2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

priority_desc

Warsztaty z doradcą zawodowym.

HP 5-25 Kutno

2017-10-19
3185

Młodzież w trakcie warsztatów.

W dniu 19 października 2017 r. młodzież HP 5-25 w Kutnie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczestniczyła w warsztatach doskonalących zawodowo, które poprowadziła Pani Małgorzata Katarzyńska MCK w Kutnie.

Dni Otwarte w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-10-19
3185

W trakcie spotkania w ramach OTK

 

W dniu 19 października 2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Trybunalskim w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowało dzień otwarty MCK.

Spotkanie absolwentów HP 5-5

HP 5-5 Łódź

2017-10-19
3184

Absolwenci w trakcie spotkania

W dniu18.10.2017r.w siedzibie hufca 5-5 odbyło się spotkanie Klubu Absolwenta. Młodzież dyskutowała na temat obecnej sytuacji zawodowej i rodzinnej.

Młodociani pracownicy z Poddębic oddali krew

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-10-19
3184

Rejestracja uczestników Hufca Pracy

W dniu 17.10.2017r. pięcioosobowa grupa młodzieży z Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wzięła udział w akcji honorowego oddawania krwi, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

Komunikuj się świadomie – warsztaty w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz.

2017-10-19
3184

Młodzież podczas warsztatów i wykonywania ćwiczeń

Ogólnopolski Tydzień Kariery to czas kiedy jednostki zajmujące się poradnictwem zawodowym zwiększają swoje działania na rzecz młodzieży w środowisku lokalnym by promować swoje działania i uświadamiać młodzież o wadze przygotowania się do wejścia na rynek pracy.

„Pieszy Rajd z ogniskiem integracyjnym” na Milionowej

HP 5-3 Łódź

2017-10-19
3184

18 października 2017 roku 5-3 Hufiec Pracy zorganizował dla swoich podopiecznych Pieszy Rajd z „ogniskiem” integracyjnym na sportowo. Zajęcia poza szkołą czy zakładem pracy jest to forma, podczas której uczniowie mają możliwość wzajemnego poznania się a wychowawcy zaobserwowania zachowań swoich podopiecznych w różnych sytuacjach.

Wojewódzki Zjazd Młodzieży Aktywnej w Tomaszowie Mazowieckim

ŁWK WK OHP, HP 5-13 Tomaszów Maz.

2017-10-18
3183

Aktywni ŁWK OHP, w I rzędzie od lewej Karol Wal, Magda Malicka, Mateusz Pustelnik

 

W dniu 17 października 2017 roku  w Tomaszowie Mazowieckim przedstawiciele 16 młodzieżowych rad hufców pracy Łódzkiej WK OHP wzięli udział w Wojewódzkim Zjeździe Młodzieży Aktywnej.

„Za życiem” – konferencja w Warszawie

OSZ Skierniewice

2017-10-18
3183

Przedstawienie przemawiających (Ks. Marek Dec-za dyr. Caritas Polska; Krzysztof Michałkiewicz wiceminister MRPiPS; Kazimierz Smoliński – wiceminister MIiB; Mirosław Przewoźnik-dyr. Biura Pełnomocnika. Rządu ds. Os. Niepełnosprawnych; Dorota Habich p.o. Prezesa Zarządu PFRON)

Pod takim tytułem 17 października 2017r. odbyła się w Warszawie osiemnasta konferencja podsumowująca regionalne konsultacje programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, który ruszył w styczniu 2017 roku. Ma on na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, szczególnie tej powikłanej, porodu, połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

OTK w MCK w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-10-18
3182

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje" 18 października 2017r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu zorganizowali dla uczniów Katolickiego Gimnazjum spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej w Wieluniu.

Młodzież bada swoje predyspozycje zawodowe.

MCK Opoczno

2017-10-18
3182

Młodzież podczas rozwiązywania Kwestionariuszy Zainteresowań Zawodowych

 

W dniu 18 października 2017r. doradca zawodowy MCK OHP w Opocznie przeprowadził warsztaty z młodzieżą trzeciej klasy zawodowej. Spotkanie młodzieży jest wynikiem wieloletniej współpracy z Panią pedagog Bożeną Zdanowską z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji” w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2017-10-18
3181

Wykładowca prowadzący seminarium z ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził w dniu 17.10.2017 w Skierniewicach seminarium nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W seminarium udział wzięli m. in. pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, Urzędu Pracy, szkolni doradcy zawodowi, a także pracownicy CEiPM OHP w Skierniewicach.

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2017-10-18
3181

Doradca zawodowy omawia działalność MCK w Bełchatowie

 

W dniach 16 – 22 października 2017 trwa IX Ogólnopolski Tydzień Kariery - coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jej głównym celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw oraz działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Utworzenie Młodzieżowej Grupy Związku Piłsudczyków RP w Piotrkowskim Hufcu Pracy

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-10-18
3180

Komendant Hufca i Prezes Związku podczas spotkania

 

16 października 2017r. w Hufcu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, została utworzona Młodzieżowa Grupa Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatorami utworzenia tej patriotycznej grupy był Prezes Związku Piłsudczyków w Łodzi – Pułkownik Ryszard Juśkiewicz oraz Komendant Hufca Pracy - Anna Górecka.

Nowa siedziba SIG oraz współpraca z CEiPM OHP w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2017-10-18
3180

Uroczyste przecięcie wstęgi

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach wywiązując się z nałożonych obowiązków od wielu lat współpracuje z partnerami lokalnego środowiska. Jednym z tych partnerów jest Skierniewicka Izba Gospodarcza.

„ISKRA MIŁOSIERDZIA” w Skierniewicach

HP 5-23 Skierniewice

2017-10-18
3180

Nasi uczestnicy w muzeum

 

W 39 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża – Jana Pawła II oraz w obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej do Skierniewic przyjechało mobilne muzeum „ISKRA MIŁOSIERDZIA”.

„Spotkanie Klubu Aktywnych w HP 5-16”

HP 5-16 Sieradz

2017-10-17
3180

Członkowie Klubu Aktywnych HP 5-16 z opiekunem.

W dniu 17.10.2017r. w siedzibie HP 5-16 w Sieradzu spotkali się członkowie Klubu Aktywnych, którzy omówili realizację działań zaplanowanych w nowym roku szkolnym.

Legowisko dla Reksia – inicjatywa samorządowa uczestników łódzkiego hufca

HP 5-5 Łódź

2017-10-18
3179

4 października 2017r. młodzież z Hufca Pracy 5-5 w Łodzi rozpoczęła inicjatywę samorządową na rzecz schroniska dla zwierząt w Łodzi. Głównym celem ich działań jest polepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku.

Zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 – OTK w Rawie Mazowieckiej.

MCK Rawa Maz.

2017-10-17
3179

Młodzież na zajęciach

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery kadra Młodzieżowego Centrum Kariery w Rawie Mazowieckiej zaplanowała różne przedsięwzięcia. W dniach 16-17 października doradca zawodowy Kamil Stawiński przeprowadził zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Spotkanie w MCK w Wieluniu i Wieruszowie

MCK Wieluń, MCK Wieruszów

2017-10-17
3179

W dniu 17 października 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wieluniu i Wieruszowie odbyło się spotkanie z rekruterem agencji COVEBO z Kluczborka.

Seminarium nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

MCK Kutno

2017-10-17
3179

W dniu 16.10.2017 r., w hotelu „Stacja Kutno”, pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kutnie uczestniczyli w seminarium nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szkolenie zostało zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych i przeprowadzone przez Panią Joannę Wadas.

OTK 2017 w Łasku

MCK Łask, MCIZ Zduńska Wola

2017-10-17
3179

W dniu 16 października 2017r. w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku zainaugurowano IX Ogólnopolski Tydzień Kariery. Pierwsze spotkanie dla młodzieży z PG nr 1 w Łasku, pt. "Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje" poprowadziły pracownice OHP: Agnieszka Stachowiak z MCK w Łasku i Katarzyna Wolna z MCIZ w Zduńskiej Woli.

Giełda Pracy w MBP w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2017-10-17
3179

Spotkanie z pracodawcą

W dniu 17 października 2017 r. Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą.

 

Giełda Pracy w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2017-10-17
3179

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie przy współpracy z agencją pracy tymczasowej Full Job z Łodzi w dniu 17 października  2017 r. zorganizowało Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Forum Liderów Młodzieżowych w Pabianicach - OTK

MCK Pabianice

2017-10-17
3178

Młodzież przy stoisku MCK

 

W dniu 14.10.2017r. kadra MCK Pabianice zainicjowała swoje działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, biorąc udział w Forum Liderów Młodzieżowych. Forum zostało zorganizowane przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi. Wydarzenie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach.

„Prezent dla nauczycieli” – inicjatywa Klubu Aktywnych w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-10-17
3177

Przemówienie Dyrektora szkoły

 

Z okazji przypadającego w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej młodzież aktywna rawskiego hufca postanowiła wyrazić swój szacunek i uznanie dla pracy każdego nauczyciela i wychowawcy. Z tej okazji zorganizowała a także przeprowadziła w dniach 09.10. – 12.10.2017 r. inicjatywę pt. „Prezent dla nauczycieli”.

Wystawa „Grzyby znane i nieznane” w Ogrodzie Botanicznym

HP 5-6 Łódź

2017-10-17
3176

Część wystawy w Ogrodzie Botanicznym

 

Wydawać by się mogło, że temat grzybów to temat na tyle popularny, że i wszystkim dobrze znany. Czy jednak rzeczywiście tak jest, a grzyby nie kryją przed nami żadnych tajemnic? O tym, jak jednak niepełną wiedzę na ich temat posiadamy, przekonała się na własnej skórze młodzież z Hufca 5-6 podczas wycieczki do Ogrodu Botanicznego na wystawę o znamiennym tytule „Grzyby znane i nieznane” w dniu 13 października 2017r.

Giełda Pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy.

PPP Łęczyca

2017-10-17
3176


Przedstawianie ofert pracy uczestnikom spotkania.

W dniu 13.10.2017 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą, zorganizowane głównie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Proponowane przez pracodawcę stanowisko to monter.

Dzień Edukacji Narodowej

HP 5-25 Kutno

2017-10-17
3176

Uczniowie podczas imprezy.

W dniu 13.10.2017 r. młodzież Hufca 5-25 w Kutnie wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

„Dzień Edukacji Narodowej 2017”

HP 5-22 Łowicz

2017-10-17
3176

13.10.2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się na auli szkoły.

Spotkanie z pracodawcą w MCK w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

2017-10-13
3175

W trakcie rozmowy z uczestnikami spotkania

W dniu 13 października 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z pracodawcą przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Integracja w Parku Linowym

HP 5-5 Łódź

2017-10-17
3174

Przygotowania do zmagań na linach

W dniu 12 października 2017 r. kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała wycieczkę integracyjną dla nowo rekrutowanych uczestników, do Parku Linowego na Stawach Jana w Łodzi. W słoneczne jesienne przedpołudnie młodzież z dużym optymizmem rozpoczęła wspólną zabawę.

INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2017/2018 MŁODZIEŻY OHP W KRAKOWIE-ŁAGIEWNIKACH

ŁWK OHP

2017-10-13
3174

Wojewódzki Komendant ŁWK OHP Barbara Stanisława Günther wraz z młodzieżą

 

W dniu 11 października 2017 roku na Placu przy Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się uroczystość inaugurująca nowy rok szkoleniowy 2017/2018 Ochotniczych Hufców Pracy z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępcy Renaty Wicha, Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, przedstawicieli władz, kadry kierowniczej OHP, duszpasterzy OHP i młodzieży OHP.

 

 

Kartki z okazji Dnia Nauczyciela

HP 5-25 Kutno

2017-10-13
3173

Kartki przygotowane przez młodzież

W dniach 4.10.2017r. – 6.10.2017 r. młodzież HP 5-25 w Kutnie przygotowała dla swoich wychowawców i nauczycieli szkoły kartki z okazji Święta Edukacji Narodowej. Młodzież wykazała się przy tym dużą pomysłowością i kreatywnością.

Dzień Edukacji Narodowej

HP 5-3 Łódź

2017-10-13
3173

Dzień Edukacji Narodowej wypada 15 października. Tego dnia mówimy o tym, jak ważna jest edukacja w życiu każdego człowieka – o tym, że daje szerokie perspektywy. Podkreślamy w rozmowach z młodzieżą, jak ważne jest wykształcenie, ale też jak istotne jest kształtowanie umiejętności w jak najszerszym kontekście.

„Zakładam własną firmę” – zajęcia z doradztwa zawodowego w Hufcu Pracy 5-20 w Wieruszowie

MCK Wieruszów, HP 5-20 Wieruszów

2017-10-12
3172

Młodzież w trakcie ćwiczenia grupowego - zakładam własną firmę.

W dniu 11 października 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia w Hufcu Pracy 5-20 w Wieruszowie z uczniami klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką wychowawcy pani Karoliny Zaleśnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa.

„Mój przyszły zawód, moja pasja”

OSZ Skierniewice

2017-10-11
3171

Jury podczas oceny prac konkursowych

 

W dniu 10 października 2017 roku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Mój przyszły zawód, moja pasja”, który został zorganizowany w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego tygodnia kariery” i skierowany do uczniów klas I – VII z okolicznych szkół podstawowych.

Kurs spawania w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-10-10
3170

Młodzież w trakcie zajęć praktycznych

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu realizuje obecnie kurs zawodowy „Spawacz metodą TIG 141”. Kurs realizowany jest w terminie od 25.09 do 30.10.2017r. w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Łódzka WK OHP – porozumienie ze Związkiem Piłsudczyków

2017-10-09
3170

 

W dniu 09 października 2017 r.  w  siedzibie Łódzkiej   WK OHP Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława  Günther podpisała Porozumienie o współpracy  z Oddziałem Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Pana Ryszarda Juśkiewicza – Prezesa Zarządu.

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania.

Spotkanie EURES GO-FURTHER w CEiPM Skierniewice

ŁWK OHP, CEiPM Łódź, CEiPM Skierniewice

2017-10-10
3169

Młodzież podczas spotkania

W dniu 9.10.2017 odbyło się w siedzibie CEiPM Skierniewice kolejne czwarte już z cyklu spotkanie w ramach projektu EURES GO-FURTHER. Spotkanie poprowadzili – doradca EURES z Łódzkiej WK OHP p. Katarzyna Leśnik oraz asystent EURES z CEiPM Łódź p. Agnieszka Michałowska-Gabryelczyk, a także asystent EURES z CEiPM Skierniewice p. Paulina Grzejszczak.

„Droga do odzyskania niepodległości”

HP 5-16 Sieradz

2017-10-05
3169

Uczestnik HP 5-16 w trakcie stylizacji na żołnierza walczącego o wolną Polskę w latach 1914-1918

 

Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Jak do tego doszło? Dlaczego świętujemy 11 listopada? Dlaczego kluczową rolę odegrał Józef Piłsudski? Odpowiedzi na te pytania udzielił doktorant Uniwersytetu Warszawskiego pan Michał Górny na spotkaniu, które zorganizowała kadra hufca HP 5-16 w Sieradzu w dniu 04.10.2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu.

Uczniowie klasy VII rozmawiają o zawodach w których chcieliby pracować.

MCK Opoczno

2017-10-04
3169

Młodzież bada swoje predyspozycje zawodowe poprzez rozwiazywanie testów.

 

W dniu 4.10.2017r. uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie chcąc dobrze przygotować się do podjęcia decyzji wpływającej na ich ścieżkę kariery zawodowej w życiu dorosłym wyrazili chęć uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie.

Dzień Otwarty WTZ w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-10-04
3169

Artyści z WTZ, Wychowawcy Hufca Pracy oraz zaproszeni goście

W dniu 4 października 2017r. na zaproszenie Kierownika, Kadry i Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Wychowawcy Hufca Pracy w Zduńskiej Woli uczestniczyli w Dniu Otwartym placówki. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta i powiatu Zduńska Wola.

Projekt autorski „Rozmowa kwalifikacyjna – Oddzwonimy do Pana”

MCIZ Łódź

2017-10-04
3168

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Ozorkowie w dniu 03.10.2017r. rozpoczęli realizację projektu autorskiego „Rozmowa kwalifikacyjna – oddzwonimy do Pana”.

Spotkanie z pracodawcą w MBP w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2017-10-03
3168

Rozmowa kwalifikacyjna

W dniu 3 października 2017 r. w siedzibie CEIPM OHP, Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Giełda Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-10-03
3168

Uczestnicy Giełdy Pracy

W dniu 03.10.2017 r. w siedzibie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli odbyła się Giełda Pracy zorganizowana dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych pracą na stanowisku pracownik produkcji.

Giełda Pracy w Sieradzu

MBP Sieradz

2017-10-03
3168

3.10.2017r. w Młodzieżowym Biurze Pracy w Sieradzu odbyła się giełda  pracy zorganizowana z udziałem przedstawicielki agencji pracy tymczasowej, oferującej zatrudnienie w Łodzi na stanowisku pracownika produkcyjno-montażowego.

Konkurs „Śladami Legionów Polskich”

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-10-02
3167

Prace konkursowe

W dniu 02.10.2017 r. w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka odbyło się rozstrzygnięcie lokalnego etapu II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Śladami Legionów Polskich”.

Wybory do Rady Młodzieży w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-10-02
3166

Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Wychowawcy, Zarząd Rady Młodzieży

29 września 2017r. w Hufcu Pracy w Zduńskiej Woli odbyły się wybory do Rady Młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej w Łowiczu

Łódzka WK OHP, HP 5-22 Łowicz

2017-10-02
3166

Uczestnicy podczas rozgrywek w grupach

W dniu 20 września 2017 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Łódzkiej WK OHP. Organizatorem Turnieju była Łódzka WK OHP oraz Hufiec Pracy 5-22 w Łowiczu.

Wojewódzkie Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym Młodzieży i Kadry ŁWK OHP 2017

Łódzka WK OHP, HP 5-21 Wieluń

2017-10-02
3166

Młodzież podczas Wojewódzkich Mistrzostw w Wędkarstwie Spławikowym Młodzieży i Kadry ŁWK OHP

W dniu 25 września 2017 roku Łódzka WK OHP wraz z Hufcem Pracy 5-21 w Wieluniu  i przy współpracy z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w Wieluniu zorganizowała Wojewódzkie Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym Młodzieży i Kadry ŁWK OHP. Zawody odbyły się na łowisku „Dołek” w Widoradzu koło Wielunia.

Uczestniczki hufca na ściance wspinaczkowej w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-10-02
3166

Dziewczyny na ściance wspinaczkowej

 

W dniu 29.09.2017r. uczestniczki Hufca Pracy 5-8 Radomsko wybrały się wraz z wychowawcami na ściankę wspinaczkową, która mieści się w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

Dzień Chłopaka w Kutnie

HP 5-25 Kutno

2017-10-02
3166

Wiązanie krawata.

W dniu 29.09.2017 r. młodzież hufca 5-25 w Kutnie wzięła udział w imprezie z okazji „Dnia Chłopaka”.

„OHP wita!” – inicjatywa samorządowa

HP 5-5 Łódź

2017-10-02
3166

Uczestnicy HP 5-5 podczas spotkania w celu omówienia zasad funkcjonowania w szkole i na praktykach

W terminie 06.09.2017 – 29.09.2017 młodzież z Hufca 5-5 będąca uczniami Gimnazjum CKU dla Dorosłych w Łodzi przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz nowych uczestników OHP.

Spotkanie Hufca Pracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-09-29
3166

Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: Marcin Szymański, Barbara Nowak –Wychowawcy Hufca Pracy, Romuald Krystniak – Komendant Hufca Pracy, Bogumiła Nocna – Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, Józef Wrzesiński – Starszy Cechu, Katarzyna Wajman – Wychowawca Hufca Pracy

 

W dniu 29.09.2017 r. w siedzibie Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych. Na zaproszenie Komendanta Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romualda Krystyniaka przybył Starszy Cechu – Pan Józef Wrzesiński oraz Kierownik Biura – Pani Bogumiła Mocna.

Wycieczka do Płocka

HP 5-25 Kutno

2017-09-29
3165

Spacer po Płockim Molo.

W dniu 28 września 2017r. uczestnicy hufca z klasy pierwszej wybrali się na wycieczkę do Płocka.  Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę poszliśmy na Stare Miasto, aby poznać  zabytki miasta oraz podziwiać piękną nadwiślańską skarpę i molo. 

Wybory do Rady Młodzieży w plenerze

HP 5-16 Sieradz

2017-10-03
3164

Wybory do Rady Młodzieży

Piękny, wrześniowy dzień 26.09.2017 był okazją do spotkania w plenerze przedstawicieli młodzieży sieradzkiego hufca, którzy wzięli udział w wyborach do Rady Młodzieży.

Warsztaty Perkusyjne Tomasza Łosowskiego w Kutnie

MCK Kutno

2017-09-29
3164

W dniu 23.09.2017, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, odbyły się warsztaty perkusyjne oraz recital Tomasza Łosowskiego. Pomysłodawcą, współorganizatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia był Marcin Grzebieniowski, pracownik MCK w Kutnie a głównym organizatorem Krzysztof Ryzlak, dyrektor Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

Warsztaty doradcze w Rawie Mazowieckiej

2017-09-29
3164

Młodzież na zajęciach z doradztwa zawodowego

Pod koniec września 2017r. doradca zawodowy Kamil Stawiński z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej oraz Marta Lewandowska z  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Skierniewicach rozpoczęli cykl zajęć z doradztwa zawodowego dla młodzieży, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Chłopak na piątkę z plusem – inicjatywa w HP 5-11

HP 5-11 Bełchatów

2017-09-29
3164

Grupa uczestniczek przed rozdawaniem cukierków w szkole

 

Pod takim właśnie hasłem uczestniczki HP 5-11 zrealizowały w dniu 29.09.2017 r. inicjatywę związaną z  Dniem Chłopaka, który w naszym kraju obchodzony jest trzydziestego września.

Jesienne Targi Pracy w Bełchatowie i Ozorkowie

CEiPM Piotrków Tryb., CEiPM Łódź

2017-09-28
3163

Kadra CEiPM

W dniu 27 września 2017 r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zorganizowało targi pracy. Podobnie jak w roku ubiegłym odbyły się w Bursie Szkolnej w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 66, patronat nad targami pracy objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego Pan Waldemar Wyczachowski.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PWSZ w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2017-09-29
3162

Gospodarze PWSZ w Skierniewicach

 

28 września w PWSZ w Skierniewicach miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego.

Targi Doradztwa Zawodowego w Pabianicach

MCIZ Łódź, MCK Pabianice

2017-09-27
3162

Przywitanie uczestników Targów

Inicjatywa Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi zaowocowała zorganizowaniem w MCK Pabianice Targów Doradztwa Zawodowego. Dzięki wzajemnej współpracy obu jednostek organizacyjnych ŁWK OHP wspólnie przedsięwzięcie odbyło się w dniu 26 września 2017r. w siedzibie MCK Pabianice (ul. Traugutta 2).

Mini Turniej na Orliku

HP 5-5 Łódź

2017-09-29
3161

Zawodnicy w czasie rozgrywek

W czwartkowe popołudnie 28.09.2017r. kadra hufca 5-5 w Łodzi zorganizowała po raz kolejny dla młodzieży Mini Turniej piłki nożnej na boisku Orlika w Łodzi.

Zajęcia integrujące grupę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Drzewicy

2017-09-27
3160

Doradca zawodowy MCIZ omawia zasady pracy w grupie

 

26 września 2017 roku doradcy zawodowi MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim poprowadzili grupowe zajęcia dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy. Tematyka zajęć dotyczyła przede wszystkim budowania wzajemnych relacji interpersonalnych.

