2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

priority_desc
2019-03-06
200

Od szkolenia do zatrudnienia

 

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy kontynuuje w 2019 r. realizację projektu w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży” –„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

 

Termin zakończenia projektu: 31 października 2019 r.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

 

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

 

Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

 

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

·         indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,

·         warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,

·         kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).

·         warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,

·         stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),

·         indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

W 2019 r. projekt będzie realizowany w siedmiu jednostkach na terenie województwa łódzkiego. Przewidywana liczba uczestników na terenie województwa łódzkiego to 80 osób.

 

 

Lp.

Nazwa jednostki
wdrażającej projekt

Podział uczestników
na jednostki organizacyjne OHP
(1 grupa = 10 osób)

Lokalizacja jednostki OHP

 

Łódzka WK OHP

80

90-203 Łódź, ul. Pomorska 41

1

MCK Rawa Mazowiecka

10

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5

2

MCK Kutno 

10

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 13

3

MCK Piotrków Trybunalski

10

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Konarskiego 2

4

MCK Wieluń

10

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2

5

PPP Zduńska Wola

10

98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6C

6

CEiPM Łódź

20

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40

7

MCK Tomaszów Mazowiecki

10

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-10
196

 

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP od września 2017 do sierpnia 2018 roku realizowała  projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI’’ realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 18-24 lata w tym w szczególności do osób, które nie pracowały, nie kształciły się oraz nie szkoliły się. Wsparciem objętych zostało 120 osób z terenu województwa łódzkiego.

W Piotrkowie Tryb. staże na finiszu

CEiPM w Piotrkowie Tryb. - listopad 2019

2019-11-26
100

Zakończenie staży zawodowych w Zduńskiej Woli

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola - listopad 2019

2019-11-26
99

Końcówka staży zawodowych i podpisywanie umów o pracę w Zduńskiej Woli

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola

2019-11-06
98

Staże zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Tryb. - październik 2019

2019-10-31
97

Staż zawodowy – kosmetyczka-wizażystka

MCK Tomaszów Maz. - październik 2019

2019-10-31
96

Staż zawodowy w Tomaszowie Mazowieckim

MCK Tomaszów Maz.

2019-10-31
95

Beneficjenci projektu na stażach zawodowych

CEiPM Łódź

2019-10-22
94

Realizacja staży zawodowych w Wieluniu

MCK Wieluń - październik 2019

2019-10-21
93

Rozpoczęcie kursów zawodowych w Wieluniu

MCK Wieluń - lipiec 2019

2019-07-17
92

Uczestniczki OSDZ-3 szkolą się na kursie Kosmetyczka – wizażystka

MCK Rawa Maz. - lipiec 2019

2019-07-12
91

Kurs magazynierów ze Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - lipiec 2019

2019-07-10
90

Kursy Zawodowe w Kutnie

MCK Kutno - lipiec 2019

2019-07-10
89

Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej + kadry i płace

MCK Rawa Maz. - lipiec 2019

2019-07-10
88

Kreowanie wizerunku w Rawie Mazowieckiej dla OSDZ-3

MCK Rawa Maz. - lipiec 2019

2019-07-05
87

Uczestnicy projektu OSDZ-YEI w Rawie Mazowieckiej zaczęli spotkania z pośrednikiem pracy

MCK Rawa Maz. - czerwiec 2019

2019-07-03
86

Księgowość komputerowa w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - czerwiec 2019

2019-06-28
85

Grupowe doradztwo zawodowe dla OSDZ-3

MCK Rawa Maz. - czerwiec 2019

2019-06-26
84

Zakończenie grupowych zajęć z doradcą zawodowym

MCIZ W Łodzi - czerwiec 2019

2019-06-24
83

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od Szkolenia Do Zatrudnienia” II edycja

CEiPM Łódź - czerwiec 2019

2019-06-11
82

Grupowe doradztwo zawodowe w Zduńskiej Woli

MCIZ i PPP Zduńska Wola - maj 2019

2019-06-04
81

Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego w grupie OSDZ_3 na finiszu

MCK Rawa Maz. - maj 2019

2019-05-31
80

Zakończenie staży zawodowych w Łodzi i Pabianicach

CEiPM Łódź - listopad 2018

2018-11-20
75

Zakończenie staży zawodowych w Opocznie

MCK Opoczno - październik 2018

2018-10-12
74

Zakończenie staży zawodowych dla grupy OSDZ-5 w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz. - wrzesień 2018

2018-09-07
73

Staże zawodowe w Zduńskiej Woli na finiszu

MCIZ Zduńska Wola

2018-08-30
72

Realizacja staży zawodowych w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia” w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2018-08-13
71

