie wypełniają test KZZ w wersji komputerowej

 

W dniu 01 grudnia 2016 roku doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie przeprowadzili kolejne warsztaty na temat przygotowania do wejścia na rynek pracy. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Uczestnicy spotkania to uczniowie III kl. liceum, którzy w przyszłym roku zdawać będą egzamin maturalny.

Konferencja pt. „Sienkiewicz wielokrotnie.”

HP 5-16 Sieradz

2016-11-30
2872

Młodzież HP 5-16 przy wystawie poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi.

29.11.2016 roku w siedzibie Sieradzkiego Centrum Kultury, odbyła się czwarta już konferencja z cyklu „Patroni Roku...” zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu.

Klub Aktywnych wspiera Fundację „AMI”.

HP 5-16 Sieradz

2016-11-30
2872

Młodzież w Fundacji „AMI” w Sieradzu.

W HP 5-16 w Sieradzu zakończono 30.11.2016 inicjatywę samorządową uczestników HP 5-16 w Sieradzu polegającą na wsparciu podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”.

Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę bożonarodzeniową

HP 5-20 Wieruszów

2016-11-30
2871

Prace wykonane przez uczestników HP 5-20 w Wieruszowie.

 

W dniu 29 listopada br. w świetlicy Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie odbyło się rozstrzygnięcie wewnętrznego konkursu na kartę bożonarodzeniową.

Andrzejkowe wróżby

HP 5-5 Łódź, HP 5-3 Łódź, HP 5-20 Wieruszów

2016-11-30
2870

Wróżba ze szpilek

W Gimnazjum dla Dorosłych CKU w Łodzi młodzież Hufca Pracy 5-5 wspólnie ze swoimi wychowawcami zorganizowała Andrzejowe spotkanie.

Konkurs Fryzjerstwa O Grzebień Antoine’a Cierplikowskiego

HP 5-16 Sieradz

2016-11-29
2869

W dniu 28.11.2016 r. Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu uczestniczył w II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim o „Grzebień Mistrza Antoine’a”, którego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. Temat przewodni zmagań konkursowych brzmiał: „Rzeźba”.

„Smaki Europy” w bełchatowskim hufcu

HP 5-11 Bełchatów

2016-11-29
2868

W trakcie warsztatów - Praca wre

 

W dniu 29 listopada odbyły się kolejne zajęcia prowadzone w ramach trzeciej edycji  programu autorskiego Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie pt.. „Smaki Europy”. W/w dnia wychowankowie wzięli udział w warsztatach kulinarnych i pod nadzorem nauczyciela przedmiotów zawodowych przygotowywali lasagne -  tradycyjne danie kuchni włoskiej.

Andrzejkowe wróżby

HP 5-2 Piotrków Tryb., HP 5-25 Kutno

2016-11-29
2867

Lanie wosku

 

28 listopada siedzibę Gimnazjum ZDZ wypełniły magia i wróżby, a w salach lekcyjnych i na korytarzu wyczuwało się aurę tajemnicy. Podopieczni Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, z pomocą wychowawcy Damiana Papiernika, nawiązali tego dnia do staropolskiej tradycji wigilii św. Andrzeja, organizując popularne „Andrzejki”.

„Podziel się Posiłkiem”- zbiórka żywności

HP 5-3 Łódź

2016-11-28
2866

W dniach 25 – 27 listopada odbyła się kolejna edycja akcji „Podziel się Posiłkiem” organizowanej przez Bank Żywności, z którym 5-3 Hufiec Pracy współpracuje już ponad osiem lat. Były to trzy dni podczas których można było zrobić coś dobrego.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w MCK w Kutnie

MCK Kutno

2016-11-29
2865

W dniu 28.11.2016 roku, w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kutnie odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Rodzice Razem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy

MBP Łódź, PPP Aleksandrów Ł., MCK Ozorków, MCK Pabianice, PPP Łęczyca, Doradca EURES ŁWK OHP

2016-11-25
2865

Uroczyste otwarcie Łódzkich Regionalnych Targów Pracy-wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela, prezes Międzynarodowych Targów Łódzkich Katarzyna Drobińska.

 

W dniach 23-24.11.2016 roku jednostki CEIPM Łódź oraz Doradca EURES z ŁWK OHP uczestniczyli w Łódzkich Regionalnych Targach Pracy.

Szkolenie ERASMUS+ w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-11-25
2864

W dniu 25.11.2016 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli instytucji szkoleniowych, pomocy społecznej oraz samorządów.

Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową

HP 5-15 Zduńska Wola, HP 5-24 Rawa Maz.

2016-11-25
2863

Zgłoszone prace plastyczne

 

W dniu 25 listopada 2016 r. w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka odbyło się rozstrzygnięcie hufcowego etapu konkursu plastycznego na świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową. Konkurs ten ogłoszony został przez Krajowe Duszpasterstwo OHP i Komendę Główną OHP.

IV Szkolny Turniej Unihokeja

HP 5-5 Łódź

2016-11-25
2863

W dniu 24 listopada w  Publicznym Gimnazjum nr 40 w Łodzi, odbył się Mini Turniej Unihokeja, który został zorganizowany przez kadrę Hufca Pracy 5-5 w Łodzi.

Spotkanie z pracodawcą w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2016-11-25
2862

W dniu 25 listopada 2016 r. w siedzibie Młodzieżowego Biura Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano giełdę pracy. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z pracodawcą, dotyczące naboru na stanowisko pakowacz, poprowadził Pan Łukasz Przesmycki specjalista ds. rekrutacji, reprezentujący firmę Toolip HR Sp. z o.o. z Łodzi.

Program edukacyjno-profilaktyczny w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2016-11-25
2862

Podczas meczu piłki nożnej

W dn. 24.11.2016 r. w HP 5-16 odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu  edukacyjno – profilaktycznego „Subkultury młodzieżowe i sport, jako formy spędzania czasu wolnego. Zagrożenia płynące z uczestnictwa w grupach nieformalnych”.

Doradca zawodowy w Radiu Victoria

MCK Kutno

2016-11-24
2862

Doradca zawodowy podczas audycji radiowej

 

W dniu 23.11.2016 doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie został zaproszony do Radia Victoria, gdzie wziął udział w premierowym odcinku cyklu spotkań „Kobieta w Eterze”.

Konkurs patriotyczny w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2016-11-24
2861

Zwycięzca konkursu patriotycznego „Młodzi pamiętają…” Robert Gawron.

 

W dniu 24.11.2016 r. w HP 5-16 w Sieradzu odbył się finał konkursu patriotycznego „Młodzi pamiętają…”. Ogłoszony na początku listopada konkurs miał na celu rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród młodzieży, uświadomienie wartości życia w demokratycznym kraju za wolność którego walczyli i przelewali krew polscy patrioci na przestrzeni dziejów i na różnych frontach świata.

Zrób zdjęcie, zdobądź nagrodę!

OSZ Skierniewice

2016-11-23
2861

Pani Agata Pietrasik z wychowankami: Szymonem Jankowskim i Sarą Lesiak

W ramach promocji działalności OHP w środę 23 listopada br. przedstawiciel Centrum Edukacji i Pracy w Skierniewicach odwiedził Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu, by zachęcić młodzież do udziału w konkursie ogłoszonym na stronie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Sieradzcy operatorzy wózków widłowych na starcie!

MCK Sieradz

2016-11-25
2860

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć teoretycznych

W tym tygodniu Młodzieżowe Centrum Kariery w Sieradzu rozpoczęło realizację kursu: „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, ostatniego już w tym roku szkolenia w ramach utrzymania rezultatów projektu:„ OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Konferencja w Kutnie

MCK Kutno

2016-11-24
2860

Wiceprezydent miasta Kutno p. Zbigniew Wdowiak

W dniu 23.11.2016, Marcin Grzebieniowski reprezentował MCK Kutno na konferencji pt. Dobre Praktyki w pracy z rodziną na terenie miasta Kutno na przykładzie działań Kompleksu Terapeutyczno – Integracyjnego „Wspólny Dom” w Kutnie.

Program rynku pracy w Goleszach

MCIZ Piotrków Tyb.

2016-11-23
2860

Doradcy zawodowi MCIZ

 

W maju 2016 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego  rozpoczęli program rynku pracy pod tytułem „Przygotowanie osadzonych mężczyzn do powrotu na rynek pracy”. Program ten skierowany jest do mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanych. Realizowany jest Goleszach – jest to Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Indywidualne konsultacje w Tomaszowie Mazowieckim

MCK Tomaszów Maz.

2016-11-23
2859

Pośrednik pracy w trakcie udzielania konsultacji

22 Listopada 2016r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Mazowieckim, odbyły się indywidualne konsultacje dla młodzieży. Celem spotkania była pomoc młodym ludziom w poruszaniu się po rynku pracy. Młodzież zdobyła umiejętność właściwego poszukiwania ofert pracy. Dowiedziała się, na jakie ogłoszenia powinna zwracać uwagę a jakich unikać.

