2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES

2015-01-20
10

 

Obywatele polscy, w tym młodzież zainteresowana pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii, mogą skorzystać z pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, prowadzonej przez Wojewódzkie Komendy OHP i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.

 

Zagraniczne oferty pracy EURES można znaleźć:

 

·       na portalu EURES www.eures.europa.eu, gdzie publikowane są wszystkie oferty pracy ogłaszane przez partnerów EURES państw członkowskich. Oferty, w których pracodawcy zagraniczni są szczególnie zainteresowani rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich są specjalnie oznaczone. Oferty na portalu EURES publikowane są w językach narodowych przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski.

    Aktualne oferty znajdziesz tutaj:

 

·       w centralnej bazie ofert pracy na wortalu publicznych służb zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl, gdzie publikowane są m.in. zagraniczne oferty pracy obsługiwane przez wojewódzkie urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy, w których pracodawcy zagraniczni zadeklarowali szczególne zainteresowanie rekrutacją obywateli z Polski.

    Aktualne oferty w języku polskim znajdziesz w zakładce Oferty pracy, staże i praktyki zawodowe / Rodzaj propozycji (oferta pracy) / Miejsce pracy (zagranica).

·       na stronie internetowej:  www.mbp.ohp.pl.

 

Aktualne oferty pracy znajdziesz tutaj

Kadra EURES w województwie łódzkim:

2015-01-20
5

 

 

1)    Łódzka WK OHP

Katarzyna Leśnik - asystent EURES

k.lesnik@lodz.ohp.pl

tel. (42) 636 54 37

ul. Pomorska  41

90-203, Łódź

 

2)    CEiPM Łódź

Agnieszka Kabzińska - asystent EURES

a.kabzinska@lodz.ohp.pl

tel. 42 639 50 91

ul. Pomorska 40

90-203, Łódź

 

3)    CEiPM Piotrków Tryb.

Beata Kapuścik - asystent EURES

b.kapuscik@lodz.ohp.pl

tel. 44 647-45-39

ul. Przemysłowa 25

97-300, Piotrków Trybunalski

 

4)    CEiPM Sieradz

Karolina Kulesza - asystent EURES

k.kulesza@lodz.ohp.pl

tel. 43 822-59-36

ul. Lokajskiego 1

98-200, Sieradz

 

5)    CEiPM Skierniewice

Paulina Grzejszczak - asystent EURES

p.grzejszczak@lodz.ohp.pl

tel. 46 833-63-32

ul. Mszczonowska 63

96-100, Skierniewice


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400