2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

priority_desc
2017-10-10
18234

 

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła rekrutację do projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia-YEI’’ realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt będzie realizowany od września 2017 do sierpnia 2018 roku.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata w tym w szczególności do osób, które nie pracują, nie kształcą się oraz nie szkolą się. Wsparciem objętych zostanie 120 osób z terenu województwa łódzkiego.

 

Zapraszamy osoby, które:

- ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 25 roku życia,

- są bierne zawodowo,

- nie kształcą się i nie szkolą,

- nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

 

A w szczególności osoby:

- posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

 

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z:

 • indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym,
 • grupowych zajęć z doradcą zawodowym ,
 • grupowego wsparcia psychologicznego ,
 • zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kursu zawodowego,
 • 3-miesięcznych staży zawodowych,
 • indywidualnego pośrednictwa pracy,
 • warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.

Dodatkowo do wyboru:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • kurs językowy,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych,
 • kurs ECDL (European Computer Driving Licence),
 • kurs prawa jazdy kat. B.

 

Podczas uczestnictwa w projekcie oferujemy uczestnikom również:

- wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,

- objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- wyżywieniem w trakcie zajęć,

- dofinansowaniem kosztów dojazdu na zajęcia i staże zawodowe,

- stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe,

- stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy,

- refundacją kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do jednostek
Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

 

Jednostki  ŁWK OHP realizujące projekt:

1

MCK Pabianice

95-200 Pabianice, ul. R. Traugutta 2

tel./fax. (42) 212-11-06

e-mail: mckpabianice@lodz.ohp.pl

2

MBP Łódź

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40

tel./fax. (42) 639-50-91

e-mail: ceipm@lodz.ohp.pl

3

MCIZ Łódź

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40

tel./fax: (42) 630-33-54

e-mail: mciz@lodz.ohp.pl

4

MCK Łowicz

99-400 Łowicz, ul. Floriana 7

tel./fax: (46) 839-60-93

e-mail: mcklowicz@lodz.ohp.pl

5

MCK Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka,

ul. Kościuszki 5

tel./fax: (46) 815-75-21

e-mail: mckrawamaz@lodz.ohp.pl

6

MCK Kutno 

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 13

tel./fax: (24) 253-70-71

e-mail: mckkutno@lodz.ohp.pl

7

MCK Opoczno

26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 7

tel./fax: (44) 755-41-09

e-mail: mckopoczno@lodz.ohp.pl

8

MCK Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19A

tel./fax: (44) 631-12-69

e-mail: mckbelchatow@ohp.pl

9

MCK Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. Konarskiego 2

tel./fax: 665-277-844

e-mail: mckpiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

10

CEiPM Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

tel./fax: (43) 822-59-36

e-mail: ceipmsieradz@lodz.ohp.pl

11

MCK Łask

98-100 Łask, ul.9 Maja 33B

tel./fax: 669-232-669

e-mail: mcklask@lodz.ohp.pl

12

MCIZ Zduńska Wola

98-220 Zduńska Wola, ul. Srebrna 2A

tel./fax: (43) 823-33-21

e-mail: mciz.zdwola@lodz.ohp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa zgłoszenie OSDZ-YEI

Zał. 5 Kwestionariusz ufw OSDZ-YEI

Zał. 6 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie OSDZ-YEI

Zał. 7 Regulamin uczestnictwa w projekcie OSDZ-YEI

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika dot.danych osob. OSDZ-YEI

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia

2017-10-25
99

Indywidualne poradnictwo zawodowe w Zduńskiej Woli dla uczestników projektu OSDZ

MCIZ Zduńska Wola - Listopad 2017

2017-11-30
009

Indywidualne doradztwo zawodowe w MCK OHP Piotrków Tryb.

MCK Piotrków Tryb. - Listopad 2017

2017-11-28
008

Indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym w Łasku

MCK Łask - Listopad 2017

2017-11-21
007

Pierwsze wsparcie dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w MCK w Opocznie

MCK Opoczno - listopad 2017

2017-11-21
006

Spotkania organizacyjne z opiekunem grupy OSDZ_5

MCK Rawa Mazowiecka

2017-11-16
005

 

Rekrutacja do projektu OSDZ w MCK OHP Rawa Mazowiecka

MCK Rawa Maz. - Listopad 2017

2017-11-13
004

Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego w Bełchatowie w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

MCK Bełchatów - Listopad 2017

2017-11-13
003

Indywidualne doradztwo zawodowe

CEiPM Łódź - Listopad 2017

2017-11-13
002

Spotkanie z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” – YEI w CEiPM w Sieradzu

CEiPM Sieradz - Listopad 2017

2017-10-25
001

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400