Staże zawodowe „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCIZ Zduńska Wola

2018-07-10
70

Kreowanie wizerunku

MCK Łowicz

2018-06-01
69

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK OHP Rawa Mazowiecka -maj 2018

2018-05-17
69

Zajęcia z kreowania wizerunku w MCK Piotrków Trybunalski

MCK Piotrków Trybunalski

2018-05-24
68

Projekt OSDZ-koordynatorzy lokalni wizytują łódzkie grupy szkoleniowe

MCIZ Łódź, MBP Łódź - maj 2018

2018-05-17
68

Zakończenie kursów zawodowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK Bełchatów

MCK Bełchatów

2018-05-29
67

Kursy zawodowe „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”

MCIZ Zduńska Wola

2018-05-25
67

Kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”

MCK Bełchatów

2018-05-21
67

Kurs zawodowy Kosmetyczka- wizażystka z elementami stylizacji paznokci w grupie OSDZ_2

MCIZ Łódź - maj 2018

2018-05-17
67

Egzaminy na kursach zawodowych „Od Szkolenia Do Zatrudnienia” w Kutnie.

MCK OHP w Kutnie

2018-05-16
66

Kursy zawodowe w grupie OSDZ_3 w Pabianicach w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”

MCK w Pabianicach - maj 2018

2018-05-15
66

Kreowanie wizerunku w Rawie Mazowieckiej dla OSDZ-5

MCK w Rawie Mazowieckiej - maj 2018

2018-05-23
65

Staże zawodowe czas zacząć

MCK Bełchatów - maj 2018

2018-06-04
64

Zakończenie kursu zawodowego Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych + kadry i płace dla OSDZ-5

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej - maj 2018

2018-05-25
63

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i Giełda Pracy w MCK OHP w Opocznie

MCK OHP w Opocznie - MAJ 2018

2018-05-14
62

Kursy Zawodowe „Od Szkolenia Do Zatrudnienia” w Kutnie

MCK OHP Kutno - maj 2018

2018-05-14
62

Rozpoczęcie kursów zawodowych OSDZ_3 w MCK Pabianice

2018-05-04
62

Kursy zawodowe w Łowiczu OSDZ-4

MCK OHP w Łowiczu

2018-05-01
61

Kreowanie wizerunku – warsztaty z usługą stylisty

MCK OHP Bełchatów

2018-04-27
60

KREOWANIE WIZERYNKU W GRUPIE OSDZ_ 8/ MCK ŁASK

2018-04-26
59

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w MCK Bełchatów

MCK OHP Bełchatów

2018-04-20
58

Kurs ECDL

2018-04-18
057

Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych + kadry i płace

MCK OHP Rawa Mazo

2018-04-17
057

Warsztat przygotowujący młodzież do usamodzielniania w Łasku

MCK Łask - Kwiecień 2018

2018-04-09
056

Warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w MCK Bełchatów

MCK Bełchatów

2018-04-09
055

Kurs prawa jazdy kat. B w grupie OSDZ_1 z Łodzi

CEiPM Łódź - Kwiecień 2018

2018-04-09
054

Pomoc w usamodzielnieniu się w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Kwiecień 2018

2018-04-09
053

Zakończenie zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych w grupie OSDZ_1 w MBP w Łodzi oraz w grupie OSDZ_2 w MCiZ w Łodzi

CEiPM Łódź - Marzec 2018

2018-04-03
052

Warsztaty z usamodzielniania w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Marzec 2018

2018-03-29
051

Język angielski i zajęcia z zakresu obsługi komputerów w Łowiczu

MCK Łowicz - Marzec 2018

2018-03-26
050

Wizyta koordynatora lokalnego do projektu w Grupie OSDZ-5

MCK OHP Rawa Mazowiecka

2018-03-22
049

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w MCK Opocznie

MCK Opoczno

2018-03-21
048

Kurs prawa jazdy w Zduńskiej Woli

MCiZ Zduńska Wola

2018-03-19
047

Kurs języka angielskiego w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola

2018-03-19
046

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w Zduńskiej Woli

MCiZ Zduńska Wola

2018-03-19
045

Kurs prawa jazdy kat. B w MCK OHP w Opocznie

MCK Opoczno

2018-03-14
044

Warsztaty przygotowujące do usamodzielniania w Sieradzu

MCK Sieradz

2018-03-14
043

Szlifujemy język angielski i umiejętności komputerowe o standardzie ECDL w OSDZ-5

MCK Rawa Maz. - Marzec 2018

2018-03-13
042

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników w grupie

MCK OHP Łowicz

2018-03-12
041

Od Szkolenia Do Zatrudnienia w Kutnie.

