2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejObudź swój potencjał

priority_desc
2016-06-07
100

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata z terenu województwa łódzkiego, które obecnie nie uczą się, nie pracują oraz nie szkolą się.

 

W okresie do 30.04.2017 r. wsparciem objętych zostanie 200 osób spełniających powyższe kryteria.

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz możliwości zatrudnienia w trakcie trwania projektu, efektem czego będzie zmniejszenie stosunkowo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych.

 

W projekcie „Obudź swój potencjał - YEI” oferujemy uczestnikom ścieżkę szkoleniowo-doradczą, w ramach której mogą wziąć udział w następujących rodzajach wsparcia:
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
- indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
- kursy zawodowe
- kursy językowe

- kurs prawa jazdy kat „B”
- kurs przedsiębiorczości
- podstawowy kurs komputerowy

- kurs ECDL
- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
- staże zawodowe

W okresie uczestnictwa w projekcie uczestnikom oferujemy:
- objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym
- wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych
- dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach programu
- stypendium szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
- stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z jednostkami realizującymi projekt:

MBP Łódź – 20 osób

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, (42) 639 50 91

PPP Łęczyca – 10 osób

ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca, tel. (24) 251 00 03

MCK Ozorków – 10 osób

ul. Listopadowa 9a,95-035 Ozorków, tel. (42) 718 01 12

MCK Pabianice – 10 osób

ul. R. Traugutta 2, 95-200 Pabianice, tel. (42) 212 11 06

MCK Opoczno – 20 osób

ul. Piotrkowska 7, 26-300 Opoczno, tel. (44) 755 41 09

MCK Piotrków Trybunalski – 20 osób

ul. Konarskiego 2, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 665 277 844

CEiPM OHP Piotrków Trybunalski – 10 osób

ul. Przemysłowa 25,97-300 Piotrków Trybunalski, tel. (44) 647 45 39

MCK Przedbórz – 10 osób

ul. Mostowa 37b, 97-570 Przedbórz, tel. (44) 781 27 02

CEiPM OHP Sieradz – 10 osób

ul. Lokajskiego 1, 98-200 Sieradz, tel. (43) 822 59 36

MCK Wieluń – 10 osób

Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, tel. (43) 886 02 85

MCK Wieruszów – 10 osób

ul. Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów, tel. (62) 782 76 08

MCK Łask – 10 osób

ul. 9 Maja 33 B, 98 - 100 Łask, tel. 669 232 669

MCIZ Zduńska Wola – 10 osób

ul. Srebrna 2a, 98-220 Zduńska Wola, tel. (43) 823-33-21

MCK Rawa Mazowiecka – 20 osób

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (46) 815 75 21

MCK Łowicz – 20 osób

ul. Floriana 7, 99-400 Łowicz, tel. (46) 839 60 93

 

Całkowita wartość projektu: 26 977 999,42 zł

Zakończenie projektu w Łowiczu

MCK Łowicz - kwiecień 2017

2017-04-28
095

Zakończenie projektu w Wieluniu

MCK Wieluń - kwiecień 2017

2017-04-14
094

Pierwsze zatrudnienia uczestników projektu

MCK Pabianice - kwiecień 2017

2017-04-14
093

Staże zawodowe w Łowiczu

MCK Łowicz - marzec 2017

2017-03-02
092

Operator koparko-ładowarki w akcji

MCK Rawa Maz. - marzec 2017

2017-03-02
091

Staże zawodowe – pracownik biurowy

MCK Rawa Maz. - luty

2017-02-27
090

Staże zawodowe w Zduńskiej Woli na półmetku

MCIZ w Zduńskiej Woli

2017-02-09
089

Staże zawodowe w Wieruszowie

MCK Wieruszów - luty 2017

2017-02-08
088

Staże zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb. - styczeń 2017

2017-02-02
087

Staże zawodowe w Sieradzu

CEiPM Sieradz

2017-01-24
086

Kosmetyczki z Rawy Mazowieckiej na stażach zawodowych

MCK Rawa Maz. - styczeń 2017

2017-01-20
085

Staże zawodowe w Wieluniu

MCK Wieluń

2017-01-16
084

Staże zawodowe w Opocznie rozpoczęte

MCK Opoczno - styczeń 2017

2017-01-12
083

Staże zawodowe w Łasku

MCK Łask - styczeń 2016

2017-01-03
082

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem staży zawodowych

MCK Łowicz - grudzień 2016

2016-12-30
081

„Staże zawodowe w OSP-YEI na starcie w Sieradzu!”