Wyróżnienia i nagrody w Poddębicach

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-09-27
3160

Wręczenie dyplomu uznania oraz nagrody uczestniczce Hufca Pracy Angelice Kowalczyk w obecności Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, pedagoga ZSP w Poddębicach Sylwii Kraski oraz wychowawcy Hufca Pracy Katarzyny Wajman

 

26 września 2017r., w Poddębicach Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak, wraz z Wychowawcą Katarzyną Wajman wręczył  dyplomy uznania oraz nagrody absolwentkom Hufca Pracy, oraz uczestniczkom wyróżniającym się  bardzo dobrymi wynikami w nauce i na praktykach zawodowych, zaangażowaniem w działania społeczne organizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Wybory Rady Młodzieży 2017/2018

HP 5-5 Łódź

2017-09-27
3160

Uczestnicy spotkania podczas wyboru do Rady Młodzieży

Jak co roku pod koniec września w Hufcu Pracy 5-5 w Łodzi został wybrany skład Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych.

Wybory Rady Młodzieży 2017/2018 w wieruszowskim hufcu

HP 5-20 Wieruszów

2017-09-27
3159

Przedstawiciele Rady Młodzieży OHP z opiekunem p. Karoliną Pietrzak

 

26 września br. w wieruszowskim Hufcu Pracy 5-20 odbyły się demokratyczne wybory do Rady Młodzieży. W jednostce zgromadziło się 20 przedstawicieli poszczególnych grup wychowawczych.

Ogólnopolski program popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola, MCIZ Zduńska Wola

2017-09-27
3159

W ramach Ogólnopolskiego programu popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli zorganizował w dniu 26.09.2017 warsztaty pt. „Przedsiębiorczość - prawne aspekty. Trening umiejętności przedsiębiorczych” prowadzone przez doradcę zawodowego z MCIZ OHP w Zduńskiej Woli.

Giełda pracy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-09-27
3159

W trakcie rekrutacji

 

W dniu 26 września 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łowiczu odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy MCK Łowicz i firmę Arvato, która poszukuje pracowników do kolejnego magazynu w Strykowie na stanowisko pakowacz odzieży.

„POŻEGNANIE LATA-ŚWIĘTO LATAWCA”

HP 5-16 Sieradz

2017-09-26
3158

Młodzież biorąca udział w Święcie Latawca

Tradycyjnie jak co roku, w ostatnią niedzielę września, Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu uczestniczył w organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań” XIX Rodzinnym Pikniku Trzeźwościowym zatytułowanym: „Pożegnanie Lata- Święto Latawca”.

„Naród, który traci pamięć – przestaje być narodem” - Zjazd Miast Piłsudskiego

HP 5-3, 5-5, 5-6 Łódź

2017-09-25
3157

W dniach 22-23 września uczestnicy OHP z Łodzi brali udział w pierwszym Zjeździe Miast Piłsudskiego – miast, które odegrały w życiu Marszałka nie tylko znaczące role, ale też tych, które uhonorowały go mianem Honorowego Obywatela oraz instytucji w sposób szczególnie dbających o pamięć i szerzenie ideałów samego Piłsudskiego, jak i związanych z nim Legionów Polskich. Zjazd stanowić miał wstęp do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przypadającej 11.11.2018 r.

Zajęcia z doradcą dla uczestników kursu w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-09-25
3156

Uczestnicy kursu z doradcą zawodowym

W MCK w Łowiczu  w najbliższy poniedziałek (tj. 25 września) rozpocznie się szkolenie zawodowe  - spawanie TIG 141 zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” dla dziesięciu osób zaliczanych do grupy NEET.

Wybory Rady Młodzieży w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-09-22
3155

Nowo wybrani członkowie Rady Młodzieży wraz z opiekunem Rady

 

W dniu 22 września 2017 roku w Hufcu Pracy 5-24 odbyły się wybory do Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych.

V TARGI PRACY POWIATU ZGIERSKIEGO

MBP Łódź, MCIZ Łódź, PPP Aleksandrów Ł., MCK Ozorków, ŁWK OHP

2017-09-22
3154

Otwarcie Targów Pracy w Zgierzu

W dniu 21.09.2017 jednostki CEIPM Łódź oraz Doradca EURES z Łódzkiej WK OHP uczestniczyli w V Targach Powiatu Zgierskiego. Targi odbyły się w Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

Kolejny kurs w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-09-22
3153

W trakcie zajęć teoretycznych.

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Trybunalskim trwa bezpłatne szkolenie w zawodzie „Monter rusztowań budowlano montażowych metalowych – montaż i demontaż”.

Partnerstwo z PFRON – Oddział Łódzki

Łódzka WK OHP

2017-09-19
3153

Podpisanie porozumienia przez Barbarę Stanisławę Günther - Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP i Władysława Skwarkę - Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON

W dniu 18 września 2017 r. w siedzibie PFRON w Łodzi zostało podpisane porozumienie o współpracy, pomiędzy Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi reprezentowaną przez Barbarę Stanisławę Günther - Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Łódzki reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Władysława Skwarkę.

Wizyta w wieluńskiej piekarni

MCK Wieluń

2017-09-22
3152

Wizyta uczniów SOSW w Gromadzicach

 

Jak wygląda praca w piekarni oraz jak wypieka się chleb ? Odpowiedz na to pytanie poznali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach, którzy wspólnie z pracownikami  Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu odwiedzili jedną z miejscowych piekarń.

Test wiedzy „II wojna światowa”

HP 5-5 Łódź

2017-09-22
3152

Uczestnicy podczas rozwiązywania testu

W dniu 21.09 2017r.  kadra hufca pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała dla młodzieży  test wiedzy „ II wojna światowa”. Test zawierał pytania dotyczące największej wojny światowej w historii, trwającej od  1 września 1939r. do 2 września 1945r.

Pożegnanie lata

HP 5-25 Kutno

2017-09-22
3152

Przeciąganie liny

W dniu 21 września 2017 r. uczestnicy 5-25 Hufca Pracy w Kutnie brali udział w imprezie „Pożegnanie Lata”.

Kim będę w przyszłości?

HP 5-20 Wieruszów

2017-09-20
3152

Młodzież w trakcie rozwiązywania testów predyspozycji zawodowych

19. września br. doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji ze Zduńskiej Woli odwiedziły Hufiec Pracy 5-20 w Wieruszowie i poprowadziły zajęcia z naszymi podopiecznymi.

10-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie

MCK Opoczno

2017-09-22
3151

Występ Uczestników ŚDS w Opocznie kończący Regionalny Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 21.09.2017r. pośrednik pracy i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie, na zaproszenie Pani Prezes Agnieszki Sobol, uczestniczyły w obchodach 10-ciolecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie.

Zajęcia MCK w Łasku

MCK Łask

2017-09-20
3151

Młodzież podczas zajęć

 

Wrzesień to czas powrotu młodzieży do szkoły i jednocześnie rozpoczęcie grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego w szkołach przeprowadzanych na terenie Łasku prowadzonych przez doradcę zawodowego.

Turniej w Bule

HP 5-5 Łódź

2017-09-20
3151

Uczestnicy hufca podczas turnieju

19.09.2017r. na terenie Gimnazjum dla Dorosłych CKU kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała dla swoich uczestników Turniej w Bule.

Nowy pilotażowy program w Łodzi

MCK Pabianice

2017-09-20
3151

Hostessa z ulotką MPK  przy przystanku

 

Oferta pracy pozyskana przez Młodzieżowe Biuro Pracy w Łodzi zainteresowała kilka osób odwiedzających MCK Pabianice.

Giełda Pracy w Łasku

MCK Łask

2017-09-20
3150

Przedstawiciel ProMedica24 z uczestnikami Giełdy Pracy

 

W dniu 18 września 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łasku odbyła się giełda pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia spotkały się  z Młodszym Specjalistą ds. Rekrutacji Panią Katarzyną Bęgziak reprezentującą firmę  „Promedica24” z Łodzi, która poszukuje pracowników na stanowisko: opiekun/opiekunka osób starszych.

X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”

Łódzka WK OHP, HP 5-15 Zduńska Wola

2017-09-18
3150

Oddanie hołdu poległym podczas II Wojny Światowej przez uczestników Hufców Pracy województwa łódzkiego wraz z organizatorami.

15 września 2017r., Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała X Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”.

Akcja Sprzątania Świata na Milionowej

HP 5-3 Łódź

2017-09-19
3149

Sprzątanie świata 2017

Za nami kolejna edycja akcji sprzątania świata, która odbywa się pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce”. 19 września uczniowie 5-3 HP uczestniczyli w prelekcji dotyczącej dbałości o środowisko oraz segregacji odpadów.

„Wolontariat szansą rozwoju zawodowego”

MCK Rawa Maz.

2017-09-19
3149

Młodzież podczas warsztatów

Dnia 18.09.2017 r. odbyły się warsztaty dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Warsztaty, które poprowadził doradca zawodowy – stażysta, pracujący w Młodzieżowym Centrum Kariery w Rawie Mazowieckiej, realizowane były w ramach  programu autorskiego „Wolontariat szansą rozwoju zawodowego”. Zajęcia realizowane są w cyklu dwudniowym.

Spotkanie z partnerami z Niemiec podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw

CEiPM Skierniewice

2017-09-18
3148

Niemieccy partnerzy wraz z kadrą CEiPM OHP w Skierniewicach

W dniach 16 i 17 września przypadło jubileuszowe 40-lecie powstania Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Odbyły się ponadto po raz 20. Targi Ogrodniczo-Rolne, a to wszystko w czasie obchodzonego jubileuszu 560-lecia nadania praw miejskich.

„Dajemy dzieciom radość” – inicjatywa zewnętrzna rawskiego Klubu Aktywnych

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-09-18
3147

Otwarcie imprezy przez władze miasta i powiatu

Uczestnicy rawskiego Hufca Pracy 5-24 w dniach 11.09 – 17.09.2017 r. podjęli się realizacji inicjatywy zewnętrznej „Dajemy dzieciom radość”, w ramach której wzięli udział w XV imprezie integracyjnej pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” dla dzieci i mieszkańców miasta.

„Razem dla środowiska” – inicjatywa wewnętrzna rawskiego hufca

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-09-15
3146

Uczestnicy podczas zbiórki

 

W dniach 14-15.09.2017 roku uczestnicy Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 wraz z kadrą wzięli udział w 24. edycji Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata”.

„Nie ma śmieci- są surowce”

HP 5-20 Wieruszów

2017-09-15
3146

Uczestnicy hufca zbierający śmieci i liście

 

15 września br. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej- uczestnicy Hufca Pracy z Wieruszowa wzięli udział w 24. akcji „Sprzątanie Świata- Polska 2017”. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: ,,Nie ma śmieci- są surowce’’.

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży „ Z myślą o przyszłości” w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2017-09-06
3145

W dniach 4-11 września 2017 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach realizuje projekt „Z myślą o przyszłości”  w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

PNWM - projekt "Z myślą o przyszłości"

Integracja w ramach PNWM

Z niemieckimi gośćmi po Skierniewicach

Rys historyczny w ramach PNWM

Aktywne zakończenie projektu

Rozpoczęcie kursu prawa jazdy kat. C w Sieradzu

MCK Sieradz

2017-09-15
3144

W dniu 14 września w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Sieradzu odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące kolejny już kurs prawa jazdy kat. C, realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Giełdy pracy w Łęczycy, Łodzi i Piotrkowie Tryb.

PPP Łęczyca, MBP Łódź, MCK Piotrków Tryb.

2017-09-12
3144

W dniu 11.09.2017 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy odbyła się kolejna Giełda Pracy zorganizowana przez pośrednika pracy PPP Łęczyca i firmę Arvato, która to intensywnie poszukuje pracowników do swojego nowego magazynu w Strykowie.

XVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w DPS w Skrzynnie

MCK Wieluń

2017-09-15
3143

Uczestnikom przeglądu nie brakowało inicjatywy

 

W dniu 14 września pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu  wzięli udział w XVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem spotkania był Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Poznajemy prace na Poczcie

MCIZ Zduńska Wola

2017-09-15
3143

Uczestnicy podczas zwiedzania

 

W dniu 13 września doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli wraz z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli odwiedzili Urząd Pocztowy Zduńska Wola 1. Uczestnicy mieli okazję  zobaczyć jak w praktyce wygląda praca na poczcie.

Rozpoczęcie programu autorskiego w Opocznie

MCK Opoczno

2017-09-12
3143

Doradca zawodowy wprowadza w tematykę realizowanego programu

 

W dniu wczorajszym tj. 11 września rozpoczęła się realizacja programu autorskiego pt. „Jestem dorosły – chce pracować. Aktywność sposobem na pokonywanie barier” przygotowanego dla osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie, działającego przy Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Integracyjny turniej badmintona

HP 5-5 Łódź

2017-09-15
3142

Uczestnicy podczas turnieju

W dniu  14.09.2017r. kadra hufca pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała dla młodzieży turniej integracyjny w badmintona.

Przygotowania do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Skierniewicach

OSZ Skierniewice

2017-09-13
3142

Uczestnicy spotkania

 

W dniu 12.09.2017 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach odbyło się spotkanie zespołu ds. Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w powiatach: skierniewickim, rawskim i łowickim, miasto Skierniewice.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Wieruszowie

MCK Wieruszów, HP 5-20 Wieruszów

2017-09-08
3141

Pokaz resuscytacji na fantomie

W ramach obchodzonego 9 września 2017 r. Światowego Dnia Pierwszej Pomocy Młodzieżowe Centrum Kariery OHP we współpracy z Hufcem Pracy 5-20 z Wieruszowa zorganizowało spotkanie 8 września 2017 r. dla młodzieży szkolnej z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa będącej pod opieką wychowawców z Hufca Pracy 5-20.

Giełda pracy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-09-07
3141

W dniu 06 września, w godzinach 10 - 13, w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łowiczu odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy MCK wraz z firmą Arvato Bertelsmann Sp. z.o.o.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

MCK Wieluń, HP 5-22 Łowicz, HP 5-24 Rawa Maz., HP 5-25 Kutno

2017-09-05
3140

Poczty sztandarowe szkół miasta i Gminy Wieluń

 

4 września uczniowie rozpoczęli rok szkolny 2017/18.

Targi Wiedzy i Nauki w Galerii Olimpia w Bełchatowie

MCK Bełchatów, MCIZ Piotrków Tryb.

2017-09-04
3139

Konkurs zawodoznawczy

2 września 2017 roku w bełchatowskiej Galerii Olimpia już po raz piąty odbyły się Targi Wiedzy i Nauki, której organizatorem była Agencja Eventowa PRESTIGE z Piotrkowa Tryb.

Jubileusz 15 lecie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opocznie

MCK Opoczno

2017-09-05
3138

Od prawej Starosta Józef Róg, L.Nowicka-Łypczak- kierownik WTZ w Opocznie, Prezes A. Dujka-Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, B. Chomicz Przewodnicząca Rady Powiatu

 

W dniu 31 sierpnia doradca zawodowy Małgorzata Łysik uczestniczyła w Jubileuszu 15 – lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie. Uroczystość ta zgromadziła Władze Powiatu Opoczyńskiego, Władze Miasta, zaprzyjaźnione organizacje, sponsorów i rodziny osób niepełnosprawnych.

1 września 2017 r. – 78. rocznica wybuchu II wojny światowej.

HP 5-21 Wieluń

2017-09-01
3138

Wieniec od Prezydenta RP złożony pod pomnikiem upamiętniającym ofiary bombardowania Wielunia 1 września 1939 r.

 

W dniu 1 września 2017 r. kadra Hufca Pracy 5-21 w Wieluniu wraz z młodzieżą bierze udział w obchodach 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej, które organizowane są pod Honorowym Patronatem i udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Akcja Lato OHP - Giełda Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-09-04
3137

Uczestnicy Giełdy Pracy

W dniu 01.09.2017 r. pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli w współpracy z Agencja zatrudnienia FLEXIDEA zorganizował Giełdę Pracy  na stanowisko pracownik produkcji.

Rodzinny Piknik Integracyjny: „Piknik po sieradzku”

CEiPM w Sieradzu, HP 5-16 w Sieradzu

2017-08-31
3137

W dniu 30.08.2017r. uczestniczyliśmy w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym w Rudzie koło Sieradza, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Spotkanie było adresowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dla wszystkich rodzin związanych z MOPS w Sieradzu.

Giełda Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2017-08-31
3136

Spotkanie z uczestnikami

 

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Młodzieżowe Biuro Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało giełdę pracy, która odbyła się w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim.

Uroki Lata – konkurs rozstrzygnięty

HP 5-5 Łódź

2017-08-31
3135

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, co oznacza koniec wakacji dla młodzieży, ale nie koniec najpiękniejszej pory roku. Kadra Hufca Pracy 5-5, na początku lipca ogłosiła wśród swoich uczestników konkurs fotograficzny „Uroki Lata”.

Giełdy pracy w Pabianicach i Rawie Maz.

MCK Pabianice, MCK Rawa Maz.

2017-08-30
3135

Przedstawianie oferty pracy przez pracodawcę.

 

Giełda pracy zorganizowana w dniu 30 sierpnia 2017r w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach miała na celu pozyskanie kandydatów do pracy w dużym łódzkim zakładzie. Organizatorem giełdy była firma Adecco Poland Sp. z.o.o.

Ubezpieczenia społeczne – poznajemy pracę w ZUS

MCIZ Zduńska Wola

2017-08-30
3134

Doradca zawodowy z uczestnikiem

 

W dniu 29 sierpnia doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli wraz z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli odwiedzili Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdujący się w naszym mieście.

Spotkanie integracyjne dla przyszłych uczestników OHP

MCIZ Piotrków Trybunalski, HP 5-13 Tomaszów Maz.

2017-08-29
3134

Młodzież w trakcie warsztatów integracyjnych

 

W dniu 29 sierpnia 2017 roku w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty integracyjne dla młodzieży OHP, która od września rozpocznie naukę w gimnazjum i szkole podstawowej dla dorosłych. Zajęcia poprowadzone zostały w ramach programu „Dobry start”.

Rekrutacja na kurs zawodowy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-08-29
3134

Rekrutacja na szkolenie w MCK Łowicz

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu prowadzi rekrutację na kurs zawodowy „Spawacz metodą TIG 141”. Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” skierowany do bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo młodzieży w wieku 18-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym, o niskim wykształceniu. Na w/w szkolenie przewidziana jest dziesięcioosobowa grupa młodzieży.

Kurs na prawo jazdy kat. „C”

MCK Piotrków Tryb.

2017-08-29
3133

W czasie zajęć teoretycznych

W dniu 28 sierpnia w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Tryb. odbyły się pierwsze zajęcia kursu na prawo jazdy kat. C, realizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Konkurs fotograficzny „Wspomnienia i widoki z moich wakacji”

HP 5-5 Łódź

2017-08-29
3133

„Zamki na piasku” – I miejsce: Wiktoria Pietrzak

W dniu 29 sierpnia 2016r. kadra Hufca 5-5  rozstrzygnęła  rozpoczęty już  na początku lipca konkurs fotograficzny „Moje wakacje ”.

Operatorzy koparko - ładowarek z uprawnieniami

OSZ Skierniewice

2017-08-25
3132

Operatorzy koparek ze swoimi uprawnieniami

W dniu 24 sierpnia br. w siedzibie OSZ w Skierniewicach odbyło się oficjalne zakończenie kursu dla operatorów koparko – ładowarek. Wszyscy uczestnicy, którzy otrzymali pozytywne wyniki z egzaminu teoretycznego i praktycznego, cieszyli się z otrzymania uprawnień do obsługi koparko – ładowarek wszystkich typów w postaci książeczek operatora maszyn roboczych i świadectwa z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wycieczka do Wytwórni Filmów Oświatowych

HP 5-5 Łódź

2017-08-29
3131

Ożywianie papierowych zwierząt

 

Dnia 25 sierpnia 2017 roku młodzież hufca 5-6 udała się do Wytwórni Filmów Oświatowych na warsztaty tworzenia filmów. Była to bardzo interesująca wycieczka zwłaszcza dla młodzieży, która często wykonuje mnóstwo zdjęć telefonem komórkowym, z którymi nie wie, co później zrobić.

Giełdy pracy w Ozorkowiei Łowiczu

MCK Ozorków, MCK Łowicz

2017-08-28
3131

Indywidualna rozmowa z pracodawcą

 

Młodzieżowe Centrum Kariery  OHP w Ozorkowie 28 sierpnia br.  zorganizowało spotkanie rekrutacyjne  dla poszukującej pracy młodzieży.

Doceniam znaczenie pracy - warsztaty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bełchatowie

MCIZ Piotrków Trybunalski MCK Bełchatów

2017-08-25
3131

Uczestnicy zajęć wspólnie z doradcami zawodowymi

 

25 sierpnia 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie przeprowadzili zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bełchatowie.

Ćwiczenia praktyczne podczas kursu zawodowego

MCK Wieruszów

2017-08-22
3131

Ćwiczenia praktyczne podczas kursu zawodowego - magazynier z obsługą wózków widłowych.

Beneficjenci kursu „Magazynier – operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO UDT z bezpieczną wymianą butli gazowej” organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych pod czujnym okiem wykładowcy.

Dni Otwarte w MCK w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-08-28
3130

Dni Otwarte Społecznego Collegium Oświatowego

Przed nami  początek roku szkolnego i akademickiego. Wychodząc z inicjatywą dla młodzieży z powiatu wieluńskiego  pragnącej kontynuować naukę po szkole ponadgimnazjalnej pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wspólnie z kadrą Społecznego Collegium Oświatowego w Piotrkowie Trybunalskim 25 sierpnia zorganizowali dni otwarte.

Zdobywamy kolejne doświadczenia

MCIZ Zduńska Wola

2017-08-25
3130

Doradca zawodowy wraz z uczestnikiem – pokonujemy lęk

23 sierpnia doradcy zawodowi MCIZ w Zduńskiej Woli na zaproszenie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli Pana Jacka Czachorowskiego oraz podopiecznych tego Domu wzięli udział w wycieczce do ZOO SAFARI w Borysewie. Wycieczka była nawiązaniem do realizowanego wspólnie programu autorskiego „Niepełnosprawny potrafi więcej niż myślisz”.

Spotkanie integracyjne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Drzewicy

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-08-25
3130

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej

23 sierpnia 2017 roku kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy- Pani Sylwia Gąsiorowska zorganizowała spotkanie integracyjne dla swoich podopiecznych i osób z nimi pracujących, a także dla kadry i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żarnowa.

Giełda pracy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-08-22
3130

Uczestnicy giełdy pracy

W dniu 22 sierpnia, w godzinach 11:00-13:00, w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łowiczu odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy MCK wraz z firmą Arvato Bertelsmann Sp. z.o.o.

II regionalne Forum Gospodarcze - Zduńska Wola

MCIZ w Zduńskiej Woli

2017-08-21
3129

II regionalne Forum Gospodarcze

18 sierpnia doradcy zawodowi MCIZ w Zduńskiej Woli uczestniczyli w II Regionalnym Forum Gospodarczym, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Forum skierowane  było do wszystkich sektorów gospodarki, działających na terenie województwa łódzkiego oraz instytucji okołobiznesowych.

Giełda pracy w Kutnie

MCK Kutno

2017-08-21
3129

W dniu 17.08.2017 roku, w godzinach 12:00-13:30, w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy MCK Kutno wraz z firmą ManpowerGroup Sp. z o.o. Uczestnicząca w giełdzie pracy firma poszukiwała pracowników na stanowiska produkcyjne, głównie jako monter sprzętu AGD w dużej łódzkiej firmie.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne w PPP w Łęczycy

PPP w Łęczycy

2017-08-17
3128

W środę, 16 sierpnia 2017 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy odbyła się Giełda Pracy zorganizowana dla firmy mającej swój zakład w Sosnowcu k. Strykowa.

