2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejStawiam na przyszłość

priority_desc
2018-09-06
100

Ochotniczy Hufiec Pracy w Kutnie realizuje projekt w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Stawiam na przyszłość”.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Działania w głównej mierze mają na celu zapewnienie:

·         kontynuacji nauki przez osoby młode, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;

·         nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

·         zmniejszenie ryzyka porzucenia szkoły dzięki uzupełnieniu zaległości edukacyjnych oraz wyrównaniu deficytów w zakresie obsługi programów komputerowych.

 

Termin zakończenia projektu: 30 listopada 2018 r.

 

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 

·         indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,

·         indywidualnym i grupowym wsparciu psychologicznym,

·         zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,

·         warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych,

·         kursie ECDL lub kursie o równoważnym standardzie,

 

Kurs ECDL

HP 5-25 Kutno - grudzień 2018

2018-12-10
4

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w Kutnie.

HP 5-25 Kutno - grudzień 2018

2018-12-07
3

Realizacja projektu w Kutnie

HP 5-25 Kutno - listopad 2018

2018-11-09
2

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400