2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

priority_desc
2017-10-10
18234

 

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła rekrutację do projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia-YEI’’ realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt będzie realizowany od września 2017 do sierpnia 2018 roku.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata w tym w szczególności do osób, które nie pracują, nie kształcą się oraz nie szkolą się. Wsparciem objętych zostanie 120 osób z terenu województwa łódzkiego.

 

Zapraszamy osoby, które:

- ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 25 roku życia,

- są bierne zawodowo,

- nie kształcą się i nie szkolą,

- nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

 

A w szczególności osoby:

- posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

 

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z:

 • indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym,
 • grupowych zajęć z doradcą zawodowym ,
 • grupowego wsparcia psychologicznego ,
 • zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kursu zawodowego,
 • 3-miesięcznych staży zawodowych,
 • indywidualnego pośrednictwa pracy,
 • warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.

Dodatkowo do wyboru:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • kurs językowy,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych,
 • kurs ECDL (European Computer Driving Licence),
 • kurs prawa jazdy kat. B.

 

Podczas uczestnictwa w projekcie oferujemy uczestnikom również:

- wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,

- objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- wyżywieniem w trakcie zajęć,

- dofinansowaniem kosztów dojazdu na zajęcia i staże zawodowe,

- stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe,

- stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy,

- refundacją kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do jednostek
Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

 

Jednostki  ŁWK OHP realizujące projekt:

1

MCK Pabianice

95-200 Pabianice, ul. R. Traugutta 2

tel./fax. (42) 212-11-06

e-mail: mckpabianice@lodz.ohp.pl

2

MBP Łódź

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40

tel./fax. (42) 639-50-91

e-mail: ceipm@lodz.ohp.pl

3

MCIZ Łódź

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40

tel./fax: (42) 630-33-54

e-mail: mciz@lodz.ohp.pl

4

MCK Łowicz

99-400 Łowicz, ul. Floriana 7

tel./fax: (46) 839-60-93

e-mail: mcklowicz@lodz.ohp.pl

5

MCK Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka,

ul. Kościuszki 5

tel./fax: (46) 815-75-21

e-mail: mckrawamaz@lodz.ohp.pl

6

MCK Kutno 

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 13

tel./fax: (24) 253-70-71

e-mail: mckkutno@lodz.ohp.pl

7

MCK Opoczno

26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 7

tel./fax: (44) 755-41-09

e-mail: mckopoczno@lodz.ohp.pl

8

MCK Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19A

tel./fax: (44) 631-12-69

e-mail: mckbelchatow@ohp.pl

9

MCK Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. Konarskiego 2

tel./fax: 665-277-844

e-mail: mckpiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

10

CEiPM Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

tel./fax: (43) 822-59-36

e-mail: ceipmsieradz@lodz.ohp.pl

11

MCK Łask

98-100 Łask, ul.9 Maja 33B

tel./fax: 669-232-669

e-mail: mcklask@lodz.ohp.pl

12

MCIZ Zduńska Wola

98-220 Zduńska Wola, ul. Srebrna 2A

tel./fax: (43) 823-33-21

e-mail: mciz.zdwola@lodz.ohp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa zgłoszenie OSDZ-YEI

Zał. 5 Kwestionariusz ufw OSDZ-YEI

Zał. 6 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie OSDZ-YEI

Zał. 7 Regulamin uczestnictwa w projekcie OSDZ-YEI

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika dot.danych osob. OSDZ-YEI

 

 

Zakończenie staży zawodowych w Łodzi i Pabianicach

CEiPM Łódź - listopad 2018

2018-11-20
75

Zakończenie staży zawodowych w Opocznie

MCK Opoczno - październik 2018

2018-10-12
74

Zakończenie staży zawodowych dla grupy OSDZ-5 w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz. - wrzesień 2018

2018-09-07
73

Staże zawodowe w Zduńskiej Woli na finiszu

MCIZ Zduńska Wola

2018-08-30
72

Realizacja staży zawodowych w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia” w Bełchatowie

MCK Bełchatów

2018-08-13
71

Staże zawodowe „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCIZ Zduńska Wola

2018-07-10
70

Kreowanie wizerunku

MCK Łowicz

2018-06-01
69

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK OHP Rawa Mazowiecka -maj 2018

2018-05-17
69

Zajęcia z kreowania wizerunku w MCK Piotrków Trybunalski

MCK Piotrków Trybunalski

2018-05-24
68

Projekt OSDZ-koordynatorzy lokalni wizytują łódzkie grupy szkoleniowe

MCIZ Łódź, MBP Łódź - maj 2018

2018-05-17
68

Zakończenie kursów zawodowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK Bełchatów

MCK Bełchatów

2018-05-29
67

Kursy zawodowe „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”

MCIZ Zduńska Wola

2018-05-25
67

Kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”

MCK Bełchatów

2018-05-21
67

Kurs zawodowy Kosmetyczka- wizażystka z elementami stylizacji paznokci w grupie OSDZ_2

MCIZ Łódź - maj 2018

2018-05-17
67

Egzaminy na kursach zawodowych „Od Szkolenia Do Zatrudnienia” w Kutnie.