SIERPNIOWA GIEŁDA PRACY W ŁOWICZU

MCK ŁOWICZ

2017-08-17
3127

W dniu 16.08.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łowiczu odbyła się giełda pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Uczestnicy giełdy pracy

Akcja Lato – dla ochłody wskocz do wody

HP 5-16 Sieradz

2017-08-10
3126

Aktywny wypoczynek młodzieży

Dla ochłody wskocz do wody, pod takim hasłem w dniu 10.08.2017 spotkaliśmy się z młodzieżą na świeżym powietrzu aby ponownie zadbać o formę i kondycję fizyczną.

Bawmy się razem – wakacje z MCIZ

MCIZ Zduńska Wola

2017-08-11
3125

Uczestnicy ŚDS i DPS podczas zabawy

W dniu 9.08.2017 doradca zawodowy  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli  uczestniczył w spotkaniu integracyjnym podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.

Giełda Pracy w MBP w Piotrkowie Trybunalskim

MBP Piotrków Tryb.

2017-08-09
3125

Uczestnicy giełdy

W dniu 9 sierpnia 2017 r. Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Zduńska Wola na wesoło

MCIZ Zduńska Wola, MCK Łask

2017-08-10
3124

W dniu 8.08.2017 przed siedzibą MCIZ w Zduńskiej Woli odbył się piknik dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli. Doradcy MCIZ i MCK w Łasku wspólnie ze służbami mundurowymi zorganizowali zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

Zakończenie kursu operatora koparko-ładowarki w Sieradzu

MCK Sieradz

2017-08-10
3124

Egzamin praktyczny

W dniu 8 sierpnia 2017 uczestnicy kursu operatora koparko-ładowarki realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Sieradzu, podeszli do egzaminu końcowego.

Wakacyjne konsultacje z doradcą zawodowym - Akcja Lato.

MCK Pabianice

2017-08-07
3124

Sesja z doradcą zawodowym

Zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej ŁWK OHP w dniu 04.08.2017r. doradca zawodowy MCK Pabianice przeprowadził wakacyjne konsultacje dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. Porady były udzielane w godzinach 09.00-14.00 w ramach realizowanej obecnie Akcji „Lato OHP 2017”.

Giełda pracy w ramach akcji Lato OHP Bełchatowie

MCK Bełchatów

2017-08-07
3124

Uczestnicy giełdy

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie przy współpracy z agencją pracy tymczasowej Labour Force Sp. z o.o. z Łodzi w dniu 4 sierpnia 2017 r. zorganizowało Giełdę Pracy dla osób uczących się i poszukujących pracy. Agencja pracy Labour Force Sp. z o.o. specjalizuje się w pośrednictwie pracy tymczasowej oraz stałej.

Zakończenie kursu spawania w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-08-07
3123

W czasie nauki spawania

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu 4 sierpnia 2017 zakończył się realizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wieruszowie kurs spawania metodą MAG 135.W kursie brała udział dziesięcioosobowa grupa młodzieży.

Odbiór przez bełchatowską młodzież zaświadczeń o ukończeniu kursu „Spawanie metodą MAG 135”

MCK Bełchatów

2017-08-04
3122

Uczestnik kursu podczas odbioru zaświadczeń

W dniu 3.08.2017 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bełchatowie, bełchatowska młodzież, która wzięła udział w kursie zawodowym „Spawanie metodą MAG 135” odebrała książeczkę spawacza, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

Niezbędnik podmiotu ekonomii społecznej – czyli co i kiedy robić, aby spać spokojnie

MCK Rawa Maz.

2017-08-04
3122

Prowadząca szkolenie p. Dorota Pieńkowska z uczestnikami szkolenia

Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej w dniu 3 sierpnia 2017r. uczestniczyła w szkoleniu nt. „Niezbędnik podmiotu ekonomii społecznej – obowiązkowa dokumentacja i sprawozdawczość w podmiocie ekonomii społecznej” zorganizowanym przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi, w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ.

Rozwijanie umiejętności zawodowych i prospołecznych wśród osób niepełnosprawnych.

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-08-02
3121

Beata Kilańczyk z MCIZ wraz z uczestnikami zajęć

W dniu 2 sierpnia 2017 roku doradcy zawodowi po raz kolejny poprowadzili zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku. Z tą placówką Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim współpracuje już ponad trzy lata.

Rozpoczęcie kursu zawodowego „Magazynier z obsługą wózków widłowych” w MCK w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2017-08-02
3121

Wykładowca p. Agnieszka Jabłońska wraz z uczestnikami kursu magazynier z obsługą wózków widłowych

 

W dniu 2 sierpnia 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wieruszowie rozpoczął się kurs zawodowy „Magazynier – operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO UDT z bezpieczną wymianą butli gazowej”.

Warsztaty dla uczestników ŚDS

MCK Łask, MCIZ Zduńska Wola

2017-08-02
3120

Doradca zawodowy z uczestnikami zajęć

W dniu 1 sierpnia 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżałach grupa podopiecznych wzięła udział w warsztatach grupowych  przeprowadzonych przez doradców zawodowych OHP z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku.

Święto kwiatów w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola, MCK Łask

2017-07-31
3120

Stoisko OHP podczas festynu

 

W dniu 29 lipca 2017 roku doradcy zawodowi  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli i Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku uczestniczyli w X jubileuszowym Święcie Kwiatów organizowanym przez Filię Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli na osiedlu Karsznice.

Sportowo-rekreacyjne urodziny Miasta Łodzi

HP 5-6 Łódź

2017-08-01
3119

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na Księżym Młynie

 

W sobotę, 29.07.2017 roku młodzież z hufca 5-6 wraz z wychowawcami spotkała się na Księżym Młynie, aby przeprowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Księżego Młyna.

Wakacyjnie i urodzinowo w Muszli Koncertowej

MCK Łowicz

2017-07-31
3119

Prezentacja motocykli z łowickiego Klubu

W dniu 29 lipca 2017 roku na terenie łowickich Błoni i Muszli Koncertowej odbyła się impreza pod patronatem Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Pod hasłem „Pokoloruj mój świat” zorganizowano jedenaste urodziny Kuby z Łowicza, który od ośmiu lat walczy z nowotworem.

Czas kursów zawodowych w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-07-29
3119

Podczas rekrutacji

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Trybunalskim trwa nabór na bezpłatne  szkolenia: „Monter rusztowań budowlanych” oraz prawo jazdy kat. C. Kursy planowane są na wrzesień i październik, a szansę udziału w nich mają osoby niepracujące i nieuczące się w wieku 18- 24lata.

Aktywny wypoczynek w parku linowym

HP 5-16 Sieradz

2017-07-29
3119

Uczestnicy aktywnego wypoczynku w parku linowym

W dniu 28 lipca, we wtorek grupa młodzieży z HP 5-16 w Sieradzu aktywnie spędzała czas w  parku linowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pokonywanie tras w parku linowym, to niepowtarzalny rodzaj napowietrznego trekingu, którego bazą są przejścia akrobatyczne między drzewami takie jak: balansujące pomosty, przejścia po linie, przejścia siatkowe, itp.

„Letnia akcja w RCKiK”

HP 5-6 Łódź

2017-08-01
3118

W piątek, tj. 28.07.2017 roku w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25 młodzież z hufca 5-6 wraz z wychowawcą Łukaszem Hamerskim postanowiła dołączyć do tej szczytnej akcji.

Mobilny punkt informacyjno – konsultacyjny w Ozorkowie

MCK Ozorków

2017-07-28
3118

Mobilny punkt informacyjno - konsultacyjny w Ozorkowie

 

Przy współpracy z MCIZ Łódź doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy MCK Ozorków w dniu 27 lipca  2017 zorganizowali na ozorkowskim rynku wakacyjny mobilny punkt informacyjno – konsultacyjny.

Spotkanie informacyjne w Łasku

MCK Łask

2017-07-27
3117

Uczestnik spotkania, który wypełnił kwestionariusz zgłoszeniowy podjęcia pracy w Policji

W dniu 26 lipca 2017 r. w jednostce Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łasku w ramach wcześniej nawiązanej współpracy odbyło się spotkanie informacyjne pn. „ZOSTAŃ POLICJANTEM” młodzieży OHP z Dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Łasku - Bartoszem Felcenloben I Mariuszem Bednarkiem .

Warsztaty terapii w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

MCK Wieluń

2017-07-28
3116

Podopieczni DPS Skrzynno

 

W dniu 27 lipca pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wieźli udział w warsztatach terapii zajęciowej przeprowadzonej przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie zorganizowali dla mieszkańców tej placówki.

Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – Akcja Lato

MCIZ Łódź, MCK Pabianice

2017-07-26
3116

Pracownicy promują jednostki OHP

 

Pomimo niesprzyjającej pogody w dniu 25.07.2017 r. doradca zawodowy MCIZ z Łodzi oraz pracownicy MCK w Pabianicach zorganizowali cykliczną już akcję w ramach przedsięwzięć letnich. Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, bo to o nim mowa, zorganizowano na terenie Pabianic dla młodzieży zainteresowanej ofertą OHP.

Wczasorekolekcje 2017

HP 5-16 w Sieradzu

2017-07-25
3115

Od Prawej: Klaudia z podopieczną - uczestniczką wszasorekolekcji

Z roku na rok coraz głośniej w naszym regionie o wczasorekolekcjach parafii Wojków. Są to zapoczątkowane w 1999 r. przez ks. Ryszarda Krakowskiego, od ubiegłego roku proboszcza tamtejszej parafii, spotkania rekolekcyjne dla osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Kurs operatora wózków wysokiego składowania w Skierniewicach

2017-07-21
3114

Kamil z instruktorem podczas zajęć praktycznych

 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w  Skierniewicach dobiegają końca zajęcia praktyczne w ramach kursu na „Operatora wózków jezdniowych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz zmiennym wysięgiem kat. I WJO z bezpieczną wymianą butli gazowej”.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-07-21
3113

Ćwiczenia z resuscytacji

Dnia 21 lipca 2017 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łowiczu zorganizowało szkolenie z inicjatywy własnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedsięwzięcie to zrealizowano we współpracy z KP PSP w Łowiczu, a przeprowadzone zostało przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

Egzamin końcowy na kursie spawacza

MCK Piotrków Tryb.

2017-07-21
3113

Uczestnicy kursu w trakcie egzaminu teoretycznego.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 20 lipca zakończyło się szkolenie zawodowe „Spawacz metodą MAG 135”. Szkolenie zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Uczestnikami kursu była 20-osobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lata, nie pracująca i nie ucząca się.

Wizyta mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

MCK Wieluń

2017-07-21
3112

W czasie spotkania z vice starostą wieluńskim

 

W dniu 20 lipca pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wspólnie z pracownikami terapii zajęciowej z Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie zorganizowali dla mieszkańców tej placówki wizytę edukacyjną.

Program autorski „Praca na wakacje –jak działać skutecznie”

CEiPM Łódź

2017-07-21
3112

Uczestnicy podczas warsztatów

W dniach  13.07.2017,14.07.2017, 21.07.2017 r. Specjalista ds. rozwoju zawodowego we współpracy z MBP CEIPM przeprowadziły wakacyjną aktywizację zawodową dla młodzieży ponadgimnazjalnej poszukującej pracy.

Kurs magazyniera w Opocznie

MCK Opoczno

2017-07-20
3112

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opocznie dobiega końca kurs zawodowy „Magazynier z obsługą programów magazynowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO z wymianą butli gazowych oraz UDT”.

Lipcowa giełda pracy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-07-21
3111

Uczestnicy giełdy pracy

Dnia 20 lipca 2017 roku w MCK w Łowiczu odbyła się giełda pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób uczących się, które chciałyby podjąć pracę.

Twórczość bez barier

MCIZ Zduńska Wola

2017-07-20
3111

Doradca zawodowy z uczestniczkami

 

W dniu 19 lipca  doradca zawodowy z  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli uczestniczył w wernisażu obrazów zorganizowanych przez  Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli i  Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Inicjatywa samorządowa młodzieży z łódzkiego Hufca Pracy

HP 5-5 Łódź

2017-07-18
3110
Młodzież Hufca Pracy 5-5 w Łodzi przeprowadziła trzecią edycję zewnętrznej inicjatywy samorządowej „Jak możemy – też wspieramy”, którą zakończyła w dniu 17 lipca. Inicjatywa przeprowadzona była na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej min. dla rodzin zastępczych w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Giełdy pracy w Kutnie i Łasku

MCK Kutno, MCK Łask

2017-07-18
3110

W dniu 14.07.2017 roku, w godzinach 11:00-13:00, w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy MCK Kutno wraz z firmą Manpower Group Sp. z o.o.

Aktywne wakacje w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2017-07-14
3110

Uczestniczki spotkania z wychowawcą

 

Zumba to ćwiczenia dla każdego niezależnie od wieku. To znakomita zabawa, na którą nie trzeba poświęcać zbyt wiele czasu.  Zabawa, w której mogą uczestniczyć nie tylko osoby sprawne fizycznie, ale przede wszystkim te, które nigdy wcześniej nie były aktywne ruchowo.

Inicjatywa uczestników HP 5-23

HP 5-23 Skierniewice

2017-07-24
3109

Uczestnicy segregują makulaturę

 

W Hufcu 5-23 w Skierniewicach  chociaż trwają wakacje to, uczestnicy hufca z własnej inicjatywy  sprzątają pomieszczenia lekcyjne. Myją ławki, szafki szkolne, podłogi w klasach i korytarze. 

Lato z MCIZ powrócić jak za dawnych lat…

MCIZ Zduńska Wola

2017-07-14
3109

Uczestnicy podczas części wykładowej

 

W dniu 14 lipca doradcy zawodowi Mobilnego Centrum  Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Zduńskiej Woli, Domem Pomocy Społeczne w Zduńskiej Woli , Warsztatami Terapii Zajęciowej   w Zduńskiej Woli oraz Muzeum Historii  Miasta Zduńska Wola przeprowadzili  spotkanie poświęcone zawodom związanym z historią miasta oraz początkom utworzenia pierwszego domu pomocy społecznej dla ówczesnych rzemieślników.

Giełdy pracy w Opocznie i Ozorkowie

MCK Ozorków, MCK Opoczno

2017-07-13
3109

Specjalista ds. zatrudnienia i kadr  FENIX POLAND przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne

 

W dniu 12 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opocznie odbyła się Giełda Pracy na której to pani Wioletta Michalak specjalista ds. zatrudnienia i kadr, Agencji Pracy „Fenix Poland” Sp. z o. o. przedstawiała warunki zatrudnienia na oferowanym stanowisku pracy. Oferta dotyczyła stanowiska operator wózka widłowego w Firmie „HORTEX” w Skrzyńsku, gm. Przysucha.

Akcja Lato z OHP 2017 w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-07-14
3108

Młodzież podczas turnieju piłki nożnej

 

Wakacje to szczególny i wyjątkowy czas dla wszystkich uczniów. W związku z tym w okresie od 10.07.2017r do 21.07.2017r młodzież hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej ma możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych form wypoczynku.

„Pracodawca. Kluczowy partner zmian w kształceniu zawodowym”

CEiPM Skierniewice

2017-07-13
3108

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wraz z moderatorem konferencji

Pod takim tytułem w dniu 12 lipca Ministerstwo Edukacji Narodowej było organizatorem konferencji dotyczącej zmian w szkolnictwie zawodowym. Konferencja odbyła się w gmachu Ministerstwa Rozwoju z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Wiceminister Rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Akcja lato w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-07-14
3107

Uczestnicy zajęć grupowych

 

W ramach Akcji Lato pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu przeprowadzili zajęcia z młodzieżą z terenu gminy Mokrsko.  Podczas zajęć poruszono takie zagadnienia jak : sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, metody aktywnego poszukiwania pracy, prawidłowe przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i rynek pracy regionu.

Lato w mieście

HP 5-25 Kutno

2017-07-13
3107

Diana obok zabytkowego kredensu

Uczestnicy 5-25 HP w Kutnie wybrali się w ramach akcji „Lato w mieście” w dniu 12.07.2017 r. na wycieczkę do Łodzi aby poznać  zabytki  tego miasta. Młodzież miała okazję zobaczyć  część starego miasta.

Wakacyjna Giełda Pracy w Łodzi

MBP Łódź, CEiPM Łódź

2017-07-12
3107

Uczestnicy giełdy podczas szkolenia z obsługi skanerów

W dniu 12.07.2017 roku w siedzibie  Młodzieżowe Biuro Pracy w Łodzi odbyła się wakacyjna giełda pracy dla osób poszukujących pracy przy inwentaryzacjach w łódzkich sklepach.

Gry i zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi - program „Podziel się zdrowiem”

HP 5-16 Sieradz

2017-07-12
3106

Spacer po ośrodku wypoczynkowym

„Podziel się zdrowiem” jest to program edukacyjno – profilaktyczny realizowany w wakacje przez młodzież HP 5-16 w Sieradzu. Kluczowym elementem programu jest wsparcie skierowane w stronę osób niepełnosprawnych, członków wspólnoty „Wiara i światło” z Sieradza.

Akcja charytatywna w Hufcu Pracy w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2017-07-11
3105

Uczestniczki  OHP  wraz kadrą wychowawczą przed przekazaniem zebranych nakrętek na rzecz Marysi

 

Hufiec Pracy 5-20 zakończył kolejny etap akcji zbierania plastikowych  nakrętek  dla chorej dziewczynki Angeliki Zalwert, która choruje na białaczkę. W dniu 10 lipca nasze uczestniczki przekazały kolejne zebrane nakrętki do Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach, aby kolejny raz wesprzeć akcję charytatywną.

Kursy spawania w Piotrkowie Tryb. i Wieluniu

MCK Piotrków Tryb., MCK Wieluń

2017-07-07
3105

W trakcie zajęć praktycznych

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim  młodzież w wieku 18-24 lat, nie pracująca i nie ucząca bierze udział w kursie zawodowym „Spawanie metodą MAG 135”.

Wycieczka do ZOO Safari w Borysewie

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-07-10
3104

Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman z młodzieżą OHP i uczestnikami stanic

7 lipca 2017r., Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach zorganizował wycieczkę do ZOO Safari w Borysewie dla młodzieży OHP biorącej udział w programie autorskim „Trzeba tylko chcieć”, oraz uczestników stanic w Swędzieniejewicach i Beleniu.

Odpoczywam bezpiecznie

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-07-07
3104

Uczestnicy konkursu przygotowanego przez KRUS

6 lipca 2017r., Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli w ramach programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć” zorganizował dla uczestników półkolonii w Beleniu zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci na wsi. Na prośbę Hufca Pracy zajęcia przeprowadzili pracownicy KRUS w Zduńskiej Woli – Beata Grala, oraz Piotr Korcewicz.

Giełdy Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-07-06
3104

Przedstawiciel firmy pan Krzysztof Zawadzki 

6 lipca 2017 roku Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli  zorganizował kolejną Giełdę Pracy przy współpracy z Agencja Pracy Tymczasowej Job Impulse Polska, dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na stanowisko pracownik produkcji.

Giełda pracy w Kutnie

MCK Kutno

2017-07-11
3103

W dniu 06.07.2017 roku, w godzinach 11:00-13:00, w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie odbyła się giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy MCK Kutno  oraz firmę Promedica24.

Kurs operatorów wózków jezdniowych w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-07-06
3103

Część teoretyczna szkolenia

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu realizuje obecnie kurs zawodowy „Operator wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”. Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” skierowany do młodzieży w wieku 18-25 lat, bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym, o niskim wykształceniu.

Zabawa i nauka na stanicy w Beleniu

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-07-06
3102

Konkurencje sportowe

3 lipca 2017r., Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli przystąpił do realizacji  programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć” na drugiej stanicy - w Beleniu. Zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze wsi Swędzieniejewice i Beleń jest wynikiem współpracy Hufca Pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach.

Absolwentki szukają pierwszej pracy z MCK Pabianice

MCK Pabianice

2017-07-06
3102

Kandydatki w trakcie rozwiązywania testu na spostrzegawczość

W dniu 05.07.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyła się giełda pracy. Okazało się, że kandydatki które zainteresowały się ofertą pracy właśnie ukończyły szkołę.

Zakładam firmę- warsztaty dla osób skazanych

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-07-06
3101

Doradca zawodowy podczas omawiania biznesplanu

 

W dniu 5 lipca 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim poprowadzili kolejne zajęcia grupowe dla osadzonych mężczyzn, przebywających w Ośrodku Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Sulejowie.

Spotkanie przy ognisku

HP 5-11 Bełchatów

2017-07-06
3101

Najwytrwalszym nawet deszcz nie przeszkadzał w pieczeniu kiełbasek

 

W tegorocznej akcji „Lato” organizowanej przez kadrę HP 5-11 dla uczestników hufca nie mogło zabraknąć tradycyjnego już spotkania przy ognisku i wspólnego pieczenia kiełbasek. Odbyło się ono w dniu 05.07.2017r. przy Nadleśnictwie Bełchatów, któremu chcemy serdecznie podziękować za udostępnienie placu.

Kurs zawodowy w Sieradzu

MCK Sieradz

2017-07-06
3101

Pierwsze zajęcia na kursie operatora koparko – ładowarki

 

W dniu 3 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Sieradzu odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające kurs operatora koparko – ładowarki kl. III , realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Giełdy pracy w Piotrkowie Tryb. i Kutnie

MCK Piotrków Tryb., MCK Kutno

2017-07-06
3100

Uczestnicy giełdy

W dniu 5 lipca 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Półkolonie w świetlicy "Czarne Stopy"

MCIZ Łódź, HP 5-3 Łódź

2017-07-04
3100

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi we współpracy z Hufcem Pracy 5-3 w Łodzi przeprowadziło w dniu 3 lipca 2017, w ramach Akcji Lato, zajęcia dla najmłodszych.

Podpisanie porozumienia o współpracy

MCK Rawa Maz.

2017-07-05
3099

Podpisanie porozumienia przez panią Kierownik ZAZ Małgorzatę Słomkę

W dniu 04.07.2017r. w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej zostało podpisane porozumienie między OHP a ZAZ na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, w tym osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Rozpoczęcie kursu zawodowego „Operator koparko-ładowarki kl. III”

MCK Wieruszów

2017-07-04
3099

Rozpoczęcie kursu zawodowego na operatora koparko - ładowarki kl. III

 

Wieruszowskie Młodzieżowe Centrum Kariery OHP rozpoczęło 03.07.2017 r. kurs zawodowy „Operator koparko-ładowarki kl. III”. Odbiorcami kursu jest grupa biernych zawodowo, którzy po zdobyciu uprawnień mają szansę na zdobycie zatrudnienia zawodowego.

Giełda pracy w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2017-07-05
3098

Uczestnicy Giełdy Pracy MCK OHP w Wieruszowie

 

W dniu 4 lipca 2017 r. odbyła się Giełda Pracy zorganizowana w ramach Ogólnopolskiej Akcji Lato 2017 z OHP przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie, którą przeprowadziły przedstawicielki Agencji Zatrudnienia COVEBO z Kluczborka. Adresatami spotkania była młodzież poszukująca zatrudniania.

Warsztaty w świetlicy MOPS

HP 5-16 Sieradz

2017-07-03
3098

Uczestnicy w trakcie zajęć

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dn. 30 czerwca odbyły się warsztaty integracyjno-ruchowe pod hasłem „Nie daj się nudzie” dla dzieci, które w okresie wakacji uczęszczają do świetlicy środowiskowej.

Spotkanie z policjantem i strażakiem

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-07-03
3097

Młodzi strażacy

W dniu 30 czerwca 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zakończył I tydzień półkolonii w ramach realizowanego programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć”.

