2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMłodzież w działaniu

priority_desc
2009-02-25
100

Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Program rozpoczął się w 2007 i trwał do 2013 roku. Bazuje  na  doświadczeniach jego wcześniejszych edycji: Programów MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.

Nadrzędnymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program promuje przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi.

W Programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. Szczególny nacisk Program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

Główne cele programu "Młodzież w działaniu":

- promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,

- rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia

  wśród młodych ludzi z różnych krajów,

- podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży

- wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży,

- zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

Podsumowanie projektu

ŚHP 5-1 Łódź - czerwiec 2012

2012-06-06
36

Lodz – the city of multicultural color madness

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - czerwiec 2012

2012-05-30
35

W Rezerwacie Wiączyń

ŁWK OHP, HP 5-6 Łódź - kwiecień 2012

2012-04-24
34

Dzień turecki

ŁWK OHP, HP 5-6 Łódź - kwiecień 2012

2012-04-24
33

Rezerwat Dobroń

ŁWK OHP, HP 5-6 Łódź - kwiecień 2012

2012-04-24
32

Wizyta w Arboretum w Rogowie

ŁWK OHP - kwiecień 2012

2012-04-23
31

Dzień grecki

ŁWK OHP i HP 5-6 Łódź - kwiecień 2012

2012-04-23
30

Szlakiem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

ŁWK OHP, HP 5-6 Łódź - kwiecień 2012

2012-04-23
29

Goście z Grecji i Turcji

ŁWK OHP, HP 5-6 Łódź - kwiecień 2012

2012-04-19
28

„Dreams do Come True”- szkolenie dla młodzieży na Węgrzech

ŁWK OHP, CEiPM Łódź, HP 5-5 Łódź - marzec 2012

2012-04-06
27

Podsumowanie projektu "Łódź w obiektywie młodzieży"

ŚHP 5-1 Łódź - styczeń 2012

2012-01-11
26

Trambusem przez Łódź

ŚHP 5-1 Łódź - grudzień 2011

2011-12-28
25

Projekt Color Flash - nominacja do nagrody ogólnopolskiej

ŚHP 5-1 Łódź - grudzień 2011

2011-12-28
24

Łódź w obiektywie młodzieży - wystawa fotograficzna

ŚHP 5-1 Łódź - listopad 2011

2011-11-17
23

Warsztaty fotograficzne

ŚHP 5-1 Łódź - listopad 2011

2011-11-10
22

Łódź w obiektywie młodzieży

ŚHP 5-1 Łódź - wrzesień - grudzień 2011

2011-09-13
21

Ekologia to my - album

2009-07-30
20

Ekologia to my - podsumowanie projektu

HP 5-6 Łódź - luty - czerwiec 2009

2009-06-24
19

Ekologia to my

HP 5-6 Łódź - luty-czerwiec 2009

2009-02-25
18

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400