MCK OHP w Kutnie

2018-05-16
66

Kursy zawodowe w grupie OSDZ_3 w Pabianicach w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”

MCK w Pabianicach - maj 2018

2018-05-15
66

Kreowanie wizerunku w Rawie Mazowieckiej dla OSDZ-5

MCK w Rawie Mazowieckiej - maj 2018

2018-05-23
65

Staże zawodowe czas zacząć

MCK Bełchatów - maj 2018

2018-06-04
64

Zakończenie kursu zawodowego Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych + kadry i płace dla OSDZ-5

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej - maj 2018

2018-05-25
63

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i Giełda Pracy w MCK OHP w Opocznie

MCK OHP w Opocznie - MAJ 2018

2018-05-14
62

Kursy Zawodowe „Od Szkolenia Do Zatrudnienia” w Kutnie

MCK OHP Kutno - maj 2018

2018-05-14
62

Rozpoczęcie kursów zawodowych OSDZ_3 w MCK Pabianice

2018-05-04
62

Kursy zawodowe w Łowiczu OSDZ-4

MCK OHP w Łowiczu

2018-05-01
61

Kreowanie wizerunku – warsztaty z usługą stylisty

MCK OHP Bełchatów

2018-04-27
60

KREOWANIE WIZERYNKU W GRUPIE OSDZ_ 8/ MCK ŁASK

2018-04-26
59

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w MCK Bełchatów

MCK OHP Bełchatów

2018-04-20
58

Kurs ECDL

2018-04-18
057

Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych + kadry i płace

MCK OHP Rawa Mazo

2018-04-17
057

Warsztat przygotowujący młodzież do usamodzielniania w Łasku

MCK Łask - Kwiecień 2018

2018-04-09
056

Warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w MCK Bełchatów

MCK Bełchatów

2018-04-09
055

Kurs prawa jazdy kat. B w grupie OSDZ_1 z Łodzi

CEiPM Łódź - Kwiecień 2018

2018-04-09
054

Pomoc w usamodzielnieniu się w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Kwiecień 2018

2018-04-09
053

Zakończenie zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych w grupie OSDZ_1 w MBP w Łodzi oraz w grupie OSDZ_2 w MCiZ w Łodzi

CEiPM Łódź - Marzec 2018

2018-04-03
052

Warsztaty z usamodzielniania w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Marzec 2018

2018-03-29
051

Język angielski i zajęcia z zakresu obsługi komputerów w Łowiczu

MCK Łowicz - Marzec 2018

2018-03-26
050

Wizyta koordynatora lokalnego do projektu w Grupie OSDZ-5

MCK OHP Rawa Mazowiecka

2018-03-22
049

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w MCK Opocznie

MCK Opoczno

2018-03-21
048

Kurs prawa jazdy w Zduńskiej Woli

MCiZ Zduńska Wola

2018-03-19
047

Kurs języka angielskiego w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola

2018-03-19
046

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w Zduńskiej Woli

MCiZ Zduńska Wola

2018-03-19
045

Kurs prawa jazdy kat. B w MCK OHP w Opocznie

MCK Opoczno

2018-03-14
044

Warsztaty przygotowujące do usamodzielniania w Sieradzu

MCK Sieradz

2018-03-14
043

Szlifujemy język angielski i umiejętności komputerowe o standardzie ECDL w OSDZ-5

MCK Rawa Maz. - Marzec 2018

2018-03-13
042

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników w grupie

MCK OHP Łowicz

2018-03-12
041

Od Szkolenia Do Zatrudnienia w Kutnie.