Wakacyjne Targi Pracy w Łodzi

MBP Łódź, CEiPM Łódź

2017-06-30
3096

Uczestnicy Wakacyjnych Targów Pracy

W dniu 30 czerwca 2017 roku Młodzieżowe Biuro Pracy w Łodzi zorganizowało Wakacyjne Targi Pracy. Celem imprezy było ułatwienie młodym osobom znalezienia wakacyjnej pracy.

Bezpieczne zabawy na wsi

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-06-30
3095

Dzieci podczas wykonywania prac na konkurs „Bezpieczne wakacje na wsi”

W dniu 29 czerwca 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacji dla uczestników stanicy w Swędzieniejewicach.

Wakacje na wsi z Hufcem Pracy

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-06-28
3095

Zabawy z chustą

W dniu 27 czerwca 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli rozpoczął realizację programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć”. W tym dniu Kadra Hufca Pracy wraz z uczestnikami przygotowała gry i zabawy integracyjne dla dzieci z Swędzieniejewic.

Ruszyły „Wakacje na Przemysłowej” w piotrkowskim Hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-06-29
3094

Zabawy sportowe na boisku

 

26 czerwca w  Hufcu  Pracy  w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęły się jak corocznie „Wakacje na Przemysłowej” dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego dla  oraz uczestników hufca. W tym roku hasłem przewodnim naszych wakacji  jest „Wychowanie komunikacyjne”

Egzamin praktyczny w zawodzie kucharza

HP 5-8 Radomsko

2017-06-29
3094

Egzaminacyjne danie Klaudii

 

W dniu 28.06.2017r. odbył się w ZSDiOŚ egzamin praktyczny uczniów, którzy przez 3 lata uczyli się zawodu kucharza. Do egzaminu przystąpiło m. in. dziewięcioro uczestników hufca.

Bezpiecznie na dwóch kółkach

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-06-29
3094

Uczestnik Hufca Pracy Mateusz podczas gier edukacyjne „Poznajemy znaki drogowe”

W dniu 28 czerwca 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli w ramach programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć” przeprowadził kolejne zajęcia dla dzieci z Swędzieniejewic w Gminie Zapolice. Tego dnia odbyło się również spotkanie z Tomaszem Olejnikiem - specjalistą z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Rajd rowerowy i rekreacja na świeżym powietrzu

HP 5-16 Sieradz

2017-06-28
3094

Początek trasy na sieradzkim rynku

W dniu 27 czerwca 2017 r. uczestnicy HP 5-16 wzięli udział w rajdzie rowerowym połączonym z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Z miejsca zbiórki na sieradzkim rynku wyruszyliśmy trasą wzdłuż malowniczych terenów brzegu rzeki Warty.

Pracownik MCK w Wieluniu w Radiu Ziemi Wieluńskiej

MCK Wieluń

2017-06-28
3093

Pracownik MCK w Wieluniu w czasie audycji w Radiu Ziemi Wieluńskiej

 

W dniu 27 maja gościem Radia Ziemi Wieluńskiej  podczas dwugodzinnej audycji  „ Ona i oni” był pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu p. Krzysztof Marcinkowski. Tematem audycji było zatrudnienie młodzieży w okresie wakacyjnym.

Międzynarodowy Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków

MCIZ Zduńska Wola

2017-06-28
3093

Peleton i uczestnik zajęć

W dniu 28 czerwca doradcy zawodowi  MCIZ w Zduńskiej Woli wraz z  uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w zakończeniu pierwszego etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Pierwsza pomoc przedmedyczna w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-06-27
3093

Wykład teoretyczny

 

Dnia 26 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Tryb. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w którym uczestniczyła 10 osobowa grupa młodzieży. Szkolenie zostało zorganizowane z środków własnych w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

Współpraca z Zakładem Aktywności Zawodowej

MCK Rawa Maz.

2017-06-28
3092

Uczestnicy spotkania podczas zajęć z doradcą zawodowym.

W dniu 27.06.2017 r. odbyło się spotkanie  w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej z doradca zawodowym. Spotkanie miało na  celu nawiązanie współpracy między ZAZ a OHP. W okresie wakacyjnym będą przeprowadzane warsztaty w siedzibie ZAZ-u z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Warsztat twórczości w WTZ w Drzewicy

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-06-27
3092

Uczestnicy podczas ćwiczeń grupowych

W dniu 26 czerwca 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzili zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Drzewicy. Tematem zajęć był warsztat twórczości, mający na celu stymulowanie zdolności do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

Rekrutacja na stanowisko operatora maszyn w Pabianicach

MCK Pabianice

2017-06-27
3092

Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana przez przedstawiciela agencji

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach w dniu 26.06.2017 roku odbyła się giełda pracy dla kandydatów ubiegających się o stanowisko operatora maszyn.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - "Akcja Aktywizacja-YEI"

2017-06-27
3092

W dniu 26 czerwca 2017r. w Centrum Przyjęć Okolicznościowych w Wieluniu odbyło się spotkanie uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” z Panią Katarzyną Robaszek – realizatorem kursu oraz z koordynatorem i opiekunem lokalnym z Hufca Pracy w Wieluniu.

 

więcej

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

HP 5-6 Łódź, HP 5-11 Bełchatów, HP 5-13 Tomaszów Maz., HP 5-15 Zduńska Wola, HP 5-20 Wieruszów, HP 5-22 Łowicz, HP 5-24 Rawa Maz., HP 5-22 Kutno

2017-06-23
3092

W dniu 23.06.2017r uczestnicy oraz kadra Ochotniczych Hufców Pracy wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017.

Wakacyjne konsultacje z pośrednikiem pracy w ramach akcji „LATO OHP”

MCK Bełchatów

2017-06-27
3091

Konsultacje z pośrednikiem pracy

 

W dniu 26 czerwca 2017r. w MCK w Bełchatowie odbyły się indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy w ramach akcji „Lato OHP”. Początek wakacji to dobra okazji dla młodzieży na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz okazja na zarobienie pieniędzy np. na podróże wakacyjne. W związku z czym młodzi ludzie najczęściej absolwenci oraz młodzież studencka chętnie odwiedzała naszą placówką i pytała o oferty pracy wakacyjnej.

„Bądź bezpieczny” warsztaty w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2017-06-27
3091

Warsztaty z dzielnicowymi KPP w Bełchatowie

 

Tegoroczna akcja „Lato z OHP”  w bełchatowskim hufcu rozpoczęła się od warsztatów pod tytułem „Bądź bezpieczny”.

Szkolenie na spawaczy w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-06-27
3090

W trakcie  zajęć teoretycznych

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Tryb. rozpoczął się pierwszy z kilku zaplanowanych w tym roku kurs zawodowy. Mowa o szkoleniu „Spawanie metodą MAG 135”. W zajęciach uczestniczy dwadzieścia  osób z terenu powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego.

Piknik dla rodzin

HP 5-5 Łódź

2017-06-27
3089

W dniu 24.06.2017 r. odbył się piknik "Żegnaj szkoło na wesoło" zorganizowany przez I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy współpracy III Komisariatu Policji KMP w Łodzi. Hufiec Pracy 5-5 został również zaproszony do udziału w tej imprezie.

Wakacyjne Giełdy Pracy w Łodzi i Ozorkowie

MBP Łódź, MCK Ozorków

2017-06-26
3089

Uczestnicy wakacyjnej giełdy pracy

 

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Łodzi, z myślą o osobach poszukujących wakacyjnego zatrudnienia, zorganizowało w dniu 23.06.2017  roku wakacyjną giełdę pracy.

„Bądź bezpieczny – II edycja” - Inicjatywa samorządowa

HP 5-5 Łódź

2017-06-27
3088

Młodzież w trakcie pogadanki o bezpieczeństwie podczas wakacji

 

W terminie 05.06-23.06.2017 r. młodzież  będąca uczniami Gimnazjum ZDZ oraz Gimnazjum CKU w Łodzi przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz uczestników OHP. Przedmiotem inicjatywy było propagowanie bezpieczeństwa wśród młodzieży w czasie wakacji. 

Łódzkie eliminacje Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku 2017

ŁWK OHP

2017-06-23
3088

Zwycięzca Konkursu w kategorii Gimnazjum Daniel Panicz odbiera nagrodę z rąk kadry Łódzkiej WK OHP

21 czerwca 2017 roku w Tomaszowie Mazowieckim został rozstrzygnięty wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy. Do eliminacji wojewódzkich zgłoszonych zostało dziesięcioro uczestników wyłonionych w I etapie konkursu w hufcach pracy. Kandydaci zgłaszani byli w dwóch kategoriach: gimnazjum oraz nauka zawodu.

Piknik Integracyjny w Podświerku

HP 5-8 Radomsko

2017-06-23
3087

Najfajniejsza zabawa jest z chustą animacyjną

 

W dniu 22.06.2017r. odbył się już po raz trzeci Piknik Integracyjny w Podświerku. W pikniku wzięli udział podopieczni TPD i ich rodzice oraz uczestnicy Hufca Pracy 5-8 Radomsko. Wspólna wycieczka w przeddzień zakończenia roku szkolnego to już nasza tradycja.

Rozpoczęcie kursu prawa jazdy kat. C w Sieradzu

MCK Sieradz

2017-06-23
3086

Uczestnicy kursu prawa jazdy kat. C z doradcą zawodowym

W dniu 22 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Sieradzu odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące kurs prawa jazdy kat. C, realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Aktywni hufca nagrodzeni

HP 5-1 Łódź

2017-06-23
3086

Uczestnicy konkursu „Aktywność – dobry wybór” zostali nagrodzeni za swoje inicjatywy wizyta w pizzerii FIERO i udział w warsztatach przygotowywania pizzy.

22 czerwca, w przededniu zakończenia roku szkolnego, młodzież została nagrodzona przez kadrę 5-1 Hufca Pracy za aktywność i działania na rzecz rówieśników i środowiska.

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Aktywność – Dobry Wybór” dla uczestnika Hufca Pracy w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-06-22
3085

Przemek wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – Dobry Wybór”

21 czerwca 2017r. Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” uczestnik Hufca Pracy w Zduńskiej Woli – Przemysław Frąc odebrał dyplom i nagrodę z rąk Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza za zajęcie trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Aktywność – Dobry Wybór” – w kategorii „C” – zaangażowanie indywidualne.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – szkolenie dla doradców zawodowych i pośredników pracy

CEiPM Skierniewice

2017-06-22
3085

Dyrektor CEIMP OHP Skierniewice pan Ryszard Targowski dziękuje prowadzących szkolenie za przekazanie cennej wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych

 

Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej wraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach 21 czerwca 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zorganizowała szkolenie nt.: „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

Giełda Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

2017-06-22
3084

Spotkanie z uczestnikami giełdy

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z pracodawcą przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dzień Sportu 2017 w Łowiczu

HP 5-22 Łowicz

2017-06-22
3084

Młodzież w trakcie meczu

W dniu 21.06.2017 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w godzinach od 9.00 do 12.00, przy współpracy z ww. szkołą Hufiec Pracy 5-22 w Łowiczu zorganizował zawody sportowe z okazji „Dnia Sportu”. W tym roku odbyły się rozgrywki w piłkę nożną. W zawodach wzięło udział 6 drużyn siedmioosobowych.

„Skaczcie do góry jak kangury” – Aktywnie na trampolinach

HP 5-5 Łódź

2017-06-22
3084

Jedna z uczestniczek podczas skoku do basenu z gąbek

W ramach programu autorskiego „Aktywnie po zdrowie” w dniu 20.06.2017 r. młodzież wraz z wychowawcą hufca wybrała się po raz pierwszy na trampoliny do Parku Trampolin SALTOS w Łodzi.

„A może praca na wakacje?” – projekt autorski

MCIZ Łódź

2017-06-22
3084

W dniu 21.06.2017r. doradcy zawodowi łódzkiego MCIZ rozpoczęli  kolejną edycję projektu autorskiego „A może paca na wakacje?” dla wychowanków łódzkich hufców pracy (Hufiec Pracy 5-3 oraz Hufiec Pracy 5-1).

Poszukiwanie pracy na wakacje

MCIZ i PPP w Zduńskiej Woli

2017-06-22
3083

Uczestnicy podczas spotkania

 

21 czerwca z inicjatywy MCIZ I PPP w Zduńskiej Woli we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, zorganizowano spotkanie dla uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, poświęcone  bezpieczeństwu przy podejmowaniu pracy wakacyjnej.

Spotkanie Międzypowiatowego Zespołu ds. Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

CEiPM Skierniewice

2017-06-21
3082

od lewej- Ryszard Ogonowski doradca metodyczny WODN, Bożena Frąckiewicz Wicedyrektor WODN

20 czerwca 2017 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach odbyło się spotkanie Międzypowiatowego Zespołu ds. Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

Reprezentanci Hufca Pracy z Wieruszowa wicemistrzami w turnieju piłki nożnej halowej

HP 5-20 Wieruszów

2017-06-21
3081

Drużyna OHP przed startem rozgrywek

19 czerwca br. zakończyły się Mistrzostwa Szkoły o Puchar Radia i Telewizji SUD w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie - Futsal Chłopców w roku szkolnym 2016/2017. Patronat nad rozgrywkami - z inicjatywy Jarosława Urbaniaka - nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych - objęło kępińskie Radio SUD.

Spotkanie z doradcą zawodowym

MCK Tomaszów Maz.

2017-06-20
3081

Uczestnicy w trakcie zajęć

W dniu 20.06.2017r. w Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Maz. odbyło się spotkanie dotyczące planowania własnej ścieżki edukacyjnej. Poprowadził je doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Tomaszowa Maz. Młodzieżą, która uczestniczyła w tej formie doradztwa zawodowego byli uczniowie pierwszych klas gimnazjum.

Wycieczka do Wrocławia

HP 5-21 Wieluń

2017-06-21
3080

Uczestnicy podczas festiwalu nakrętek na Hali Stulecia we Wrocławiu.

 

W dniu 20.06.2017r. młodzież z Hufca Pracy w Wieluniu wraz z wychowawcami, odwiedzili skąpany w słońcu Wrocław.

Program autorski praca w Unii Europejskiej w MCK Łowicz

MCK Łowicz

2017-06-21
3080

Program autorski dla grupy szkoleniowej operatorów wózków

W dniach 14, 19 i 20 czerwca 2017 roku przeprowadzono kolejną edycję programu autorskiego Młodzieżowego Centrum Kariery w Łowiczu pn.: „Praca w Unii Europejskiej. Europejskie zawody przyszłości”. Uczestnikami spotkania były osoby do 24 roku życia, niepracujące i nieuczące się (młodzież z tzw. grupy NEET) zakwalifikowane na mający się odbyć niebawem kurs operatora wózków widłowych.

Wyjazd do KWB w Bełchatowie

MCK Wieluń

2017-06-20
3080

Przed KWB Bełchatów

W dniu 19 czerwca pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu zorganizowali dla uczniów klas II i III Gimnazjum w Ostrówku wyjazd studyjny do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Bajki Brzechwy w wydaniu młodzieży

HP 5-3 Łódź

2017-06-20
3080

W dniu 19.06.2017 uczniowie szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego przedstawili przedszkolakom przedstawienie osnute na kanwie bajek Brzechwy.  Dzieci zgromadzone w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Cieszkowskiego z zaciekawieniem słuchały wierszy o zwierzętach, z zapałem wyszukiwały zwierzątka na specjalnie przygotowanej przez młodzież scenografii.

Konkurs fotograficzny „Łódź moje miasto”

HP 5-5 Łódź

2017-06-20
3079

Prace wykonane przez uczestników

W dniu 20.06.2017 r. upłynął termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny „Łódź moje miasto” ogłoszony przez kadrę Hufca 5-5 w Łodzi. Konkurs przeznaczony był dla uczestników Hufca Pracy 5-5, którzy mogli nadsyłać maksymalnie po jednym zdjęciu ukazującym miasto Łódź.

O przyszłości łowickich licealistów

OSZ Skierniewice

2017-06-19
3079

Licealiści z doradcą i pedagogiem podczas testów KZZ

W środę 14 czerwca w I LO w Łowiczu odbyły się ostatnie spotkania indywidualne ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego Joanną Modelewską, podsumowujące dotychczasowe wsparcie udzielone przez pracowników OHP tutejszym licealistom, którzy stanęli przed wyborem kolejnej szkoły, a niektórzy z nich zawodu.

OHP wsparcie i aktywizacja młodzieży – działalność promocyjna jednostek rynku pracy

MCIZ i PPP Zduńska Wola, MCK Łask

2017-06-19
3079

W dniu 13 czerwca w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja zorganizowana przez MCIZ  w Zduńskiej Woli, MCK w Łasku i Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli. Głównym celem spotkania była prezentacja działalności Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy,  która połączona  była połączone z obchodami 59 rocznicy powstania OHP.

Aktywni na rowerach

HP 5-3 Łódź

2017-06-19
3078

W konkursie „Aktywność dobry wybór” młodzi ludzie z Hufca Pracy na Milionowej wzięli udział już jakiś czas temu, ale dopiero teraz zostali nagrodzeni udziałem w rajdzie rowerowym.

Hufiec Pracy w Piotrkowie Trybunalskim na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży OHP na Jasną Górę

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-06-12
3077

Delegacja pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Barbary Stanisławy Günther

 

W dniach 9-10 czerwca uczestnicy i  kadra piotrkowskiego hufca reprezentowali województwo łódzkie na XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży OHP na Jasną Górę, która w tym roku odbyła się pod hasłem „ Z Maryją głosimy Dobrą Nowinę o Chrystusie”.

Preorientacja zawodowa, czyli MCIZ Łódź w przedszkolu

MCIZ Łódź

2017-06-19
3076

Dzieci z doradcą zawodowym

W dniach 8 i 9 czerwca 2017r. doradca zawodowy MCIZ Łódź Anna Przewoźniak przeprowadziła wyjątkowe zajęcia. Wyjątkowe dlatego, iż odbiorcami były dzieci z Przedszkola Nr 97 w Łodzi.

Giełda pracy w Pabianicach

MCK Pabianice

2017-06-14
3076

Uczestnicy giełdy pracy podczas prezentacji oferty pracy

 

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach odbyła się giełda pracy.

„Bo jak nie My to kto? "Forum Liderów ekonomii społecznej 2017”

MCK Rawa Maz.

2017-06-14
3076

Uczestnicy Forum Liderów Ekonomii Społecznej podczas warsztatów zajęciowych

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w dniu 13.06.2017 r. odbyło się Forum Liderów Ekonomii Społecznej, w którym uczestniczyła także kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej. Organizatorem szkolenia był Instytut Spraw Obywatelskich (ISPRO) w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ.

Jednostki rynku pracy na Międzynarodowym Forum Gospodarczym

MCIZ i PPP Zduńska Wola, MCK Łask

2017-06-13
3076

Doradca zawodowy podczas sesji inauguracyjnej

 

8 i 9 czerwca doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z MCIZ i PPP w Zduńskiej Woli oraz MCK w Łasku brali udział w Międzynarodowym Forum Gospodarczym „On the way to the new markets”.

Poznajemy swój region

HP 5-3 Łódź

2017-06-14
3075

8 czerwca 2017r. Kadra Hufca wraz z nauczycielami gimnazjum, do którego uczęszczają podopieczni Hufca 5-3 w Łodzi zorganizowali dla nich ciekawą, wycieczkę krajoznawczo-turystyczną. Wygodny i klimatyzowany autokar wiózł nas trasą Sulejów, Spała, Inowłódz i Tomaszów Mazowiecki.

Czym się kierować w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

MCK Rawa Maz.

2017-06-14
3075

Gimnazjaliści podczas zajęć z doradcą zawodowym

Młodzieżowej Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej w miesiącu czerwcu realizuje cykl spotkań dla młodzieży gimnazjalnej klas III.

Hufiec Pracy wyróżniony podczas Jubileuszu 10-lecia Fundacji

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-06-12
3075

Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak z listem gratulacyjnym dla Prezesa Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro – ks. Janusza Nowaka

 

W dniu 10 czerwca 2017 r. na zaproszenie Prezesa Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro – ks. Janusza Nowaka, Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak wraz z Wychowawcą Marcinem Szymańskim uczestniczyli w obchodach X-lecia Fundacji w Centrum Miłosierdzia w Łaźniewie k. Warszawy.

Słodki piątek na Warsztatach Terapii Zajęciowej

HP 5-8 Radomsko

2017-06-13
3074

Milena łączy składniki na babeczki...

 

W dniu 09.06.2017r. uczestniczki Hufca Pracy Radomsko odwiedziły podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dziewczyny i osoby niepełnosprawne wspólnie upiekli słodkości w pracowni kucharskiej WTZ.

„Praca za granicą – Bądź bezpieczny”

MCK Rawa Maz.

2017-06-09
3074

Grupa młodzieży z nadkom. Karoliną Sokołowską z KPP w Rawie Mazowieckiej

 

Od początku czerwca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizowany była program autorski „Praca za granicą – bądź bezpieczny”

Stres pod kontrolą – jak radzić sobie ze stresem – zajęcia w WTZ w Bełchatowie

MCIZ Piotrków Trybunalski MCK Bełchatów

2017-06-13
3073

W dniu 13 czerwca 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej   z Piotrkowa Trybunalskiego i MCK Bełchatów przeprowadzili zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bełchatowie dla osób niepełnosprawnych. Tematem spotkania było  uświadomienie podopiecznym co to jest stres i jakie negatywne skutki niesie za sobą.

Wakacyjne Targi Pracy w MCK Piotrków Trybunalski

MCK Piotrków Tryb.

2017-06-09
3073

Uczestnicy targów

9 czerwca 2017 roku w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Konarskiego 2 miały miejsce Wakacyjne Targi Pracy zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Stadion Widzewa od kulis

HP 5-1 Łódź

2017-06-09
3073

Po obiekcie oprowadzał nas przewodnik, opowiadając o ciekawostkach związanych z budową stadionu oraz pokazując najbardziej ukryte zakamarki, niedostępne dla przeciętnego bywalca meczów

Młodzież Ochotniczych Hufców Pracy z Łodzi została zaproszona do zwiedzania nowo otwartego Stadionu Widzewa.

Milionowa na Gali Finałowej XVII Konkursu Papieskiego

HP 5-3 Łódź

2017-06-09
3072

W dniu 6 czerwca w Wadowicach, z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, wręczono nagrody finalistom XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. Być jak „Brat naszego Boga”. W ubiegłych latach uczestnicy 5-3 Hufca Pracy w Łodzi, pod fachowym okiem wychowawcy Tomasza Kaczmarskiego, zdobywali już wyróżnienia i nagrody- raz I miejsce, dwa razy II i raz III miejsce.

Emocje w Energylandii - wycieczka uczestników HP 5-13 w Tomaszowie Maz.

HP 5-13 Tomaszów Maz.

2017-06-08
3072

W oczekiwaniu na atrakcje

W dniu 07 czerwca 2017r. uczestnicy Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. byli na wycieczce w Energylandii. Jest to największy Rodzinny Park Rozrywki w Polsce. Już przed podróżą bardzo dokładnie zaplanowali swoją rekreację.

Giełda Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-06-09
3071

Uczestnicy Giełdy Pracy

W dniu 9 czerwca 2017 roku w siedzibie Punktu Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli  zorganizowano Giełdę Pracy.

„Bezpieczne wakacje”

HP 5-22 Łowicz

2017-06-09
3071

Prelekcja prowadzona przez przedstawicieli policji pt. ,,Bezpieczne wakacje”

9 czerwca 2017 roku w ramach  współpracy Hufca Pracy 5-22 , ZSP nr 1 w Łowiczu oraz Komendy Powiatowej Policji odbyła się prelekcja skierowana do młodzieży, której tematem przewodnim były bezpieczne wakacje.

