2014-07-08
100

Punkty Pośrednictwa Pracy, funkcjonują w strukturach Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, i utworzono je w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PPP powstały we współpracy z samorządami lokalnymi w celu ułatwienia dostępu młodzieży w wieku 15-25 lat poszukującej pracy, zarówno stałej, jak i krótkoterminowej, do usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz usług w zakresie pośrednictwa pracy. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2014r.  Obecnie na terenie województwa łódzkiego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” działają 3 Punkty Pośrednictwa Pracy dodatkowo jeden PPP przekształcono z Filii MBP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Działające jednostki oferują także możliwość odbycia praktyk, stażu zawodowego oraz wzięcia udziału w wolontariacie.  Ściśle współpracują z lokalnymi instytucjami zajmującymi się działalnością na rynku pracy.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400