2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejAkcja aktywizacja

priority_desc
2016-06-07
100

Projekt skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lata z terenu województwa łódzkiego, które obecnie nie uczą się, nie pracują oraz nie szkolą się.

W okresie do 31.08.2017r. wsparciem objętych zostanie 170 osób spełniających powyższe kryteria.

 

W projekcie „Akcja aktywizacja - YEI” oferujemy uczestnikom ścieżkę szkoleniowo-doradczą, w ramach której mogą wziąć udział w następujących rodzajach wsparcia:

- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne

- zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (grupa IB) lub grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (grupa II)

- pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży (grupa II)

- kursy zawodowe (grupa II)

- kwalifikacyjne kursy zawodowe (grupa IB)

- warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (grupa IA)
- kursy językowe (grupa IA i II)

- kurs prawa jazdy kat „B” (grupa II)
- kurs przedsiębiorczości (grupa II)

- kurs ECDL (grupa IB i II)
- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (grupa II)
- staże zawodowe (grupa II)

W okresie uczestnictwa w projekcie uczestnikom oferujemy:
- objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym (dla osób biernych zawodowo)
- wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych
- dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia
- stypendium szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
- stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z jednostkami realizującymi projekt:

 

Grupa IA (osoby w wieku 15-16 lat)

Hufiec Pracy 5-3, 92–310 Łódź, ul. Milionowa 96, tel. (42) 672 23 02

Hufiec Pracy 5-13, 97–200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11, tel. 669 232 683

Hufiec Pracy 5-20, 98–400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 14, tel. (62) 783 17 73

Hufiec Pracy 5-22, 99–400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30, tel. (46) 837 65 56

 

Grupa IB (osoby w wieku 16-17 lat)

Hufiec Pracy 5-6, 90–562 Łódź, ul. Łąkowa 4, tel. (42) 717 15 77

Hufiec Pracy 5-21, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6, tel. (43) 843 96 52

Hufiec Pracy 5-24, 96–200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46, tel. (46) 814 26 94

 

Grupa II (osoby w wieku 18-24 lata)

MCK Ozorków, 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 9a, tel. (42) 718 01 12

PPP Aleksandrów Łódzki, 97-050 Aleksandrów Łódzki, ul. 11-go Listopada 3, tel. (42) 239 85 06

MCK Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Farbiarska 20, tel. (44) 710 17 02

PPP Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 2, tel. 669 232 644

MCK Wieruszów, 98-400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 8, tel. (62) 782 76 08

MCK Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Pułaskiego 5, tel. (43) 822 59 36

PPP Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61 a, tel. 665 912 952

MCK Łowicz, 99-400 Łowicz, ul. Floriana 7, tel. (46) 839 60 93

MCK Kutno, 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 13, tel. (24) 253 70 71

 

„Akcja Aktywacja – ostatnia prosta”

HP 5-6 Łódź - lipiec 2017

2017-07-28
098

Egzamin końcowy w Wieluniu

HP 5-21 Wieluń - lipiec 2017

2017-07-05
098

Zduńskowolscy Beneficjenci zakończyli staże

MCIZ i PPP Zduńska Wola - lipiec 2017

2017-07-04
098

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Wieluniu

HP 5-21 Wieluń - czerwiec 2017

2017-06-27
098

Staże zawodowe w Ozorkowie

MCK Ozorków - czerwiec 2017

2017-06-06
097

Projekt “Akcja Aktywizacja - YEI” w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2017-05-24
096

Staże zawodowe w Radomsku

PPP Radomsko - maj 2017

2017-05-16
095

Staże zawodowe w Kutnie „Akcja Aktywizacja – YEI”

MCK Kutno - kwiecień 2017

2017-05-08
094

Staże zawodowe beneficjentów ze Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP Zduńska Wola - kwiecień 2017

2017-04-19
093

Rozpoczęcie staży zawodowych w Wieruszowie w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”

MCK Wieruszów - kwiecień 2017

2017-04-06
092

Trwa kurs prawa jazdy w Radomsku

PPP Radomsko - kwiecień 2017

2017-04-04
091

Kreowanie wizerunku w Sieradzu

MCK Sieradz - marzec 2017

2017-03-31
090

Kreowali wizerunek w Radomsku

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-30
089

Kurs prawa jazdy w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Maz. - marzec 2017

