2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

priority_desc
2009-02-26
101

Program Leonardo da Vinci był częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Był on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie.  Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.


Program miał na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspierał także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

 

Program Leonardo da Vinci promował innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspierał także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne było przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

 

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego były realizowane w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywało się w ramach projektów wymian i staży.

Europassy w Łodzi rozdane

HP 5-1 Łódź - październik 2014

2014-10-17
75

Rozdanie certyfikatów z odbytego stażu

HP 5-22 Łowicz - lipiec 2014

2014-07-03
74

Na praktykach w Plymouth

HP 5-1 Łódź

2014-05-14
73

Wyjazd grupy młodzieży do Plymouth

HP 5-1 Łódź - maj 2014

2014-05-06
72

Na praktykach zawodowych w Plymouth w Anglii

HP 5-22 Łowicz

2014-04-15
71

Wymiana doświadczeń w Paryżu

ŁWK OHP - kwiecień 2014

2014-04-14
70

Staż mechaników samochodowych w Plymouth

HP 5-16 Sieradz - marzec 2014

2014-03-27
69

Mechanicy z Łowicza polecieli do Anglii

HP 5-22 Łowicz - marzec-kwiecień 2014

2014-03-24
68

Zakończenie kursu językowego i wyjazd na praktyki do Plymouth

HP 5-16 Sieradz - marzec 2014

2014-03-03
67

Podnoszenie kompetencji językowych

HP 5-1 Łódź - luty 2014

2014-02-12
66

Praktyki zawodowe dla mechaników samochodowych w Anglii

HP 5-22 Łowicz - luty 2014

2014-02-05
65

Autoprezentacja „In English”

MCK, Hufiec Pracy 5-22 Łowicz

2014-01-29
64

Kurs języka angielskiego w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz - styczeń 2014

2014-01-09
63

Rozdanie europassów w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz. - listopad 2013

2013-11-15
62

Powrót z Hiszpanii

HP 5-8 Radomsko - czerwiec 2013

2013-06-24
61

Rozdanie certyfikatów w Wieluniu

HP 5-21 Wieluń

2013-06-17
60

Hiszpania drugi tydzień

HP 5-8 Radomsko

2013-06-17
59

Andaluzyjska przygoda…

HP 5-8 Radomsko - czerwiec 2013

2013-06-06
58

Staż kucharzy z Sieradza we Włoszech

HP 5-16 Sieradz - maj 2013

2013-06-04
57

Wyjazd na staż do Hiszpanii

HP 5-8 Radomsko - czerwiec 2013

2013-06-03
56

Rozdanie certyfikatów w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2013-05-28
55

Praktyki ogrodnicze na Sycylii

HP 5-6 Łódź

2013-05-01
54

Leonardo da Vinci - kurs języka włoskiego

HP 5-16 Sieradz

2013-04-26
53

Staż w Cordobie

HP 5-24 Rawa Mazowiecka - kwiecień 2013

2013-04-16
52

Na stażu w Hiszpanii

HP 5-21 Wieluń - marzec 2013

2013-03-28
51

Kurs języka hiszpańskiego w Radomsku

HP 5-8 Radomsko - marzec 2013

2013-03-26
50

Pożegnanie z Sycylią

ŚHP 5-1 Łódź - marzec 2013

2013-03-26
49

W słonecznej Italii

ŚHP 5-1 Łódź

2013-03-20
48

Kurs języka włoskiego w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

2013-03-13
47

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami wyjazdu do Hiszpanii

HP 5-8 Radomsko - marzec 2013

2013-03-13
46

Siciliano Vero

ŚHP 5-1 Łódź - marzec 2013

2013-03-12
45

Leonardo da Vinci-śmiech i łzy… z 5-1 ŚHP

ŚHP 5-1 Łódź - marzec 2013

2013-03-05
44

Zajęcia z języka hiszpańskiego i wyjazd młodzieży do Hiszpanii

HP 5-21 Wieluń - marzec 2013

2013-03-01
43

Zajęcia z języka hiszpańskiego w Rawie Maz.

HP 5-24 Rawa Maz. - luty 2013

2013-02-07
42

Przygotowanie językowe do wyjazdu na Sycylię

HP 5-6 Łódź - styczeń 2013

2013-01-23
41

Zajęcia z języka włoskiego

ŚHP 5-1 Łódź - styczeń 2013

2013-01-15
40

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami Projektu „Praktyka Zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z woj. łódzkiego”

HP 5-24 Rawa Maz.

