2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejZamówienia publiczne

priority_desc

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Kursy zawodowe

ŁWK ZP13/00113

2018-02-27
32
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla 116 uczestników w ramach realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI ” projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Załączniki do pobrania:
  1. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - warsztaty "Kreowanie wizerunku"

ŁWK ZP12/00112

2018-02-27
31

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dla 116 uczestników projektu warsztatów w zakresie kreowania wizerunku obejmujących zakup stroju zakończonych metamorfozą w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400