MCK OHP w Kutnie

2018-03-12
040

Kurs prawa jazdy w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Marzec 2018

2018-03-08
039

Warsztaty usamodzielniania się OSDZ_3 w MCK Pabianicach zakończone

MCK Pabianice - Marzec 2018

2018-03-07
038

Zajęcia z indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Marzec 2018

2018-03-05
037

Warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się uczestników w grupie OSDZ_5 w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz. - Marzec 2018

2018-03-02
036

Kolejne wsparcie dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Opocznie

MCK Opoczno - Luty 2018

2018-02-27
035

Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników OSDZ_5

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-26
034

Indywidualne pośrednictwo pracy w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Luty 2018

2018-02-26
033

Grupowe wsparcie psychologiczne w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Luty 2018

2018-02-26
032

Indywidualne wsparcie psychologicznie w MCK Bełchatów w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Luty 2018

2018-02-26
031

Uczestnicy projektu OSDZ-YEI w Rawie Mazowieckiej zaczynają spotkania z pośrednikiem pracy

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-22
030

„Wsparcie psychologiczne motywacją do rozwoju osobistego”

CEiPM Łódź - Luty 2018

2018-02-22
029

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla OSDZ_5 w MCK Rawa Mazowiecka

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-21
028

Wsparcie psychologiczne i zajęcia z zapobiegania depresji w MCK Bełchatów

MCK Bełchatów - Luty 2018

2018-02-21
027

Grupowe wsparcie psychologiczne w Łowiczu

MCK Łowicz - Luty 2018

2018-02-21
026

Wsparcie psychologiczne w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Luty 2018

2018-02-16
025

Indywidualne wparcie psychologicznie OSDZ_1 w MBP w Łodzi

CEiPM Łódź

2018-02-15
024

Grupowe doradztwo zawodowe w Łowiczu

MCK Łowicz - Luty 2018

2018-02-13
023

Zajęcia z psychologiem OSDZ_3 w MCK Pabianice

MCK Pabianice - Luty 2018

2018-02-14
022

Grupowe doradztwo zawodowe w MCK Bełchatów w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Luty 2018

2018-02-14
021

Wparcie psychologicznie i zajęcia z zapobiegania depresji w MCK Rawa Mazowiecka

MCK Rawa Maz.

2018-02-08
020

Grupowe doradztwo zawodowe w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Luty 2018

2018-02-06
019

W MCK w Łasku zakończono zajęcia z Grupowego Doradztwa Zawodowego w ramach projektu OSDZ

MCK Łask - Luty 2018

2018-02-06
018

Grupowe doradztwo zawodowe w Piotrkowie Tryb. w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Piotrków Tryb. - Luty 2018

2018-02-02
017

„Grupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu OSDZ-YEI”

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-02
016

Kolejne wsparcie dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w MCK w Opocznie

MCK Opoczno - Styczeń 2018

2018-01-26
015

Zakończenie zajęć z doradztwa grupowego: OSDZ_3 w MCK Pabianice

MCK Pabianice - Styczeń 2018

2018-01-25
014

Grupowe doradztwo zawodowe w Łodzi – realizacja projektu „Od Szkolenia Do Zatrudnienia”

MCIZ Łódź- Styczeń 2018

2018-01-24
013

Spotkanie uczestników OSDZ w MCK w Łasku

MCK Łask - Styczeń 2018

2018-01-10
012

Zakończenie konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego w grupie OSDZ_5

MCK Rawa Maz. - Grudzień 2017

2017-12-18
011

Indywidualne konsultacje w Łowiczu

MCK Łowicz - Grudzień 2017

2017-12-15
010

Indywidualne poradnictwo zawodowe w Zduńskiej Woli dla uczestników projektu OSDZ

MCIZ Zduńska Wola - Listopad 2017

2017-11-30
009

Indywidualne doradztwo zawodowe w MCK OHP Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Listopad 2017

2017-11-28
008

Indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym w Łasku

MCK Łask - Listopad 2017

2017-11-21
007

Pierwsze wsparcie dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w MCK w Opocznie

MCK Opoczno - listopad 2017

2017-11-21
006

Spotkania organizacyjne z opiekunem grupy OSDZ_5

MCK Rawa Mazowiecka

2017-11-16
005

 

Rekrutacja do projektu OSDZ w MCK OHP Rawa Mazowiecka

MCK Rawa Maz. - Listopad 2017

2017-11-13
004

Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego w Bełchatowie w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Listopad 2017

2017-11-13
003

Indywidualne doradztwo zawodowe

CEiPM Łódź - Listopad 2017

2017-11-13
002

Spotkanie z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” – YEI w CEiPM w Sieradzu

CEiPM Sieradz - Listopad 2017

2017-10-25
001

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400