2012-12-15
39

Rozdanie certyfikatów EUROPASS w OHP w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2012-10-31
38

Wizyta przygotowawcza w Paryżu

ŁWK OHP - wrzesień 2012

2012-09-24
37

Staż zawodowy stolarzy z Wieruszowa w Niemczech

HP 5-20 Wieruszów - czerwiec 2012

2012-06-28
36

Wyjazd grupy z Bełchatowa

HP 5-11 Bełchatów - czerwiec 2012

2012-06-13
35

Wyjazd młodzieży z Wieruszowa na staż do Niemiec

HP 5-20 Wieruszów - czerwiec 2012

2012-06-12
34

Kucharze z Tomaszowa Maz. i stolarze z Radomska na miarę Europy zakończenie stażu we Frankfurcie

HP 5-13 Tomaszów Maz. - czerwiec 2012

2012-06-05
33

Zajęcia językowe w Bełchatowie

HP 5-13 Bełchatów - kwiecień 2012

2012-04-26
32

Zakończenie zajęć językowych w Tomaszowie Maz.

HP 5-13 Tomaszów Maz. - kwiecień 2012

2012-04-24
31

Pobyt młodzieży z Bełchatowa na praktykach w e Frankfurcie

HP 5-11 Bełchatów

2012-04-05
30

Wyjazd drugiej grupy młodzieży do Niemiec

HP 5-8 Radomsko

2012-03-12
29

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami wyjeżdżającymi do Niemiec

HP 5-8 Radomsko

2012-03-01
28

Powrót z Frankfurtu nad Odrą

HP 5-11 Bełchatów - luty 2012

2012-02-21
27

Wyjazd grupy młodzieży na praktyki do Niemiec

HP 5-11 Bełchatów - styczeń 2012

2012-01-31
26

Wyjazd I grupy młodzieży na praktykę zawodową do Niemiec

2012-01-31
25

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami wyjeżdżającymi do Niemiec

HP 5-8 Radomsko - styczeń 2012

2012-01-23
24

Przygotowanie kulturalno-językowe uczestników projektu

HP 5-11 Bełchatów - styczeń 2012

2012-01-19
23

Rozpoczęcie projektu w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów - listopad 2011

2011-11-24
22

"Stolarz w Unii Europejskiej" - podsumowanie projektu

HP 5-8 Radomsko - styczeń-marzec 2010

2010-06-07
21

Wyjazd na praktykę zawodową do Niemiec III grupy młodzieży

HP 5-8 Radomsko - maj 2010

2010-05-05
20

Stolarz w Unii Europejskiej

CEiPM Piotrków Trybunalski, HP 5-8 Radomsko - styczeń-maj 2010

2010-04-19
19

Wyjazd na praktykę zawodową do Niemiec II grupy młodzieży

HP 5-8 Radomsko - marzec 2010

2010-03-09
18

Wyjazd do Frankfurtu

HP 5-8 Radomsko - luty 2010

2010-02-09
17

Stolarz w Unii Europejskiej – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową

HP 5-8 Radomsko - styczeń 2010

2010-01-21
16

Powrotu czas...

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

2009-11-03
15

Wizyta w Muzeum Martyrologii i Walki

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

2009-11-03
14

Ostatni tydzień pobytu w Łodzi uczestników projektu ALAS

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

2009-10-30
13

Projekt ALAS - Wycieczka do Nieborowa i Arkadii

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

2009-10-26
12

Projekt ALAS - Wycieczka do Warszawy

ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

2009-10-23
11

Towarzyski mecz Polska-Niemcy

ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

2009-10-19
10

Wymiana polsko-niemiecka w ramach programu Leonardo da Vinci

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

2009-10-15
9

Wspólnie budujemy europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery

ŚHP 5-1 Łódź - wrzesień 2008-maj 2009

2009-02-25
8

Podbój Frankfurtu zakończony

ŚHP 5-1 Łódź - marzec 2009

2009-03-23
4

Powrót drugiej grupy projektu Leonardo da Vinci

ŚHP 5-1 Łódź - luty 2009

2009-02-27
3

5-1 ŚHP podbija Frankfurt

ŚHP 5-1 Łódź - styczeń 2009

2009-02-25
2

Spotkanie organizacyjne

ŚHP 5-1 Łódź - październik 2008

2009-02-26
1

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400