Inicjatywa samorządowa młodzieży Hufca 5-5 „Zaliczamy rok”

HP 5-5 Łódź

2017-06-08
3071

Przygotowania do egzaminu z matematyki

W dniach 25.05.2017r – 08.06.2017r. młodzież aktywna Hufca Pracy 5-5 w Łodzi przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz swoich koleżanek i kolegów. Rozpoczynają się egzaminy pisemne a następnie ustne i nieuchronnie zbliża się koniec roku szkolnego.

Czerwcowa mini halówka

HP 5-1 Łódź

2017-06-09
3070

8 czerwca na Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi odbył się turniej mini halówki zorganizowany przez szkołę wspólnie z Hufcem Pracy 5-1. W zawodach wzięli udział uczniowie szkoły będący jednocześnie uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi.  

Powiatowe Targi Pracy w Kutnie

MCK Kutno

2017-06-08
3070

W dniu 07 czerwca 2017 roku, w Kutnowskim Domu Kultury, odbyły się Powiatowe Targi Pracy, na których instytucje Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie reprezentował pośrednik pracy Marcin Grzebieniowski.

Giełda Pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP W Tomaszowie Mazowieckim

MCK Tomaszów Maz.

2017-06-07
3070

Uczestnicy giełdy pracy

Dnia 7 czerwca 2017r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się giełda pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia, na stanowisko sortowacz przesyłek kurierskich.

„Bo jak nie My to kto?”

MCK Opoczno

2017-06-07
3070

Praca grupowa uczestników

 

W dniu 6 czerwca 2017 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie uczestniczyli w Forum Liderów Ekonomii Społecznej, organizowanym przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, pt.: „Bo jak nie My to kto?”

Szkolny turniej w darta

HP 5-5 Łódź

2017-06-08
3069

W dniu 08 czerwca 2017 r. na terenie Gimnazjum dla Dorosłych CKU kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała dla swoich uczestników turniej „Gry w darta”. Gra polegała na rzucaniu lotkami do tarczy i zdobywaniu punktów. Każdy z graczy miał możliwość wykonania trzech rzutów w jednej kolejce.

Dzień Otarty WTZ w Bełchatowie

MCK Bełchatów MCIZ Piotrków Tryb.

2017-06-08
3069

Zaproszeni goście

 

W dniu 8 czerwca 2017 roku doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Tryb. mieli zaszczyt uczestniczyć w Dniu Otwartym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Bełchatowie.

Zaproszenie na Wakacyjne Targi Pracy w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb., MCK Piotrków Tryb.

2017-06-07
3069

Parafialny Piknik Rodzinny w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola, PPP Zduńska Wola

2017-06-07
3069

Stoisko OHP

4 czerwca 2017r. doradcy zawodowi z MCiZ Zduńska Wola i pośrednik pracy z PPP w Zduńskiej Woli brali udział w Parafialnym Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez parafię pod wezwaniem Św. Pawła w Zduńskiej Woli.

Rekrutacja na kursy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-06-06
3068

Rekrutacja kandydatów na szkolenia

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu prowadzi rekrutację na kursy zawodowe „Operator wózka jezdniowego” oraz „Spawacz metodą TIG 141”. Kursy realizowane są w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” skierowane do bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo młodzieży w wieku 18-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym, o niskim wykształceniu. Na każde z w/w szkoleń przewidziana jest dziesięcioosobowa grupa młodzieży.

W Wieluniu podsumowano konkurs „Najlepszy w zawodzie”

MCK Wieluń

2017-06-06
3067

Laureatki konkursu w zawodzie fryzjer

 

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery  w Wieluniu w dniu 05.06 wzięli  udział  w uroczystym podsumowaniu konkursów „Najlepszy w  zawodzie”.

Sportowo – kolorowo – festyn z okazji Dnia Dziecka

HP 5-3 Łódź

2017-06-05
3067

W dniu 3 czerwca zorganizowaliśmy razem z różnymi instytucjami z terenu naszego osiedla festyn z okazji Dnia Dziecka.

Piknik Rodzinny w Przedszkolu Miejskim w Łodzi

HP 5-6 Łódź

2017-06-05
3067

Jak co roku, hufiec 5-6 w Łodzi brał czynny udział w pikniku rodzinny w zaprzyjaźnionym przedszkolu na Księżym Młynie.  Młodzież z Klubu Aktywnych w tym roku zaplanowała liczne atrakcje dla dzieci. Jak się później okazało, nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców i kadry pedagogicznej przedszkola.

Staże zawodowe w ramach projektu „Akcja – Aktywizacja YEI”

MCK Ozorków

2017-06-06
3066

Beneficjenci na stażu

 

W ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” 10  uczestników w wieku 18 – 24 odbywa staże zawodowe będące ostatnim etapem otrzymanej ścieżki wsparcia za pośrednictwem Młodzieżowego Centrum Kariery w Ozorkowie u lokalnych pracodawców na terenie Ozorkowa i okolic.

 

więcej

Koncert charytatywny i premiera autorskiej piosenki

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-06-06
3066

Przemysław podczas występu

3 czerwca 2017r., uczestnik Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, lider łaskiego zespołu muzycznego  „Hicior”- Przemysław Frąc, wystąpił podczas pikniku charytatywnego „Dla Jadzi” w Porębach Dębskich. Dochód z imprezy przeznaczony jest na leczenie i rehabilitację pielęgniarki z Nowej Dęby - pani Jadwigi Kwiecińskiej. Pani Jadwiga zachorowała na glejaka i choć jest już po operacji to potrzebuje środków na dalsze leczenie i rehabilitację, która pozwoli jej wrócić do pracy.

Bal gimnazjalny dla absolwentów

HP 5-1 Łódź

2017-06-06
3066

2 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 40 w Łodzi odbył się bal dla tegorocznych absolwentów szkoły i Ochotniczych Hufców Pracy. Uczniowie trzecich klas na swoją uroczystość zaprosili rodziców, nauczycieli wychowawców OHP oraz swoich rówieśników z młodszych klas.

Warsztat „STOP CYBER PRZEMOCY”

CEiPM Piotrków Tryb.

2017-06-06
3065

Młodzież podczas zajęć warsztatowych

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z Instytutem Nowych Technologii w Łodzi oraz Stowarzyszeniem Kre-aktywni w dniu 5 czerwca 2017 roku przy udziale Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim  zorganizowało seminarium poświęcone przeciwdziałaniu cyberprzemocy dla młodzieży tej szkoły. Spotkanie poprowadziły Panie Barbara Michalska i Agata Kobylińska z Fundacji EduKABR w Łodzi.

Bezpieczne wakacje w Kutnie

HP 5-25 Kutno

2017-06-05
3065

W czasie ćwiczenia praktycznego

W dniu 5 czerwca 2017r. uczestnicy 5-25 Hufca Pracy w Kutnie brali udział w spotkaniu z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Targi Pracy w Łowiczu

MCK Łowicz

2017-06-05
3064

Młodzież na targach pracy

W dniu 1.06.2017 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łowiczu zaprosiło osoby poszukujące pracy, osoby bezrobotne i tegorocznych absolwentów łowickich szkół ponadgimnazjalnych na plenerowe Targi Pracy w parku Błonie.

W nagrodę na poligon

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-06-05
3063

Drużyna niebieskich z Wychowawcą Katarzyną Wajman

 

W dniu 02.06.2017r. uczestnicy Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli sprawdzili swoje siły na poligonie podczas rozgrywek w Laser Tag, znanych też jako „laserowy paintball”. Jest to bezbolesna gra symulująca pole walki, w której może wziąć udział praktycznie każdy bez względu na wiek i predyspozycje.

W Wieluniu szukano najlepszego mechanika i elektromechanika

MCK Wieluń

2017-06-03
3063

Uczniowie podczas prezentacji własnej pracy

 

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery  w Wieluniu w dniach pierwszy i drugi czerwca wzięli  udział jako członkowie komisji w powiatowym konkursie ,,Najlepszy w  zawodzie” w kategorii mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Dzień Dziecka

HP 5-24 Rawa Maz., HP 5-5 Łódź, HO 5022 Łowicz

2017-06-01
3063

Zawody przeciągania liny w Rawie Maz.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka  kadra OHP zorganizowała dla młodzieży wiele atrakcji.

Zakończenie programu autorskiego „Absolwent na rynku pracy – IV edycja”

HP 5-11 Bełchatów

2017-06-05
3062

Wraz z początkiem czerwca w bełchatowskich hufcu zakończył się program autorski „Absolwent na rynku pracy”. W tym roku szkolnym, czwarta już edycja programu, została skierowana do uczestników HP kończących naukę w Gimnazjum Dla Dorosłych wraz z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy.

Test wiedzy „Z ekologią na Ty”

HP 5-5 Łódź

2017-06-05
3062

Młodzież w trakcie rozwiązywania testu

W dniu 02.06.2017r. kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała dla młodzieży konkurs wiedzy o ekologii i ochronie środowiska „Z ekologią na Ty”.

Targi Pracy w Pabianicach

MCK Pabianice, CEiPM Łódź

2017-06-02
3062

Stoisko OHP na targach

W dniu 1 czerwca 2017r. doradca zawodowy i pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach zorganizowali Targi Pracy. Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki wsparciu Pana Krzysztofa Zajdy – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

TARGI PRACY W MCK OZORKÓW

MCK Ozorków

2017-06-02
3061

Punkt informacyjny MBP oraz EURES Łódź

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ozorkowie 31 maja br. miały miejsce Targi Pracy. Przedsięwzięcie odbyło się w siedzibie jednostki w Ozorkowie i było skierowane nie tylko do bezrobotnej i poszukującej pracy młodzieży ale również do młodych osób uczących się szukających pracy na wakacje.

Warsztaty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi

HP 5-3 Łódź

2017-06-02
3060

W dniu 31 maja br. uczestnicy hufca 5-3 w Łodzi w ramach programu autorskiego „Przyszłość staje się dziś” uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Celem zajęć było zapoznanie przyszłych uczestników rynku pracy z misją urzędu, jego strukturą, ścieżkami pozyskiwania informacji i pracy.

VIII Piknik Informacyjno – Promocyjny w Sieradzu

CEiPM, MCK w Sieradzu, HP 5-16 w Sieradzu

2017-05-31
3060

Specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Sieradz w rozmowie z lokalnymi mediami

 

W dniu 30 maja 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zorganizował w ramach obchodów Dni Sieradza 2017 - Piknik pt.: „MOPS i Partnerzy”.

Rodzinny Piknik Integracyjny w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-05-31
3060

Karolina maluje paznokcie

 

W dniu 28.05.2017r. uczestnicy Hufca Pracy 5-8 wraz z wychowawcą wzięli udział w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym.

Wieczór Nauki IX Festiwalu Nauki „Różnorodność dla przyszłości”

CEiPM Skierniewice

2017-05-31
3059

Zaproszeni goście wraz z dyrektorem CEiPM OHP w Skierniewicach

W dniu 31 maja 2017 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach zakończył się trwający od tygodnia IX Festiwal Nauki. Podsumowaniem tygodniowego festiwalu był Wieczór Nauki. Podczas spotkania zaproszeni goście, w tym dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach, mogli posłuchać koncertu muzycznego uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia, wysłuchać wykładu zamykającego

Spotkanie z pracodawcą w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

2017-05-31
3059

Uczestnik spotkania podczas rozmowy indywidualnej

W dniu 31 maja 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z pracodawcą przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

„Bezpieczeństwo w czasie wakacji i odpowiedzialność karna”

MCK Opoczno

2017-05-31
3059

Mł. aspirant Piotr Laskowski odpowiada na pytania młodzieży

W dniu 31 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opocznie odbyło się spotkanie pt. „Bezpieczeństwo w czasie wakacji i odpowiedzialność karna” którego uczestnikami była młodzież ucząca się w 2 klasie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, spotkanie to poprowadził mł. aspirant. Piotr Laskowski.

„Aktywni dla dzieci” – inicjatywa zewnętrzna rawskiego Klubu Aktywnych

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-05-30
3059

Aktywni wolontariusze Hufca Pracy wraz z Prezes Fundacji Obudźmy Nadzieję Panią Małgorzatą Walendziak

W dniach 25.05 – 27.05.2017 r. Klub Aktywnych Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej postanowił zorganizować i przeprowadzić inicjatywę zewnętrzną pod nazwą „Aktywni dla dzieci”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na rzecz podopiecznych Fundacji „Obudźmy Nadzieję”, z którą Aktywni współpracują w ramach wcześniej zawartego porozumienia.

Warsztaty w ZS nr 2 w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-05-31
3058

Dyrektor ZS nr 2 serdecznie przywitał uczniów SOSW

Spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wieluniu, oto kolejny etap realizacji programu „ Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” prowadzonego przez pracowników MCK w Wieluniu.

Spotkanie w ramach współpracy

MCK Łask

2017-05-31
3058

Pracownik MCK Łask podczas spotkania z Dzielnicowym KPP Łask

W dniu 30 maja 2017 r. w jednostce Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łasku w ramach wcześniej nawiązanej współpracy odbyło się spotkanie pracowników MCK OHP w Łasku z Dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Łasku - mł. asp.  BARTOSZEM FELCENLOBEN.

Rola kształcenia zawodowego a rozwój gospodarczy

MCIZ Zduńska Wola, MCK Łask

2017-05-31
3058

Doradca zawodowy MCIZ w Zduńskiej Woli podczas wystąpienia

 

30 maja doradcy zawodowi MCIZ w Zduńskiej Woli i MCK w Łasku uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratuszu. Spotkanie skierowane było do doradców zawodowych, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządu.

Realizacja programu autorskiego w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2017-05-31
3058

Realizacja programu autorskiego - zapoznanie młodzieży z metodami aktywnego poszukiwania pracy

 

W dniu 30 maja 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wieruszowie przeprowadzone zostały warsztaty z informacji grupowej z uczniami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w ramach realizacji programu autorskiego „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”. Program autorski poprzez warsztaty wprowadzić ma młodzież w temat dalszego przygotowania zawodowego i zrozumienia obowiązujących praw rynku.

Inicjatywa wewnętrzna Klubu aktywnych

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-05-31
3058

Uczestnicy podczas zajęć wyrównawczych

 

W dniu 31.05.2017 r. odbyły się ostatnie zajęcia wyrównawcze w ramach inicjatywy wewnętrznej pt. „Pomagam, bo lubię”. Inicjatywa trwała od 08.05.2017 r. i została zrealizowana przez Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka.

Turniej wędkarski w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2017-05-29
3058

Uczestnicy  turnieju wędkarskiego

Dnia 27 maja 2017 roku Hufiec Pracy w Sieradzu zorganizował zawody wędkarskie, które odbyły się na akwenie „Paradzianka” w Sieradzu. przedsięwzięcie było możliwe dzięki gościnności przedstawicieli koła PZW „Sira”.

Warsztaty street art w Łodzi

HP 5-1 Łódź

2017-05-30
3057

Warsztaty street artu – rozplanowanie materiału artystycznego na papierze wcale nie jest takie proste. Sławomir Krysiak pokazał proste triki, które umożliwiają ukazanie perspektywy w obrazie.

 

29 maja w Gimnazjum nr 40 w Łodzi odbyły się warsztaty street artu. Młodzież Ochotniczych Hufców Pracy oraz uczniowie gimnazjum nie tylko mieli okazję poznać historię murali i graffiti, ale i wspólnie zaprojektować elementy muralu, który ma powstać w szkole.

Oferta pracy dorywczej dla młodzieży pabianickiej

MCK Pabianice

2017-05-29
3057

Młodzież na spotkaniu z pracodawcą

 

W dniu 26.05.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach została zorganizowana Giełda Pracy dla młodzieży poszukującej pracy dorywczej.

Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w Łowiczu.

Łódzka WK OHP, Hufiec Pracy 5-22 w Łowiczu

2017-05-26
3057

Test konkursowy

24 maja 2017 roku Łódzka Wojewódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy 5-22 w Łowiczu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.10 Pułku Piechoty w Łowiczu przygotowali XIV edycję Wojewódzkiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Szkolenie dla kadry EURES w ŁWK OHP

ŁWK OHP, CEiPM Łódź

2017-05-26
3057

Kadra EURES

W dniu 26 maja 2017 odbyło się w siedzibie CEiPM Łódź przy ul. Pomorskiej 40 kolejne z cyklu szkolenie EURES dla kadry ŁWK OHP. Szkolenie przygotował i poprowadził doradca EURES z ŁWK OHP – Katarzyna Leśnik.

Zanim wsiądziesz do samochodu

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-05-26
3056

Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz uczestnicy zajęć

25.05.2017r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz najczęściej popełnianych błędów przez osoby zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy.

Kolejne zajęcia w WTZ w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-05-26
3056

\

W trakcie zajęć

Dnia 26 maja uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb wzięli udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

Gotowi do podjęcia pierwszej pracy

HP 5-15 Zduńska Wola, PPP Zduńska Wola, MCK Łask

2017-05-26
3056

Doradca Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku Agnieszka Stachowiak podczas zajęć

 

W dniu 26 maja 2017r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Łasku oraz Punktem Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli zorganizował ostatnie zajęcia w ramach programu autorskiego „Poznawanie siebie w aspekcie planowania kariery”.

Warsztaty „Moja przyszła praca”.

HP 5-25 Kutno

2017-05-25
3056

Podczas warsztatów

W dniu 25 maja 2017 r. odbyły się warsztaty uczestników 5-25 Hufca Pracy w Kutnie z klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej z doradcą zawodowym MCK w Kutnie w ramach programu autorskiego „Co dalej absolwencie”.

„Planowanie przyszłości” z MCK w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2017-05-25
3056

Młodzież podczas tworzenia układanki - plan przyszłości

 

W dniu 24 maja 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził warsztatowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu.

8. Piknik Rodzinny Fiero Cup w Łodzi

HP 5-1 Łódź

2017-05-24
3056

Drużyna z 5-1 HP (w czarnych koszulkach) podczas rozgrywek w siatkówkę. Wszystkie mecze siatkówki sędziowała wychowawczyni hufca Mariola Klimczak, a rolę skrutinera pełniła Małgorzata Stankiewicz.

 

21.05.2017 na Stawach Jana w Łodzi odbył się po raz kolejny Piknik Rodzinny Fiero Cup pod Patronatem Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej i Radnej Rady Miejskiej Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak. Organizatorem imprezy był Klub Sportowy KONTRA oraz sieć Pizzerii Fiero.

Turniej w Badmintona

HP 5-5 Łódź

2017-05-29
3055

Młodzież podczas rozgrywania turnieju

W dniu 26.05.2017r. kadra hufca pracy 5-5 w Łodzi wraz z młodzieżą aktywną zorganizowała dla uczestników turniej gry w badmintona.

„Wspinaczka” - w ramach programu autorskiego „Aktywnie po zdrowie”

HP 5-5 Łódź

2017-05-29
3055

Kacper podczas przygotowania do wspinaczki na ściankę

Centrum Wspinaczkowe Stratosfera to miejsce dla każdego. Zarówno dla osób, które chcą pierwszy raz spróbować wspinania, jak i dla tych którzy wspinają się regularnie.

Interview – jej rodzaje, formy i sposoby przeprowadzania

MCIZ Łódź

2017-05-26
3055

Interview – jej rodzaje, formy i sposoby przeprowadzania. W takiej tematyce odbyły się warsztaty skierowane do młodzieży gimnazjalnej z Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie. Warsztaty miały miejsce w siedzibie CKiW w sali audiowizualnej w dniu 24.05.2017r.

Sztuka prezentowania własnej osoby- warsztaty autoprezentacji

MCK Łask

2017-05-24
3055

Uczestnicy podczas zajęć w WTZ w Łasku

 

W dniu 22 maja 2017 r. w ramach współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łasku doradca zawodowy z MCK OHP w Łasku przeprowadził zajęcia z doradztwa zawodowego dla grupy podopiecznych z ŚDS w Rożdżałach, a w dniu 23.05.2017 dla podopiecznych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku.

Festiwal Nauki 2017 „Różnorodność dla przyszłości”

CEiPM Skierniewice

2017-05-24
3055

Otwarcie seminarium

Od  24 do 31 maja w Skierniewicach  trwać będzie IX Festiwal Nauki pod hasłem „Różnorodność dla przyszłości”. Głównym organizatorem festiwalu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach.

Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych w Łodzi

2017-05-24
3054

Uczestnicy seminarium – na pierwszym planie kadra CEiPM OHP w Skierniewicach

 

W dniach 22-23 maja 2017r. w Łodzi, w siedzibie Hotelu Borowiecki odbyło się dwudniowe seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych “Walidacja i zapewnienie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych”.

Spotkanie z Policją w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-05-24
3053

Rozmowa z Dzielnicowym

 

W dniu 23.05.2017 r. odbyło się spotkanie uczestników HP 5-8 Radomsko z Panią policjant ds. nieletnich z radomszczańskiej policji oraz z Panem dzielnicowym. Spotkanie zostało zrealizowane z inicjatywy Młodzieży Aktywnej.

Przygotowanie osadzonych do autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej

MCIZ w Piotrkowie Tryb

2017-05-24
3053

W dniu 23 maja 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzili zajęcia w Ośrodku Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Sulejowie. Zajęcia te miały na celu przygotowanie skazanych do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Moje zainteresowania - moja przyszłość

MCIZ Łódź

2017-05-24
3053

Cyklicznie już, we współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Łodzi, doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi odwiedzają uczniów klas integracyjnych w w/w szkole.

Dzień matki w szpitalu dziecięcym przy ul. Spornej

HP 5-6 Łódź

2017-05-24
3053

Sala chorych dzieci zamieniona w salon fryzjerski

Z okazji zbliżającego się Święta Matki w dniu 22 maja Hufiec 5-6 po raz kolejny wraz z Fundacją Gajusz zadbał o mamy swoich małych podopiecznych, którzy na co dzień przebywają w Szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi. Tym razem Oddział Onkologii i Hematologii zamienił się w salon piękności i masażu.

Czynniki wyboru zawodu i zawody przyszłości – zajęcia dla gimnazjalistów

MCK Łowicz

2017-05-24
3053

Gimnazjaliści w trakcie zajęć z doradcą zawodowym

W dniu 22 maja 2017 roku doradca zawodowy MCK Łowicz przeprowadził zajęcia z uczniami ostatniej klasy Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Łowiczu we współpracy z pedagogiem szkolnym tej szkoły.

„Ugotowani po polsku” – warsztaty z koła kulinarnego

HP 5-5 Łódź

2017-05-24
3053

Młodzież w trakcie przygotowywania sałatki greckiej

 

Dnia 23.05.2017 r. podczas kolejnego spotkania w ramach koła zainteresowań młodzież miała za zadanie przygotowanie sałatki greckiej. W tym celu wcześniej wraz z opiekunem grupy zakupili wszystkie produkty potrzebne do jej wykonania m.in.: mix sałat, ser feta, pomidory, oliwki, jogurt, sos grecki, oliwę z oliwek.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

CEiPM Piotrków Tryb., MCK Ozorków, MCK Sieradz, HP 5-16 Sieradz, HP 5-11 Bełchatów, CEiPM Sieradz, MCK Bełchatów, MCK Wieruszów, MCK Wieluń, MCK Rawa Maz., MCK Pabianice, HP 5-3 Łódź, HP 5-5 Łódź, HP 5-6 Łódź, OSZ Skierniewice, HP 5-23 Skierniewice, MCIZ w Zduńskiej Woli, MCK w Łasku, PPP w Zduńskiej Woli

2017-05-18
3053

Przedstawicielki MCK w Bełchatowie rozpoczynają Dzień Otwarty FU

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w 2017 roku organizowane są w Polsce już po raz czwarty. W tym roku planowane są w terminie 18–21 maja. Akcja DOFE jest najlepszą europejską kampanią publiczną i zajęła I miejsce w konkursie European Public Communication Award 2016.

