2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc
2017-04-12
10

EURES GO FURTHER - KROK DALEJ NIŻ INNI edycja III jest kontynuacją projektu adresowanego do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i śląskiego. Założeniem projektu jest dotarcie doradców EURES do wybranych miejscowości i poinformowanie osób zainteresowanych o możliwościach jakie oferuje sieć EURES.

Kto może skorzystać z projektu?

Projekt jest skierowany do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy (18+) z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich.

Gdzie i kiedy?

III edycja projektu realizowana będzie do końca 2019 roku. W ramach działań projektowych prowadzone będą spotkania w szkołach, świetlicach i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przekazania informacji o działaniach w ramach sieci EURES. Ponadto uczestnicy projektu dowiedzą się o realizacji innych projektów w ramach sieci EURES: Drop’pin@EURES, Twoja pierwsza praca z EURES’em oraz Reactivate.

Czego możesz dowiedzieć się na spotkaniu?

Europejski rynek pracy - mobilność

·      sytuacja na europejskim rynku pracy

·      jednolity rynek europejski

·      mobilność i migracja w UE

·      swobodny przepływ pracowników wewnątrz UE

Ogólne informacje o sieci EURES

·      co to jest EURES, kto go tworzy, jakie są cele sieci EURES

·      usługi EURES

·      gdzie można uzyskać pomoc w ramach sieci EURES

O czym warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy do UE/EOG

·      na co zwrócić uwagę korzystając z usług agencji pracy

·      uzyskanie informacji o pozwoleniach na pobyt, pracę

·      zasady dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych

·      zasady podatkowania

·      warunki przyznawania świadczeń

·      dokumenty aplikacyjne (Europass, Fabryka CV - Zielona Linia)

·      zabezpieczenie przed wyjazdem (adresy placówek dyplomatycznych, zasoby finansowe, ubezpieczenie)

·      karta EKUZ

·      dobre rady przed wyjazdem

·      bezpieczeństwo wyjazdów i handel ludźmi

Skuteczne poszukiwanie pracy w UE/EOG

·      kadra EURES

·      portale internetowe (CBOP, EURES) – omówienie, sposoby korzystania (np. jak szukać pracy, jak się zalogować)

·      Europejskie Dni Pracy Online - EOJD

Inicjatywy w ramach EURES

·      Twoja Pierwsza Praca z EURES

·      Reactivate

·      Drop’pin@EURES

·      Staże i praktyki zawodowe

·      EURES przygraniczny

·      Informacja na temat innych projektów realizowanych przez OHP

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z osobami bezpośrednio zajmującymi  się realizacją projektu:

Krzysztof Borek – doradca EURES z Małopolskiej WK OHP

e-mail: k.borek@ohp.pl tel. (18) 441-35-87

Anna Stokłosa – asystent p.o. doradcy EURES ze Śląskiej WK OHP

e-mail: a.stokolosa@ohp.pl tel. (32) 209-08-59

Agnieszka Kruszewska – doradca EURES z Podlaskiej WK OHP

e-mail: a.kruszewska@ohp.pl tel. (85) 651-61-87

Katarzyna Leśnik – doradca EURES z Łódzkiej WK OHP

e-mail: k.lesnik@ohp.pl tel. (42) 636-54-37

Jagoda Piotrowska – asystent p.o. doradcy EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP

e-mail: jagoda.piotrowska@ohp.pl tel. (56) 654-70-68


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400