MCK OHP w Kutnie

2018-03-12
040

Kurs prawa jazdy w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Marzec 2018

2018-03-08
039

Warsztaty usamodzielniania się OSDZ_3 w MCK Pabianicach zakończone

MCK Pabianice - Marzec 2018

2018-03-07
038

Zajęcia z indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Marzec 2018

2018-03-05
037

Warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się uczestników w grupie OSDZ_5 w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz. - Marzec 2018

2018-03-02
036

Kolejne wsparcie dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Opocznie

MCK Opoczno - Luty 2018

2018-02-27
035

Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników OSDZ_5

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-26
034

Indywidualne pośrednictwo pracy w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Luty 2018

2018-02-26
033

Grupowe wsparcie psychologiczne w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Luty 2018

2018-02-26
032

Indywidualne wsparcie psychologicznie w MCK Bełchatów w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Luty 2018

2018-02-26
031

Uczestnicy projektu OSDZ-YEI w Rawie Mazowieckiej zaczynają spotkania z pośrednikiem pracy

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-22
030

„Wsparcie psychologiczne motywacją do rozwoju osobistego”

CEiPM Łódź - Luty 2018

2018-02-22
029

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla OSDZ_5 w MCK Rawa Mazowiecka

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-21
028

Wsparcie psychologiczne i zajęcia z zapobiegania depresji w MCK Bełchatów

MCK Bełchatów - Luty 2018

2018-02-21
027

Grupowe wsparcie psychologiczne w Łowiczu

MCK Łowicz - Luty 2018

2018-02-21
026

Wsparcie psychologiczne w MCK Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Luty 2018

2018-02-16
025

Indywidualne wparcie psychologicznie OSDZ_1 w MBP w Łodzi

CEiPM Łódź

2018-02-15
024

Grupowe doradztwo zawodowe w Łowiczu

MCK Łowicz - Luty 2018

2018-02-13
023

Zajęcia z psychologiem OSDZ_3 w MCK Pabianice

MCK Pabianice - Luty 2018

2018-02-14
022

Grupowe doradztwo zawodowe w MCK Bełchatów w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Luty 2018

2018-02-14
021

Wparcie psychologicznie i zajęcia z zapobiegania depresji w MCK Rawa Mazowiecka

MCK Rawa Maz.

2018-02-08
020

Grupowe doradztwo zawodowe w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - Luty 2018

2018-02-06
019

W MCK w Łasku zakończono zajęcia z Grupowego Doradztwa Zawodowego w ramach projektu OSDZ

MCK Łask - Luty 2018

2018-02-06
018

Grupowe doradztwo zawodowe w Piotrkowie Tryb. w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Piotrków Tryb. - Luty 2018

2018-02-02
017

„Grupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu OSDZ-YEI”

MCK Rawa Maz. - Luty 2018

2018-02-02
016

Kolejne wsparcie dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w MCK w Opocznie

MCK Opoczno - Styczeń 2018

2018-01-26
015

Zakończenie zajęć z doradztwa grupowego: OSDZ_3 w MCK Pabianice

MCK Pabianice - Styczeń 2018

2018-01-25
014

Grupowe doradztwo zawodowe w Łodzi – realizacja projektu „Od Szkolenia Do Zatrudnienia”

MCIZ Łódź- Styczeń 2018

2018-01-24
013

Spotkanie uczestników OSDZ w MCK w Łasku

MCK Łask - Styczeń 2018

2018-01-10
012

Zakończenie konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego w grupie OSDZ_5

MCK Rawa Maz. - Grudzień 2017

2017-12-18
011

Indywidualne konsultacje w Łowiczu

MCK Łowicz - Grudzień 2017

2017-12-15
010

Indywidualne poradnictwo zawodowe w Zduńskiej Woli dla uczestników projektu OSDZ

MCIZ Zduńska Wola - Listopad 2017

2017-11-30
009

Indywidualne doradztwo zawodowe w MCK OHP Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Listopad 2017

2017-11-28
008

Indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym w Łasku

MCK Łask - Listopad 2017

2017-11-21
007

Pierwsze wsparcie dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w MCK w Opocznie

MCK Opoczno - listopad 2017

2017-11-21
006

Spotkania organizacyjne z opiekunem grupy OSDZ_5

MCK Rawa Mazowiecka

2017-11-16
005

 

Rekrutacja do projektu OSDZ w MCK OHP Rawa Mazowiecka

MCK Rawa Maz. - Listopad 2017

2017-11-13
004

Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego w Bełchatowie w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Listopad 2017

2017-11-13
003

Indywidualne doradztwo zawodowe

CEiPM Łódź - Listopad 2017

2017-11-13
002

Spotkanie z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” – YEI w CEiPM w Sieradzu

CEiPM Sieradz - Listopad 2017

2017-10-25
001

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400