Spotkanie EURES GO-FURTHER w MCK Ozorków

ŁWK OHP

2017-05-22
3052

Doradca EURES podczas spotkania z młodzieżą

W dniu 19 maja 2017 odbyło się w siedzibie MCK Ozorków pierwsze z cyklu spotkanie w ramach projektu EURES GO-FURTHER. Spotkanie poprowadzili – doradca EURES z Łódzkiej WK OHP p. Katarzyna Leśnik oraz asystent EURES z CEiPM Łódź p. Agnieszka Michałowska-Gabryelczyk.

Program autorski w Wieluniu

MCK w Wieluniu

2017-05-23
3051

W salonie fryzjerskim

 

W ramach realizowanego programu autorskiego „Aktywizacja zawodowa  uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” w dniu 22 maja pracownicy MCK w Wieluniu  zorganizowali  kolejne zajęcia dla uczniów.

Ciasteczko na Dzień Dziecka

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-05-22
3051

Projektowanie przez uczestników „Uśmiechniętych buziek”

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka  19 maja 2017r., uczestnicy Hufca Pracy 5-15 odbywający praktyki zawodowe w Piekarni GS „Samopomoc Chłopska” w Szadku dzięki uprzejmości pana Prezesa Marka Kowalskiego przystąpili do zaprojektowania produktu cukierniczo- piekarskiego.

"Wkręć się w pomaganie”-zbiórka nakrętek

Hufiec Pracy 5-22, Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu

2017-05-22
3051

Inicjatorzy akcji ,,Wkręć się w pomaganie”

W okresie ostatnich kilku miesięcy 2017 roku z inicjatywy młodzieży należącej do Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu odbywała się zbiórka plastikowych nakrętek od butelek. Do akcji przyłączyło się również Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu, które szeroko propagowało to przedsięwzięcie wśród swoich odbiorców usług.

Realizacja programu autorskiego „Poznaj siebie” w MCK Łowicz

MCK Łowicz

2017-05-19
3050

Uczniowie podczas wykonywania jednego z testów

W dniach 18 – 19 maja 2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Łowiczu przeprowadził zajęcia grupowej porady zawodowej w ramach realizacji programu autorskiego.

Manufaktura prezentów z okazji Dnia Mamy i Taty

HP 5-6 Łódź

2017-05-19
3050

Ostatnie poprawki

 

Dnia 18.05.2017 roku, młodzież hufca 5-6 w Łodzi przeprowadziła zajęcia plastyczno-techniczne z uczniami Przedszkola Miejskiego nr 117 w Łodzi. Uczestnicy OHP na początku przedstawili się i opowiedzieli o tym, co będą robili. Przedszkolaki bardzo ochoczo zadawały pytania o tematykę zajęć. Najwięcej emocji wśród wszystkich wzbudziła prośba o zachowanie w tajemnicy przed mamami i tatusiami tego, co będą robić…, a mieli robić prezenty z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty.

Indywidualny Projekt Kariery w Zespole Szkół w Gołębiewku

MCK Kutno

2017-05-19
3050

W dniu 19.05.2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie został zaproszony do Zespołu Szkół Gołębiewku w celu przeprowadzenia zajęć Indywidualnego Projektu Kariery z młodzieżą klas trzecich.

Co dalej po gimnazjum – program autorski

HP 5-5 Łódź

2017-05-19
3050

Od kwietnia Hufiec Pracy 5-5 z Łodzi realizuje program autorski „Start w przyszłość III edycja”. Program skierowany jest do uczestników hufca, którzy są w ostatniej klasie gimnazjum. Głównym celem programu jest uświadomienie uczestnikom rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji zawodowych oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy.

Ogólnopolska konferencja otwierająca konsultacje społeczne Program wsparcia dla rodzin “Za życiem"

2017-05-18
3050

Uczestnicy konferencji

 

W dnia 17 maja 2017r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja otwierająca konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem". Organizatorem konferencji jak i konsultacji społecznych jakie rozpoczęły się w kwietniu 2017r. jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska.

Konkurs fotograficzny „Wiosna wszędzie”

HP 5-5 Łódź

2017-05-19
3049

W dniu 18.05.2017r. kadra Hufca 5-5 wraz z uczestnikami rozstrzygnęła konkurs fotograficzny "Wiosna wszędzie".

Zakończenie programu rynku pracy w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Goleszach

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-05-18
3049

 

W dniu 18 maja 2017 roku zakończył się trwający od stycznia program rynku pracy pt. „Przygotowanie osadzonych mężczyzn do powrotu na rynek pracy”. Uczestnikami programu byli mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowani, którzy w niedalekiej przyszłości opuszczają mury aresztu i powrócą na rynek pracy. Miejscem realizacji programu był Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Goleszach.

ABC przedsiębiorczości w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Trybunalski

2017-05-17
3049

Podczas warsztatów z przedsiębiorczości

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone są warsztaty z przedsiębiorczości.

Co dalej gimnazjalisto?

MCK Wieluń, MCIZ Skierniewice, OSZ Skierniewice

2017-05-18
3048

Zajęcia w gimnazjum nr 3 w Wieluniu

 

W dniu 17 maja w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu pracownicy MCK  w Wieluniu przeprowadzili zajęcia z młodzieżą trzeciej klasy gimnazjum.

Spotkanie z Prezydentem Miasta Zduńska Wola

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-05-17
3048

Wręczenie listu gratulacyjnego uczestnikowi Karolowi Wal przez Prezydenta Zduńskiej Woli Piotra Niedźwieckiego

 

Na wniosek Komendanta Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli – Romualda Krystyniaka, Prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki wręczył w dniu 16.05.2017r. list gratulacyjny i upominek dla naszego uczestnika Karola Wal – zwycięzcy XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP.

Spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-05-17
3047

Przedstawienie wyników wojewódzkiego Konkursu „Aktywność – Dobry Wybór” przez Opiekuna Rady Młodzieży Joannę Siemińską

16 maja 2017r., w siedzibie Hufca Pracy w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. Celem zebrania było podsumowanie dotychczasowej działalności samorządowej uczestników, oraz omówienie najważniejszych przedsięwzięć które będą realizowane do końca III kwartału.

Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości przez podopiecznych WTZ w Drzewicy.

MCIZ Piotrków Trybunalski

2017-05-17
3047

Uczestnicy podczas ćwiczeń grupowych

 

W dniu 16 maja 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzili zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Drzewicy.

Konkurs na najsmaczniejsze pierogi ruskie

HP 5-8 Radomsko

2017-05-17
3047

Uczestnicy konkursu

W dniu 15.05.2017r. kadra Hufca Pracy 5-8 Radomsko przeprowadziła konkurs na najsmaczniejsze pierogi ruskie. Udział w konkursie wzięli uczestnicy III grupy wychowawczej, którzy uczą się w zawodzie kucharz.

Dzielnicowy Bliżej Nas

MCK Opoczno

2017-05-17
3047

W dniu 16.05 w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opocznie odbyły się warsztaty pt. „Dzielnicowy Bliżej Nas", w których uczestniczyła młodzież poszukująca pracy, spotkanie to poprowadził st. sierż. Piotr Laskowski.

Praca dla operatorów wózków widłowych

MCK Rawa Maz.

2017-05-16
3047

Pani Marzena Arnold przedstawia ofertę pracy firmy PEPCO

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej zorganizował 16 maja 2017r. spotkanie z pracodawcą z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

III Szkolny Turniej w Bule

HP 5-5 Łódź

2017-05-17
3046

Reprezentanci drużyn podczas rozgrywek

16 maja Hufiec Pracy 5-5 z Łodzi, zorganizował w gimnazjum CKU IIII Szkolny Turniej w Bule. Do jego udziału zgłosiły się dwuosobowe drużyny reprezentujące swoje klasy.

Warsztaty w ZS nr 1 w Wieluniu

2017-05-16
3046

W trakcie pracy

 

Spotkanie w Warsztatach Gastronomicznych działających przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wieluniu, oto kolejny etap realizacji programu „ Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” prowadzonego przez pracowników MCK w Wieluniu.

Indywidualny Projekt Kariery w I Liceum Ogólnokształcącym PUL

MCK Kutno

2017-05-16
3046

W dniu 16.05.2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie został zaproszony do I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie w celu przeprowadzenia zajęć Indywidualnego Projektu Kariery z młodzieżą klas pierwszych.

Giełda pracy w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2017-05-15
3046

Uczestnicy giełdy

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie przy współpracy z agencją pracy tymczasowej Beetsma sp. z o.o. z Łodzi w dniu 15 maja 2017r. zorganizowało Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Agencja pracy Beetsma Sp. z  o.o. specjalizuje się w pośrednictwie pracy tymczasowej, stałej, rekrutacji i outsourcingu.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Europa da się lubić

2017-05-16
3045

Uroczyste rozpoczęcie konkursu

W dniu 11 maja 2017 Łódzka Wojewódzka Komenda OHP zorganizowała w Piotrkowie Trybunalskim wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Europa da się lubić”. Współorganizatorami konkursu był Hufiec Pracy 5-2 w Piotrkowie Trybunalskim oraz Restauracja Arresto.

Uczestnicy hufca pracy w Wieruszowie podczas XIV Ogólnopolskiego Konkursu Sprawny W Zawodzie – Bezpieczny w Pracy – kucharz i konkurs bhp z elementami prawa pracy Wasilków 2017

HP 5-20 Wieruszów

2017-05-16
3045

Uroczyste rozpoczęcie konkursu

W dniach 09.05 – 12.05.2017 uczestnicy Hufca Pracy z Wieruszowa reprezentowali Łódzką Wojewódzką Komendę OHP na Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy - kucharz, BHP z elementami prawa pracy”- organizowanym przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP  i Komendę Główną OHP.

Giełda Pracy w MCK OHP w Opocznie

MCK Opoczno

2017-05-12
3045

Prowadząca Giełdę Pracy Pani Wioletta Michalak wraz z uczestnikami

 

W dniu 12.05.2017 w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opocznie odbyła się Giełda Pracy.

Zajęcia w ramach programu edukacyjno- profilaktycznego „ Moja kariera zawodowa – moja przyszłość” Edycja III

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-05-12
3044

Uczestnicy programu autorskiego wraz z komendantem hufca

W Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka odbyły się koleje zajęcia w ramach programu edukacyjno- profilaktycznego „ Moja kariera zawodowa – moja przyszłość”.

Zajęcia aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych.

MCIZ Piotrków Tryb., MCK Bełchatów

2017-05-12
3044

Uczestnicy zajęć podczas pracy w grupie

 

12 maja 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie poprowadzili zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych.

Ścieżki edukacyjne w Gimnazjum nr 1 im Adama Mickiewicza w Kutnie

MCK Kutno

2017-05-12
3044

W dniu 12.05.2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie został zaproszony do Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kutnie w celu przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z młodzieżą klas trzecich.

„Współpraca jednostek OHP na rzecz młodzieży”

MCK Rawa Maz.

2017-05-12
3044

Wioleta Strulak pośrednik pracy MCK OHP Rawa Mazowiecka omawia z młodzieżą środowisko pracy

 

W dniach 11 – 12 maja 2017r. pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej zorganizował warsztaty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej dla młodzieży uczącej się.

Targi pracy i doradztwa zawodowego w Sieradzu

CEiPM Sieradz, MCK Sieradz, MBP Sieradz

2017-05-12
3043

W dniu 11 maja 2017r. jednostki OHP w Sieradzu: CEiPM, MBP oraz MCK wzięły udział w Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego „Ścieżki do zatrudnienia”. Organizatorami targów było Starostwo Sieradzkie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu i WODN w Sieradzu.

Praca od zaraz w fabryce BSH-Łódź

MCK Pabianice

2017-05-12
3043

W dniu 11.05.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach została zorganizowana Giełda Pracy dla osób zainteresowanych zatrudnieniem na produkcji w fabryce BSH-Łódź.

Rozstrzygniecie konkursu znajomości Hymnu Państwowego w Łodzi.

HP 5-1 Łódź

2017-05-11
3043

Komendantka hufca 5-1 Barbara Jakubowska wręcza nagrodę zwyciężczyni konkursu znajomości Hymnu Państwowego.

11 maja 2017 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 40 w Łodzi odbyła się podniosła akademia dotycząca majowych Świąt: Pracy, Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Ważnym elementem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu znajomości Hymnu Państwowego, zorganizowanego w kwietniu przez kadrę 5-1 Hufca Pracy.

Realizacja programu autorskiego w MCK Wieluń

MCK Wieluń

2017-05-11
3043

Spotkanie w Izbie Pamięci w II LO w Wieluniu

 

Wizyta w Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz spotkanie w Izbie Pamięci w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu to kolejne etapy realizacji programu autorskiego „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” prowadzonego przez pracowników MCK w Wieluniu.

DORADZTWO ZAWODOWE W HUFCOWYM PROJEKCIE AUTORSKIM

MCIZ Łódź

2017-05-12
3042

Młodzież podczas zajęć

W dniu 10 maja 2017 odbyły się już kolejne zajęcia warsztatowe dla młodzieży Gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Słoneczna Kraina”.

Spotkanie Klubu Absolwenta w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-05-11
3042

Absolwenci wraz z wychowawcą

 

Dnia 10.05.2017 r. w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie absolwentów.

Europejski Instytut Dr. Paleya w Skierniewicach – wmurowanie kamienia węgielnego z udziałem kadry CEiPM OHP w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2017-05-11
3042

Kamień węgielny wmurowany pod budowę European Paley Institute w Skierniewicach

Dnia 10 maja 2017 roku w Skierniewicach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Instytutu Dr. Paleya (European Paley Institute) – Europejskiego Centrum Ortopedii Dziecięcej. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Skierniewice – Pan Krzysztof Jażdżyk oraz Fundacja „Kochaj Życie”. Wśród zaproszonych gości obecny był dyrektor CEiPM OHP w Skierniewicach – Pan Ryszard Targowski, reprezentujący jednocześnie zarząd Skierniewickiej Izby Gospodarczej, która była jednym z inicjatorów powstania kliniki.

„Szukamy pracowników restauracji”

MCK Rawa Maz.

2017-05-11
3042

Pan Konrad Budzik przedstawiciel firmy McDonald ‘s omawia warunki zatrudnienia uczestnikom giełdy pracy.

W dniu 10 maja 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej odbyła się giełda pracy na stanowisko pracownik restauracji.

Z preferencjami w plecaku łatwiej wybierać

CEiPM Łódź

2017-05-11
3041

W dniu 9.05.2017  doradcy zawodowi CEIPM przeprowadziły zajęcia z młodzieżą uczącą się w Gimnazjum w Koluszkach.

Z policją o profilaktyce zagrożeń

HP 5-5 Łódź

2017-05-11
3041

W dniu 9.05.2017r. Kadra Hufca Pracy 5-5 w Łodzi na terenie gimnazjum Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizowała spotkanie policji z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej związanej z posiadaniem i zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

XIII Indywidualny Integracyjny Turniej w Boccię w Piotrkowie Trybunalskim

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-05-11
3041

Wychowanek HP w Piotrkowie Tryb. Konrad Osuch w roli sędziego boiskowego zawodów

 

9 maja 2017 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim odbył się XIII Indywidualny Integracyjny Turniej w Boccię. Patronat nad imprezą objął przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa pan Marian Błaszczyński. Współorganizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepełnosprawni Piotrkowa Trybunalskiego i Hufiec Pracy.

Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych dla osadzonych mężczyzn.

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-05-09
3041

W dniu 9 maja 2017 roku doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim poprowadzili warsztaty dla osadzonych mężczyzn w Ośrodku Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Sulejowie.

Poznajemy świat zawodów

MCK Łask

2017-05-09
3041

Doradca zawodowy MCK Łask podczas zajęć

 

W dniu 8 maja 2017 roku w ramach współpracy MCK OHP w Łasku z MCIZ OHP w Zduńskiej Woli i Środowiskowym Domem Samopomocy w Rożdżałach doradca zawodowy z MCK OHP w Łasku - Agnieszka Stachowiak przeprowadziła zajęcia z doradztwa zawodowego dla grupy podopiecznych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ŚDS w Rożdżałach.

Wizyta uczniów w Starostwie Powiatowym w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-05-08
3040

W ramach realizowanego programu autorskiego „ Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” w dniu 8 maja 2017 podopieczni SOSW w Gromadzicach wspólnie z pracownikami MCK Wieluń odwiedzili Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

„Młodzież wchodzi na rynek pracy”

MCK Rawa Mazowiecka

2017-05-08
3040

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej pośrednik pracy w ramach Dnia Otwartego 8 maja 2017r. prowadził indywidualne konsultacje z młodzieżą, która już za chwilę będzie wchodziła na rynek pracy po skończonej szkole.

VIII Piknik Europejski i Łowicka Majówka

MCK Łowicz

2017-05-08
3039

VIII Piknik Europejski połączony z Łowicką Majówką

W dniu 6 maja 2017 roku na terenie łowickich Błoni i Muszli Koncertowej odbył się już po raz ósmy Piknik Europejski podczas którego zaprezentowały się lokalne stowarzyszenia i organizacje.

Od szkolenia do zatrudnienia - rekrutacja

MCK Sieradz, CEiPM Sieradz

2017-05-05
3038

Specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM OHP w Sieradzu oraz doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Sieradzu z końcem kwietnia, rozpoczęli wśród tegorocznych absolwentów szkół  ponadgimnazjalnych, rekrutację do projektu Od szkolenia do zatrudnienia-YEI. Zorganizowane zostały już spotkania z uczniami technikum i zasadniczych szkół zawodowych. Planowane są jeszcze spotkania z absolwentami liceum.

„Akcja LATO w powiecie rawskim”

MCK OHP Rawa Mazowiecka

2017-05-04
3037

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej od miesiąca maja 2017r. rozpoczyna przedsięwzięcie „Akcja Lato” w ramach pośrednictwa pracy dla mieszkańców powiatu rawskiego.

W związku z czym zapraszamy 8 maja 2017r. w godzinach 9.00 – 14.00 na Dzień Otwarty młodzież, uczniów, osoby poszukujące pracy i bezrobotne.

Czy znasz Hymn Państwowy?

HP 5-1 Łódź

2017-05-04
3036

Konkurs znajomości Hymnu Państwowego, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 40 w Łodzi zorganizowany został przez 5-1 Hufiec Pracy w Łodzi. Komendant Hufca Barbara Jakubowska wyjaśnia zasady oceniania prac konkursowych.

 

Takie pytanie usłyszeli uczestnicy 5-1 Hufca Pracy na początku kwietnia. Odpowiedzi były różne, większość twierdziła, że tak. Jednak gdy przyszło do wyrecytowania słów ”Mazurka Dąbrowskiego” okazało się, że potrafią to tylko nieliczni i tylko dwie pierwsze strofy. W związku z tym oraz z powodu majowych świąt państwowych: Święta Pracy (1 maja), Flagi (2 maja) oraz Konstytucji 3 Maja (3 maja) kadra hufca wraz z nauczycielami szkoły postanowiła przygotować konkurs znajomości Hymnu Państwowego.

Tekst i zdjęcia: Joanna Petrus

Program „Leon zawodowiec”

OSZ, MCIZ, HP 5-23 Skierniewice

2017-05-04
3035

Ola u kosmetyczki

Dzięki współpracy trzech skierniewickich jednostek OHP: OSZ, MCIZ, HP 5-23 udało się zrealizować w dniach 24-28 kwietnia 2017 roku drugą edycję programu autorskiego, który był odpowiedzią do wytycznych  w zakresie utrzymania rezultatów projektu „OHP jako  realizator usług rynku pracy”. Głównym celem przedsięwzięcia skierowanego do młodzieży gimnazjalnej HP 5-23 była popularyzacja kształcenia zawodowego i przedsiębiorczości.

Warsztaty w WTZ w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-04-28
3034

W trakcie zajęć.

 

Dnia 27 kwietnia, pracownicy MCK OHP w ramach podpisanego porozumienia z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb., poprowadzili kolejne zajęcia z autorskiego programu na rzecz rynku pracy „Niepełnosprawność-przełamywanie barier”.

Giełda pracy w Kutnie

MCK Kutno

2017-05-04
3033

W dniu 28.04.2017 roku, w godzinach 10:30-12:30 , w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy Marcina Grzebieniowskiego.

XIII Targi Edukacyjne w Łęczycy

PPP Łęczyca

2017-04-27
3033

Pośrednik pracy PPP Łęczyca oraz doradca zawodowy MCK Ozorków podczas udzielania informacji

 

W dniu 26.04.2017 r. w sali sportowej łęczyckiego gimnazjum im. Jana Pawła II po raz trzynasty odbyły się Targi Edukacyjne. Pośrednik pracy PPP Łęczyca – Agnieszka Sterlińska wraz z doradcą zawodowym MCK Ozorków – Moniką Pietruszewską przygotowali stanowisko z ofertą edukacyjną Ochotniczych Hufców Pracy.

Papieski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-05-04
3032

Prace plastyczne na konkurs Papieski

 

W dniu 28.04.2017 r. w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka odbyło się rozstrzygnięcie lokalnego etapu XVII Konkursu Papieskiego Być jak „Brat naszego Boga”. Konkurs ten ogłoszony został przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP oraz Komendę Główną OHP.

Panel dyskusyjny w Sieradzu

CEiPM Sieradz

2017-05-04
3032

W dniu 27 kwietnia 2017r. pracownicy OHP uczestniczyli w  spotkaniu zorganizowanym w ramach cyklu wydarzeń pod hasłem: „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki” współfinasowanego ze środków EFS.

Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

Łódzka WK OHP

2017-04-26
3032

Powitanie członków Rady Programowej przez Wojewódzkiego Komendanta Barbarę Stanisławę Günther. od lewej: Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Komendant Główny OHP - Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP - Barbara Stanisława Günther,  Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie -  Leona Winczewska – Wróbel.

 

25 kwietnia 2017 r. w Dobieszkowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

XVII Targi Edukacyjne w Łowiczu

HP 5-22 Łowicz, MCK Łowicz

2017-04-27
3031

Uroczyste otwarcie targów

W dniu 26.04.2017 roku w Łowiczu odbyła się coroczna impreza edukacyjna dla młodzieży ostatnich klas szkól gimnazjalnych z miasta i okolic. W tym roku targi odbyły się w sali restauracyjnej ,,Szkiełka”. Swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły ponadgimnazjalne oraz lokalni pracodawcy. Swoje stoiska mieli także rzemieślnicy z cechu i Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Warsztaty dla uczestników WTZ

MCK Łask

2017-04-27
3031

Doradca zawodowy MCK Łask z uczestnikami warsztatów

 

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w ramach współpracy w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku  grupa podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku wzięła udział w warsztatach grupowych  przeprowadzonych przez doradcę zawodowego OHP w Łasku - Agnieszkę Stachowiak z Młodzieżowego Centrum Kariery.

Akademickie Targi Pracy w Łodzi

CEiPM Łodź

2017-04-27
3031

Uroczyste otwarcie ATP 2017 przez prezydenta Łodzi panią Hannę Zdanowską

Pracownicy Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi w dniu 26.04.2017 roku uczestniczyli w Akademickich Targach Pracy, które odbyły się w hali Expo-Łódź.

XVIII Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji

CEiPM Piotrków Tryb,

2017-04-26
3031

Uroczyste otwarcie Targów

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim było organizatorem XVIII Piotrkowskich Targów Pracy i Edukacji.

