2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejInne

priority_desc

Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Gerze. Ostatnie atrakcje przed wyjazdem grupy polskiej

CEiPM OHP wraz z Hufcem Pracy 5-23 w Skierniewicach - czerwiec 2018

2018-06-12
34

Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Gerze

CEiPM OHP wraz z Hufcem Pracy 5-23 w Skierniewicach - czerwiec 2018

2018-06-11
33

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Gerze

CEiPM OHP wraz z Hufcem Pracy 5-23 w Skierniewicach - czerwiec 2018

2018-06-06
33

Aktywne zakończenie PNWM

CEiPM Skierniewice - wrzesień 2017

2017-09-12
32

Rys historyczny w ramach PNWM

CEiPM Skierniewice - wrzesień 2017

2017-09-08
31

Z niemieckimi gośćmi po Skierniewicach

CEiPM Skierniewice - wrzesień 2017

2017-09-08
30

Integracja polsko – niemiecka w ramach PNWM w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice - wrzesień 2017

2017-09-06
29

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży „ Z myślą o przyszłości” w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice - wrzesień 2017

2017-09-06
28

Partnerska wizyta młodzieży niemieckiej w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice - sierpień 2015

2015-08-26
27

Projekt „Każdy ma szanse” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży

CEiPM Skierniewice - projekt PNWM

2015-08-12
26

Wizyta studyjna we Włoszech

2012-11-12
25

Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży z Rawy Mazowieckiej i Kutna w Gerze

HP 5-24 Rawa Maz., HP 5-25 Kutno - projekt PNWM

2012-11-05
24

Konferencja o przyszłości młodzieży na drodze edukacji i pracy w Gerze

CEiPM Skierniewice - październik 2012

2012-10-16
23

Podsumowanie projektu

HP 5-24 Rawa Maz., HP 5-25 Kutno

2012-10-01
22

Warsztaty w ramach PNWM

CEiPM Skierniewice, HP 5-24 Rawa Maz., HP 5-25 Kutno

2012-09-27
21

Realizacja projektu PNWM

HP 5-24 Rawa Maz. i HP 5-25 Kutno

2012-09-26
20

Wizyta młodzieży z miasta Gera

CEiPM Skierniewice - wrzesień 2012

2012-09-26
19

Projekt PNWM w Kutnie

HP 5-25 Kutno - wrzesień 2012

2012-09-21
18

Program wizyty młodzieży w ramach PNWM

CEiPM Skierniewice

2012-09-17
17

Wizyta specjalistów z miasta Gera w CEiPM OHP w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice - maj 2012

2012-06-04
16

Wizyta delegacji z miasta Gera w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

2012-05-31
15

Program wizyty delegacji niemieckiej z miasta Gera w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice - maj 2012

2012-05-28
14

Zakończenie projektu "Pozwól sobie pomóc"

Kutno - maj 2009

2009-05-25
13

Dzień europejski w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice - maj 2009

2009-05-12
12

Skierniewiccy laureaci konkursów w Brukseli

CEiPM Skierniewice - kwiecień 2009

2009-04-22
11

Skierniewicki finał konkursów

CEiPM Skierniewice - kwiecień 2009

2009-04-07
10

"Pozwól sobie pomóc - kierowca kategorii D"

Kutno - marzec 2009

2009-04-03
9

Finał konkursu na napisanie CV europejskiego i listu motywacyjnego

Rawa Mazowiecka, Łowicz, Kutno, Skierniewice, Godzianów, Głuchów - marzec 2009

2009-03-27
8

"Zjednoczeni w różności"

Rawa Mazowiecka, Kutno, Łowicz, Skierniewice - marzec 2009

2009-03-23
7

Pracodawcy z Niemiec w Bratoszewicach, Bujnach, Sulejowie

ŁWK OHP

2009-03-06
6

Projekt edukacyjny „To już 5 lat – Unia Europejska szansą dla każdego" - Rawa Mazowiecka, Łowicz, Kutno

marzec 2009

2009-03-18
5

To już 5 lat - Unia Europejska szansą dla każdego

CEiPM Skierniewice - luty-wrzesień 2009

2009-03-04
4

Rozwiń swój potencjał - kurs "Niania kwalifikowana"

Gospodarstwo Pomocnicze ŁWK OHP "Łodzianka" - Skierniewice - styczeń-luty 2009

2009-03-03
3

Pozwól sobie pomóc

Gospodarstowo Pomocnicze ŁWK OHP "Łodzianka" - Kutno - listopad 2008-styczeń 2009

2009-02-26
2

Rozwiń swój potencjał – program zapobiegania bierności zawodowej i społecznej

Gospodarstwo Pomocnicze "Łodzianka" - Skierniewice - styczeń-luty 2009

2009-02-26
1

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400