Zajęcia z wolontariuszem w szkole w Gromadzicach

MCK Wieluń

2016-11-23
2858

Spotkanie w Gromadzicach

 

W dniach 21 i 22 listopada 2016 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu  oraz wolontariusz wieluńskiej jednostki OHP  spotkali się z młodzieżą z Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Gromadzicach. W spotkaniu wzięła udział młodzież dotkniętą niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkimi i umiarkowanym, która w tym roku szkolnym zakończy naukę w tej placówce.

W zrzeszaniu siła! Cech Rzemiosł wczoraj i dziś

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-11-22
2858

Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak podczas wprowadzenia do  tematyki warsztatów

21 listopada 2016r., Kadra Hufca Pracy wraz z uczestnikami udała się do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, gdzie wzięła udział w wystawie „W zrzeszaniu siła! Cech Rzemiosł wczoraj i dziś”.

Inicjatywa samorządowa „Zaliczamy semestr”

HP 5-5 Łódź

2016-11-23
2857

Poprawiamy matematykę

 

W dniach 17.10.2016r – 22.11.2016r. młodzież aktywna Hufca Pracy 5-5 w Łodzi przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz swoich koleżanek i kolegów.

Program rynku pracy w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2016-11-22
2857

Młodzież określa atuty przedsiębiorczości

 

W dniu 21.11.2016r. w bełchatowskim MCK rozpoczął się pięciodniowy program rynku pracy z zakresu przedsiębiorczości pt.: ”Moja Praca- Moja Firma- Samozatrudnienie, czyli aktywna forma poszukiwania pracy”.

Na spotkaniu konsultacyjnym w PUP

MCK Opoczno

2016-11-22
2857

Uczestnicy spotkania

 

W dniu 21.11.2016 roku pośrednik pracy i doradca zawodowy MCK OHP w Opocznie, na zaproszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim”, którego organizatorem był Instytut Nowych Technologii w Łodzi.

Centrum w Piotrkowie Trybunalskim szkoli młodzież z programu Erasmus +

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-11-21
2857

ERASMUS+ w Piotrkowie Trybunalskim - Prowadząca szkolenia Pani Renata Figlewicz

 

W dniu 18.11.2016 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało szkolenie dla młodzieży piotrkowskich szkół ponadgimnazjalnych.

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MASTERCHEFEM” – konkurs kulinarny w Bełchatowie

MCK i HP 5-11 w Bełchatowie

2016-11-21
2857

Podczas wręczenia nagród

 

W dniu 18 listopada 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. R. Traugutta w Bełchatowie został przeprowadzony konkurs kulinarny pt: „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MASTERCHEFEM!” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Dzień w Ekonomiku- Smacznie, Zdrowo, Naukowo…

HP 5-11 i MCK w Bełchatowie

2016-11-21
2856

Przedstawiciele MCK i HP 5-11 przy stoisku OHP

 

W dniu 17.11.2016r  Hufiec Pracy 5-11 oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Bełchatowie wzięli udział w festiwalu pt. „ Dzień w Ekonomiku- Smacznie, Zdrowo, Naukowo…” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.

WF na trampolinach w 5-3 HP

HP 5-3 Łódź

2016-11-22
2855

Jak sprawić, by młodzież  pokochała  lekcję WF-u? Jak nadrobić zaległości gimnazjalistów dotyczące tego przedmiotu, a jednocześnie przeciwdziałać wadom postawy? Znamy odpowiedź na te pytania J. W dniu 18 listopada uczestnicy 5-3 HP wraz z wychowawcami wzięli udział w indywidualnej lekcji WF na trampolinach w Parku Trampolin SALTOS.

Warsztaty małego fryzjera - inicjatywa zewnętrzna rawskiego Klubu Aktywnych

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-11-18
2855

Modelowanie fryzur

W dniach 17.11. – 18.11.2016 r. aktywna młodzież Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka w składzie: Magda Malicka, Julita Kępa, Karolina Ozimek, Patrycja Pieta i Roksana Perka, podjęła się realizacji inicjatywy zewnętrznej pt. „Warsztaty małego fryzjera”. Akcja została skierowana na rzecz uczniów klasy „0” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zawodach

MCK Pabianice

2016-11-21
2854

Komisja oceniająca prace konkursowe

 

Na zaproszenie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, doradca zawodowy z MCK Pabianice, w dniu 14.11.2016r. wziął udział w składzie komisji oceniającej prace w konkursie „Twój zawód – Twoja kariera”.

Chłopska Szkoła Biznesu

MCK Bełchatów

2016-11-21
2854

Gracze podczas losowania

 

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie zaproponowali młodzieży z bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych nietypową lekcję przedsiębiorczości. W dniach 15-16 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie i w dniu 18 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie przeprowadzono symulacyjną grę ekonomiczną „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości z MCK w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2016-11-18
2853

Doradca zawodowy MCK Wieruszów podczas prelekcji.

 

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Wieruszowa na zaproszenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie w dniu 17.11.2016 r. odbył prelekcję dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniów z Technikum w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2016.

Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

PPP Zduńska Wola, MCIZ Zduńska Wola

2016-11-18
2853

Uczestnicy spotkania

CV i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, które trzeb przygotować, gdy chcemy podjąć pracę. Są one wizytówką oraz pierwszymi informacjami jakie przekaże się potencjalnemu pracodawcy. Często od tego jak przygotujesz swoje dokumenty aplikacyjne zależy czy zostanie się zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. 

Zajęcia na temat FAS dla uczestniczek Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz.

HP 5-13 Tomaszów Maz.

2016-11-17
2852

Uczestniczki Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. podczas zajęć.

W dniu 16 listopada 2016r. w Hufcu Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. odbyło się spotkanie z dziewczętami z gimnazjum i szkoły zawodowej poświęcone tematyce FAS. Prowadziła je Małgorzata Markiewicz - pedagog z Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Maz., która pracuje także w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako Edukator ds. FAS.

Warsztaty dla osadzonych

MCK Sieradz, CEiPM Sieradz

2016-11-18
2851

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sieradzu oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu w dniach 15-16.11.2016r. prowadzili zajęcia dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Specjalista ds. BHP w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2016-11-18
2851

Spotkanie uczestników ze specjalistą BHP

 

W dniu 17.11.2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie ze specjalistą ds. BHP zorganizowane przez Młodzież Aktywną w ramach inicjatywy wewnętrznej.

Giełda pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2016-11-18
2851

W dniu 17 listopada 2016 r. w siedzibie CEIPM OHP, Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą. Informacje dotyczące naboru na stanowisko - pracownik magazynowy w firmie Media Expert w Łodzi poprowadziła Pani Anna Skokół – koordynator ds. rekrutacji – reprezentująca Agencję Pracy Fulljob.

Giełda pracy w Pabianicach

MCK Pabianice

2016-11-17
2851

W dniu 16 listopada 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach zorganizowano giełdę pracy.

Bądź aktywny na rynku pracy – zajęcia w ZSEE w Radomsku

MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim

2016-11-17
2851

Uczestnicy zajęć

 

W dniu 16 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Radomsku rozpoczął się cykl zajęć dla klas III technikum. Celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy po zakończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkanie poprowadzili doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego- Katarzyna Kołodziej- Hubka i Katarzyna Cander.

„Agresja w naszym otoczeniu” – program autorski

HP 5-24 Rawa Mazowiecka

2016-11-17
2851

Młodzież podczas warsztatów

 

W Hufcu Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej w IV kwartale jest realizowany program edukacyjno – profilaktyczny pt. „Agresja w naszym otoczeniu”. Jest to już III edycja programu, w którym bierze udział młodzież OHP oraz spoza OHP.

Odznaczenia państwowe dla pracowników OHP

2016-11-14
2851

W dniu 10 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Stowarzyszenie w MCK w Kutnie

MCK Kutno

2016-11-18
2850

W dniu 17.11.2016 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kutnie odbyło się zebranie Stowarzyszenia „Rodzice Razem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2016

MCK Kutno

2016-11-17
2850

Młodzież I klasy Technik Ochrony Środowiska

W dniach 14.11 – 16.11.2016 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie przeprowadził spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, popularnie zwanym „Ekonomik” na temat „Czy nadaję się na przedsiębiorcę? – charakterystyka człowieka przedsiębiorczego”.

Pracodawca szuka pracownika

MCK Rawa Maz.

2016-11-16
2849

Przedstawiciel firmy omawia warunki pracy podczas indywidualnego spotkania

W dniu 15 listopada 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej odbyła się kolejna giełda pracy na stanowisko pracownik restauracji.

Sieradzki MCK zakończył rekrutację na kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych

MCK Sieradz

2016-11-15
2848

Uczestnicy kursu na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Sieradzu zakończyły się zajęcia z poradnictwa zawodowego dla 20 uczestników, ostatnich już w tym roku, szkoleń zawodowych realizowanych w ramach utrzymania rezultatów projektu unijnego: „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Wolontariat w Wieluniu

MCK Wieluń

2016-11-15
2847

Wolontariusz w czasie pracy

Dnia 14 listopada 2016 r. w ramach wolontariatu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu zajęcia przeprowadziła pani Dominika Kaja. Pani Dominika jest studentką ostatniego roku kierunków psychologii i germanistyki.