Promocja usług MCK w Łowiczu wśród przyszłych absolwentów

MCK Łowicz

2017-04-28
3030

Pośrednik pracy na zajęciach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu

W kwietniu 2017 roku kadra Młodzieżowego Centrum Kariery w Łowiczu prowadziła cykl zajęć promocyjnych z przyszłymi absolwentami łowickich szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs wiedzy „Choroby XXI w. – bulimia & anoreksja”

HP 5-5 Łódź

2017-04-27
3030

Młodzież podczas rozwiązywania testu

W dniu 26.04.2017 r. uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w Łodzi sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą bulimii i anoreksji. Konkurs wiedzy pt: „Choroby XXI w.- bulimia & anoreksja”  przygotowany przez Kadrę Hufca składał się z pytań testowych i skierowany był do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZDZ w Łodzi.

Wiosenne porządki wokół Hufca

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-04-26
3030

W trakcie prac porządkowych

 

W dniach 25-26.04.2017 r. uczestnicy Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka zorganizowali inicjatywę wewnętrzną pt. „Wiosenne porządki wokół Hufca”. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone na terenie wokół Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej gdzie mieści się siedziba rawskiego hufca.  

Dzień przedsiębiorczości w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2017-04-26
3030

Młodzież podczas gry

 

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie włączyli się po raz kolejny w Ogólnopolski Program „Dzień przedsiębiorczości", który w tym roku odbył się 26 kwietnia 2017r. Akcja ta organizowana jest w Polsce już po raz czternasty przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Mam prawo do poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-26
3029

Rozpoczęcie spotkania. Od lewej: Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Komendant Straży Miejskiej Paweł Szczepaniak

W ramach programu „Znam swoje prawa” 25 kwietnia 2017r. Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli zorganizował dla młodzieży spotkanie nt. bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

By pamięć o zagładzie przetrwała

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-26
3029

Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak z młodzieżą podczas spotkania

25 kwietnia 2017r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował dla młodzieży spotkanie edukacyjne w Muzeum Historii Miasta pt. „Zbrodnia Katyńska”. Spotkanie poświęcone wydarzeniom sprzed 77 lat poprowadził Dyrektor Muzeum Tomasz Polkowski.

Debata w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz., HP 5-24 Rawa Maz.

2017-04-24
3028

Pośrednik pracy z rawskiego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP miał przyjemność uczestniczyć 24 kwietnia 2017r. w debacie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Co dalej po gimnazjum – program autorski

HP 5-5 Łódź

2017-04-25
3027

Młodzież podczas warsztatów z doradcą zawodowym – Anną Przewoźniak

Od kwietnia Hufiec Pracy 5-5 z Łodzi realizuje program autorski „Start w przyszłość III edycja”. To już jest trzecia edycja tego programu, którego głównym celem jest uświadomienie uczestnikom rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji zawodowych oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Program skierowany jest do uczestników hufca, którzy są w ostatniej klasie gimnazjum.

Drugie miejsce uczestnika Hufca Pracy w XII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-24
3027

Chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych na starcie

Około 700 uczestników 23 kwietnia 2017r., wzięło udział w 12. edycji biegu ku czci Jana Pawła II w Łasku. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: Starosta Łaski – Teresa Wesołowska, V-ce Starosta Marek Krawczyk, Burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Ksiądz Kanonik Piotr Pirek - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej.

Doceniam znaczenie pracy- warsztaty grupowe dla osób niepełnosprawnych

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-04-24
3027

Uczestnicy-podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy- podczas zajęć

 

24 kwietnia 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku odbyły się grupowe warsztaty pt. „Doceniam znaczenie pracy”. Uczestnikami warsztatów były osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim.

Wolontariusze z łódzkiego hufca na Maratonie „Dbam o Zdrowie”.

HP 5-5 Łódź

2017-04-24
3026

Ekipa wolontariuszy

W niedzielę 23 kwietnia pomimo zimna odbył się w Łodzi Maraton DOZ. Organizatorem było Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie oraz Urząd Miasta Łodzi. Część środków zebranych podczas tego biegu zostanie przekazana na cele charytatywne.

Wizyta uczniów z SOSW w Gromadzicach

MCK Wieluń

2017-04-24
3025

Wizyta w tartaku państwa Witkowskich

 

W ramach realizowanego programu autorskiego „ Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” odbyło się kolejne spotkanie. W dniu 24 kwietnia 2017 podopieczni SOSW w Gromadzicach wspólnie z pracownikami MCK Wieluń odwiedzili tartak państwa Witkowskich znajdujący się w Rychłowicach.

Wiosenna Giełda Pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola

2017-04-24
3025

Uczestnicy Giełdy Pracy

24 kwietnia 2017 roku Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli  zorganizował kolejną Giełdę Pracy przy współpracy z Agencja Pracy Tymczasowej FLEXIDEA, dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na stanowisko magazynier.

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej w Łowiczu

HP 5-22 Łowicz

2017-04-24
3025

21 kwietnia 2017 roku – zgodnie z wieloletnią tradycją - w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyła się uroczysta akademia -Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.

„4 pory roku” – koło plastyczne

HP 5-5 Łodź

2017-04-24
3025

Młodzież w trakcie tworzenia sztucznej biżuterii. Ręcznie wykonana biżuteria przez jednego z uczestników.

„4 pory roku” pod takim hasłem od września organizowane są warsztaty plastyczne, ·w ramach kół zainteresowań. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, w których chętnie uczestniczy młodzież hufcowa.

Wojewódzki finał XIV edycji konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zawodzie kucharz

ŁWK OHP

2017-04-21
3025

Zwycięzcy konkursu - drużyna z Wieruszowa

21 kwietnia 2017 roku Łódzka Wojewódzka Komenda OHP przeprowadziła wojewódzki finał XIV edycji konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2017” w gościnnym CKiW OHP w Dobieszkowie.

Realizacja projektu autorskiego w Łęczycy

PPP Łęczyca

2017-04-21
3024

Indywidualna porada zawodowa

 

Przy współpracy z MCK Ozorków w PPP Łęczyca w dniu 21 kwietnia 2017 odbyły się indywidualne porady zawodowe z młodzieżą bezrobotną i poszukującą pracy. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu autorskiego pt. „Bądź aktywny – aktywne metody poszukiwania pracy w aspekcie zmieniającego się rynku pracy” i zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego z MCK Ozorków – Monikę Pietruszewską.

Akademia Kompetencji – Rozmowa kwalifikacyjna

MCIZ Łódź

2017-04-20
3024

W dniu 20.04.2017 r. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi przygotowało szkolenie dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej w ramach Akademii Kompetencji. Zajęcia skierowane były dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego już po raz drugi w tym miesiącu.

Spotkanie Klubu Aktywnych w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2017-04-21
3023

Spotkanie Młodzieży Aktywnej

20 kwietnia w HP 5-16 w Sieradzu odbyło się spotkanie Klubu Aktywnych. Po raz kolejny spotkaliśmy się, aby omówić przedsięwzięcia, które młodzież przygotowała do realizacji do końca roku szkolnego.

Rola instytucji i organizacji sektora służb społecznych w powiecie zduńskowolskim

MCIZ Zduńska Wola, MCK Łask, HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-21
3023

20 kwietnia na zaproszenie Wiceprezydent Miasta Zduńska Wola Pani Elżbiety Szlachetki doradcy zawodowi MCIZ w Zduńskiej Woli oraz MCK w Łasku, brali udział w seminarium poświęconym roli instytucji sektora służb publicznych.

Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-04-21
3023

Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości w Wieluniu

 

20 kwietnia 2017r. odbył się XII Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości. Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu. Pracownicy  Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu znaleźli się w komisji konkursowej.

Nie dla palenia – inicjatywa młodzieży

HP 5-5 Łódź

2017-04-21
3023

W dniach 3-25 kwietnia 2017 roku, młodzież z HP 5-5 przeprowadza inicjatywę na rzecz swoich kolegów i koleżanek z OHP. Przedmiotem inicjatywy jest zniechęcenie młodzieży do sięgania po papierosy.

Wyróżniony najlepszy informatyk wśród młodzieży OHP w Polsce

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-20
3023

Wręczenie dyplomu i nagrody dla uczestnika Karola Wal przez Starostę Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika w obecności Komendanta Hufca Pracy – Romualda Krystyniaka

Na wniosek Komendanta Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli – Romualda Krystyniaka, Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik przyznał wyróżnienie dla uczestnika Karola Wal – zwycięzcy XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP.

Krwiodawstwo – darem życia

HP 5-22 Łowicz

2017-04-20
3023

Uczestnicy Hufca Pracy w Łowiczu w trakcie oddawania krwi

W dniu 20.04.2017  roku w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Działania takie przeprowadzane są w naszej szkole raz na kwartał. Jest to bardzo humanitarne działanie młodzieży na rzecz ludzi, którym oddana krew ratuje życie.

Warsztaty „Moje dokumenty aplikacyjne”.

HP 5-25 Kutno

2017-04-20
3022

Przyszli absolwenci na warsztatach

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty uczestników hufca klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej  z doradcą zawodowym MCK w Kutnie. Uczestnicy mieli możliwość zbadania swoich preferencji zawodowych, poziomu przedsiębiorczości oraz zapoznania się z mechanizmami poruszania się po rynku pracy.

Spotkania dotyczące współpracy z Policją

MCK Rawa Maz., HP 5-3 Łódź

2017-04-20
3022

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej w dniu 19 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy Koszyk Wielkanocny”

HP 5-5 Łódź

2017-04-20
3022

Konkurs na Najpiękniejszy Koszyk Wielkanocny

 

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów narodził się w VIII wieku, choć w Polsce przyjął się dopiero w XIV. Początkowo święcono wszystkie produkty, jakie znalazły się na stole. Księża musieli, więc się nieco nabiegać, odwiedzając domy bogatych chłopów.

Dzień ofiar zbrodni Katyńskiej

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-14
3022

Delegacja Hufca Pracy ze zniczem. Od lewej: Wychowawcy- Katarzyna Wajman, Marcin Szymański, Komendant Hufca Pracy – Romuald Krystyniak, Uczestnicy Hufca Pracy – Natalia, Mateusz

 

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego, Komendant Hufca Pracy 5-15 Romuald Krystyniak wraz Wychowawcami i młodzieżą w dniu 13 kwietnia 2017 r. uczestniczyli w  77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Rola komunikacji interpersonalnej wśród osób niepełnosprawnych

MCIZ Piotrków Tryb.

2017-04-14
3021

Uczestnicy spotkania podczas ćwiczeń w grupie

 

Każdy człowiek, we wszystkich dziedzinach swojego życia korzysta z komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Funkcjonując w społeczeństwie nie da się wyeliminować porozumiewania z innymi. Nie zawsze jest ono łatwe i przyjemne. Znajomość reguł rządzących komunikacją interpersonalną, dobrze wykorzystywana w praktyce, może pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji z ludźmi. Warto więc wiedzieć na czym polega ten oczywisty, ale w praktyce często nie idący po naszej myśli proces.

Uczestnik Piotrkowskiego Hufca – Konrad Osuch laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni”

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-04-11
3020

Konrad Osuch nasz uczestnik- laureat odbiera nagrodę (w białej koszuli)

10 kwietnia nasz podopieczny Konrad Osuch wraz z Komendantem Hufca Anną Górecką wzięli udział w gali drugiego etapu VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, która odbyła się w Lublinie.

Giełda pracy w Opocznie

MCK Opoczno

2017-04-14
3019

Rozmowa indywidualna z uczestniczką Giełdy Pracy prowadzona przez Panią Natalię Stempniak

 

W dniu 13.04.2017 Młodzieżowe Centrum Kariery w Opocznie było organizatorem Giełdy Pracy.

Konkurs - Aktywność dobry wybór

HP 5-5 Łódź, HP 5-20 Wieruszów

2017-04-11
3019

Uczestnicy hufca wraz z dziećmi podczas sadzenia kwiatków

 

11 kwietnia br. uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy z Wieruszowa wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji sadzenia roślin w Przedszkolu Publicznym Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Wieruszowie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane  w ramach ogólnopolskiego konkursu „Aktywność - dobry wybór”, którego celem jest rozwijanie i upowszechnianie dobroczynnej aktywności społecznej młodzieży OHP.

Obchody 7. Rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-10
3019

Delegacje: Komendant Hufca Pracy z przewodniczącym Rady Młodzieży, szkoły oraz mieszkańcy

10 kwietnia 2017r. Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, wraz z wychowawcą Barbarą Nowak i z przewodniczącym Rady Młodzieży Karolem Wal uczcili pamięć ofiar w 7. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. W intencji zmarłych tragicznego lotu odprawiona została Msza Św. w Bazylice.

Półmetek Gorączki Złota w Łodzi

HP 5-1 Łódź

2017-04-13
3018

Na półmetku akcji „Gorączka Złota” dokonaliśmy oficjalnego zważenia monet. Mamy już ponad 7 kilogramów!

 

Połowa kwietnia to również półmetek zbierania monet w ramach „Gorączki Złota” przez uczestników 5-1 Hufca Pracy. Od początku maja akcja promowana jest i przeprowadzana w Publicznym Gimnazjum nr 40 w Łodzi, w którym mieści się siedziba hufca.

Realizacja programu autorskiego w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-04-11
3018

W czasie spotkania w Gromadzicach

 

Dnia 10 kwietnia 2017 r. w związku z realizowanym przez MCK Wieluń programem autorskim „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” pracownicy wieluńskiej jednostki spotkali się z młodzieżą SOSW w Gromadzicach.

Gimnazjaliści na warsztatach w MCK OHP w Opocznie

MCK Opoczno

2017-04-11
3018

Młodzież rozwiązuje test określający ich typ osobowości

 

W dniu dzisiejszym uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym przyjechali na warsztaty o zawodach do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie.

Targi Pracy w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Maz.

2017-04-08
3018

Stoisko wystawowe OHP

Spełniając oczekiwania osób, które poszukują pracy oraz właściwej drogi rozwoju zawodowego zostały w Tomaszowie Maz. zorganizowane targi pracy. Targi odbyły się 07.04.2017r. w ZSP Nr 3 przy ul. Legionów 47.

Konkurs na dekoracje Wielkanocną

HP 5-5 Łódź

2017-04-13
3017

W połowie marca wychowawca Hufca Pracy 5-5 ogłosił dla młodzieży konkurs plastyczny na dekoracje Wielkanocną.

Giełda Pracy w Kutnie

MCK Kutno

2017-04-13
3017

W dniu 11.04.2017 roku, w godzinach 11-12, w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie odbyła się kolejna giełda pracy zorganizowana przez pośrednika pracy Marcina Grzebieniowskiego.

Warsztaty artystyczne

HP 5-1 Łódź

2017-04-10
3017

Warsztaty artystyczne –przygotowanie ozdób symbolizujących Święta Wielkanocne

10 kwietnia w siedzibie Hufca Pracy 5- 1 w Łodzi odbyły się warsztaty artystyczne dotyczące przygotowania ozdób świątecznych. Święta Wielkiej Nocy to czas odradzania, budzenia się do życia i nadziei.

I Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Kolorowy zawrót głowy” w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

2017-04-08
3017

Zmagania konkursowe

W dniu 06.04.2017 r. w pracowni fryzjerskiej ZSP nr 4 w Bełchatowie odbył się I Powiatowy Konkurs Fryzjerski pod hasłem „Kolorowy zawrót głowy”. Organizatorem imprezy był Hufiec 5-11 w Bełchatowie przy współpracy z ZSP nr 4 w Bełchatowie, a honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego Pan Waldemar Wyczachowski.

Dzień Zdrowia w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-04-10
3016

Uczestnicy spotkania

 

W dniu 07.04.2017r. w ZSDiOŚ odbyło się spotkanie z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dnia Zdrowia przez Młodzież Aktywną hufca (inicjatywa wewnętrzna).

Najlepsi kucharze w Poddębicach

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-08
3016

Jury z uczestnikami , od lewej: Uczestnik Hubert, Emilia Błaszczyk – Dyrektor ZSP, Wiesław Jasiak- Kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSP, Justyna – uczestniczka, Justyna – uczestniczka, Romuald Krystyniak – Komendant Hufca Pracy, Anna i Wiesław Ratajczyk – właściciele restauracji, Katarzyna Wajman- Wychowawca Hufca Pracy

 

W dniu 6.04.2017r. w Poddębicach uczestnicy Hufca Pracy 5-15 przygotowywali się do Wojewódzkiego etapu konkursu „Sprawny w zawodzie 2017” w kategorii Kucharz.

Hufiec Pracy 5-8 na Dniach Autyzmu

HP 5-8 Radomsko

2017-04-08
3016

Fryzjerki czeszące dzieci autystyczne

 

W dniu 6 kwietnia 2017 roku uczestnicy i kadra HP 5-8 Radomsko wzięli udział w V Radomszczańskich Dniach Autyzmu pod hasłem „Niebieska mila”.

Wielkanocne rekolekcje w ZDZ

Hufiec 5-6 Łódź

2017-04-08
3015

Rozmowa ewangelizacyjna z klerykami zakonu Franciszkanów

 

Dnia 7 kwietnia 2017 roku młodzież ucząca się w szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi odbywała rekolekcje przed świętami Wielkiej Nocy.

Aktywni Hufca Pracy na pomoc Magdzie

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-08
3015

Nakrętki gotowe do transportu

Z początkiem nowego 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli ponownie włączył się z zbiórkę nakrętek, na rehabilitację i leczenie Magdy – podopiecznej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro.

Tydzień Przedsiębiorczości w Opocznie

MCK w Opocznie

2017-04-08
3014

Młodzież podczas badania swoich predyspozycji zawodowych

 

W MCK OHP w Opocznie zakończył się tzw. „Tydzień Przedsiębiorczości”. Przedsięwzięcie to miało na celu popularyzujące wśród młodzieży wiedzy w zakresie przedsiębiorczość. Udział młodzieży w kilku dniowych warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego dał jej wiedzę min. na temat przedsiębiorstwa od podstaw, pieniądza w gospodarstwie, praw rynku, jak również tego, dlaczego warto być aktywnym na rynku pracy.

Rajd rowerowy 5-3 HP

HP 5-3 Łódź

2017-04-07
3014

W piękny, słoneczny dzień – 5 kwietnia– odbył się Rajd Rowerowy Trasą Łódzkich Wzniesień.

MCK w Łasku na VI Powiatowych Targach Edukacyjnych

MCK Łask

2017-04-07
3014

Stoisko MCK OHP w Łasku

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łasku w dniu 5 marca 2017 r.  zaprezentowało swoje stoisko biorąc udział w VI Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Akademia Kompetencji

MCIZ Łódź

2017-04-06
3014

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi po raz kolejny przeprowadziło szkolenie dla studentów w ramach XVIII edycji Akademii Kompetencji. Akademia Kompetencji to wydarzenie odbywające się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, skupiające wokół siebie zarówno pracodawców jak i studentów uczelni wyższych.

„Zrób to sam” - zajęcia warsztatowe

HP 5-5 Łódź

2017-04-08
3013

Młodzież w trakcie warsztatów

Dobiega końca realizacja II edycji programu autorskiego „Zrób to sam”. Celem głównym programu jest zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Warsztaty Wielkanocne w PSP nr 4 w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-04-07
3013

Nasze wspólne zdjęcie.

 

W dniu 06.04.2017r. zostały zorganizowane przez uczestników hufca warsztaty wielkanocne dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Warsztaty odbyły się w ramach inicjatywy zewnętrznej Młodzieży Aktywnej.

Wiosenna Giełda Pracy w Ozorkowie

MCK Ozorków

2017-04-06
3013

Wypełnianie ankiet dla pracodawcy

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Ozorkowie dnia 6 kwietnia 2017r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Agencji Pracy MANPOWER z Łodzi. Oferty pracy były skierowane przede wszystkim do pełnoletnich osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

VI Prezentacja Szkół Ponadgimnazjalnych w Bełchatowie

MCK Bełchatów, HP Bełchatów, MCIZ Piotrków Tryb.

2017-04-06
3013

Kadra OHP

 

Już po raz szósty w Bełchatowie odbyły się Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Tegoroczna edycja odbyła się w dniu 5 kwietnia 2017 roku i miała miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.

Targi Pracy i Edukacji w Opocznie

CEiPM Piotrków Tryb., MCK Opoczno

2017-04-05
3012

Uroczyste otwarcie Targów

 

W dniu 04.04.2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie było organizatorem Targów Pracy i Edukacji. Zorganizowane przedsięwzięcie powstało przy współudziale Starostwa Powiatowego w Opocznie, Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Wizyta uczniów w Urzędzie Gminy Czarnożyły

MCK Wieluń

2017-04-05
3011

Przed budynkiem UG Czarnożyły

 

W ramach realizowanego  programu autorskiego „ Aktywizacja zawodowa  uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” w dniu 3 kwietnia 2017 podopieczni SOSzW w Gromadzicach wspólnie z pracownikami MCK Wieluń odwiedzili Urząd Gminy w Czarnożyłach.

Znajomość prawa chroni mnie i innych

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-04-05
3010

Wprowadzenie do tematyki zajęć przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka oraz starszego aspiranta Krystiana Wójcika

 

W dniu 3.04.2017r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli rozpoczął realizację czwartej edycji programu autorskiego „Znam swoje prawa”. Na wniosek Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, Pani Komendant KPP - Małgorzata Mączyńska wyraziła zgodę na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży i zwiedzanie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Giełda Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

MBP w Piotrkowie Trybunalskim

2017-04-04
3010

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Spotkanie z zawodem fryzjera w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-04-05
3009

Kamila pracuje na główce

W dniu 03.04.2017r. odbyło się spotkanie, na którym osoby niepełnosprawne poznały bliżej zawód fryzjera. Spotkanie poprowadziły uczestniczki hufca z II grupy wychowawczej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Młodzież Aktywną.

Hufiec Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka na „Dniu Otwartym

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-04-05
3009

Kadra prezentująca stoisko Hufca Pracy

 

W dniu 01.04.2017 r. kadra Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka wzięła udział w „Dniu Otwartym” organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. Celem Dnia Otwartego było promowanie szkoły i Hufca Pracy wśród młodzieży kończącej gimnazjum.

Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2017-04-04
3009

Od lewej Jolanta Pietrzak, Władysław Keler oraz prezydent Sieradz Paweł Osiewała

Tegoroczna jubileuszowa X Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości odbyła się w dniu 31 marca 2017 r. pod hasłem „Uzależnienie niszczy każde marzenie”.  Jak przypomina prezes stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” Władysław Keler, obchody dnia trzeźwości wzięły swój początek od inicjatywy Ewy Cendrowskiej, twórczyni programu „Wódko pozwól żyć” emitowanego w telewizji publicznej na przełomie lat 80. i 90 - tych.

„Poznajemy zawody” - Inicjatywa samorządowa

HP 5-5 Łódź

2017-04-04
3008

Młodzież z Hufca Pracy 5-5 w Łodzi

 

W terminie 09.01.2017 – 31.03.2017  młodzież z Hufca 5-5 będąca uczniami Gimnazjum Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych CKU w Łodzi przeprowadzili  inicjatywę samorządową  pt: „Poznajemy zawody”, której głównym celem było promowanie zakładów i przedsiębiorstw chętnie zatrudniających młodzież.  

Warsztaty z doradztwa zawodowego w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2017-04-04
3007

Młodzież podczas pracy w grupie

 

W dniu 03 kwietnia 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia z uczniami klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką wychowawcy pani Karoliny Zaleśnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa.

Koniec nauki w zawodzie fryzjer

HP 5-1 Łódź

2017-03-31
3006

Patrycja Michałowska – uczestniczka hufca – wykonała najlepiej ocenioną fryzurę wieczorową

29 marca uczestnicy 5-1 Hufca Pracy, uczący się w zawodzie fryzjer, wzięli udział w kończącym cykl kształcenia zawodowego egzaminie czeladniczym.

XV Bełchatowskie Targi Edukacyjne

MCK Bełchatów, CEiPM Piotrków Tryb.

2017-03-29
3005

Oficjalne otwarcie targów

 

W dniu 29 marca 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie zorganizował  XV Bełchatowskie Targi Edukacyjne.

