2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejProgramy i projekty

priority_desc
2014-04-23
0

Łódzka WK OHP w Unii Europejskiej – podsumowanie celów, zadań, rezultatów i korzyści.

 

Ochotnicze Hufce Pracy od czerwca 2004 roku realizują projekty edukacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do młodzieży w wieku 15 - 25 lat bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo oraz uczącej się i zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ograniczenia materialne i środowiskowe, bezrobocie czy bieda w rodzinie, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia im samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. OHP wychodząc naprzeciw tym problemom podjęło inicjatywę realizacji projektów unijnych, których głównym celem była aktywizacja zawodowa w obszarze rynku pracy dla młodzieży bezrobotnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla osób uczących się, zaniedbujących obowiązki szkolne, zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400