2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejErasmus+

priority_desc

O programie Erasmus+

2014-10-10
100

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

 

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

 

Struktura programu

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),

Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Stolarze z Radomska otrzymali certyfikaty Europass- Mobilność

HP 5-8 Radomsko

2015-11-30
16

Rozdanie certyfikatów Europass w Rawie Maz.

HP 5-24 Rawa Maz.

2015-11-25
15

Staż fryzjerek na Sycylii

HP 5-6 Łódź - lipiec 2015

2015-07-27
14

Staż zawodowy na Sycylii szansą na przyszłość

HP 5-13 Tomaszów Maz.

2015-05-18
13

Kurs języka włoskiego w hufcu

HP 5-6 Łódź

2015-05-13
12

Z językiem włoskim na „ty”

HP 5-13 Tomaszów Maz. - kwiecień 2015

2015-04-21
11

Fryzjerki z Rawy Maz. na Sycylii - film

HP 5-24 Rawa Maz. - marzec 2015

2015-03-31
10

Wycieczka do Palermo i Cefalù

HP 5-24 Rawa Maz. - marzec 2015

2015-03-18
09

Fryzjerki na praktykach na Sycylii

Łódzka WK OHP, HP 5-24 Rawa Mazowiecka

2015-03-10
08

Stolarze z Radomska na Sycylii - podsumowanie i film

HP 5-8 Radomsko

2015-03-02
07

Stolarze na wycieczce na Wulkanie Etna i w Katanii.

HP 5-8 Radomsko - luty 2015

2015-02-24
06

Stolarze na praktykach zawodowych na Sycylii

HP 5-8 Radomsko - luty 2015

2015-02-18
05

Nauka języka włoskiego przed praktykami zawodowymi

HP 5-8 Radomsko

2015-01-12
04

Kurs języka włoskiego w Rawie Maz.

HP 5-24 Rawa Maz. - grudzień 2014

2014-12-12
03

Spotkanie organizacyjne młodzieży przed praktykami we Włoszech

HP 5-8 Radomsko - listopad 2014

2014-11-04
02

Praktyki zawodowe we Włoszech - nowy projekt Erasmus+

wrzesień 2014-sierpień 2015

2014-10-10
01

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400