CEiPM Sieradz

2016-12-16
080

Indywidualne pośrednictwo pracy w Łasku

MCK w Łasku - grudzień 2016

2016-12-16
079

Metamorfozy wizerunku w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Tryb - grudzień 2016

2016-12-15
078

Warsztaty kreowania wizerunku w Rawie Maz.

MCK Rawa Maz. - grudzień 2016

2016-12-10
077

Organizacja staży zawodowych

MCK Rawa Mazowiecka - grudzień 2016

2016-12-10
076

Kreowanie wizerunku uczestników projektu z Łowicza

MCK Łowicz - grudzień 2016

2016-12-10
075

Zakończenie kursów zawodowych w Rawie Maz.

MCK Rawa Mazowiecka - grudzień 2016

2016-12-10
074

Podpisanie umów o staż zawodowy w Wieluniu

MCK Wieluń - grudzień 2016

2016-12-08
073

Szkolenie ECDL w Łowiczu

MCK Łowicz - grudzień 2016

2016-12-08
072

Zakończenie szkoleń zawodowych w MCK Pabianice

MCK Pabianice - grudzień 2016

2016-12-02
071

Zakończenie kursów zawodowych w wieruszowskim MCK

MCK Wieruszów - grudzień 2016

2016-12-02
070

Kursy zawodowe w Przedborzu

MCK Przedórz - grudzień 2016

2016-12-02
069

Kreowanie wizerunku w Wieruszowie

MCK Wieruszów

2016-12-02
068

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w Łowiczu

MCK Łowicz - grudzien 2016

2016-12-02
067

Zakończenie kursu „Kucharz – kelner – barman – barista” w Piotrkowie Trybunalskim.

MCK Piotrków Tryb.

2016-11-30
066

Kursy zawodowe w Zduńskiej Woli zakończone

MCIZ Zduńska Wola - listopad 2016

2016-11-30
065

Kreowanie wizerunku w Zduńskiej Woli zakończone

MCIZ Zduńska Wola - listopad 2016

2016-11-30
064

Zakończenie szkoleń w Łowiczu

MCK Łowicz - listopad 2016

2016-11-30
063

Kurs zawodowy magazynierów w Ozorkowie

MCK Ozorków - listopad 2016

2016-11-30
062

Zakończenie kursu „Operator koparko-ładowarki” w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - listopad 2016

2016-11-28
061

Staż zawodowy – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

CEiPM Piotrków Tryb. - listopad 2016

2016-11-25
060

Kurs zawodowy wizażystka-kosmetyczka w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb. - listopad 2016

2016-11-25
059

Kreowanie wizerunku uczestników OSP

CEiPM w Sieradzu - listopad 2016

2016-11-25
058

Podstawowy kurs komputerowy w Ozorkowie

MCK Ozorków - listopad 2016

2016-11-23
057

Kosmetyczka – wizażystka z elementami stylizacji paznokci

MCK Rawa Maz. - listopad 2016

2016-11-18
056

Kursy zawodowe w Wieluniu

MCK Wieluń - listopad 2016

2016-11-17
055

Kurs pracownik administracyjno - biurowy w Rawie Maz.

MCK Rawa Maz. - listopad 2016

2016-11-16
054

Indywidualne wsparcie psychologiczne

MCK Rawa Maz. - listopad 2016

2016-11-14
053

Szkolenia zawodowe w Łowiczu

MCK Łowicz - listopad 2016

2016-11-10
052

Kursy zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb. - listopad 2016

2016-11-10
051

Młodzież poznaje zasady ruchu drogowego

MCK Opoczno - listopad 2016

2016-11-10
050

Kurs operatora koparko – ładowarki,

MCK Rawa Maz. - listopad 2016

2016-11-08
049

Kursy zawodowe w Sieradzu

CEiPM Sieradz - listopad 2016

2016-11-08
048

Kurs operatora koparko ładowarki w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb. - listopad 2016

2016-11-04
047

Kursy zawodowe w Łasku

MCK Łask - listopad 2016

2016-11-04
046

Rozpoczęcie kursów zawodowych w Wieruszowie

MCK Wieruszow - listopad 2016

2016-11-03
045

Kursy zawodowe w Ozorkowie

MCK Ozorków - październik 2015

2016-10-28
044

Rozpoczęcie kursów zawodowych w Opocznie

MCK Opoczno - październik 2016

2016-10-25
043

Podstawowy kurs komputerowy w Wieruszowie

MCK Wieruszów - październik 2016

2016-10-25
042

Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - październik 2016

2016-10-24
041

Kurs ECDL w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - październik 2016

2016-10-24
040

Grupowe wsparcie psychologiczne w wieruszowskim Młodzieżowym Centrum Kariery OHP

MCK Wieruszów - październik 2016

2016-10-21
039

Kurs prawa jazdy kat. B w Rawie Maz.

