2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejZamówienia publiczne

priority_desc

Rozeznanie rynku

2019-03-07
70

 

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

 

W związku z przystąpieniem do realizacji szkoleń w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla następujących usług:

 

1. Wyżywienie uczestników w trakcie zajęć w formie obiadów oraz „przerwy kawowej”
(załącznik  do pobrania).

 

2. Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z zakupem strojów

(załącznik do pobrania).

 

Usługa dostarczenia posiłków obiadowych oraz „przerwy kawowej” oraz Warsztaty kreowania wizerunku będą realizowane  na terenie 7 miast województwa łódzkiego w grupach do 10 osób. Szczegółowy wzór formularzy zgłoszeniowych dotyczących oferowanej ceny stanowią załączniki do pobrania.

 

Wypełnione właściwe dla danego wykonawcy  załączniki prosimy przesłać na adres e-mailowy: lodzka@ohp.pl  lub na a.rybczynski@lodz.ohp.pl  lub faksem na numer: 42 634 54 37 lub pocztą do dnia 15.03.2019 r.

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2019 w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" współfinansowanego ze środków EFS zgodnie z art. 13a a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.)

2019-03-06
60
2018-10-16
50

Informacja dla podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Łódzka Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.

 

do pobrania


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400