Święto Niepodległości

HP 5-15 Zduńska Wola, HP 5-22 Łowicz, HP 5-25 Kutno

2016-11-14
2847

Złożenie kwiatów przez delegację Hufca Pracy

11 listopada 2016r na zaproszenie Starosty Zduńskowolskiego Kadra Hufca Pracy wraz z młodzieżą włączyła się w obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem władz samorządowych miasta i powiatu oraz parlamentarzystów, mieszkańców i młodzieży ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej na uroczystą Mszę w intencji Ojczyzny.

„Ognisko Patriotyzmu” w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu

MCK Wieluń

2016-11-14
2846

Licznie zgromadzeni w czasie ogniska

 

W piątek  tj. 11 listopada 2016 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wzięli udział w „ Ognisku patriotyzmu” zorganizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu.

Jesienne Targi Pracy w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2016-11-10
2845

Stoisko CEiPM

 

W dniu 9 listopada 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP zorganizowało po raz drugi w tym roku targi pracy. Miały one miejsce w Bursie Szkolnej w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 66, patronat nad targami pracy objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego Waldemar Wyczachowski.

Warsztaty kulinarne w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2016-11-09
2844

Uczestnicy podczas przygotowywania potraw

W dniu 8.11.2016 r. HP 5-16 w Sieradzu we współpracy z nauczycielem technologii żywienia panią Magdalena Skoczylas zorganizował warsztaty kulinarne, które odbyły się w pracowni gastronomicznej ZSP nr 2.

Konkurs plastyczny „Spełniam uczynki miłosierdzia”

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-11-10
2843

Karol Wal podczas wykonywania swojej pracy

9 listopada 2016r Kadra Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli podsumowała wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Spełniam uczynki miłosierdzia”.

Czeladnicy w Łodzi

HP 5-1 Łódź

2016-11-10
2843

Druga część egzaminu – przygotowanie fryzury wieczorowej

W listopadzie do egzaminu czeladniczego przystąpili uczniowie fryzjerstwa, którzy przez trzy lata uczyli się tego zawodu. Wśród nich znaleźli się także uczestnicy  5-1 Hufca Pracy.

XII Drużynowy Integracyjny Turniej w boccię w Piotrkowie Trybunalskim

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-11-09
2843

Martyna i Mateusz podczas sędziowania

8 listopada w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim odbył się XII Drużynowy Integracyjny Turniej w Boccię. Patronat nad imprezą objął prezydent Miasta Piotrkowa pan Krzysztof Chojniak. Współorganizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepełnosprawni Piotrkowa Trybunalskiego i  Hufiec Pracy.

Giełda pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2016-11-10
2842

W dniu 9 listopada 2016 r. Młodzieżowe Biuro Pracy w CEiPM OHP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało giełdę pracy.

Spotkanie w Wieluniu

MCK Wieluń

2016-11-09
2841

Z inicjatywy Młodzieżowego  Centrum Kariery w Wieluniu w dniu 8 listopada w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się  spotkanie młodzieży z pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu pt. „ Rekrutacja do Ochotniczych Form Służb Wojskowych”.

Warsztaty w ramach programu „Dobry Start” w Tomaszowie Maz.

MCIZ Piotrków Trybunalski, HP 5-13 Tomaszów Maz.

2016-11-08
2841

Uczestnicy Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. podczas warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych z MCIZ w Piotrkowie Tryb.

 

W dniu 07 listopada 2016 roku w tomaszowskim hufcu odbyły się kolejne warsztaty w ramach programu adaptacyjnego „Dobry Start” dla uczestników hufca, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w gimnazjum dla dorosłych. Zajęcia poprowadzili doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego. Spotkanie stanowiło kolejny etap integracji uczestników hufca, które poprzedzone było zajęciami integracyjnymi, rekreacyjo-sportowymi oraz wspólną wycieczką.

11 listopada - Test wiedzy w 5-3 HP

HP 5-3 Łódź

2016-11-09
2840

11 listopada to ważna data dla wszystkich Polaków, tego dnia Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości postanowiliśmy zbadać wiedzę uczestników naszego hufca.

Listopadowa giełda pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2016-11-08
2840

Uczestnicy giełdy

 

W dniu 7 listopada 2016 r. Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Warsztaty z przedsiębiorczości w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2016-11-09
2839

Od 07 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Trybunalskim trwają pięciodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.

Konkurs fotograficzny o jesieni „Nasza Polska Jesień”

HP 5-5 Łódź

2016-11-08
2839

Zwycięskie fotografie przedstawiające jesień

„Nasza Polska Jesień” – pod takim tytułem Kadra Hufca 5-5 w Łodzi zorganizowała konkurs fotograficzny, którego tematem było ukazanie piękna, jesiennego krajobrazu.

Czy umiesz trzymać FASon?

HP 5-1 Łódź

2016-11-07
2839

Pani Katarzyna Kudarska – studentka medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opowiada pierwszoklasistom o skutkach spożywania alkoholu podczas ciąży.

 

Czym jest FAS? Jaki ma wpływ na nasze dzieci? Jak trzymać FASon?  I czy warto? Na te pytania poszukiwała odpowiedzi młodzież z zasadniczej szkoły zawodowej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.  3 listopada, na zaproszenie kadry 5-1 Hufca Pracy, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przygotowała zajęcia dotyczące FASu czyli płodowego zespołu alkoholowego.

Turniej w kręgle

HP 5-5 Łódź

2016-11-07
2838

Turniej rozpoczęty

W dniu 03.11.2016r. dla młodzieży  Hufca Pracy 5-5 został zorganizowany  turniej gry w kręgle.

Hufiec 5-8 w Muzeum Regionalnym

HP 5-8 Radomsko

2016-11-07
2838

Uczestnicy w Muzeum

 

W dniu 3 listopada 2016 roku 17 osobowa grupa uczestników Hufca Pracy 5-8 Radomsko wybrała się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Na wstępie pracownik muzeum przedstawił program wizyty, a mianowicie: udział w lekcji muzealnej, zwiedzanie aresztu oraz przedstawienie działań i oferty tej instytucji kulturalnej.

Rozpoczęcie programu autorskiego w Opocznie

MCK Opoczno

2016-11-04
2838

Uczestnicy programu autorskiego

 

W dniu 03.11.2016 odbyły się zajęcia rozpoczynające program autorski z zakresu rynku pracy pt.: „Planuję swoją przyszłość” realizowany przez MCK OHP w Opocznie. Program będzie trwał do końca grudnia 2016 roku.

Spotkanie z Przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

HP 5-11 Bełchatów

2016-11-07
2837

Przedstawiciel PIP omawia grupie ich prawa i obowiązki w oparciu o KP

 

W dniu 3 listopada uczestnicy Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie kształcący się w pierwszej klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Bełchatowie spotkali się z przedstawicielem PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, panem Jerzym Zielińskim. Tematem zajęć były prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w oparciu o Kodeks Pracy, dotyczący młodocianych.

Halloweenowe dynie

HP 5-3 Łódź

2016-11-03
2837

26 października Gimnazjum nr 40 na ul. Kaliskiej zamieniło się  w Dom Strachów. Tego dnia wychowawcy z 5-3 HP i 5-1 HP zorganizowali dla uczniów Halloween. Największym powodzeniem cieszył się konkurs na najładniejszą i jednocześnie najstraszniejszą dynię.

Pracownicy restauracji poszukiwani w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz.

2016-11-07
2836

W dniu 3 listopada 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej odbyła się giełda pracy na stanowisko pracownik restauracji.

Giełda Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2016-11-04
2836

Uczestnicy Giełdy Pracy

W dniu 3 listopada 2016 roku w siedzibie Punktu Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli  zorganizowano Giełdę Pracy.

Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży Aktywnej w Tomaszowie Maz.

Łódzka WK OHP, HP 5-13 Tomaszów Maz.

2016-10-28
2836

Członkowie Wojewódzkiej Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

Dnia 27 października 2016 roku w Tomaszowie Mazowieckim przedstawiciele 16 młodzieżowych rad hufców pracy Łódzkiej WK OHP wzięli udział w Wojewódzkim Spotkaniu Młodzieży Aktywnej.

„Mój jest ten kawałek podłogi"

Hufce 5-1,5-3, 5-5, 5-6 w Łodzi

2016-11-04
2835

Młodzież podczas grabienia liści

 

Młodzież łódzkich hufców widząc potrzebę odświeżenia  sal szkolnych postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Remont był prowadzony w terminie 24-28.10.2016r.

Pamięć pozostaje wiecznie

HP 5-6 Łódź

2016-11-03
2834

Podczas zapalania zniczy pod pomnikiem poległych

 

W poniedziałek, dnia 28.10.2016r. młodzież z hufca 5-6 w Łodzi zapaliła znicze ku pamięci osób, które zginęły w walkach powstańczych. Wśród zaproponowanych miejsc przez wychowawców, młodzież wybrała najbardziej urokliwe miejsce, Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej.

