2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejZamówienia publiczne

priority_desc

Zamówienie publiczne - kurs monter rusztowań

ZP5/Kursy zawodowe Monter rusztowań/OHP jako…/2017

2017-06-13
90

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie ”monter rusztowań budowlano – montażowych metalowych – montaż i demontaż” wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu oraz z usługą cateringową i wymaganymi egzaminami państwowymi zewnętrznymi” w okresie od podpisania umowy do maksymalnie 30.11.2017r. W kursach będzie uczestniczyła młodzież w wieku od 18 do 25 lat nieucząca się i nie pracująca.

 

Załączniki do pobrania:

 

Ogłoszenie

WZUS - Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz kursów zrealizowanych przez wykonawcę

Umowa

Zapytanie ofertowe - papier ksero A4

2017-06-09
80

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności pod numerem 1038288

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi  zaprasza do składania propozycji cenowej na: Jednorazowa dostawa papieru kserograficznego A4, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wdrażanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

pobierz

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

2017-02-14
10

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w zakresie budżetu państwa zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.1020).

pobierz

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400