Rozstrzygnięcie konkursu na Kartę Wielkanocną w Łodzi

Łódzka WK OHP

2017-03-29
3005

Jury podczas oceny nadesłanych prac: od prawej Barbara Günther - Komendant Wojewódzki, ks. Mirosław Marczak - Duszpasterz ŁWK OHP, Magdalena Legun-Wołosz - zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Kinga Gudanis - specjalista ds. kształcenia i wychowania ŁWK OHP.

 

28 marca odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu na Kartkę Wielkanocną.

Wewnętrzne eliminacje do konkursu: „Sprawny w zawodzie- bezpieczny w pracy”.

HP 5-22 Łowicz

2017-03-31
3004

Uczestnicy  w trakcie pisania testu

W dniu 30.03.2017 roku w Hufcu Pracy 5-22 w Łowiczu przeprowadzono wewnętrzne eliminacje do konkursu „Sprawny w zawodzie- bezpieczny w pracy 2017”.

Warsztaty wielkanocne dla podopiecznych WTZ

HP 5-8 Radomsko

2017-03-31
3004

Klaudiusz wraz z Sylwią robią zajączka z kolorowego patyka po lodzie.

 

W dniu 29.03.2017r. uczestnicy hufca zorganizowali i poprowadzili warsztaty wielkanocne dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku. Warsztaty były kolejną inicjatywą zewnętrzną Młodzieży Aktywnej.

Rekolekcje Wielkopostne w Łowiczu.

HP 5-22 Łowicz

2017-03-31
3004

Młodzież uczestnicząca w rekolekcjach

W dniach 27-29.03.2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu odbywały się Rekolekcje Wielkopostne pod tytułem: ,,Oto Matka Twoja”. W naukach przedświątecznych brała udział także młodzież należąca do Hufca Pracy w Łowiczu, a uczęszczająca do tejże szkoły.

Giełda Pracy w Pabianicach

MCK Pabianice

2017-03-31
3004

Indywidualna rozmowa rekrutacyjna

 

W dniu 29.03.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pabianicach została zorganizowana Giełda Pracy dla osób poszukujących zatrudnienia w branży produkcyjnej.

Piotrkowski Hufiec na Pikniku NATO w Piotrkowie Trybunalskim

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-29
3004

Bartek w towarzystwie amerykańskiego żołnierza

 

Kilkudziesięciu żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych Ameryki z 2. Pułku Kawalerii w pełnym ekwipunku, a oprócz nich także żołnierze z Wielkiej Brytanii oraz Rumunii, gościli 28 marca  w Piotrkowie Trybunalskim.

Dni Otwarte Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-03-29
3004

Wychowawca podczas promocji Hufca Pracy

 

W dniu 29 marca 2017 r. Kadra Hufca Pracy wraz z uczestnikami wzięła udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli. 

Targi edukacji i pracy w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz., HP 5-24 Rawa Maz.

2017-03-29
3003

Wicestarosta Marian Krzyczkowski otwiera Targi

W dniu 28 marca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyły się Targi edukacji i pracy, na których jak co roku kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Hufca Pracy 5-24 OHP w Rawie Mazowieckiej prezentowała działalność OHP.

Zajęcia fitness dla seniorów – inicjatywa Klubu Aktywnych z Rawy Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-03-29
3002

W trakcie zajęć

 

W dniu 27 marca 2017 r. młodzież Aktywna z Rawskiego Hufca Pracy postanowiła przeprowadzić zajęcia fitness dla seniorów w ramach inicjatywy „Zakochaj się w pomaganiu”.

Szkolny Turniej w kręgle

HP 5-5 Łódź

2017-03-29
3002

Tor mężczyzn

W dniu 28.03.2017r. dla młodzieży  Hufca Pracy 5-5 w Łodzi  został zorganizowany szkolny turniej gry w kręgle.

Uczestnik Hufca Pracy w Zduńskiej Woli zwycięzcą XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej

Łódzka WK OHP, HP 5-15 Zduńska Wola, HP 5-24 Rawa Mazowiecka

2017-03-28
3002

Podczas wręczania nagrody dla Karola Wala za zajęcie I miejsca

 

W dniach 23-26 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP. Łódzką Wojewódzką Komendę OHP reprezentowali Magda Malicka z
HP 5-24 w Rawie Mazowieckiej oraz Karol Wal z HP 5-15 w Zduńskiej Woli.

„Stop Narkotykom!” – inicjatywa samorządowa

HP 5-5 Łódź

2017-03-29
3001

Uczestnicy HP 5-5 podczas tworzenia plakatu

 

27.03.2017r. zakończyła się inicjatywa samorządowa przeprowadzona przez młodzież z Hufca 5-5 będąca uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej  przy ZDZ w Łodzi na rzecz uczestników OHP. Przedmiotem inicjatywy było zniechęcenie młodzieży ludzi do zażywania narkotyków.

Konkurs ”Sprzedawca Roku 2017” w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2017-03-27
3001

Uczestnicy i laureaci konkursu Sprzedawca Roku 2017

W dniu 24 marca 2017 r. roku Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu zorganizował konkurs „Sprzedawca Roku 2017”, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 2 w Sieradzu. Była to X edycja konkursu do udziału w której zaproszono również młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Błaszek, Złoczewa i Łasku. Celem imprezy jest przede wszystkim przybliżenie młodzieży idei zdrowej rywalizacji, sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności, pogłębienie własnych zainteresowań zawodowych jak również przygotowanie do egzaminów zawodowych.

Zajęcia integracyjne w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Bełchatowie

MCIZ Piotrków Tryb., MCK Bełchatów

2017-03-28
2999

Podopieczni WTZ podczas warsztatów

 

W dniu 27 marca 2017 doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb. i Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie poprowadzili pierwsze zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Warsztaty są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- bełchatowski odział powiatowy. Podopiecznymi ośrodka są osoby niepełnosprawnie fizycznie i intelektualnie.

Hufcowe eliminacje „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”

HP 5-2 w Piotrkowie Tryb.

2017-03-28
2999

Podczas konkursu

 

27 Marca odbyły się eliminacje do wojewódzkiego etapu konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”.

„Za mundurem chłopcy sznurem”

MCIZ Łódź

2017-03-27
2999

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie był stosunkowo spektakularnym przedsięwzięciem uczelni ze względu na stoiska prezentowane przez poszczególne wydziały uczelni i niebanalne aranżacje wzbogacone licznymi artefaktami wojskowymi. W dniu 25 marca br. W Klubie WAT przy ul. Gen. Kaliskiego odbył się Dzień Otwarty WAT, w których uczestniczyłem na zaproszenie Pani Małgorzaty Węglińskiej z Działu Organizacji Kształcenia.

Wolontariat w MCK Wieluń

MCK Wieluń

2017-03-28
2998

Spotkanie z wolontariuszem z PUP Wieluń

 

Dnia 27 marca 2017 r. w ramach wolontariatu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu zajęcia przeprowadził pan Tomasz Skupiński. Pan Tomek jest pośrednikiem pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu.

Konkurs plastyczny na Kartę Wielkanocną

HP 5-5 Łódź, HP 5-20 Wieruszów, HP 5-24 Rawa Maz.

2017-03-22
2998

Nadesłane prace

Na początku lutego Hufiec Pracy 5-5 z Łodzi ogłosił konkurs plastyczny dla uczestników OHP pt „Karta Wielkanocna”. Przedmiotem konkursu był wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej o wymiarach A4 dotyczącej obrzędów Świąt Wielkanocnych.

Zajęcia w WTZ w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2017-03-27
2997

Uczestnicy warsztatów

Dnia 24 marca uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb wzięli udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

Karol Okrasa „łamie” przepisy w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-03-27
2997

Karol Okrasa przyrządza sałatkę do ryby

 

W dniu 24.03.2017r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie z Karolem Okrasą pod hasłem Karol Okrasa „łamie” przepisy. Udział w spotkaniu wzięła kadra i uczestnicy hufca.

„…,byście wyrośli na wolnych ludzi”

HP 5-6 Łódź

2017-03-27
2997

Kamil odbiera nagrodę specjalną z rąk Pani Jolanty Chełmińskiej i Pani Dyrektor ZSP nr 20 w Łodzi

 

Dnia 23.03.2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W tej edycji konkurs nie dotyczył bezpośrednio osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego, ale jego wolnościowego spojrzenia na świat. Tematem przewodnim był współczesny patriotyzm pojmowany na różne sposoby, czyli jak młode pokolenie postrzega hasło „patriotyzm”.

Pomysł na przyszłość

CEiPM i MCK w Sieradzu

2017-03-27
2996

Doradca zawodowy MCK w Sieradzu oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM OHP w Sieradzu zrealizowali w dniach 16-22.03.2017 roku warsztaty z uczniami trzecich klas ZSP Nr 1  w  Sieradzu.

Giełda pracy w Piotrkowie Tryb.

MBP Piotrków Trybunalski

2017-03-27
2996

Uczestnicy spotkania

 

W dniu 16 marca 2017 r. w siedzibie CEIPM OHP, Młodzieżowe Biuro Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało giełdę pracy, podczas której odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Wieluńskie Targi Szkół Wyższych i Policelanych

MCK Wieluń

2017-03-24
2996

Wieluńskie Targi Szkół Wyższych

W dniu 23 marca 2017 r. pracownicy  Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wzięli udział w Wieluńskich  Targach  Edukacyjnych Szkół Wyższych i Policealnych. Impreza pod patronatem honorowym  starosty wieluńskiego  pana Andrzeja Stępnia zorganizowana została w hali WOSiRu  przez  I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu i Zespół Szkól nr 2 w Wieluniu.

Kultura bezpieczeństwa na stanowiskach pracy - I etap konkursu sprawny w zawodzie BHP

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-03-24
2996

Rozpoczęcie konkursu, przedstawienie regulaminu konkursu. Od Lewej:  Komendant  Hufca Pracy Romuald  Krystyniak, Pracodawca Grzegorz  Sapiejka, Kierownik  Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu  Ryszard Wardęga, Ryszard  Cyran – pedagog szkolny z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

 

W dniu 23 marca 2017 roku dwudziestu siedmiu uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z terenu powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego wzięło udział w eliminacjach do XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie 2017”.

Realizacja programu autorskiego w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-03-27
2995

Spotkanie z uczniami SOSzW w Gromadzicach

 

Dnia 24 marca 2017r. w związku z realizowanym przez MCK Wieluń programem autorskim „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” pracownicy OHP spotkali się z młodzieżą SOSzW w Gromadzicach w celu omówienia zasad poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Giełda Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

MCK Tomaszów Maz.

2017-03-27
2995

Uczestnicy giełdy pracy podczas wypełniania dokumentów

 

Dnia 24 marca 2017r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się giełdę pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia, na stanowisko sortowacz przesyłek kurierskich.

Dzień Lasu u przedszkolaków

HP 5-8 Radomsko

2017-03-24
2995

Przedszkolaki pracują z pomocą dziewczyn nad swoimi drzewami

W dniu 23.03.2017r. uczestniczki HP 5-8 w Radomsku zorganizowały Dzień Lasu dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 2. Z pomocą wychowawcy zaprosiły na spotkanie Panią z Nadleśnictwa, która chętnie przyjęła zaproszenie.

I etap konkursu „Sprawny w Zawodzie” w zawodzie kucharz

5-16 HP Sieradz

2017-03-23
2995

Uczestnicy konkursu podczas pracy

22 marca 2017 roku w HP 5-16 w Sieradzu odbył się I etap konkursu „Sprawny w zawodzie” w zawodzie kucharz. W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczący się w zawodzie kucharz.

Czytanie jest trendy – inicjatywa młodzieży

HP 5-5 Łódź

2017-03-24
2994

Młodzież podczas spotkania z książką

Aktywna młodzież z Hufca Pracy 5-5 w Łodzi w terminie 27.02.-23.03.2017 przeprowadziła inicjatywę samorządową na rzecz swoich kolegów dotycząca zalet czytania książek. Do przeprowadzenia tej inicjatywy skłonił ich fakt, iż bardzo mała część ich rówieśników czyta książki.

Konkurs wiedzy „Cztery pierwsze minuty”

HP 5-5 Łódź

2017-03-23
2994

Młodzież w trakcie rozwiązywania testu

W dniu 23.03.2017 r. uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w Łodzi sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą I pomocy przedmedycznej. Konkurs wiedzy pt: „Cztery pierwsze minuty" przygotowany przez Kadrę Hufca składał się z 15 pytań testowych i skierowany był do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZDZ w Łodzi.

Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów, MCK Wieruszów

2017-03-23
2993

Młodzież wraz z funkcjonariuszem policji podczas spotkania profilaktycznego

Z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Hufca Pracy 5 -20 z  Wieruszowa  w dniu 22 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie – st. asp. Damianem Pawlakiem p.o. rzecznika prasowego KPP.

Przyszłość staje się dziś

HP 5-3 Łódź

2017-03-23
2993

W dniu 22 marca br. w gimnazjum MOS „Słoneczna Kraina” odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym Anną Przewoźniak w ramach programu autorskiego „Przyszłość staje się dziś”.

Giełda pracy - operatorzy linii produkcyjnej pilnie poszukiwani

MCK Bełchatów

2017-03-23
2993

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bełchatowie przy współpracy z agencją pracy tymczasowej Manpower sp. z o.o. z Łodzi w dniu 22 marca 2017r. zorganizowało Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Realizacja programu rynku pracy w tomaszowskim Hufcu

MCIZ w Piotrkowie Tryb.

2017-03-22
2993

Doradca zawodowy omawia źródła ofert pracy

 

W dniu 22.03.2017 roku doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb. poprowadził kolejne spotkanie w ramach programu „Młodzież na rynku pracy. Edycja V. Program realizowany jest w OHP w Tomaszowie Mazowieckim, a jego adresatami są uczestnicy hufca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Gimnazjum Dla Dorosłych.

„Dzień Rzemiosła” w Wieluniu

HP 5-21 Wieluń, MCK Wieluń

2017-03-22
2993

Oficjalne rozpoczęcie przez Starostę Wieluńskiego Pana Andrzeja Stępnia

W pierwszy dzień wiosny czyli 21 marca, w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu odbył się „Dzień Rzemiosła".

Czego oczekuje od nas potencjalny pracodawca w kontekście dokumentów aplikacyjnych?

MCIZ Łódź

2017-03-23
2992

Takie pytanie stawiane było podczas warsztatów z doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia i Wychowanie w Dobieszkowie dla młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia miały miejsce  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobieszkowie w dniu 22.03.2017r. Prowadzący: Piotr Łoś – doradca zawodowy MCIZ w Łodzi.

Dni Otwarte Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

HP 5-15 Zduńska Wola

2017-03-22
2992

Przy stoisku Hufca Pracy. Od lewej: Sylwia Patora – Pedagog szkolny, Katarzyna Wajman – Wychowawca Hufca Pracy, Romuald Krystyniak – Komendant Hufca Pracy

 

W dniu 21 marca 2017 r. Kadra Hufca Pracy wraz z uczestnikami uczestniczyła w Dniu Otwartym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły, Hufiec Pracy 5-15 przedstawił swoją ofertę edukacyjną oraz zaprezentował działania kierowane dla młodzieży szkół zawodowych.

Aktywny pierwszy dzień wiosny

HP 5-1 Łódź, HP 5-3 Łódź, HP 5-5 Łódź, HP 5-11 Bełchatów, HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-22
2992

Uczestnicy w trakcie grania w bilard

Dzień wagarowicza tj. 21 marca 2017r. młodzież będąca uczniami Gimnazjum dla Dorosłych CKU rozpoczęła od szkolnego turnieju w bilard, zorganizowanego przez kadrę Hufca Pracy 5-5 w Łodzi. Zawody odbyły się w Jazda Park, który mieści się na terenie kina  Silver Screen przy ul. Piłsudskiego 5 w Łodzi. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 10 uczestników Hufca Pracy 5-5.

Wolontariat Klubu Aktywnych dla podopiecznych PCK

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-03-21
2990

Podczas liczenia zabranych pieniędzy

 

W dniach 16.03. – 17.03.2017 r. grupa aktywnych uczestników Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka w ramach zawartego porozumienia z organizacją PCK podjęła się zorganizowania i przeprowadzenia zbiórek pieniędzy. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć wchodzących w skład inicjatywy zewnętrznej pt. „Zakochaj się w pomaganiu”.

Superkampania NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!

HP 5-11 Bełchatów

2017-03-21
2990

Grupa uczestników HP 5-11 podczas zajęć ze studentami

 

W dniu 21.03.2017 r. uczestnicy HP 5-11 na statusie ucznia wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat narkotyków i dopalaczy. Spotkanie poprowadzili studenci Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz komisarz Sławomir Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Łódzki Łabędź dla pracodawcy współpracującego z OHP

HP 5-1 Łódź

2017-03-21
2989

Od Lewej: Małgorzata Niewiadomska – Cudak  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej W Łodzi, Barbara Jakubowska – Komendant 5-1 Hufca Pracy, Ewa Szmitka – Laureatka konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację”, Iwona Wojtacka – Dyrektor Gimnazjum nr 40 ,Tomasz Trela Wiceprezydent Miasta Łodzi, Marcel Szytenchelm – animator kultury. Drugi plan, od lewej: Grzegorz Szmitka – współwłaściciel sieci pizzerii „Fiero”, Waldemar Buda – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji w Łodzi, Elżbieta Ratyńska – Łódzki Wicekurator Oświaty. 

 

16 marca odbyła się Gala Finałowa konkursu „Pracodawcy Kreujący i Wspierający Edukację”.

Akcja "Poczytaj mi..." w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

2017-03-21
2989

Przedszkolaki z pomocą uczestników hufca malują Prosiaczka

W dniu 16.03.2017r. pięcioro uczestników naszego hufca zorganizowało akcję "Poczytaj mi..." dla podopiecznych Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Powiedz Nie przemocy w sieci

MCK Bełchatów

2017-03-20
2988

Eksperci

 

W dniu 17 marca 2017r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zorganizowało w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 3 w Bełchatowie debatę pt. „Powiedz Nie przemocy w sieci”.

Spotkanie z policją w MCK Wieluń

MCK Wieluń

2017-03-19
2987

Uczniowie zainteresowani pracą w policji

 

Z inicjatywy Młodzieżowego  Centrum Kariery w Wieluniu w dniu 17 marca 2017 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się kolejne   spotkanie młodzieży w ramach cyklu spotkań „ Praca w służbach mundurowych”.

Decyduj świadomie – cykl zajęć profilaktycznych dla uczestników OHP

HP 5-1 Łódź

2017-03-19
2987

Studentki medycyny zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny (IFMSA) zaprezentowały uczestnikom hufca przyczyny sięgania po papierosy, mechanizm uzależnienia oraz konsekwencje palenia

 

16 marca w Gimnazjum nr 40 w Łodzi odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące zapobiegania paleniu papierosów wśród młodzieży. Na zaproszenie kadry 5-1 Hufca Pracy studenci zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny (IFMSA) poprowadzili lekcję opartą na prezentacji multimedialnej i dyskusji.

Akcja rekrutacyjna w gimnazjach

HP 5-22 Łowicz

2017-03-21
2986

Wychowawca hufca w trakcie prezentacji

Marzec i kwiecień to miesiące gdzie wzmożona jest promocja zarówno szkół ponadgimnazjalnych jak i hufców pracy. Promocja kierowana jest do uczniów trzecich klas z gimnazjów w celu zwiększenia rekrutacji.

Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli

MCIZ OHP w Zduńskiej Woli, MCK w Łasku, PPP OHP w Zduńskiej Woli

2017-03-19
2986

W środę 15 marca w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli odbyły się XVIII Targi Edukacyjne  dla Gimnazjalistów zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej  Zduńskiej Woli, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli oraz I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli.

Spotkanie z pracodawcą w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

2017-03-19
2986

Uczestniczka giełdy podczas rozmowy indywidualnej

W dniu 17 marca 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z pracodawcą przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Moja przyszłość - zainteresowania zawodowe

MCK Tomaszów Maz.

2017-03-19
2986

Młodzież w trakcie rozwiązywania testu.

 

W dniu 16.03.2017r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Maz. przeprowadził zajęcia zawodoznawcze z młodzieżą ze szkół ponadgminazjalnych. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas technicznych oraz ogólnokształcących. Zajęcia odbyły się w Samorządowej Bursie Szkolnej Województwa Łódzkiego mieszczącej się w Tomaszowie Maz.

Doradztwo zawodowe w ZSO w Ostrowie

MCK Łask

2017-03-19
2986

Doradca zawodowy podczas zajęć z młodzieżą

 

W dniach 13.03.2017 i 17.03.2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku przeprowadził zajęcia dla klas drugiej i trzeciej o profilu mundurowym z ZSO Ostrowie.

MCK OHP w Łasku na Targach Edukacyjnych

MCK Łask

2017-03-16
2986

Pracownicy MCK w Łasku podczas udzielania informacji

 

14 marca 2017 r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łasku uczestniczyło w  IV Targach Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

Konferencja w Łodzi

MCIZ Łódź, MCK Pabianice

2017-03-16
2985

W dniu 15 marca 2017r. odbyła się certyfikowana konferencja „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”, organizowana przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Uczestniczyli w niej doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej  w Łodzi, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach oraz wychowawcy Hufca 5-3 i 5-6 w Łodzi.

Skierniewicki Dzień Maturzysty

CEiPM Skierniewice

2017-03-16
2984

Tegoroczni maturzyści

W dniu 15 marca w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbyła się IX edycja „Dnia Maturzysty”. Ideą spotkania jest promocja miasta Skierniewice jako miejsca sprzyjającego podejmowaniu decyzji zawodowych związanych z przyszłością oraz rozwijaniem swoich zdolności i umiejętności.

Warsztaty kulinarne z osobami niepełnosprawnymi

HP 5-8 Radomsko

2017-03-15
2983

Warsztaty kulinarne uczestników hufca i osób niepełnosprawnych z WTZ.

 

W dniu 13.03.2017r. odbyły się warsztaty kulinarne dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku. Warsztaty zostały zorganizowane przez Młodzież Aktywną w ramach inicjatywy zewnętrznej.

Perspektywy 2017

OSZ Skierniewice

2017-03-14
2983

Doradca zawodowy z młodzieżą w holu głównym Salonu Edukacyjnego;

 

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2017, który trwał od 9-go do 11-go marca był znakomitą okazją do zapoznania się z bogatą ofertą  szkół średnich i wyższych, uczelni krajowych i zagranicznych oraz instytucji i wydawców edukacyjnych, czy też producentów pomocy naukowych.

Dzień Języka Ojczystego w piotrkowskim hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-15
2982

13 marca  w piotrkowskim hufcu obył się I Hufcowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim pod patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Wojciechowskiego.

Wiosenny powrót do formy

HP 5-6 Łódź

2017-03-14
2982

Wieża z gąbek

 

W sobotę 11.03.2017 roku młodzież z hufca 5-6 w Łodzi stanęła przed wyzwaniem zrzucenia kilku kilogramów i poprawienia kondycji. Część z uczestników deklaruje już jazdę na rowerze, część przymierza się do biegania. Ogólnie rzecz ujmując  wiosnę rozpoczynamy na sportowo. Wykorzystując ten zapał kadra hufca zabrała grupę do zaprzyjaźnionej sali trampolin „Saltos”.

Turniej Tenisa Stołowego w piotrkowskim hufcu

HP 5-2 Piotrków Tryb.

2017-03-14
2981

Podczas rozgrywek

 

W dniach od 21 lutego do 13 marca  uczestnicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozegrali Turniej Tenisa Stołowego, którego rozgrywki odbywały się w każdy poniedziałek. Turniej stał się już tradycją, ponieważ cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczestników naszej placówki.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400