2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejZamówienia publiczne

priority_desc

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Koparko-ładowarki

ZP3/Kursy zawodowe Koparko - Ładowarki/OHP jako.../2018

2018-05-11
24

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych , które zawierają obsługę koparko-ładowarek wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu, egzaminami państwowymi zewnętrznymi i usługą cateringową w okresie od podpisania umowy do maksymalnie 30.11.2018 r.W kursach będzie uczestniczyła młodzież w wieku od 18 do 25 lat nieucząca się i nie pracująca.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - spawanie

ZP2/Kursy zawodowe Spawanie/OHP jako…/2018

2018-05-09
23

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w zawodzie spawacz wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu oraz z usługą cateringową i egzaminami państwowymi zewnętrznymi” w okresie od podpisania umowy do maksymalnie 30.11.2018r.W kursach będzie uczestniczyła młodzież w wieku od 18 do 25 lat nieucząca się i nie pracująca.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - prawo jazdy kat. C

ZP1/Kursy prawa jazdy C/OHP jako…/2018

2018-05-07
22

Przedmiotem zamówienia jest „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii „C” wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu i wymaganymi egzaminami państwowymi zewnętrznymi” w okresie od podpisania umowy do maksymalnie 30.11.2018r. W kursach będzie uczestniczyła młodzież w wieku od 18 do 25 lat nieucząca się i nie pracująca.

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400