O karierze w Załęczu Małym

MCIZ w Zduńskiej Woli

2016-10-28
2834

27 października 2016 r. gimnazjaliści z Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Małym uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym z MCIZ w Zduńskiej Woli.

Święto Wszystkich Świętych - Pamiętamy o tych zapomnianych

HP 5-1 Łodź, HP 5-2 Piotrków Tryb., HP 5-20 Wieruszów

2016-10-27
2833

Podczas porządkowania mogiły

 

Uczestnicy 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wzięli udział  w  akcji  „Pamiętamy o tych zapomnianych”, realizowanej  z inicjatywy uczniów IV LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, we współpracy z Jednostką Strzelecką 1031 Piotrków Trybunalski oraz Klubem Historycznym im. gen. S. Roweckiego „Grota”. 

Konkurs fotograficzny z okazji Światowego Dnia Zwierząt „Mój pupil u fotografa”

HP 5-5 Łódź

2016-10-28
2832

Zwycięska praca fotograficzna

 

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie 4 października. Cały październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, dlatego warto zastanowić się w jaki sposób można pomóc bezdomnemu, biednemu zwierzakowi. W dniu 26.10.2016r. upłynął termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny „Mój pupil u fotografa” ogłoszony przez kadrę Hufca 5-5 w Łodzi. Konkurs przeznaczony był dla uczestników Hufca Pracy 5-5, którzy mogli nadsyłać maksymalnie po dwa zdjęcia swoich ulubionych zwierząt.

Dzień aktywizacji zawodowej w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola

2016-10-27
2831

Maturzyści uczestniczący w Dniu Aktywizacji Zawodowej

 

26 października w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli odbył się Dzień Aktywizacji Zawodowej, w ramach którego doradca zawodowy z  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej  i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku, przeprowadzili zajęcia z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Program "Smaki Europy" w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2016-10-27
2830

Grupa podczas zajęć z Przedstawicielem LPI

W dniu 26 października Hufiec Pracy 5-11 w Bełchatowie zorganizował dla swoich wychowanków zajęcia z Przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

Giełda pracy w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-10-28
2829

Pracodawca prezentuje warunki zatrudnienia

 

W dniu 27 października 2016 r. Młodzieżowe Biuro Pracy zorganizowało w siedzibie CEiPM OHP w Piotrkowie Trybunalskim spotkanie z pracodawcą. Pan Łukasz Przesmycki – specjalista ds. rekrutacji – reprezentujący Toolip HR z Łodzi przekazał poszukującym pracy  informacje dotyczące naboru na stanowisko – pracownik sortowni przesyłek w firmie InPost w Woli Bykowskiej.

Przygotowanie osadzonych do powrotu na rynek pracy

MCIZ Piotrków Tryb.

2016-10-27
2829

W dniu 26.10.2016 roku doradcy zawodowi MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim poprowadzili warsztaty dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym aresztu Śledczego w Goleszach. Warsztaty dotyczyły nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Głównym ich celem jest przygotowanie osób opuszczających jednostki penitencjarne do skutecznego poruszania się na trudnym i dynamicznym rynku pracy.

Targi pracy w Piotrkowie Tryb.

CeiPM Piotrków Tryb.

2016-10-26
2829

Kadra CEiPM w Piotrkowie Tryb.

 

W dniu 25 października 2016 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało Targi Pracy. Tegoroczne Targi odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 imienia Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim.

Turniej w bilard

HP 5-5 Łódź

2016-10-27
2828

Uczestnicy w trakcie grania w bilard

W dniu 25 października 2016r. odbył się turniej w bilard, zorganizowany przez kadrę Hufca Pracy 5-5 w Łodzi. Zawody, w których udział wzięła młodzież ucząca się z Gimnazjum dla Dorosłych CKU oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyły się w Jazda Park- kino Silver Screen przy ul. Piłsudskiego 5 w Łodzi.

Śladem zabytków ziemi łódzkiej

HP 5-6 Łódź

2016-10-27
2828

Grupa na tle zabytkowej szafy

 

Młodzież z hufca 5-6 z Łodzi we wtorek 25.10 udała się na historyczną wycieczkę do zamku w Oporowie. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani tematyką wycieczki i już w trakcie podróży wyszukiwali w Internecie ciekawostek nt. oporowskiego zamku. Szybko uczniowie dwóch szkół zintegrowali się ze sobą i nawet śpiewali wspólnie w autokarze. Widać było, że panuje bardzo życzliwy klimat.

Test wiedzy o OHP i ZSZ wśród nowozrekrutowanych uczestników

HP 5-11 Bełchatów

2016-10-26
2828

Uczestnicy podczas rozwiązywania testu

 

W dniu 25.10.2016 uczestnicy HP 5-11 przystąpili do testu wiedzy o OHP i ZSZ. Zmagania konkursowe zostały przeprowadzone w pierwszej klasie ZSZ w zawodzie kucharz i fryzjer.

Spotkanie z pracodawcą w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

2016-10-26
2828

Uczestnicy giełdy

W dniu 25 października 2016 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się giełda pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Październikowe porządki na Starym Cmentarzu w Łodzi

HP 5-1 Łódź

2016-10-25
2827

Młodzież zapaliła symboliczny znicz na grobie będącym pod opieką szkoły

 

W związku ze zbliżającym się 1 listopada, podczas którego zgodnie z tradycją odwiedza się groby bliskich, młodzież z Gimnazjum nr 40 z klasami z przygotowaniem zawodowym postanowiła w tym roku posprzątać zaniedbane mogiły. Szkoła, z którą współpracują Ochotnicze Hufce Pracy opiekuje się dwoma grobami na jednej z najstarszych łódzkich nekropolii – Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Konkurs "Azymut zawód" w Łodzi

CEiPM Łódź

2016-10-21
2826

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŁWKOHP Magdalena Legun-Wołosz oraz Dyrektor CEiPM w Łodzi - Irena Frankowska wręczają nagrody laureatom

 

W ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi wraz z jednostkami sobie podległymi zorganizowało konkurs „Azymut zawód”. W dniu 20.10.2016 r. odbyło się podsumowanie imprezy oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom. W uroczystościach wzięli udział: zastępca Wojewódzkiego Komendanta Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP –Magdalena Legun – Wołosz, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi –Irena Frankowska oraz uczniowie, którzy przygotowali prezentacje na konkurs wraz z opiekunami swoich prac.

Rozstrzygnięcie Konkursu „I Ty możesz zostać Masterchefem!”

ŁWK OHP, MCK i HP 5-11 w Bełchatowie

2016-10-21
2825

Komendant Hufca Pracy 5-11 wręcza nagrody

W dniu 21 października 2016 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu kulinarnego „I Ty możesz zostać Masterchefem! – IV edycja”, który odbył się w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Wizyta w „Korona Candles S.A.”

MCK Wieluń

2016-10-25
2824

Zdjęcie grupowe przed wejściem  do Korona Candles

W dniu 21 października 2016 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu w ramach ogólnopolskiego program popularyzacji i kształcenia zawodowego zorganizowali dla uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wycieczkę do przedsiębiorstwa „ Korona Candles”.

VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery

CEiPM Łódź, CEiPM Skierniewice, MCIZ Zduńska Wola, MCK Pabianice, MCK Ozorków, MCK Opoczno, MCK Wieluń, MCK Wieruszów, MCK Łask, MCK Bełchatów, PPP Zduńska Wola, 5-1 HP, 5-3 HP, 5-5 HP, 5-6 HP, HP 5-25 Kutno

2016-10-19
2824

Zaplanuj swoją przyszłość

CEiPM i MCK w Sieradzu

2016-10-26
2823

Uczestnicy w trakcie zajęć

 

Doradca zawodowy MCK w Sieradzu oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM OHP w Sieradzu zrealizowali w dniach 17-20.10.2016 roku warsztaty z uczniami drugich klas Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu.

Indywidualny turniej w tenisa stołowego

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-10-21
2820

Zwycięzcy turnieju z kadrą wychowawczą Hufca Pracy

20 października 2016., Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli zorganizował indywidualny turniej w tenisa stołowego – uczestnicy kontra absolwenci. Rozgrywki odbyły się w Klubie Rzemieślnik, w którym młodzież pod okiem wychowawcy ćwiczy i udoskonala swoje umiejętności sportowe w ramach koła zainteresowań „Ping-Pongowo”.

„Witajcie w OHP” II edycja – inicjatywa samorządowa

Hufiec 5-5 Łódź

2016-10-21
2819

W terminie 19.09.2016 – 21.10.2016 młodzież z Hufca 5-5 będąca uczniami Gimnazjum ZDZ w Łodzi przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz nowych uczestników OHP. Przedmiotem inicjatywy było wdrożenie nowych uczestników z II klasy do funkcjonowania w Gimnazjum ZDZ i na praktykach.

Giełda pracy w CEIPM OHP w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2016-10-20
2818

Giełda pracy

 

W dniu 20 października 2016 r. w siedzibie CEIPM OHP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano spotkanie z pracodawcą. Informacje dotyczące naboru na stanowisko – pracownik sortowni przesyłek w Firmie InPost w Woli Bykowskiej, poprowadził Pan Łukasz Przesmycki – specjalista ds. rekrutacji – reprezentujący Toolip HR z Łodzi.