2017-03-29
088

Kurs wizażu dla uczestników projektu

PPP Aleksandrów Łódzki - marzec 2017

2017-03-29
087

Kreowanie wizerunku z usługą stylisty

MCK Tomaszów Maz. - marzec 2017

2017-03-28
086

Zakończenie kursu kucharz-kelner-barman-barista

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-27
085

Kreowanie wizerunku w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola, PPP Zduńska Wola - marzec 2017

2017-03-22
084

Egzamin ECDL BASE w Ozorkowie

MCK Ozorków - marzec 2017

2017-03-21
083

Zakończony kurs magazyniera w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola, PPP Zduńska Wola - marzec 2017

2017-03-21
082

Dobiegł końca kurs na magazyniera w Radomsku

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-20
081

Zakończenie kursów zawodowych w Wieruszowie

MCK Wieruszów - marzec 2017

2017-03-19
080

Zakończenie kursu zawodowego - wizażystka

MCK Tomaszów Maz. - marzec 2017

2017-03-16
079

Indywidualne pośrednictwo pracy w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola - marzec 2017

2017-03-16
078

Kurs prawa jazdy w Radomsku

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-13
077

Zdobywają uprawnienia na wózki widłowe

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-10
076

Indywidualne pośrednictwo pracy w Kutnie

MCK Kutno - marzec 2017

2017-03-10
075

Zduńskowolskie księgowe z certyfikatami

MCIZ i PPP Zduńska Wola - marzec 2017

2017-03-08
074

Kreowanie wizerunku w Ozorkowie

MCK Ozorków - marzec 2017

2017-03-08
073

Kurs prawa jazdy w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP w Zduńskiej Woli - marzec 2017

2017-03-07
072

Kurs administracyjno –biurowy w Radomsku

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-07
071

Zakończenie kursów zawodowych w Łowiczu

MCK Łowicz - marzec 2017

2017-03-07
070

Indywidualne pośrednictwo pracy w Radomsku

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-06
069

Kurs kucharz-kelner-barman-barista w Radomsku

PPP Radomsko - marzec 2017

2017-03-02
068

Zakończenie kursu zawodowego w Radomsku

PPP Radomsko - luty 2017

2017-03-01
067

Warsztaty z kreowania wizerunku w Kutnie

MCK Kutno - luty 2017

2017-02-28
066

Zakończenie kursu językowego w Kutnie

MCK Kutno - luty 2017

2017-02-22
065

Kursy zawodowe w Wieruszowie

MCK Wieruszów - luty 2017

2017-02-21
064

Kurs zawodowy - wizażystka w Tomaszowie Maz,

MCK Tomaszów Mazowiecki - luty 2017

2017-02-21
063

Egzamin UDT w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP Zduńska Wola - luty 2017

2017-02-20
062

Zakończenie kursu języka angielskiego w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Maz. - luty 2017

2017-02-20
061

Kreowanie wizerunku w Wieruszowie

MCK Wieruszów - luty 2017

2017-02-20
060

Ruszył kurs na magazyniera

PPP Radomsko - luty 2017

2017-02-20
059

Kursy zawodowe w Sieradzu

MCK Sieradz - luty 2017

2017-02-16
058

Kursy zawodowe w Łowiczu

MCK Łowicz - luty 2017

2017-02-16
057

Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży w Wieruszowie

MCK Wieruszów - luty 2017

2017-02-15
056

Zakończenie kursu ECDL w Radomsku

PPP Radomsko - luty 2017

2017-02-15
055

Kursy zawodowe w Aleksandrowie Łódzkim

PPP w Aleksandrowie Łódzkim - luty 2017

2017-02-15
054

Kurs na prawo jazdy w Kutnie

MCK Kutno

2017-02-13
053

Kurs administracyjno-biurowy w Ozorkowie

MCK Ozorków - luty 2017

2017-02-13
052

Kurs zawodowy w Radomsku

PPP Radomsko - luty 2017

2017-02-10
051

Depresja - zajęcia z psychologiem

MCK Tomaszów Maz.

