2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejPomysł na siebie

priority_desc
2014-10-14
100

       

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymają wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami Europejskiej inicjatywy  „Gwarancje dla młodzieży”  pozwoli im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

 

Każda z grup rozpocznie projekt od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu działania (IPD). Wszyscy też, przez cały okres projektu, będą pod opieką psychologów.

 

W programie dla młodszej grupy znajdują się przede wszystkim  zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, dzięki którym beneficjenci uzupełnią wiedzę i umiejętności, następnie – kurs języka obcego, podstawowy kurs komputerowy i zajęcia z zakresu przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie wyprawkę edukacyjną.

 

Starsza grupa będzie przede wszystkim zdobywać lub podnosić kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych (KKZ), zakończonych egzaminem na tytuł kwalifikacyjny w zawodzie, oraz kursach komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Po pomyślnie zdanym egzaminie zawodowym beneficjenci odbędą staż, w czasie którego otrzymają stypendium. Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia pozwolą im na szybsze dotarcie do pracodawców i ofert pracy.

 

Spośród szkoleń z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie oraz konsultacji ze specjalistą od uzależnień wszyscy beneficjenci z obu grup będą mogli wybrać dwa, najbardziej im odpowiadające. Dodatkowo, dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej po zakończeniu projektu, przewidziano kurs przedsiębiorczości.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymują zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

Egzamin praktyczny KKZ z „Pomysłu na siebie” w Dobieszkowie

HP 5-6 Łódź - lipiec 2015

2015-08-03
18

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM i HP 5-2 w Piotrkowie Tryb. - czerwiec 2015

2015-06-30
17

Promocja projektu w Dąbrowie nad Czarną

CEiPM Piotrków Tryb.

2015-06-03
16

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie

HP 5-6 Łódź - maj 2015

2015-05-28
15

Grupowe zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy

HP 5-5 Łódź - kwiecień 2015

2015-04-22
14

Trening zapobiegania agresji w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb. - kwiecień 2015

2015-04-21
13

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - grupa PNS 3

HP 5-5 Łódź - kwiecień 2015

2015-04-09
12

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Łodzi

HP 5-6 Łódź

2015-02-25
11

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

MCIZ Łódź, Hufiec Pracy 5-5 Łódź

2015-02-24
10

Szkolenie językowe w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola - luty 2015

2015-02-23
09

Egzamin ECDL w Łodzi

HP 5-6 Łódź - grudzień 2014

2014-12-12
08

Zajęcia z doradcą zawodowym

HP 5-5 Łódź, MCIZ Łódź - listopad 2014

2014-11-18
07

Wsparcie psychologiczne w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Tryb. - listopad 2014

2014-11-17
06

Planowanie kariery zawodowej

CEiPM Łódź - listopad 2014

2014-11-18
05

ECDL w Łodzi

HP 5-6 Łódź - listopad 2014

2014-11-13
04

Warsztaty w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb. - listopad 2014

2014-11-12
03

Zajęcia grupowe

HP 5-6 Łódź październik 2014

2014-11-03
02

Konsultacje indywidualne

CEiPM Piotrkó Tryb. - październik 2014

2014-10-22
01

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400