Dzień Pamięci i podsumowanie inicjatywy „Stary koc? – on ma moc!” w HP 5-11 w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2016-10-20
2818

Porządki na cmentarzu

 

W dniu 19.10.2016, z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego obchodzonych w kościele katolickim, w HP 5-11 zrealizowano Dzień Pamięci. Tego dnia uczestnicy HP 5-11 na statusie ucznia wraz z kadrą HP udali się na miejski cmentarz. Uczestnicy wraz z wychowawcami nie tylko odwiedzili groby nieznanych żołnierzy poległych w walce o obronę Ojczyzny, ale również uporządkowali kilka zapomnianych i nieodwiedzanych miejsc spoczynku.

O szkoleniach i nie tylko w bełchatowskim MCK

MCK Bełchatów

2016-10-19
2817

Uczestnicy spotkania

 

W dniu 18 października 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bełchatowie pracownicy zorganizowali spotkanie informacyjne dla młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy, zainteresowanej podwyższeniem swoich kwalifikacji i nabyciem nowych umiejętności zawodowych.

Październikowe giełdy pracy w Rawie Maz., Zduńskiej Woli i Piotrkowie Trybunalskim

MCK Rawa Maz., PPP Zdunska Wola, MBP Piotrków Tryb.

2016-10-17
2815

Indywidualne rozmowy z chętnymi do pracy

W dniu 14 października 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej odbyła się giełda pracy na stanowisko pracownik restauracji.

Pracownicy OHP na konferencji w Sulejowie

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-10-19
2814

Uczestnicy konferencji

„Nauka – edukacja – rynek pracy w perspektywie zmian we współczesnym świecie”. Pod takim tytułem przebiegała konferencja szkoleniowa zorganizowana w dniu 17.10.2016r. przez ZSP w Sulejowie w której udział wzięli pracownicy CEiPM i MCK OHP w Piotrkowie Trybunalskim.

II Powiatowe Targi Pracy w Kutnie

HP 5-25 Kutno

2016-10-18
2814

Marysia – uczestniczka OHP promuje firmę „Wasiakowie”

W dniu  17.10.2016r. w Kutnowskim Domu Kultury odbyły się II Powiatowe Targi Pracy. Zainteresowani mogli zapoznać się z ofertą pracodawców oraz szkół. Targi otworzył wicestarosta kutnowski Zdzisław Trawczyński. Następnie zgromadzeni udali do stoisk, żeby porozmawiać z pracodawcami i przedstawicielami szkół.

Dzień Edukacji Narodowej

HP 5-3 Łódź, HP 5-22 Łowicz, HP 5-25 Kutno

2016-10-15
2814

Kutno: Podczas ślubowania

Kółko modelarskie

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-10-15
2813

Młodzież oraz uczestnicy warsztatów

13 października 2016r. w Klubie Młodzieżowym “Trampolina”, działającym przy Parafii Św. Antoniego w Zduńskiej Woli, odbyły się warsztaty w ramach kółka modelarskiego. Zajęcia dla dzieci przeprowadził  lider Klubu Aktywnych – Mateusz Skalski.

Uczestnicy OHP poznawali historię regionu

HP 5-25 Kutno

2016-10-14
2813

Słuchamy historii Kolegiaty w Tumie

Uczestnicy HP 5-25 w Kutnie w dniu 12 października 2016r. poznawali dzieje i tradycje związane z najbliższym regionem. Najpierw podjechali do Tumu, do największego zabytku romańskiego w Polsce - potężnej kolegiaty Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. Odbudowana po zniszczeniach ostatniej wojny, wzniesiona ponad 850 lat temu tumska świątynia emanuje wspaniałością i ogromem rozmiarów.

Spotkanie przedstawicieli szkół i placówek oświatowych w bełchatowskim PUP

MCK Bełchatów

2016-10-14
2812

Wystąpienie pracownika MCK

W dniu 13 października 2016r. w siedzibie PUP w Bełchatowie odbyło się cyklicznie organizowane spotkanie przedstawicieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu bełchatowskiego.

Giełda pracy w Ozorkowie

MCK Ozorków

2016-10-14
2812

Rekrutacja

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ozorkowie 13 października br. zorganizowało spotkanie rekrutacyjne  dla poszukującej pracy młodzieży. Zaproszeni przez pośrednika pracy przedstawiciele firmy ARVATO BERTELSMANN POLSKA Oddział Stryków poszukiwali  osób chętnych do pracy na stanowisku  komisjonowania i pakowania odzieży.

Giełda pracy w Pabianicach

MCK Pabianice

2016-10-13
2812

W dniu 13 października 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach zorganizowano Giełdę Pracy przy współpracy z Agnacją Pracy Adecco, podczas której przedstawicielka firmy Pani Katarzyna Tomczyk, przedstawiła ofertę pracy na stanowisko pracownika produkcji.

Giełda pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2016-10-13
2811

Uczestnicy giełdy

 

W dniu 12 października 2016 r. w siedzibie CEIPM OHP, Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Spotkanie z doradcą zawodowym

MCK Tomaszów Maz.

2016-10-13
2810

Młodzież w trakcie zajęć.

 

W dniu 12.10.2016r. w Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. odbyły się zajęcia zawodoznawcze. Zostały one poprowadzone przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Tomaszowa Maz. Młodzieżą, która uczestniczyła w tej formie doradztwa zawodowego byli uczniowie trzecich klas gimnazjum.

Plebiscyt Nauczyciela – inicjatywa samorządowa uczestników łódzkiego hufca

HP 5-5 Łódź

2016-10-13
2810

W terminie 14.09.2016-14.10.2016 młodzież z Hufca Pracy 5-5 w Łodzi przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz nauczycieli z gimnazjum, do którego uczęszczają. Do tego typu działań skłoniła ich chęć kultywowania tradycji święta Dnia Nauczyciela.

Zawód: przewodnik. Wycieczka po Łodzi

HP 5-1 Łódź

2016-10-12
2810

Uczniowie Gimnazjum nr 40 w Łodzi i uczestnicy 5-1 Hufca Pracy na nietypowej lekcji historii i biologii w Łódzkiej Palmiarni.

 

8 października w ramach zbliżającego się Tygodnia Kariery oraz dzięki Miejskiemu Programowi Profilaktyki społeczność Gimnazjum Nr 40 wraz z kadrą 5-1 Hufca Pracy zorganizowała wycieczkę po Łodzi. Celem było nie tylko pokazanie zabytkowych i klimatycznych miejsc  związanych z historią miasta, ale również przedstawienie jednego z ciekawszych zawodów – przewodnika miejskiego.

Aktywni dzieciom

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-10-10
2809

Podczas zabaw tanecznych

8 października 2016r., Wolontariusze z Hufca Pracy w Zduńskiej Woli działający w Klubie Młodzieżowym Trampolina Worship Project zorganizowali dzieciom wyjazd na święto pieczonego ziemniaka do Stajni Gajewniki.

Sportowo, to zdrowo, czyli park trampolin

HP 5-6 Łódź

2016-10-11
2808

Podniebne akrobacje

 

Dnia 8.10.2016 roku grupa uczestników hufca 5-6 w Łodzi, wspólnie z wychowawcą Łukaszem Hamerskim udali się na wieczorną sesję do parku trampolin „Saltos”.

Wybory do Rady Młodzieży w Zduńskiej Woli i Łodzi

HP 5-1 Łódź, HP 5-15 Zduńska Wola

2016-10-10
2808

Wybory do Rady Młodzieży

W dniu 6.10.2016r w Hufcu Pracy w Zduńskiej Woli odbyły się wybory do Rady Młodzieży na rok szkolny 2016/2017. W wyborach wzięli udział Aktywni Hufca Pracy oraz nowi uczestnicy.

Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy- warsztaty dla młodzieży CKiW w Dobieszkowie

MCIZ Łódź

2016-10-10
2807

W dniu 06.10.2016 r. doradca zawodowy  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi przeprowadził warsztaty w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie. Szkolenie pt: „Rynek pracy i aktywne poszukiwanie pracy” odbyło się dzięki zaproszeniu pani psycholog Magdaleny Rachubińskiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II i III gimnazjum z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy.

Warsztaty w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2016-10-10
2805

Uczestnicy spotkań

 

W ramach ogólnopolskiego programu popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery z Wieruszowa odbył cykl 5 – dniowych warsztatów w dniach od 03.10. do 07.10.2016 r. pt. „ROZWÓJ.KARIERA.SUKCES”. Odbiorcami było 10 osób poszukujących pracy.

Jesienna Giełda Pracy w Opocznie

MCK Opoczno

2016-10-10
2805

Rozmowa indywidualna z przedstawicielem pracodawcy

W dniu 07.10.2016 w siedzibie MCK OHP w Opocznie odbyła się Giełda Pracy na rzecz Firmy „Promedica 24” z Łodzi, skierowana do młodzieży korzystającej z usług Placówki.