2017-02-09
050

Księgowość komputerowa w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP Zduńska Wola - luty 2017

2017-02-06
049

Kurs Komputerowy ECDL BASE w Kutnie

MCK Kutno - luty 2017

2017-02-06
048

Kurs magazynierów w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola - styczeń 2017

2017-02-02
047

Kurs przedsiębiorczości w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP Zduńska Wola

2017-01-31
046

Trwa ECDL w Radomsku

PPP Radomsko

2017-01-31
045

ECDL w Sieradzu

MCK Sieradz - styczeń 2017

2017-01-31
044

Kurs z języka angielskiego

MCK - styczeń 2017

2017-01-31
043

Kurs przedsiębiorczości w Zduńskiej Woli

MCIZ w Zduńskiej Woli - styczeń 2017

2017-01-31
042

Zakończenie kursu komputerowego ECDL w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz. - styczeń 2017

2017-01-26
041

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Wieluniu

HP 5-21 Wieluń - styczeń 2017

2017-01-25
040

Kurs językowy w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Mazowiecki - styczeń 2017

2017-01-24
039

Grupowe doradztwo zawodowe w Radomsku

PPP Radomsko - styczeń 2017

2017-01-23
038

Kurs przedsiębiorczości w Łowiczu

MCK Łowicz - styczeń 2017

2017-01-23
037

Indywidualne wsparcie psychologiczne

PPP Radomsko - styczeń 2017

2017-01-20
036

Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP w Zduńskiej Woli

2017-01-19
035

Kursy języka angielskiego w Aleksandrowie Łódzkim rozpoczęte

PPP Aleksandrów Łódzki - styczeń 2017

2017-01-19
034

Zajęcia grupowe w Wieruszowie

MCK Wieruszów - styczeń 2017

2017-01-19
033

Kutnowska telewizja w MCK w Kutnie

MCK Kutno - styczeń 2017

2017-01-18
032

Grupowe doradztwo zawodowe w Łodzi

MCIZ Łódź - styczeń 2016

2017-01-18
031

Doradztwo grupowe w Sieradzu

CEiPM OHP Sieradz - styczeń 2017

2017-01-18
030

Spotkanie z doradcą zawodowym w Ozorkowie

MCK Ozorków - styczeń 2017

2017-01-12
029

Zapobieganie depresji w Radomsku

PPP Radomsko - styczeń 2017

2017-01-12
028

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego w Kutnie

MCK Kutno - styczeń 2017

2017-01-09
027

Grupowe doradztwo zawodowe w Łowiczu

MCK Łowicz - styczeń 2017

2017-01-09
026

Grupowe doradztwo zawodowe w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP Zduńska Wola - grudzień 2016

2016-12-28
025

Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego

MCK Tomaszów Maz. - grudzień 2016

2016-12-16
024

Grupowe wsparcie psychologiczne w Kutnie

MCK Kutno

2016-12-16
023

Ostatni dzień realizacji ścieżki wsparcia w ramach projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” w Hufcu Pracy 5-20 w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2016-12-16
022

Wsparcie psychologiczne w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

2016-12-14
021

Indywidualne zajęcia z psychologiem w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP w Zduńskiej Woli

2016-12-14
020

Warsztaty psychologiczne w Tomaszowie Maz.

MCK Tomaszów Maz.

2016-12-14
019

Grupowe wsparcie psychologiczne w Łowiczu

MCK Łowicz

2016-12-14
018

Zakończenie kursu językowego w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów - grudzień 2016

2016-12-13
017

Grupowe wsparcie psychologiczne w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP w Zduńskiej Woli - grudzień 2016

2016-12-13
016

Wsparcie psychologiczne w Sieradzu

MCK Sieradz - grudzień 2016

2016-12-10
015

Warsztaty wyrównawcze w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów - grudzień 2016

2016-12-10
014

Kurs językowy w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów - grudzień 2016

2016-12-08
013

Indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP w Zduńskiej Woli - listopad 2016

2016-11-29
012

Indywidualne doradztwo zawodowe w Wieruszowie

MCK Wieruszów - listopad 2016

2016-11-25
011

Zajęcia wyrównawcze w Łodzi

HP 5-3 Łódź - listopad 2016

2016-11-25
010

Doradztwo zawodowe w Wieluniu

MCK Wieluń - listopad 2016

2016-11-25
009

Indywidualne doradztwo zawodowe w Tomaszowie Maz.

MCK tomaszów Mazowieckici - listopad 2016

2016-11-24
008

Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty w Rawie Maz.

HP 5-24 Rawa Mazowiecka

2016-11-23
007

Spotkanie informacyjne w Sieradzu

CEiPM Sieradz - listopad 2016

2016-11-22
006

Realizacja projektu w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów - listopad 2016

2016-11-18
005

Spotkanie informacyjne w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - listopad 2016

2016-11-15
004

Realizacja projektu w Tomaszowie Maz.

HP 5-13 Tomaszów Maz.

2016-11-04
003

Realizacja projektu w Aleksandrowie Łódzkim

HP 5-3 Łódź - październik 2016

2016-10-28
002

Rozpoczęcie projektu w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

2016-09-21
001

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400