MCK Rawa Maz. - październik 2016

2016-10-21
038

Spotkania piotrkowskiej młodzieży z psychologiem

CEiPM Piotrków Tryb. - październik 2016

2016-10-21
037

Kurs ECDL w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb. - październik 2016

2016-10-20
036

Zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem w Opocznie

MCK Opoczno - październik 2016

2016-10-20
035

Kurs języka angielskiego w Rawie Maz.

MCK Rawa Mazowiecka - październik 2016

2016-10-20
034

Kurs prawa jazdy uczestniczek projektu w Wieruszowie

MCK Wieruszów - październik 2016

2016-10-20
033

Zajęcia z psychologiem w Łowiczu

MCK Łowicz - październik 2016

2016-10-20
032

Doradztwo grupowe w Sieradzu

CEiPM Sieradz - październik 2016

2016-10-20
031

Wsparcie psychologiczne w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - październik 2016

2016-10-19
030

Wsparcie grupowe w Łowiczu

MCIZ Skierniewice - październik 2016

2016-10-18
029

Podstawowy Kurs Komputerowy w Rawie Maz.

MCK Rawa Mazowiecka

2016-10-17
028

Zakończenie spotkań z doradcą zawodowym

CEiPM Łódź - październik 2016

2016-10-17
027

Zajęcia grupowe w Przedborzu

MCK Przedbórz - październik 2016

2016-10-15
026

Grupowe wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu

MCK Rawa Maz.

2016-10-14
025

Doradztwo zawodowe w Wieruszowie

MCK w Wieruszowie - październik 2016

2016-10-14
024

Zajęcia w Wieluniu

MCK Wieluń - październik 2016

2016-10-14
023

Opieka merytoryczna uczestników projektu

MCK Rawa Maz, - październik 2016

2016-10-13
022

Grupowe warsztaty z psychologiem w Łasku

MCK Łask - październik 2016

2016-10-13
021

Kurs prawa jazdy w Piotrkowie Tryb.

CEiPM Piotrków Tryb.

2016-10-12
020

Zajęcia z doradcą zawodowym w Opocznie

CEiPM Piotrków Tryb. - październik 2016

2016-10-11
019

Zajęcia z psychologiem w Piotrkowie Tryb.

MCK Piotrków Tryb.

2016-10-10
018

Grupowe doradztwo zawodowe w Rawie Maz.

MCK Rawa Maz. - październik 2016

2016-10-06
017

Grupowe doradztwo zawodowe w Łasku

MCK Łask - wrzesień 2016

2016-10-06
016

Warsztaty z doradcą w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - wrzesień 2016

2016-09-30
015

Zajęcia w ramach projektu OSP – zawodowym drogowskazem

CEiPM Piotrków Tryb. - wrzesień 2016

2016-09-28
014

Konsultacje indywidualne w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz. - czerwiec 2016

2016-06-30
013

Zajęcia indywidualne w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Tryb. - czerwiec 2016

2016-06-29
012

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w Wieruszowie

MCK Wieruszów - czerwiec 2016

2016-06-23
011

Rozpoczęcie projektu w Rawie Maz.

MCK Rawa Maz. - czerwiec 2016

2016-06-20
010

Spotkanie z opiekunem projektu

CEiPM Sieradz - czerwiec 2016

2016-06-17
009

Zajęcia indywidualne w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Tryb. - czerwiec 2016

2016-06-17
008

Porady indywidualne w Wieluniu

MCK WIeluń - czerwiec 2016

2016-06-17
007

Indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym w Łasku

MCK Łask - czerwiec 2016

2016-06-15
006

Doradztwo indywidualne w Sieradzu

CEiPM Sieradz - czerwiec 2016

2016-06-13
005

Rozpoczęcie projektu w Opocznie

MCK Opoczno - czerwiec 2016

2016-06-13
004

Rekrutacja uzupełniająca w Rawie Maz.

CEiPM Skierniewice - czerwiec 2016

2016-06-09
003

Spotkanie z uczestnikami projektu

CEiPM Piotrków Tryb. - czerwiec 2016

2016-06-09
002

Rozpoczęcie projektu w Ozorkowie

CEiPM Łódź - czerwiec 2016

2016-06-09
001

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400