IV Wojewódzki Turniej Piłki Orlikowej Młodzieży ŁWK OHP

ŁWK OHP, HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-10-03
2805

Podczas rozgrywki

30 września na dwóch boiskach typu Orlik w Piotrkowie Trybunalskim odbył się IV Wojewódzki Turniej Piłki Orlikowej Młodzieży OHP. W rozgrywkach wzięło udział 15 drużyn z województwa łódzkiego. Drużyny zostały wylosowane do czterech grup, w których w pierwszej fazie rywalizowały rozgrywając mecze „każdy z każdym”.

Planowali dalszą przyszłość w Gimnazjum w Czerniewicach

MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim

2016-10-06
2804

Uczniowie wraz z doradcą zawodowym podczas zajęć

 

5 października 2016 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego gościli w Gimnazjum w Czerniewicach. Spotkanie odbyło się dla uczniów III klas, przed którymi stoi decyzja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Młody człowiek w wieku 16 lat nie zawsze wie co chciałby robić w przyszłości. Wynika to głównie z niewielkiej wiedzy dotyczącej obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Giełda pracy w Łasku

MCK Łask

2016-10-06
2803

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łasku dnia 05.10.2016r. została zorganizowana Giełda pracy z młodzieżą poszukującej zatrudnienia.

Wybory Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

HP 5-5 Łódź

2016-10-03
2803

Uczestnicy podczas wyborów do Rady Młodzieży

W dniu 30 września 2016 r. w siedzibie Hufca Pracy 5-5 w Łodzi odbyło się spotkanie młodzieży mające na celu wybór składu Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych na rok szkolny 2016/2017. Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani  z zasadami tworzenia Rady, celami działania Rady oraz zadaniami  i strukturą Rady. Poznali również prawa i obowiązki członków Rady.

W głąb ziemi i nie tylko…

HP 5-3 Łódź

2016-10-03
2803

W dniu 30 września br. uczestnicy hufca 5-3 wybrali się na wycieczkę do Kłodawy. Podczas jazdy autokarem dowiedzieliśmy się, że  Kłodawa była małą osadą przykościelną, która powstała w XI w. W mieście znajduje się największa czynna kopalnia soli.

Warsztaty integracyjne w radomszczańskim Hufcu

MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim

2016-10-03
2803

Uczestnicy zajęć podczas ćwiczeń w grupie

 

4 października 2016 roku na zaproszenie OHP w Radomsku odbyły się warsztaty integracyjne dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej OHP. Warsztaty poprowadzili doradcy zawodowi z MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim- Katarzyna Cander i Katarzyna Kołodziej- Hubka.

Uroczysta Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP 2016/2017 w Licheniu

2016-09-30
2802

Ślubowanie pierwszego rocznika uczestników OHP

29 września 2016 r. reprezentacja Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP wzięła udział w uroczystej Inauguracji Roku Szkoleniowego Młodzieży OHP w Licheniu. Delegacja składała się z Pani Barbary Stanisławy Günther - Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP w Łodzi, kadry wychowawczej i uczestników Hufców Pracy z terenu województwa łódzkiego m.in. HP 5-1 Łódź, HP 5-2 Piotrków Trybunalski, HP 5-3 Łódź, HP 5-5 Łódź, HP 5-6 Łódź oraz HP 5-24 Rawa Mazowiecka.

Warsztaty z doradcą w Zduńskiej Woli.

MCIZ Zduńska Wola

2016-09-30
2800

Podczas warsztatów z doradcą zawodowym

Od 26 września do 30 września w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli trwają warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał YEI ” realizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

 

więcej

Wybory Rady Młodzieży w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-09-30
2799

Przedstawiciele Rady Młodzieży wraz z opiekunem Rady

 

W dniu 28 września 2016 roku w Hufcu Pracy 5-24 odbyły się wybory Rady Młodzieży. Spośród wszystkich uczestników hufca wybrano przedstawicieli do RM w składzie: Przewodnicząca – Magda Malicka, Z-ca przewodniczącej – Patrycja Chojecka, Sekretarz – Aleksandra Czapnik, liderzy Klubu Aktywnych - Aldona Szymańska, Patrycja Pieta, Mariusz Nowacki.

Spotkanie Klubu Aktywnych w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-09-30
2798

Omówienie udziału uczestników Hufca Pracy w imprezach wojewódzkich

28 września 2016r., w siedzibie Hufca Pracy odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 spotkanie Klubu Aktywnych. Celem spotkania było podsumowanie działalności młodzieży aktywnej w trzecim kwartale 2016r., oraz omówienie ważniejszych przedsięwzięć, które będą realizowane w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Inicjatywa młodzieży z Wieruszowa

HP 5-20 Wieruszów

2016-09-30
2798

Anita, uczestniczka hufca podczas zagrabiania liści

30 września br. uczniowie Hufca  Pracy  z Wieruszowa  w ramach inicjatywy wewnętrznej wzięli udział w  akcji  Sprzątanie Świata-Polska2016. Hasło tegorocznej  kampanii brzmi: ,,Podaj dalej… drugie życie odpadów’’.

OHP super paka i jest lizak dla Chłopaka!

HP 5-11 Bełchatów

2016-09-30
2797

Uczestniczka HP 5-11 ze słodkim koszyczkiem przed wejściem do klasy

 

Pod takim właśnie hasłem uczestniczki HP 5-11 zrealizowały w dniu 30.09.2016 r. inicjatywę związaną z  Dniem Chłopaka, który w naszym kraju obchodzony jest właśnie trzydziestego września. Święto Chłopców to doskonała okazja do podziękowania im za ich wsparcie, pomoc i pogodę ducha dlatego nasze podopieczne przygotowały dla nich niespodziankę.

Zajęcia w ramach projektu OSP w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-09-29
2797

27 września 2016 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, będące formą wsparcia w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”.

 

więcej

Studenci w MBP w Sieradzu

MBP Sieradz

2016-09-30
2796

Studentki w trakcie rozmowy z pracodawcą w MBP w Sieradzu

Wrzesień jest miesiącem kiedy młodzież rozpoczyna naukę po przerwie wakacyjnej. Jednak studenci mają jeszcze kilka tygodni wolnego i wielu z nich chce ten czas efektywnie wykorzystać. I tutaj Młodzieżowe Biuro Pracy w Sieradzu przychodzi im z pomocą  prowadząc pośrednictwo pracy na rzecz młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy, młodzieży uczącej się oraz pracodawców.

Integracja w Sulejowie

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-09-28
2796

Patryk i Szymon podczas rozgrywek w Boccię

 

Uczestnicy hufca uczący się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sulejowie 26.09.20116r. wzięli udział w zajęciach integracyjno- profilaktycznych, których zadaniem było między innymi wprowadzenie pierwszoklasistów do grona uczniowskiego.  W tym celu odbyła się piesza wycieczka do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Sulejowie, położonego w pięknym sosnowym lesie, gdzie na uczestników czekało wiele atrakcji.

Jesienne Targi Pracy w Ozorkowie

MCK Ozorków

2016-09-29
2795

Uczestnicy targów pracy

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ozorkowie dnia 28 września br. miały miejsce Targi Pracy.

Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2016-09-29
2795

Kadra PWSZ w Skierniewicach podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/17

 

Dnia 28 września 2016 roku w PWSZ w Skierniewicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. W uroczystości wziął udział dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach – Ryszard Targowski. PWSZ współpracuje z naszą jednostką od wielu lat, szczególnie w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów oraz upowszechnianiu zawodów nadwyżkowych i deficytowych na lokalnym rynku pracy.

„Dopiąć swego czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele” - OZAŚ w Goleszach

MCIZ Piotrków Trybunalski

2016-09-29
2795

W dniu 27 września 2016 roku Mobilne Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego po raz kolejny gościło w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Goleszach. Spotkanie stanowiło kolejny etap rozpoczętego w maju programu rynku pracy pt. „Przygotowanie osadzonych mężczyzn do powrotu na rynek pracy”. Program ten skierowany jest do mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanych. Zajęcia tym razem dotyczyły wyznaczania oraz osiągania zamierzonych przez siebie celów.

Spotkanie w CEiPM w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-09-28
2795

Uczestnicy spotkania

 

W dniu 27 września 2016r Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim gościło w swojej siedzibie partnerów budujących bazę instytucji z terenu miasta, zaangażowanych w rewitalizację społeczną obszaru Starego Miasta. Inicjatorem powstania tej lokalnej sieci współpracy był Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dzielnicowy bliżej nas

HP 5-25 Kutno

2016-09-28
2795

Przed konferencją

W dniu 27.09.2016 r. Pani komendant 5-25 HP w Kutnie uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym przez Komendę Powiatowej Policji w Kutnie. Konferencja dotyczyła ogólnopolskiego programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

POŻEGNANIE LATA-ŚWIĘTO LATAWCA

HP 5-16 Sieradz

2016-09-26
2795

Jolanta Pietrzak (Komendant HP 5-16 w Sieradzu) i Władysław Keler (prezes stowarzyszenia Abstynentów „Przystań”) z uczestnikami konkursu na najładniejszy latawiec.

