2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejPOKL - projekty regionalne

priority_desc

NOWE KWALIFIKACJE – kluczem do pierwszej pracy

2009-06-24
10

Z nowymi kwalifikacjami przez życie

CEiPM Skierniewice - czerwiec 2010

2010-06-24
5

Kurs zawodowy - magazynier

CEiPM Skierniewice - kwiecień 2010

2010-04-14
4

"NOWE KWALIFIKACJE - kluczem do pierwszej pracy" - zajęcia z przedsiębiorczości

CEiPM Skierniewice - marzec 2010

2010-03-31
3

„NOWE KWALIFIKACJE – kluczem do pierwszej pracy” - zajęcia grupowe

CEiPM Skierniewice - marzec - lipiec 2010

2010-03-18
2

„NOWE KWALIFIKACJE – kluczem do pierwszej pracy”

CEiPM Skierniewice - marzec - lipiec 2010

2010-03-10
1

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400