2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejZamówienia publiczne

priority_desc

ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - warsztaty wyrównawcze

ŁWK ZP4/00204/Warsztaty wyrównawcze/SNP/2018

2018-09-17
40

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z matematyki i języka polskiego dla grupy 10 osób z projektu „Stawiam na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego ŁWK OHP

2018-09-10
39

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Catering

ŁWK ZP2/00202/Catering/SNP YEI/2018

2018-08-29
36

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 10 uczestników w Kutnie, w ramach realizacji projektu „Stawiam na przyszłość – YEI” współfinansowanego ze środków unijnych EFS.
 
Załączniki do pobrania:
 
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400