 

Tradycyjnie jak co roku Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu uczestniczył w organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań” imprezie plenerowej zatytułowanej „Pożegnanie Lata Święto Latawca”. Spotkanie odbyło się 25 września w Ośrodku Wypoczynkowym MOSiR w Rudzie i miało charakter pikniku rodzinnego, na którym wesoło i aktywnie można spędzić dzień w gronie najbliższych znajomych, przyjaciół i rodziny.

Akcja BohaterON

HP 5-11 Bełchatów

2016-09-28
2794

Uczestnicy z kartkami dla Powstańców

 

Na początku nowego roku szkolnego nasi aktywni podopieczni postanowili włączyć się do ogólnopolskiego projektu BohaterON – włącz historię! Jest to edukacyjny projekt, którego główne cele to upamiętnienie oraz uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz edukacja społeczeństwa na temat Powstania. Jego głównym sposobem realizacji jest wysłanie kartki z podziękowaniem Powstańcom Warszawskim.

Wycieczka integracyjna do Bełchatowa i na Górę Kamieńsk

HP 5-13 Tomaszów Maz.

2016-09-23
2794

Uczestnicy HP 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim na Górze Kamieńsk

Hufiec Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. w bieżącym roku szkolnym dla nowoprzyjętych uczestników realizuje program adaptacyjny ,,Dobry start”. Ma on na celu pomoc w adaptacji w hufcu i w nowej szkole. W czasie jego trwania młodzież ma zajęcia edukacyjne, warsztaty np. z komunikacji oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Aby były one atrakcyjne w programie znalazła się też wycieczka.

Ogólnopolski program popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola, MCIZ Zduńska Wola

2016-09-23
2794

Uczestnicy warsztatów

W ramach Ogólnopolskiego programu popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli zorganizował w dniu 22.09.2016 warsztaty pt. „Przedsiębiorczość prawne aspekty – trening umiejętności przedsiębiorczych” prowadzone przez doradcę zawodowego z MCIZ OHP w Zduńskiej Woli.

Gimnazjaliści rozmawiają o zawodach

MCK Opoczno

2016-09-26
2793

Młodzież rozwiązuje test zainteresowań zawodowych.

 

Gimnazjaliści klasy 3 Zespołu Szkół w Ogonowicach uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie.

Dzielnicowy bliżej nas

HP 5-20 Wieruszów

2016-09-23
2793

Dzielnicowi podczas konferencji

 

20 września br. z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie zorganizowano w Urzędzie Miejskim konferencję, której głównym celem było zawiązanie lepszej współpracy z lokalną społecznością. Wzięli w niej udział samorządowcy, przedstawiciele instytucji oraz oświaty, a także wychowawcy Hufca Pracy 5-20.

Turniej w darta

HP 5-5 Łódź

2016-09-23
2792

Uczestnicy w trakcie grania w lotki

W dniu 22 września 2016r. na terenie Gimnazjum dla Dorosłych CKU kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała dla swoich uczestników turniej „Gry w darta”.

Giełda pracy w Łęczycy

PPP Łęczyca

2016-09-23
2792

Jedna z rozmów rekrutacyjnych

22 września br. Punkt Pośrednictwa Pracy w Łęczycy gościł przedstawicielki Agencji Pracy Tymczasowej, które prowadzą nabór pracowników do jednej z firm mających zakład produkcyjny w Łodzi. Oferowane stanowisko to pracownik produkcji.

Indywidualne porady zawodowe w Łęczycy

PPP Łęczyca

2016-09-22
2792

Doradca zawodowy MCK Monika Pietruszewska podczas rozmowy

21 września 2016 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy dyżurowała Monika Pietruszewska - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ozorkowie.

Żegnaj lato na rok…

HP 5-25 Kutno

2016-09-22
2791

Damy radę

W dniu 21 września 2016r. uczestnicy OHP 5-25 w Kutnie „Pożegnali lato”.

Kim będę w przyszłości.

MCIZ Zduńska Wola, MCK Łask

2016-09-22
2790

W dniu 21 września 2016 r. doradca zawodowy z MCIZ w Zduńskiej Woli i MCK w Łasku, przeprowadzili zajęcia z zakresu badania predyspozycji zawodowych młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Wielkich. Spotkanie zrealizowano z myślą o młodzieży zainteresowanej poznaniem swoich predyspozycji zawodowych, stojącej przed wyborem przyszłego zawodu.

Akcja Aktywizacja - rozpoczęcie projektu w Rawie Maz.

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-09-21
2790

Doradca zawodowy podczas zajęć indywidualnych

 

W dniu 20.09.2016r w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka ruszył projekt pn. „Akcja Aktywizacja – YEI” grupa 1B (wiek 16-17 lat). Projekt rozpoczął się indywidualnymi zajęciami z doradztwa zawodowego pomagającymi w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania niezbędnego w rozwoju edukacyjno-zawodowym.

 

więcej 

Ruszył program „Bez Barier” w piotrkowskim hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2016-09-20
2789

Nasze pierwsze spotkanie w ramach programu Bez Barier

 

19 września po południu rozpoczęły się zajęcia w ramach autorskiego programu „Bez Barier” realizowanego od kilku lat przez piotrkowski hufiec. Założeniem programu i efektem osiąganym z sukcesem corocznie jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych z uczestnikami hufca.

Giełda Pracy

PPP Zduńska Wola

2016-09-20
2788

Uczestnik podczas testu

W dniu 19.09.2016 roku w siedzibie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli zorganizowano Giełdę pracy, przy współpracy z Agencją Pracy  Job Impulse Polska, podczas której przedstawicielka firmy Paulina Cudak, przedstawiła ofertę pracy na stanowisko pracownik produkcji.

„Sprzątamy teren hufca” – kolejna inicjatywa Rawskiego hufca

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-09-20
2787

Uczestnicy inicjatywy

 

W dniach 15-16.09.2016 roku uczestnicy Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 wraz z kadrą wzięli udział w XXIII Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Szkolenie dla kadry EURES w ŁWK OHP

ŁWK OHP

2016-09-19
2786

Doradca EURES z ŁWK podczas prezentacji programu szkolenia

W dniu 16 września 2016 odbyło się w siedzibie CEiPM Łódź przy ul. Pomorskiej 40 kolejne z cyklu szkolenie EURES dla kadry ŁWK OHP. Szkolenie przygotował i poprowadził doradca EURES z ŁWK OHP – Katarzyna Leśnik.

Badanie Zainteresowań Zawodowych

MCK Bełchatów

2016-09-19
2785

Młodzież pod okiem doradcy wykonuje test KZZ

 

W dniu 16 września 2016 roku doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie przeprowadzili w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie warsztaty na temat przygotowania do wejścia na rynek pracy.  

IV Targi Pracy Powiatu Zgierskiego

MBP Łódź, MCIZ Łódź, PPP Aleksandrów Ł., MCK Ozorków, Doradca EURES ŁWK OHP

2016-09-16
2784

Stoisko CEiPM w Łodzi

 

W dniu 15.09.2016 roku jednostki CEIPM Łódź oraz Doradca EURES z ŁWK OHP uczestniczyli w IV Targach Powiatu Zgierskiego. Targi odbyły się w Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Celem przedsięwzięcia było nawiązanie aktywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami rynku pracy i środowiskiem lokalnym.

Konkurs wiedzy o II wojnie światowej

HP 5-5 Łódź

2016-09-16
2783

Uczestnicy w trakcie wypełniania testu

W dniu 15 września 2016r. uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w Łodzi sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą Polaków na frontach II wojny światowej. Konkurs wiedzy przygotowany przez Kadrę Hufca składał się z 13 pytań testowych i skierowany był do uczniów Gimnazjum CKU.

Mobilny Punkt Informacji w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2016-09-15
2783

Młodzież wraz z doradcą zawodowym i opiekunem

 

W dniu 13 września 2016 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP wspólnie z nauczycielem szkolnym i wychowawcą z Hufca Pracy 5-20 wraz z  podopiecznymi –  uczniami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Stanisława Staszica wzięli udział w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym dotyczącym pozyskiwania dotacji unijnych.

Gorączka czarnego złota - Galicyjski Teksas w Piotrkowie

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-09-16
2782

Uczestnicy podczas rozgrywek

 

Piotrkowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zorganizowało 15 września 2016 roku pierwsze rozgrywki gry symulacyjnej autorstwa Małopolskiego Instytutu Kultury zatytułowanej Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota. To nowatorskie narzędzie powstało w ramach projektu Galicyjski Teksas zakładającego opracowanie, publikację i upowszechnienie symulacyjnej gry historyczno--ekonomicznej jako atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu uczenia historii, wiedzyo społeczeństwie i przedsiębiorczości.

Opiekunki osób starszych na praktykach

MCK w Piotrkowie Tryb.

2016-09-14
2782

Sympatycznie z jedną z podopiecznych.

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim dziesięcioosobowa grupa kobiet w wieku 18-24 lat, niepracująca i nieucząca się bierze udział w kursie zawodowym „Opiekun osoby starszej”. Program kursu obejmuje 120 godzin teoretyczno-praktycznych.

Realizacja projektu autorskiego –"Zanim obudzisz swój potencjał"

MCK Ozorków, PPP Łęczyca

2016-09-13
2781

Przy współpracy z MCIZ Łódź w MCK Ozorków w dniu 13 września 2016 odbyły się zajęcia warsztatowe z młodzieżą bezrobotną i poszukującą pracy. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu autorskiego pt. „Zanim obudzisz swój potencjał” i przeprowadzone przez doradcę zawodowego z MCIZ w Łodzi – Panią Izabelę Matusiak.

KONFERENCJA „EURES INITIAL TRAINING FINAL CONFERENCE” W BOLONII 7-8.09.2016

ŁWK OHP

2016-09-13
2781

Nowi Doradcy EURES z Kujawsko-Pomorskiej, Lubuskiej i Łódzkiej WK OHP

W dniach 7-8.09.2016 r. w Bolonii we Włoszech odbyła się konferencja podsumowująca „EURES Initial Training 2016 Final Conference”, podczas której wręczono certyfikaty doradcom EURES, którzy uczestniczyli we wcześniejszych szkoleniach „EURES INITIAL TRAINING 2016” w Lizbonie, Lyonie, Berlinie, Tallinie, Madrycie i Brukseli.

IX Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-09-12
2780

Start IX Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego OHP

 

9 września 2016r., Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała IX Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”.

Giełda pracy w Pabianicach

MCK Pabianice

2016-09-14
2778

W dniu 13.09.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach została zorganizowana Giełda Pracy dla osób bezrobotnych, którzy są zainteresowani pracą na stanowisku pracownik linii produkcyjnej.

Giełda pracy w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2016-09-13
2778

W dniu 12 września 2016 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bełchatowie wspólnie z Agencją Pracy Adecco zorganizowało po raz kolejny Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Przygotowania do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2016-09-12
2777

Uczestnicy spotkania

W dniu 12.09.2016 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach odbyło się spotkanie zespołu ds. Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w powiatach: skierniewickim, rawskim i łowickim, miasto Skierniewice. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach jest jednym z realizatorów wypracowanych przedsięwzięć wyżej wymienionego zespołu, oraz jego członkiem.

XXVI Konferencja SDSIZ RP – Ja i mój warsztat pracy

MCK Opoczno

2016-09-12
2776

Podczas warsztatu pt. Coaching w prowadzeniu doradztwa zawodowego.

 

W dniu 9 września doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie uczestniczył w XXVI Konferencji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, która w tym roku odbyła się w Łodzi, w dniach od 8-10 września, w Instytucie Psychologii, Uniwersytetu Łódzkiego.

12 lecie Stowarzyszenia „Poplon”

MCK Wieluń

2016-09-12
2776

Członkowie stowarzyszenia Popłon

 

W sobotę tj. 10 września 2016 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu w ramach działań promocyjno-informacyjnych po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu stowarzyszenia „ Poplon”. Tym razem uroczyste plenerowe spotkanie grupy było okazją do podsumowania dwunastolecia istnienia stowarzyszenia.

Projekt autorski „Zanim obudzisz swój potencjał” – zajęcia w MCiZ w Łodzi

MCIZ Łódź

2016-09-09
2776

Wrzesień to powrót do szkoły i nauki a dla Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi to początek projektu autorskiego pt.: „Zanim obudzisz swój potencjał”. Doradcy zawodowi MCIZ w Łodzi zaprosili do współpracy Młodzieżowe Biuro Pracy w Łodzi, Młodzieżowe Centrum Kariery w Ozorkowie i Pabianicach oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Łęczycy i Aleksandrowie Łódzkim.

Trening umiejętnosci interpersonalnych

MCK Wieruszów

2016-09-08
2776

Uczestniczki HP 5-20  podczas zabawy w kalambury zawodowe

 

W dniu 07.09.2016 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia z podopiecznymi Hufca Pracy 5-20 z Wieruszowa. Tematyka zajęć z grupowej informacji zawodowej dotyczyła Umiejętności interpersonalnych, które odgrywają istotną rolę społeczną.

Zakończenie lata w Łowiczu

HP 5-22 Łowicz

2016-09-12
2775

Zbiórka pieniędzy na pomoc choremu dziecku

W dniu 10.09.2016 roku w Łowiczu na muszli koncertowej odbył się IV Letni Koncert Orkiestry Symfonicznej Sonus pod kierownictwem Michała Janochy, na który przybyli licznie mieszkańcy Łowicza. W wydarzeniu tym uczestniczyła także wychowawczyni Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu Małgorzata Szwarocka oraz młodzież należąca do tego hufca i absolwenci, którzy ukończyli naukę w naszej jednostce. Była to dobra okazja do zasięgnięcia informacji co dalej dzieje się z naszymi wychowankami.

Szkolenie w Sieradzu

MCK Łask, MCIZ Zduńska Wola

2016-09-08
2775

Pracownicy MCK Łask i MCIZ Zduńskiej Woli przed rozpoczęciem szkolenia

 

W dniu 07.08.2016 r. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli wzięli udział w spotkaniu informacyjnym pn. „Środa z Funduszami dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” zorganizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

Giełda pracy w MBP w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2016-09-08
2775

W dniu 8 września 2016 r. w siedzibie CEiPM OHP zorganizowano giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

HP 5-1, 5-3, 5-5, 5-6 Łódź, HP 5-2 Piotrków Tryb., HP 5-8 Radomsko, HP 5-11 Bełchatów, HP 5-13 Tomaszów Maz., HP 5-15 Zduńska Wola, HP 5-20 Wieruszów, HP 5-21 Wieluń, HP 5-22 Łowicz, HP 5-24 Rawa Maz., HP 5-25 Kutno

2016-09-01
2775

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 w Rawie Mazowieckiej - Delegacja młodzieży składająca hołd poległym żołnierzom

 

We wszystkich szkołach oraz jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy 1 września oznacza jedno – rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Oddali hołd Polskiemu Lotnikowi

HP 5-15 Zduńska Wola

2016-09-05
2774

Delegacja 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku podczas składania  kwiatów

 

W dniu 2 września 2016 r. na zaproszenie Wójta Gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego delegacja Hufca Pracy w Zduńskiej Woli wzięła udział w uroczystości odsłonięcia odrestaurowanego pomnika upamiętniającego śmierć ppor. pilota Edwarda Kramarskiego podczas kampanii wrześniowej 1939r.

Narodowe czytanie w Łodzi

HP 5-1 Łódź

2016-09-05
2774

W Pracowni Dobra w Gimnazjum Nr 40 odbyło się Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”.

Najbliższa sobota to dzień Narodowego Czytania „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Jest to akcja zainicjowana 4 lat temu przez ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, której celem jest popularyzowanie wielkich dzieł polskiej literatury, wzmacniane postaw patriotycznych oraz więzi z krajem. W tym roku prezydent RP Andrzej Duda ogłosił 3 września dniem Narodowego Czytania.

IV Giełda Wiedzy i Nauki w Galerii Olimpia w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2016-09-05
2774

Mała Straż Pożarna z Łodzi

 

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, dzieci i młodzież rozpoczęły naukę. Oprócz zajęć szkolnych uczniowie w wolnych chwilach rozwijają także swoje pasje, w związku z tym 3 września 2016 roku już po raz czwarty odbyła się Giełda Wiedzy i Nauki w Bełchatowskiej Galerii Olimpia, której organizatorem była Agencja Eventowa PRESTIGE z Piotrkowa Tryb.

„SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ” w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2016-09-05
2774

Przemarsz radosnego korowodu ulicami Wieruszowa

 

3 września br. tradycyjnym kolorowym i radosnym korowodem rozpoczęto kolejną odsłonę Regionalnej Imprezy Integracyjnej "Spotkanie Przyjaciół". Wielkie świętowanie rozpoczęło się radosnym przemarszem uczestników oraz gości z Zespołu Szkół Ogólnokształcących na plac przy Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie. W sobotę do Wieruszowa zjechało mnóstwo osób z całej Polski.

Pierwszy wrzesień w Wieluniu

MCK Wieluń

2016-09-02
2773

4.40 Wieluń

 

1 września o godz. 4,40 po raz 77 odbyły się uroczyste obchody upamiętniające zbombardowanie Wielunia. Niemiecki atak na bezbronne miasto stał się początkiem kampanii wrześniowej, która w skutek dalszych działań  przerodziła się w II wojnę światową.

Wojewódzka Rada Programowa

Łódzka WK OHP

2016-07-06
2730

Powitanie członków Rady Programowej przez Wojewódzkiego Komendanta Barbarę Stanisławę Günther. od lewej: Wojewódzki Komendant - Barbara Stanisława Günther,  Komendant Główny OHP - Marek Surmacz, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Zastępca Komendanta Głównego - Renata Wicha, Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie -  Leona Winczewska – Wróbel

 

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha obradowała 5 lipca w Dobieszkowie Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400